Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen


Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976

email: supplement


openingstijden:

donderdag 12.30 - 18.00 uur
vrijdag 12.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00-18.00 uur
koopzondag 12.00 - 18.00 uur
'Catalogus van eene zeer fraaije en welgeconditioneerde verzameling'


Tevens staan enkele boeken uit de stal van Supplement te koop op de site van Boekwinkeltjes


NIEUWE UITGAVEN

Groesbeek Heights – Jansberg


Groesbeek Heights 2

In 2018 verscheen het eerste deel van Groesbeek Heights, met een uitvoerige beschrijving van de Duivelsberg als decor van oorlogshandelingen in 1944 en 1945. Als vervolg op deze succesvolle publicatie hebben de onderzoekers zich gericht op het heuvelachtige gebied ten zuiden van Groesbeek, de Jansberg en omgeving.

De Jansberg stond vanouds bekend als aantrekkelijke woonlocatie. Reeds de Romeinen bouwden hier de grootste villa op Nederlands grondgebied. Het negentiende-eeuwse landgoed Sint-Jansberg zou je kunnen zien als een echo van deze villa, met allerlei mooie waterpartijen. Alles veranderde in september 1944, toen Amerikaanse parachutisten hier landden in het kader van Operatie Market Garden. De daaropvolgende maanden streden Geallieerden en Duitsers om het bezit van deze omgeving. Vanwege de nietsontziende gevechten en verwoestingen kreeg het gebied de bittere bijnaam Vallei des doods.

Net als op de Duivelsberg hebben de onderzoekers ook de Jansberg met archeologische precisie in kaart gebracht. Veel sporen van de oorlog, zoals loopgraven, schuttersputten en manschapsverblijven zijn nog altijd zichtbaar. In dit boek worden deze hedendaagse sporen gekoppeld aan een uitgebreide historische beschrijving, rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten. Zo komt dit voormalige oorlogslandschap op een unieke manier weer tot leven.

Titelbeschrijving

Groesbeek Heights 2: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Sint-Jansberg en omgeving / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2024. - 2e druk. - 160 p. - ill.
Prijs: € 17,95
Mehr – Erinnerungen an Schicksale in den Weltkriegen

Das ist der Titel des neuen Buches von Johannes van Lier, herausgegeben in der Reihe Heemstudies durch den Heemkundekring „De Duffelt“ – Heimatkundeverein „Die Düffel“.
Ausgehend von den 50 Namen der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege, die auf dem Kriegerdenkmal in Mehr eingraviert sind, hat der Autor gründlich recherchiert, welche Schicksale mit diesen Namen verbunden sind.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren fast alle Staaten Europas darin verwickelt. Auch Soldaten aus Mehr sind über ganz Europa verteilt umgekommen.
Nach der Luftlandung der Alliierten im September 1944 lag Mehr mitten im Kampfgebiet. Von dem Leid, das damals über die Dörfer hereinbrach, zitiert Johannes van Lier aus Zeitzeugenberichten.
Ein Buch als Mahnmal für ein „Nie wieder!“ – heute aktueller denn je.

Mehr – Erinnerungen an Schicksale in den Weltkriegen / Johannes van Lier. - Mehr: De Duffelt/Die Düffel, 2023. - 110 p./S. - Heemstudie Nr 33. - ISBN 9789082773651
Prijs/Preis: €10,00


In de schaduw van de brug: Het Ooysche Schependom, Nijmegen 1780 - 1970In de schaduw van de brug: Het Ooysche Schependom, Nijmegen 1780 - 1970 / Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2023. - 344 p. - ingenaaid gebonden. € 25,00

In dit boek wordt door Hans Giesbertz de geschiedenis van het ‘in de schaduw van de brug’ gelegen Nijmeegse stadsdeel Ooyse Schependom over een periode van bijna tweehonderd jaar beschreven.
Hans is een telg uit de daar al sinds 1912 wonende familie Giesbertz, en is geboren en getogen in het buurtschap. Hij volgt in dit boek de bewoners in hun huizen en op woonboten in het Meertje, en beschrijft de watersport, de handel en de industrie in dat speciale stukje Nijmegen. Van vrij recent herinneren we ons nog Huijbers Metaal en de smederijen Hilbers en Geveling. Heel wat dieper in de geschiedenis blijken er zelfs ook twee scheepswerven actief geweest te zijn. De periode van de Tweede Wereldoorlog, die ook het Schependom en zijn bewoners niet onberoerd heeft gelaten, wordt nauwkeurig beschreven. Dit begint na de Duitse inval in mei 1940 met het opblazen van de Waalbrug. Het Hollandsch- Duitsch Gemaal biedt tijdelijk een schuilplek voor een aantal bewoners, maar de directe omgeving treft veel leed en het geweld eist vele slachtoffers. Het boek vertelt wat de bewoners van het Ooyse Schependom in de frontlinie op de vlucht naar veiligheid meemaakten. Vooral het geallieerde bombardement op Huissen van 5 oktober 1944 treft op de vlucht zijnde woonbootbewoners. Een groep van achttien personen bevindt zich middenin het geweld. Elf van hen komen daarbij om het leven.
Met het uitgeven van In de schaduw van de brug heeft de auteur veel historie uit de schaduw gehaald en weer in het licht geplaatst. Door vele bronnen te raadplegen, egodocumenten door te nemen, (oud)bewoners te interviewen en het opduiken van niet eerder gepubliceerde foto’s, documenten en historisch kaartmateriaal, is een prachtig tijdsdocument ontstaan. Een boek over het eigenzinnig wijkje aan de rand van de Ooijpolder, wat zeker iedereen zal boeien die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nijmegen – en in het bijzonder van het Ooyse Schependom.


Groesbeek-Stekkenberg: Het domein der bezembinders

Aan de vroeger voor het dorp Groesbeek zo belangrijke bezemindustrie is al in verschillende publicaties aandacht besteed. Maar een uitsluitend hieraan gewijd boek was er nog niet. Ook ontbrak het aan een overzicht van de families die generaties lang de kost hebben verdiend met het binden en verkopen van bezems in Nederland en tot ver in Duitsland. In deze uitgave komen tal van aspecten van dit oude ambacht aan bod. Op basis van bronnenonderzoek, visuele bronnen en mondelinge overlevering vertelt de auteur G.G. Driessen het verhaal van de verdwenen bezembinderscultuur waarin vrouwen, kinderen en mannen generaties lang een bestaan vonden. Ter illustratie van de toenmalige leef- en werkomstandigheden zijn ongeveer 190 foto’s en afbeeldingen opgenomen. Vooral de opnamen van de buurtschappen Stekkenberg, Dries en Horde uit de jaren 1897-1945 roepen weemoedige gevoelens op. Kortom: deze uitgave mag worden bestempeld als een uniek tijdsdocu­ment. Zeker voor de nakomelingen van de zo kleurrijke Groesbeekse bezembinders.

Titelgegevens: Groesbeek-Stekkenberg: Het domein der bezembinders / G.G. Driessen. - Groesbeek: Heemkundekring Groesbeek, 2023. - ingenaaid gebrocheerd. - € 19,50
Nog een enkel boek verkrijgbaar bij Supplement.


Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken


Een nieuwe facsimile uitgave van de derde druk van deze maar zeer spaarzaam te verkrijgen originele uitgave uit 1890 van de hand van B. Ter Haar Bz. De oorspronkelijke uitgave werd uitgegeven door H.C.A. Thieme en was uiteraard gericht op de gegoede gasten van het Hotel BERG-EN-DAL die een "pensionsprijs met inbegrip der Kamer voor f 3,50" kon veroorloven.
Bij de nieuwe uitgave is los een wandelkaart bijgevoegd.

Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken / B. ter Haar Bz. - 75 p. - garenloos gebonden. - met losse wandelkaart. - Facsimile uitgave van de derde verbeterde en vermeerderde druk uit 1890. - € 15,00


Alle dagen kermis in de lucht


Alle dagen kermis in de lucht: Dagboek van Marie Dazert-Postma 17 september 1944 – augustus 1945 en verhalen over enkele Beekse families in oorlogstijd / Josine Franken. - Beek: stichting Margot van Boldrikfonds, 2022. - gebonden hardcover, rijk geïllustreerd full-colour, 200 pp. - ISBN 9789082791839
Prijs: € 15,-


“Op Zondag 17 September 1944 in de H Mis van tien uur hoorden we schieten, bommen vallen, eng. De kapelaan stond juist te preeken… De kapelaan hield even op en maakte toen maar resoluut een einde aan z'n preek. Onder voortdurend lawaai gingen we te Communie.
Ik dacht als we nu eens dood moesten zou het toch wel een plechtig oogenblik zijn…”
Met deze strofe begint Marie Dazert haar dagboek en daarmee is meteen de toon gezet. Marie woonde in de Blokhut aan de Natte Beek en net als haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef zij een dagboek over de periode van Market Garden tot aan de bevrijding.
We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine van der Linde-Fontein, middels een aantal authentieke brieven die zij in deze periode schreef aan haar zus Betty en aan haar ouders.
De Beekse families Companjen en Franken vluchtten vanuit Beek naar de Werchense “Thornse Hof.” Achteraf bezien en ondanks het warme welkom van de familie Janssen, was dit geen goede keuze …

Josine Franken ontdekte de kopieën van de dagboeken van Marie Dazert en Eva de Ranitz in de archieven van het NIOD, waar zij zich na haar pensionering als logopedist, als vrijwilliger bezighoudt met het transcriberen en redigeren van oorlogsdagboeken.
Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en omgeving.

Het boek is uiteraard verkrijgbaar bij Supplement.


De aanwinsten van deze week

Het overzicht van de aanwinsten wordt elke woensdagavond per mail rondgestuurd aan geïnteresseerden. Interesse? email: supplement

Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement


Let op!

Helaas is Supplement zijn riante voorraadkamer kwijtgeraakt. Dat betekende dat er rigoreus gesaneerd moest worden in het boekenbestand. Het kan dus voorkomen dat u een interessante uitgave tegenkomt die helaas niet meer aanwezig is. Op dit moment is het onmogelijk alle systemen up-to-date te houden. Onze verontschuldiging hiervoor.Overzicht aanwinsten. Verkrijgbaar vanaf donderdag 18 april 2024.

Week 16 2024

Algemeen

al10725 Het laatste woord heeft het eerste: Over een verhalenbundel van W.F. Hermans / Ineke Bulte. - Leiden: Dimensie, 1987. - € 4,00

al8739 Krachten / CYRIEL BUYSSE, C. BITTREMIEUX. - Amsterdam/Groningen: Em.Querido/J.B. Wolters, 1966. - In de reeks: Kort en Goed. - € 3,00

al8760 Sint Servaes legende in duitschen dichtede dit heynrijck die van Veldeke was geboren:: Naar het Leidse handschrift uitgegeven / G.A. VAN ES. - Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1950. - Bijgevoegd: Kritische Beiträge zur Veldekeforschung uit Theodisca Gandensia. - € 10,00

al10713 De Veelkleurige Mantel: Joodse legenden rondom het Oude Testament / R. Fuks-Mansfeld. - Amsterdam: Prometheus, 1997. - € 5,00

al5555 Proeve van vaderland: Een verslag / ALFRED KOSSMANN, HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido , 1967. - Ingeleid door Hella S. Haasse. In de reeks: Kort en Goed. - € 3,00

al10718 Sprookjes en vertelsels naar Köhler en Seidel / E. Laurillard (inl.). - 's-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef, 1876. - € 8,00

al10715 Een geschiedenis van het lezen / Alberto Manguel. - Amsterdam: Ambo, 1999. - eerste druk. - ingenaaid gebonden. - € 10,00

al10716 Kunstlezen: Over het kijken naar beeldende kunst / Alberto Manguel. - Amaterdam: Ambo, 2002. - € 10,00

al10720 Nota bene: De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands / Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman. - [Den Haag]: Sdu, 2000. - € 6,00

al6515 H. Marsman voor de spiegel / A.L. SÖTEMANN. - Amsterdam: Em. Querido/J.B. Wolters, 1966. - In de reeks: Kort en Goed. - € 3,00

al10723 Eenvoudige berekende Recepten / M. Wittop Koning. - Almelo: W. Hilarius, z.j. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp2995 Werelden van tijd / HANS ACHTERHUIS. - St. Maand van de Filosofie, 2003. - € 3,00

fp4323 Om de waarheid te zeggen: Over filosofie en literatuur / KOEN BOEY et al. (red.). - Kampen: Kok Agora, 1992. - Aangeboden aan Ad Peperzak. - € 5,00

fp7935 Modern dédain: Pamflet / Désanne van Brederode. - Amsterdam: Em. Querido, 2006. - € 2,00

fp7933 Burgers en hun bindingen / Jaap Gruppelaar (red.). - Budel: Damon, 2000. - CEKUN Boekenreeks 9. - € 4,00

fp1370 Kritik der praktischen Vernunft: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / IMMANUEL KANT. - Frankfurt: Suhrkamp, 1974. - Suhrkamp taschenbuch wissenschaft 56. - € 3,00

fp7924 Goden breken: Essays over monotheïsme / Marc De Kesel. - Amsterdam: Boom, 2010. - € 7,00

fp7923 Emotiemanagement: Een survivalkit in de belevenismaatschappij / Susanne Piët. - Prentice Hall, 2005. - Geheel vernieuwde editie. - € 4,00

fp7927 Eeuwig leven: Agamben & de theologie / Rinse Reeling Brouwer. - Amsterdam: Sjibbolet, 2016. - Oratio. - € 4,00

fp7860 The study of sociology / Herbert Spencer. - London: Williams and Norgate, 1894. - € 10,00

fp7934 Over de Franse revolutie: Bloemlezing / Alexis de Tocqueville. - Kampen: Kok Agora, 1988. - € 3,00


Kunst

ku1721 De bewogen camera: Protest en propaganda door middel van foto's / JAN COPPENS. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1982. - € 7,00

ku7697 Robert Redford / David Downing. - London: Comet / W.H. Allen & Co, 1983. - € 5,00

ku7633 O.L. Vrouw van Nijmegen / H.G.M. de Heiden. - Nijmegen: H. Petrus Canisiuskerk, 1982. - Brochure t.g.v. het 50-jarig kroningsfeest van "Onze Lieve Vrouw van Nijmegen". - € 2,00

ku7680 Beethoven: Een menschenleven / André de Hevesy. - Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1927. - € 4,00

ku7698 Daumier & la Sculpture 1808-1879: Lithographies & sculptures / René Huyghe (préface), Jean Cherpin. - Galerie d'expositions d'Aulnay-sous-bois, 1985. - Exposition 20 avril au 20 mai 1985. - € 5,00

ku7639 Mona Lisa: The People and the Painting / Martin Kemp, Giuseppe Pallanti. - Oxford: University Press, 2017. - € 20,00

ku1486 Berlage in Amsterdam: 54 Architectural Projects / MAARTEN KLOOS (Ed.). - Amsterdam: Architectura & Natura Press, 1992. - English ed. - € 6,00

ku7667 Bibliografie van uitgaven der contribuanten voor 15 juni 1979 / Huib van Krimpen (red.). - Amsterdam: Drukwerk in de Marge, 1979. - € 4,00

ku7700 Mickey Rourke: An Illustrated Biography / Bart Mills. - London: Sidgwick & Jackson, 1988. - € 4,00

ku7702 Venetiaanse tekeningen uit de 18de eeuw / Giandomenico Romanelli (inl.), A.Bettagno et al. (tekst). - Brussel: Paleis voor Schone Kunsten, 1983. - € 5,00Geschiedenis

hi1226 Memo aan de nieuwe president / MADELEINE ALBRIGHT. - Amsterdam: Ambo/Manteau, 2007. - € 5,00

hi17700 Zinkjongens: Sovjetstemmen uit de Afghaanse oorlog / Svetlana Alexijevitsj. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2022. - € 8,00

hi17701 Overleven door ondernemen: De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 / Paul Brusse. - Wageningen: Landbouwuniversiteit, 1999. - proefschrift. - € 8,00

hi5790 Een kleine geschiedenis van bijna alles / BILL BRYSON. - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 8,00

hi17648 Die Völker Europas: Illustrierte Völkerkunde / Georg Buschan. - Berlin: Globus, o.J. - € 20,00

hi17676 Oog voor kleine noden: 35 jaar Hulpdienst Nijmegen / Pier Feddema et al. (red.). - Nijmegen: Hulpdienst Nijmegen, 1995. - € 3,00

hi17682 Ansichten vom Niederrhein: von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Juni 1790 / Georg Forster. - Berlin: Neues Leben, 1989. - Mit 28 zeitgenössischen Abbildungen und Karten. - Ulrich Schlemmer (Hrsg.). - € 8,00

hi17651 Saeculum 1889 - 1989: Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van het Coornhert-Gymnasium / A.G. den Haan, M. de Groot (red.). - Gouda: Coornhert-Gymnasium, 1989. - € 10,00

hi17659 Wien / Jacqueline Hofmann, Werner Hofmann (Hrsg.). - München: Prestel Verlag, 1967. - € 5,00

hi5652 ..een oude vechtjas..: Nijmegen tweeduizend jaar vestingstad en garnizoensstad / Gerard Lemmens, Frank Eliëns. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1998. - Open Monumentendag 1998 Nijmegen. - € 4,00

hi2083 Liever met wercken, als met woorden: De levensreis van doctor Franciscus van den Enden / Jan V. Meininger, Guido van Suchtelen. - Weesp: Heureka, 1980. - € 7,00

hi17663 Frederik de Grote / Nancy Mitford. - Amsterdam: Perscombinatie, 1971. - € 8,00

hi6630 The Merchant of Prato: Francesco di Marco Datini 1335-1410 / IRIS ORIGO. - Boston: Nonpareil Books | David R. Godine, 1986. - € 5,00

hi8845 Barack Obama: Waarom iedereen van hem wil houden en wat zijn opkomst betekent / SHELBY STEELE. - Amsterdam: Elsevier, 2008. - € 4,00

hi6836 Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land / THOM. J. de VRIES. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. - Nieuwjaarsgeschenk 1960. - € 4,00

hi17640 Trotzky: a documentary / Francis Wyndham, David King. - London: The Penguin Press, 1972. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl8176 De Koran / een vertaling: De boodschapper / een vertelling / KADER ABDOLAH. - Breda: De Geus, 2008. - In cassette. - nieuwstaat. - € 10,00

nl10846 Gedichten 1960-1970 / J. Bernlef. - Amsterdam: Querido, 1977. - € 5,00

nl10847 Gedichten 1970-1980 / J. Bernlef. - Amsterdam: Querido, 1988. - € 5,00

nl9716 Curve: Een keuze uit de poëzie van Gerard den Brabander / GERARD DEN BRABANDER. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1950. - € 5,00

nl1480 De deur op een kier / MAX DENDERMONDE. - Utrecht: Het Spectrum, 1987. - € 4,00

nl10842 De juwelen haarkam / Maria Dermoût. - Amsterdam: Em. Queriodo, 1957. - € 6,00

nl10838 Dienstreizen van een thuisblijver / Maarten 't Hart. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - Privé-Domein Nr. 272. - € 10,00

nl317 De donkere kamer van Damokles / WILLEM FREDERIK HERMANS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1978. - € 5,00

nl5165 De vertekening / F.B. HOTZ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1991. - € 4,00

nl26 De gelukkige schizo / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - € 4,00

nl10849 Het beloofde leven / Marcel Möring. - Vianen: Areopagus, 2009. - € 3,00

nl10851 De Odyssee / Drs. P.. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2002. - € 5,00

nl2741 Teheran, een zwanezang / F. SPRINGER. - Amsterdam: Em. Querido, 1991. - € 4,00

nl5351 Als wij groot zijn dan misschien / AYA ZIKKEN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1954. - € 6,00


Buitenlandse literatuur

bl9924 De vreemdeling / Albert Camus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1949. - € 7,00

bl9926 De leugenaar / Stephen Fry. - Amsterdam: Thomas Rap, 2003. - € 5,00

bl9902 André Breton / Julien Gracq. - Paris: Librairie Josaé Corti, 1948. - € 3,00

bl9917 De Messias / Marek Halter. - Baarn: de Prom, 1997. - € 4,00

bl3145 Jerusalem: (bandtekening: Jan Sluijters) / SELMA LAGERLöF. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - € 10,00

bl1924 Liefde in tijden van cholera / Gabriel García Marquez. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - € 4,00

bl9886 Canto General / Pablo Neruda. - Amsterdam: Rainbow Essentials /Maarten Muttinga, 2004. - € 4,00

bl9890 Dromen van mijn vader: Het verhaal van mijn familie / Barack Obama. - Amsterdam: Atlas, 2009. - € 4,00

bl8691 Goudzand: Verhalen, dagboeken en brieven (als nieuw) / KONSTANTIN PAUSTOVSKI. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2016. - € 15,00

bl5446 Selected poems: 1908-1959 / EZRA POUND. - London: Faber and Faber, 1977. - € 7,00

bl60 Plaatsnamen: de naam / MARCEL PROUST. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. - € 3,50

bl3610 Het verhaal van mijnheer Sommer / PATRICK SÃœSKIND. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - Met illustraties van Sempé. - € 3,00

bl8041 Een Geslaagde Grap / ITALO SVEVO. - Amsterdam: Hema, 1989. - € 3,50

bl888 Jakob von Gunten: Een dagboek / ROBERT WALSER, J. BROUWERS (vert.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981. - € 4,00

bl3723 The Ballad of Reading Gaol / OSCAR WILDE. - North Pomfret: Trafalgar Square Publishing, 1998. - Wood engravings by Garrick Palmer. - Afterword by Ian Rogerson. - € 10,00


Week 15 2024

Algemeen

al10711 Hoe hoort het eigenlijk?: Naar het klassieke boek van Amy Groskamp-ten Have / Reinildis van Ditzhuyzen. - Haarlem: Becht, 2001. - € 5,00

al10708 Casanova / J. Rives Childs. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. - Open Domein no. 21. - € 10,00

al10710 Privé-domein 1966-1984 / Martin Ros, Emile Brugman (sam.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - Privé-Domein no.108. - € 8,00

al10709 Zoenen in het Hanengeschrei: Een letterkundige wandeling door Utrecht / Ton H.M. van Schaik. - Utrecht: De Plantage, 2004. - nieuwstaat. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7929 Nietzsche: Ressentiment und schlechtem Gewissen aud der Spur / Esam Abou El Magd. - Würzburg: Köningshausen & Neumann, 1996. - In: Nietzsche in der Diskussion. - € 4,00

fp7926 De eenheid van de cultuur / L. Apostel (red.), et al.. - Meppel: Boom, 1972. - In serie: teksten wetenschapsfilosofie. - € 4,00

fp7932 De mens: Bestaan en bestemming / Hannah Arendt. - Utrecht: Het Spectrum, 1968. - Aula-boek. - € 4,00

fp7919 Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps / Robert Derathé. - Paris: J. Vrin, 1974. - € 4,00

fp7921 Het recht van de mooiste: De wetenschap van mooi en lelijk / Nancy Etcoff. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 7,00

fp7922 Participation et causalité selon S. Thomas d' Aquin / Cornelio Fabro. - Louvain: Publications Universitaires, 1961. - Préface: L. De Raeymaeker. - € 8,00

fp7925 Psychologie van de wetenschap / Abraham H. Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1974. - € 4,00

fp7298 Politiek voorbij de transcendentie?: Over democratie en mystiek / Luk Sanders (red.). - Kapellen: Pelckmans | Kampen: Klement, 2005. - € 5,00

fp7930 Nietzsche und die Masken des freien Geistes:: Montaigne, Pascal und Sterne / Vivetta Vivarelli. - Würzburg: Königshausen & Neumann, 1998. - In: Nietzsche in der Diskussion. - € 4,00

fp7920 Marktisme: Kritiek op het berekenende samenleven / Walter Weyns (red.), et al.. - Kalmthout: Pelckmans, 2013. - € 6,00


Kunst

ku7684 De Fiets: catalogus / museum Boymans-van Beuningen. - Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen, 1977. - ietwat roest. - € 5,00

ku7677 Le livre d'or de Georges Brassens / Georges Brassens. - Paris: Socièté Nouvelle des Editions Musicales Tutti, s.a. - € 15,00

ku7670 Creativity 32: Bright ideas in advertising & design from the USA and around the world / David E. Carter. - New York: Harper Design International, 2003. - € 8,00

ku7691 Decoratieve kunst: Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten / Arthur O. Eger. - De Bilt: Cantecleer, 1995. - € 8,00

ku7671 Antieke meubelen: Een geïllustreerde handleiding voor het herkennen van stijlperiode, detail en ontwerp / Tim Forrest, Paul Atterbury (red.). - Lisse: Zuid Boekproducties, 1998. - € 6,00

ku7660 Tijdschriften maken is lezen met andermans ogen / D. Hendrikse. - Haarlem: Spaarnestad, 1987. - € 7,00

ku7687 Francis Poulenc en de wereld van Paul Éluard / Maaike Koffeman et al. - Z.p.: Etcetera Records, 2017. - |inclusief CD: Jaspers Schweppe, bariton en Arthur Schoonderwoerde, piano. - € 15,00

ku7685 Postzegelkunst: De vormgeving van de Nederlandse postzegel / Christiaan de Moor. - 's-Gravenhage: Staatsbedrijf der PTT, 1960. - € 10,00

ku7220 Een meester zonder hamer: Pierre Boulez (1925-2016) / Emanuel Overbeeke. - Nijmegen: In de Walvis / Vantilt, 2016. - € 10,00

ku7663 Van anonieme boekversierders tot erkende kunstenaars: twee eeuwen boekverzorging en illustraties van het Nederlandse jeugdboek / Margreet van Wijk-Sluyterman. - Den Haag: Ned. Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1982. - € 5,00


Geschiedenis

hi17662 De onbevangen jaren: Kroniek over de jaren zestig / Rob Bouber. - Alkmaar: HDC Media, 2008. - € 10,00

hi17658 Het mirakel Merkel: Hoe het meisje van Kohl de machtigste vrouw ter wereld werd / Margriet Brandsma. - Schoorl: Conserve, 2012. - € 4,00

hi3278 Littekens van Market-Garden: Sporen van de strijd in 1944 in de gemeente Ubbergen / HANS FUN. - Ubbergen: Monument en Landschap, 2005. - € 25,00

hi17598 Mijn berichtaan de wereld: Geheime koerier, verzetsstrijder en eerste ooggetuige van de Holocaust / Jan Karski. - Amsterdam: Cossee, 2011. - € 10,00

hi6945 Een man uit het dal van Spoleto: Franciscus tussen zijn tijdgenoten / HELENE NOLTHENIUS. - Amsterdam: Em. Querido, 2000. - ingenaaid gebonden versie. - € 12,00

hi6872 Dromen van mijn vader: Een autobiografie / BARACK OBAMA. - Amsterdam: Atlas, 2009. - € 5,00

hi3391 Dromen van Cocagne: Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven / HERMAN PLEIJ. - Amsterdam: Prometheus, 1997. - € 8,00

hi6728 Concerto Romano: Leben mit Rom I / REINHARD RAFFALT. - München: Prestel Verlag, 1983. - € 4,00

hi8482 De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem: IJkpunt van de stad / A.G. SCHULTE. - Utrecht: Matrijs, 1994. - € 10,00

hi17633 Lindbergh / A. Scott Berg. - Amsterdam: Luitingh-Sijthoff, 1999. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl10837 De Sonnetten van de kleine waanzin: Gedichten / Hans Andreus. - Haarlem: U.M. Holland, z.j. - € 4,00

nl9679 De bries / ALBERT KUYLE. - Utrecht: De Gemeenschap, 1929. - De Wingerd No. 1. - halflinnen. - € 15,00

nl10839 Arthur / Hubert Lampo, Pieter Paul Koster. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1990. - Voorwrd.: Colin Wilson. - € 10,00

nl10835 Indische Vertellingen / Dea Lize. - Deventer: AE. E. Kluwer, z.j. - € 4,00

nl5922 Val voor vliegengod / LUCEBERT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - € 5,00

nl10830 Bezwaarlijk verblijf / J. van Oudshoorn. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1965. - Toelichting door W.A.M. de Moor. - € 4,00

nl10832 Herinneringen van een onafhankelijke vrouw / Annie Salomons. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1986. - € 4,00

nl10158 De heks van Limbricht / Susan Smit. - Amsterdam: Lebowski, 2021. - € 4,00

nl4718 Vuile handen: Het Bureau 2 / J.J. VOSKUIL. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1998. - Stofomslag beschadigd. - € 8,00

nl2862 't Zelve anders: Gedichten / HANS WARREN. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - € 4,00

nl10824 Jagtlust / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Em. Querido, 2010. - Met opdracht. - € 8,00Buitenlandse literatuur

bl5574 Duistere driften: Léviathan / JULIEN GREEN. - Amsterdam: Loeb, 1982. - € 4,00

bl9919 Dierenboerderij: Een sprookje voor volwassenen / George Orwell. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996. - Tek.: Ralph Steadman. - € 15,00

bl9923 Het leven een gebruiksaanwijzing / Georges Perec. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001. - € 10,00

bl5601 Combray / Marcel PROUST. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - € 7,00

bl6594 Een liefde van Swann / Marcel PROUST. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - € 6,00

bl9913 In de schaduw van de bloeiende meisjes 2 / Marcel Proust. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - € 5,00

bl4587 In de schaduw van de bloeiende meisjes I / Marcel Proust. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1976. - € 4,00

bl9914 In de schaduw van de bloeiende meisjes 3 / Marcel Proust. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. - € 5,00

bl9921 Gesammelte Gedichte / Rainer Maria Rilke. - Frankfurt a.M.: Insel-Verlag, 1962. - € 10,00

bl8558 Verzameld werk / BRUNO SCHULZ. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1996. - nwrd: Gerard Rasch. - € 6,00


Week 13 2024

Algemeen

al4064 Jeugdherinneringen van een Asser jongen: 2e druk m/e biografische schets van Ben van Eysselsteijn / JAN FABRICIUS. - Assen: Van Gorcum/ H.J. Prakke, 1959. - € 5,00

al10704 Oude en jonge zielen - Christuszoekers en Michaëldienaars: De karmische stromingen van de antroposofische beweging / Hans Peter van Manen. - Antwerpen: Via Libra, 2010. - € 7,00

al10706 Stad van woorden / Alberto Manguel. - Amsterdam: Ambo, 2008. - € 6,00

al3688 Satirische schrijvers: Karakter en temperament / W.A. PANNENBORG. - Assen: Van Gorcum, 1953. - € 3,00

al3478 T.s. Maatstaf 4/5, negentiende jaargang: In memoriam S. Vestdijk 1898 - 1971 / MARTIN ROS, Gerrit KOMRIJ (red.). - Amsterdam: De Arbeiderpers, 1971. - € 4,00

al8587 Waanzin in de wereldliteratuur / PIETER STEINZ. - Amsterdam: CPNB, 2015. - € 2,00

al8758 Johannes Kinker en zijn literaire theorie: Bijdrage tot een interpretatie: van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821) / G.J. VIS. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. - € 6,00

al10693 Als een meisje vrouw wordt / Mary Wood Allen. - Baarn: H.J. den Boer, z.j. - € 4,00

al9737 Anna: Het leven van Annie M.G. Schmidt / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: E.M. Querido, 2004. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7914 Roland Barthes: (Communications 36) / André Béjin et al. (red.). - Paris: Seuil, 1982. - € 6,00

fp7913 Proces-verbaal van Franz Kafka: essays van W. Benjamin, Th. Adorno, M. Blanchot,: M. Robert, J. Starobinski / Walter Benjamin et al. - Nijmegen: SUN, 1987. - nwrd: J.F. Vogelaar. - € 10,00

fp7916 Koude rillingen over de rug van Charles Darwin: Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstemmingsleer / Jan Hendrik van den Berg. - Kapellen: Pelckmans | Klement, 2009. - € 7,00

fp7912 Het slot van de Gouden Zon: Inwijdingssprookjes uit Midden-Europa / Karl Boegner (sam.). - Zeist: Vrij Geestesleven, 1990. - € 5,00

fp3341 De herschepping van de wereld: Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard / FLORIS COHEN. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 8,00

fp5623 Herinneringen, dromen, gedachten: Een autobiografie / C.G. JUNG. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - redactie: Aniela Jaffé. - € 10,00

fp7910 De strijd om het mens-zijn: Aspecten van het kwaad / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 2015. - € 8,00

fp7907 De val van de Geesten van de Duisternis: Spirituele achtergronden van historische gebeurtenissen / Rudolf Steiner. - Amsterdam: Pentagon, 2008. - € 15,00


Kunst

ku4292 Beatles compleet: Teksten en muziek van alle 184 Beatles-songs / THE BEATLES. - Amsterdam/Borsbeek: Loeb & van der Velden/Baart, 1980. - € 10,00

ku7614 Yallah / Peter W. Haeberlin (Fotos), Paul Bowles (Texte). - Zürich: Manesse, 1956. - € 10,00

ku7669 The art of medical imaging: How Philips contributed to the evolution: of medical X-ray technology over more than one hundred years / Jan A.M. Hofman. - Eindhoven: Philips Electronics, 2010. - € 10,00

ku7679 Muziek van de Twintigste Eeuw: Een Onderzoek naar haar Elementen & Structuur / Ton de Leeuw. - Utrecht: A. Oosthoek, 1964. - € 5,00

ku2883 Het wonder van Adriaen de Vries: Van ons allemaal sinds 2014 / BIEKE van der MARK (red.). - Den Haag: Vereniging Rembrandt, 2014. - € 7,00

ku7637 Aznavour: De beste zanger die ooit geleefd heeft / Matthijs van Nieuwkerk. - Amsterdam: Carrera, 2015. - € 6,00

ku7672 Collecting Clocks / Derek Roberts. - Rochester: Grange Books, 1998. - € 6,00

ku1875 Christian Rohlfs 1849 - 1938: Schilderijen, aquarellen, tekeningen, prenten uit: de collectie van het Karl Ernst Osthaus Museum Hagen / CHRISTIAN ROHLFS. - Nijmegen: Commanderie van Sint Jan, 1989. - € 4,00

ku2097 Romanesque Illuminated Manuscripts / D.H. TURNER. - London: The Trustees of the British Museum, 1972. - € 5,00


Geschiedenis

hi17514 Niet tevreden met quasikennis J.W.C. Aarts 1904-1989: Leven en werken van een Brabantse onderwijsman / J.F.M.C. Aarts. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. - Geconstrueerd uit nagelaten paperassen. - € 5,00

hi17649 Vertreibung aus dem Osten: Deutsche und Polen erinnern sich / Hans-Jürgen Bömelburg u.a (Hrsg.). - Olsztyn: BORUSSIA, 2000. - € 15,00

hi17567 De Utopische Verleiding / Hans Crombag, Frank van Dun. - Amsterdam: Contact, 1997. - € 7,00

hi5000 Gelderse Tramwegen 1881 - 1956: Wandelingen in het streekgebied der Gelderse Tramwegen / Gelderse Tramwegen. - Z.p.: G.T.W., 1956. - Vouwblad. - € 5,00

hi17634 Romeinsch Nijmegen / J.H. Holwerda. - Nijmegen: Uitgevers.Mij "De Gelderlander", z.j. - +/- 1937. - € 5,00

hi17626 Auschwitz-Birkenau / Adam Kaczkowski. - Oswiecimiu: Panstwowe Muzeum W Oswiecimiu, z.j. - Viertalige uitgave. - € 10,00

hi17614 Geschiedenis van de kartografie van Nederland: Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden / C. Koeman. - Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1983. - € 25,00

hi17672 Afscheid H. van Kuilenburg, Socialist en zakenman: Drie redevoeringen uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 t.g.v afscheid / H. van Kuilenburg. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1963. - Bijgevoegd aanbiedingskaartje voor medewerkers. - € 4,00

hi17535 Buiten schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 / Paul Moeyes. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2014. - € 10,00

hi17671 Raad van State 450 jaar / W. Scholten (vrwrd.). - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1981. - ingenaaid gebonden met stofomslag. - € 10,00

hi17655 Oorsprong, oorzaeke; bewys, en ontdekkinge van een godloze bezwoorne bende, nagtdieven: en knevelaers, binnen de landen van Over Maeze en Aenpaelende Landstreeken / S.J.P. Sleinada. - Maastricht: Schrijen, z.j. - facsimile herdruk van de 1779 uitgave. - € 10,00

hi16906 60 jaar televisie in Nederland / Bert van der Veer. - Baarn: Marmer, 2011. - met cd. - € 15,00

hi8579 De Valkhofburcht te Nijmegen: Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925 / JAN JACOB WEVE. - Nijmegen: Drukkerij Leijn, 1993. - Samenstelling en redactie: drs. J.M.T. Nooy. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl8689 De langverwachte / ABDELKADER BENALI. - Amsterdam: Vassallucci, 2003. - € 4,00

nl7844 Het Teken van de Hamster / Hugo CLAUS, Jan VANRIET (ill.). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1983. - Met aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet. - 2e druk. - € 6,00

nl8437 Verhalen: (nieuwstaat met leeslint) / Hugo CLAUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - € 15,00

nl10815 Dit eiland: De Dordtse gedichten / Jan Eijkelboom. - Zutphen: Walburg Pers, 2003. - Met cd. - € 6,00

nl8688 De thuiskomst / ANNA ENQUIST. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006. - € 6,00

nl6492 GIPH / RONALD GIPHART. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000. - € 3,50

nl6468 Heren van de thee / HELLA HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1993. - € 4,00

nl3341 De Abele spelen / GERRIT KOMRIJ (bew.). - 's-Gravenhage: SDU, 1989. - € 7,00

nl3480 Medereizigers / A.H. NIJHOFF. - Amsterdam: E.M. Querido, z.j. - € 4,00

nl7337 Geheel de uwe / CONNIE PALMEN. - Amsterdam: Prometheus, 2002. - € 6,00

nl8011 De oude kustlijn: Nagelaten gedichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - € 8,00

nl9281 Mevrouw Verona daalt de heuvel af / DIMITRI VERHULST. - Amsterdam: Contact, 2015. - € 3,00Buitenlandse literatuur

bl608 Het huis 'De kaatsende kat' / HONORé DE BALZAC. - Tricht: Goossens, 1985. - € 4,00

bl9904 Sneeuwwitje / Donald Barthelme. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - € 3,00

bl2356 Hebdomeros / GIORGIO DE CHIRICO. - Amsterdam: Meulenhoff, 1973. - € 4,00

bl5218 Valentino: (Ceder-reeks) / NATALIA GINZBURG. - Amsterdam: Meulenhoff, 1986. - € 4,00

bl7116 Stappen / Jerzy KOSINSKI. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - € 4,00

bl9906 Das Marien-Leben / Rainer Maria Rilke. - Wiesbaden: Insel-Verlag, 1958. - € 3,00

bl3287 Wat voorbij is is een droom / AKSEL SANDEMOSE. - Amsterdam: Meulenhoff, 1979. - € 4,00

bl3387 Requiem voor een Spaanse boer / RAMON J. SENDER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1978. - Novelle. - € 3,00

bl2747 Kardinaal Pölätüo / STEFAN THEMERSON. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - Met voorwoord Willem Frederik Hermans. - € 8,00

bl8102 De ossekar / B. TRAVEN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 4,00

bl3175 De laatste latinist: (Scott King's modern Europe) / EVELYN WAUGH. - Amsterdam: De Tijd, z.j. - € 3,00


Week 12 2024

Algemeen

al10702 Laat ons nu vermaarde mannen prijzen / James Agee, Walker Evans. - Amsterdam: Bert Bakker, 1991. - € 7,00

al10690 Jacques Perk's Mathilde-cyclus: in den oorspronkelijken vorm hersteld / A.C.J.A. Greebe. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. - € 15,00

al5731 Wederkerige portretten: Albert Helman: een alternatieve autobiografie / ALBERT HELMAN. - Zutphen: Terra, 1985. - € 7,00

al5053 Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken / S.A.P.J.H. IANSEN. - Assen: Van Gorcum, 1971. - € 10,00

al8783 Michael Maier's Atalanta Fugiens: Bronnen van een alchemistisch emblemenboek / H.M.E. de JONG. - Utrecht: Schotanus & Jens, 1965. - € 25,00

al10687 De omrankte staf: Couperus' Antieke werk deel I: van 'Dionysos t/m 'Herakles' / W.J. Lukkenaer. - Katwijk Z.H.: W.J. Lukkenaer, 1989. - proefschrift. - € 4,00

al8813 Antoon Coolen / Piet OOMES. - Desclee de Brouwer, 1959. - In de reeks: Ontmoetingen. - gesigneerd door Antoon Coolen. - € 6,00

al6387 Klein theologisch woordenboek / KARL RAHNER, H. VORGRIMLER. - Hilversum: Paul Brand, 1965. - € 10,00

al10705 Dichten doe je zo: Poëtische technieken en hoe ze te gebruiken / Yke Schotanus. - Amsterdam: Augustus, 2010. - € 4,00

al7498 Het hart op de tong: Romantische verhalen uit de 19de eeuw / ANTON van WILDERODE (sam. & inl.). - Leuven: Davidsfonds, 1990. - € 7,00

al10691 Aan moeders schoot en van moeders lippen / Mary Wood Allen. - Baarn: H.J. den Boer, z.j. - € 4,00

al10692 Als een jongen man wordt / Mary Wood Allen. - Baarn: H.J. den Boer, z.j. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp4400 Filosofie van de nieuwe muziek / THEODOR W. ADORNO. - Nijmegen: SUN, 1992. - € 10,00

fp7891 Unum necessarium / J.A. Comenius. - Haarlem: Rozenkruis Pers, 1983. - € 6,00

fp7906 Het boek van de goddelijke troost / Meister Eckhart. - Baarn: Ten Have, 2002. - € 8,00

fp7895 Als je moe bent: De weg naar nieuwe levenslust / Anselm Grün. - Baarn: Forte, 2012. - € 6,00

fp7892 50 persoonlijke rituelen: Ankers voor de ziel / Anselm Grün. - Baarn: Forte, 2008. - € 6,00

fp672 Met open zinnen: Natuur , landschap, aarde / TON LEMAIRE. - Amsterdam: Ambo, 2008. - Als nieuw. - € 12,00

fp7896 De Jezusruimte: Verkenning, beleving en ontmoeting / Benoït Standaert. - Tielt: Lannoo|Ten Have, 2001. - € 8,00

fp7909 Het esoterische christendom / Rudolf Steiner. - Zeist: Vrij Geestesleven, 1999. - € 15,00Kunst

ku100 De geïllustreerde Antiek encyclopedie / PAUL ATTERBURY, LARS THARP. - Lisse: Zuid Boekproducties, 1996. - € 8,00

ku7662 Orientalische Miniaturen / Gerd Betz. - Braunschweig: Georg Westermann, 1965. - € 5,00

ku7666 Humanistic Script of the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Bodleian. - Oxford: Bodleian Library, 1960. - Bodleian Picture Book No. 12. - € 8,00

ku3474 De wereld in een dorp: Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920 / LIEN HEYTING. - Amsterdam: Meulenhoff, 1994. - € 10,00

ku7659 Politiek in prent: negentien zes en negentig / Hans IJsselstein Mulder, Angélique van Haeren. - Utrecht: Stichting Pers en Prent, 1996. - € 8,00

ku7658 Politiek in Prent '97: is het Kunst? / Hans IJsselstein Mulder, Joost van de Weijer. - Utrecht: Stichting Pers & Prent, 1998. - € 8,00

ku7665 Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910 / Th. F. van Koolwijk (sam.). - Nijmwegen: Instituut Kath. Universiteit, 1969. - € 8,00

ku7657 Klank en muziek: Een combinatie van wetenschap en cultuur / John R. Pierce. - Maastricht: Natuur en Techniek, 1986. - € 8,00

ku7676 Wat zijn antieke klokken en barometers waard / Reinold Stuurman (red.). - Schiedam: Scriptum Art, 1998. - € 5,00


Geschiedenis

hi8400 De bokkerijders: Roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas (1730-1774) / ANTON BLOK. - Amsterdam: Prometheus, 1991. - € 8,00

hi3009 Weltgeschichtliche Betrachtungen: Historisch-kritische Gesamtausgabe / JACOB BURCKHARDT. - Neske, o.J. - Mit einer Einleitung und textkritischem Anhang von Rudolf Stadelmann. - € 7,00

hi17589 Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies / Jared Diamond. - New York: W.W. Norton, 1997. - € 8,00

hi17646 Mao's massamoord: De geschiedenis van China's grootste drama 1958-1962 / Frank Dikötter. - Houten: Het Spectrum, 2013. - € 6,00

hi3100 10 jaar NBD: Boeken met een ruggegraat / H.V.M. Gottmer et al. (red.). - ['s-Gravenhage]: St. Nederlandse Bibliotheek Dienst, 1981. - Bijgevoegd: aanbiedingsbrief, aanbiedingskaartje en de Prijsvraagbrochure. - € 4,00

hi3465 Geldern-Atlas: Karten und Texte zur Geschichte eines Territoriums / IRMGARD HANTSCHE. - Geldern: Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2003. - Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend Nr.103. - € 20,00

hi17647 De laatste jaren van een eiland / G.D. van der Heide. - Kampen: Nutsspaarbank, z.j. - Overgenomen uit de "Kamper Almanak" 1938-1939. - € 4,00

hi17639 Het verdwenen hofje: Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed / Peter Jan Margry, et al.. - Nijmegen: Vantilt, 2017. - € 10,00

hi831 De Noord-Nederlandse natie / G.J. RENIER. - Utrecht: A. Oosthoek, 1948. - € 5,00

hi17653 1871 Berlin Paris: Reichshaupstadt und Hauptstadt der Welt / Pierre-Paul Savage. - Frankfurt am Main: Propyläen, . - € 7,00

hi3880 Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen / A.P. VAN SCHILFGAARDE. - Arnhem: S. Gouda Quint, 1967. - In de reeks: Werken uitgegeven door Gelre, No.33. - € 10,00

hi17627 Geschichte des modernen Bayern: Köningreich und Freistaat / Manfred Treml. - Bamberg: Bayerische Verlagsanstalt Bamberg, 1994. - 1. Auflage. - € 15,00


Nederlandse literatuur

nl2621 Eerstejaars / BOUDEWIJN BüCH. - Nijmegen: Dekker van de Vegt, 1985. - Bijgevoegd aanbiedingskaartje. - € 8,00

nl3700 Onpersoonlijke herinneringen / FRANS COENEN. - Utrecht: A.W. Bruna, 1974. - vw 71, 94. - € 4,00

nl466 Slapstick, Striptease (Juweeltjes van waterverf) / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1970. - € 4,00

nl9757 Anna Boom / JUDITH KOELEMEIJER. - Olympus, 2013. - € 4,00

nl864 De eerste sneeuw van het jaar / Hubert LAMPO. - Amsterdam: Meulenhoff, 1995. - € 4,00

nl8648 De gedichten van den Schoolmeester / J. van LENNEP. - Arnhem/Nijmegen: E. & M. Cohen, z.j. - Ill.: Anth. de Vries. - € 7,00

nl6920 Boven het dal: En andere verhalen / NESCIO. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1961. - € 4,00

nl6432 Uittocht / HUUB OOSTERHUIS. - Amsterdam: U.M. Holland / De Windroos, 1961. - € 5,00

nl10834 De nregen kamers / Peter-Paul Rauwerda. - Rotterdam: Lemniscaat, 2016. - € 4,00

nl10780 Bij verstek: Gedichten / Victor Vroomkoning. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002. - Gesigneerd. - € 8,00

nl5056 Vroege vogels: Vlinders / IVO de WIJS. - Amsterdam: Amber, 1989. - € 4,00

nl5663 Vroege vogels: Vogels / IVO de WIJS, K. van Scherpenzeel. - Amsterdam: Amber, 1988. - Tek.: Kees van Scherpenzeel. - € 4,50


Buitenlandse literatuur

bl9900 Waan en eigenwaan / Jane Austen. - Utrecht: Het Spectrum, 1980. - € 4,00

bl8724 Keer en tegenkeer: (Literaire pocketserie no. 43) / ALBERT CAMUS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. - € 3,00

bl3165 Het kasteel Argol / JULIEN GRACQ. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 3,00

bl9901 Chaque homme dans sa nuit / Julien Green. - Paris: Librairie Plon, 1960. - € 3,00

bl6084 Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nach / MARK HADDON. - Amsterdam: Contact/De Fontein, 2003. - € 4,00

bl9897 Een hond begraven / Reidar Jönsson. - Amsterdam: Bert Bakker, 1993. - € 3,00

bl4237 De duizend kraanvogels / YASUNARI KAWABATA. - Lochem: De Tijdstroom, z.j. - € 3,50

bl8337 Zaterdag / IAN McEWAN. - Amsterdam: De Harmonie/Manteau, 2006. - € 6,00

bl9899 Daar is Venus, zwaar als goud / Alberto Moravia. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1991. - € 4,00

bl3876 Een liefde van Swann: Op zoek naar de verloren tijd / MARCEL PROUST. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 3,00

bl3607 Der ausgewählten Gedichte erster Teil / RAINER MARIA RILKE. - Wiesbaden: Insel Verlag, 1958. - € 3,00

bl9892 Love and Exile: An Autobiographical Trilogy / Isaac Bashevis Singer. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1986. - €

bl8099 Een generaal uit de wildernis / B. TRAVEN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - € 3,00


Week 11 2024

Algemeen

al1375 Dichten als daad: Opstellen over hedendaagse poëzie / Ad den BESTEN. - Baarn: Bosch & Keuning, 1973. - € 4,00

al10665 Hermann Hesse / Fritz Böttger. - Berlin: Verlag der Nation, 1990. - 7., veränderte Auflage. - € 8,00

al973 De achtervolging voortgezet: Opstellen over moderne letterkunde aan geboden aan Margaretha H. Schenkeveld / W.F.G. BREEKVELDT et al. (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1989. - € 7,00

al896 De laatste deur: Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren / JEROEN BROUWERS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - In de reeks: Synopsis. 4e druk. - ingenaaid gebonden. - € 8,00

al7126 De wereld van Gerrit Jan Zwier / RODY CHAMULEAU (sam.). - Baarn: De Prom, 1989. - € 2,00

al1439 Brieven over litteratuur H. Marsman S. Vestdijk / H. MARSMAN, S. VESTDIJK. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1987. - Met een nawoord van T. van Deel. - € 3,00

al10670 Adriaan Koerbagh 1633-1669: Een strijder voor het vrije denken / P.H. van Moerkerken. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - € 4,00

al10673 'Mensaap, heiden, slaaf': Nederlandse visies op de wereld rond 1800 / Angelie Sens. - [Den Haag]: Sdu , 2001. - Proefschrift. - In de reeks: Nederlandse cultuur in Europese context. - IJkpunt, 1800. - € 8,00

al10698 Lily & Hodge: [de katten van dr. Johnson] / Yvonne Skargon (tekst en ill.). - Rotterdam: Ad. Donker , 1991. - € 4,00

al10699 De spiegel van de Nederlandse poëzie: Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers / Victor E. van Vriesland (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff , 1986. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7905 De taal van het denken: De toekomst van het Nederlandstalige filosofieboek / René ten Bos, Wouter van Gils et al. - Amsterdam: Boom, 2020. - T.g.v. de pensionering van Wouter van Gils. - € 15,00

fp7904 Een regenboog ontrafelen: Over wetenschap, waanideeën en wonderen / Richard Dawkins. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 6,00

fp3965 Emotionele intelligentie in de praktijk: Emoties als sleutel tot succes / DANIEL GOLEMAN. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 4,50

fp7903 Een jaar met de woestijnvaders: Beproefde wijsheid / Anselm Grün. - Berne Media, 2019. - € 7,00

fp4734 Wees blij dat het leven geen zin heeft / JAAP van HEERDEN. - Amsterdam: Prometheus, 1991. - € 4,00

fp7900 Thuis bij jezelf: Goed omgaan met lichaam en ziel / Zacharias Heyes. - Berne Media, 2018. - € 4,00

fp7894 Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel / Marjo Korpel, Johannes de Moor. - Vught: Skandalon, 2016. - € 10,00

fp6735 De Bijbel voor ongelovigen Deel 4: Koning David en de splitsing van het rijk / GUUS KUIJER. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015. - € 6,00

fp6434 De Heerser / NICCOLO MACHIAVELLI. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - vert. en toel. Frans van Dooren. - € 8,00

fp7901 Het verstrooide brein: ADD begrijpen en helen / Gabor Maté. - Utrecht: Ankh Hermes, 2022. - € 5,00

fp7897 De drie pijlers van de wereld: Het weinig noodzakelijke / Benoît Standaert. - Tielt: Lannoo, 2011. - Inl.: Jozef de Kesel. - € 4,00

fp7899 Leven met de psalmen: Deel 1 / Benoît Standaert. - Tielt: Lannoo, 2014. - € 7,00

fp7902 Fantastisch: Over het universum in ons hoofd / Kris Verburgh. - Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, 2008. - € 8,00

fp7898 Navolging nu: Postmoderne devotie / Mink de Vries. - Kampen: Kok, 2009. - € 4,00Kunst

ku7611 Aspekte Sowjetischer Kunst der Gegenwart: Sammlung Ludwig / Wolfgang Becker, Gerhard Kolberg. - Aachen: Sammlung Ludwig, o.J. - € 7,00

ku7635 Laterna magica: Autobiografie / Ingmar Bergman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. - € 4,00

ku7646 From Filippo Lippi to Piero Della Francesca: Fra Carnevale and the Making of a Renaissance Master / Keith Christiansen (Ed.). - New York / Milan: The Metropolitan Museum of Art / Edizioni Olivares, 2005. - Als nieuw. - € 30,00

ku7656 De Oude Calixtuskerk te Groenlo: Tussen Utrecht en Münster / Karel Emmens (red.). - Utrecht: St. Matrijs, 2005. - In samenwerking met de St. Oude Gelderse Kerken. - € 10,00

ku7654 La grande parade / Alexander van Grevenstein et al. (red.). - Amsterdam: Stedelijk Museum, 1984. - € 10,00

ku7655 De Dom van Utrecht / E.J. Haslinghuis, C.J.A.C. Peeters. - 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1965. - € 15,00

ku2985 Jarings jaren '60: Beelden van een roerige tijd / COR JARING (foto's), S. VINKENOOG (tekst). - Baarn: De Kern, 1986. - Gesigneerd door Jaring. - € 15,00

ku7653 De maakbaarheid van het verleden: P.J.H. Cuypers als restauratie-archtitect 1850-1918 / A.J.C. van Leeuwen. - Zwolle: Waanders, 1995. - proefschrift. - € 15,00

ku7631 De meesters van den gulden passer / M. Sabbe. - A,msterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1937. - In: Patria, vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieën: deel VII. - € 5,00

ku7636 Alles is gekleurd: Omzwervingen in de kunst / Joost Zwagerman. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011. - € 5,00


Geschiedenis

hi17645 De tragiek van de bevrijding: De geschiedenis van de Chinese revolutie 1945-1957 / Frank Dikötter. - Houten: Het Spectrum, 2013. - € 10,00

hi17684 Goodbye Bafana / James Gregory, Bob Graham. - Tielt: Lannoo, 2007. - € 5,00

hi17612 214 Dagen van huis en haard: De evacuaties van een Millings gezin: Ervaringen en belevingen van oorlogsgeweld, dagelijks opgeschreven door N. Willemse / J. Houkes (sam.). - Beek-Ubbergen: De Rozet, 1994. - september 1944 - mei 1945. - € 15,00

hi17685 Prinses Masako ~ de gevangen vlinder: Een carrièrevrouw aan het Japanse hof / Yoko Kobayashi, Martin Fritz. - Amsterdam: Pimento, 2005. - € 4,00

hi17670 De Nederlander uit en thuis: Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken / John Landwehr. - Alphen aan den Rijn: A.W. Sijhoff, 1981. - € 8,00

hi17610 De Waalbrug te Nijmegen: Gemeenteblad van Nijmegen No.12 1911: 3. Stukken betreffende overbrugging van de Waal / Gemeenteblad Nijmegen. - Nijmegen: Overdruk Gemeenteblad Nijmegen, 1911. - € 50,00

hi17686 De herovering van de Amerikaanse droom / Barack Obama. - Amsterdam: Atlas, 2008. - € 6,00

hi17615 The Wrath of Nations: Civilization and the Furies of Nationalism / William Pfaff. - New York: Simon & Schuster, 1993. - € 8,00

hi1683 Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden: Een historiografische en bibliografische studie / I. SCHÖFFER. - Utrecht: HES, 1978. - € 7,00

hi17644 De wraak van Poetin: Rusland contra Europa / Hubert Smeets. - Amsterdam: Prometheus, 2016. - Ietwat hol gelezen. - € 5,00

hi17611 Een New Age of Empires / Guy Verhofstadt. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009. - € 3,00

hi17616 Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat: Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000 / B.M.A. de Vries et al. (red.). - Groningen: Martinus Nijhoff, 2000. - Derde, geheel herziene druk. - € 10,00Nederlandse literatuur

nl10828 Vijftig verhalen: (door de schrijver zelf gekozen) / J.M.A. Biesheuvel. - Amsterdam: Meulenhoff, 1989. - € 8,00

nl2722 Zachtjes neerkomen / REMCO CAMPERT. - Amsterdam: Vroom & Dreesman, 1989. - € 3,00

nl10813 Helhond / M. Fecyn. - Nijmegen: De Kleine Uitgeverij, 1999. - € 6,00

nl4045 Laatste zomernacht / MAARTEN 'T HART. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. - € 3,50

nl3798 Het behouden huis / WILLEM F. HERMANS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1980. - € 3,50

nl4997 De gedichten van den Schoolmeester / J. VAN LENNEP. - Amsterdam: Gebr. E. & M. Cohen, z.j. - € 8,00

nl7234 Eigen teelt / JAN SIEBELINK, A.M. NORMAN (foto's). - Eindhoven: EBAS Nederland, 1995. - Met foto's van Adriënne M. Norman. - € 6,00

nl5911 De opstand van Guadalajara / J. SLAUERHOFF. - 's-Gravenhage: BZZTôH / Nijgh & Van Ditmar, 1983. - € 6,50

nl10827 Lenteleven / Stijn Streuvels. - Amsterdam: L.J. Veen, 1942. - In de Lijsternestreeks: nummer I. - € 8,00

nl10826 Levensbloesem / Stijn Streuvels. - Tielt: Lannoo, 1943. - In Lijsternestreeks: nummer XXIIL Ill.: Nelly Degoey. - € 8,00

nl3148 De helaasheid der dingen / DIMITRI VERHULST. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 4,00

nl9980 En ook weemoedigheid: Het Bureau 5 / J.J. Voskuil. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1999. - € 10,00

nl9979 Het A.P. Beerta-Instituut: Het Bureau 4 / J.J. Voskuil. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1998. - Stofomslag beschadigd. - € 8,00Buitenlandse literatuur

bl7911 De revolutie ging in het rood gekleed: Herinneringen / ANNA LARINA BOECHARINA. - Amsterdam: De Arbeiderspers / Privé Domein, 1993. - € 10,00

bl7460 Gedichten: (vertaling: August Willemsen) / Carlos DRUMMOND de ANDRADE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980. - € 10,00


Week 9 2024

Algemeen

al2954 Aanteekeningen bij lectuur / LODEWIJK van DEYSSEL. - Amsterdam/'s-Gravehage: Elsevier/A.A.M. Stols, 1950. - Genummerde oplage 334/1000. - € 5,00

al1702 Dublin / Hein Groen (sam.). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2006. - In de reeks: Het Oog in 't Zeil Stedenreeks. - € 6,00

al10672 Schoten rondom Vestdijk / Martin Hartkamp. - Leiden: Dimensie, 1989. - € 6,00

al3766 Lofzangen der latijnse kerk / F. van der MEER (vert.). - Utrecht: Het Spectrum, 1970. - € 10,00

al5358 Macho's & Prinsessen: Eros en joden / MIRJAM ROTENSTREICH (red.). - Amsterdam: Vassallucci, 1996. - € 5,00

al10694 De invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e Eeuw / H.A.C. Spoelstra. - Amsterdam: H.J. Paris, 1931. - Proefschrift. - € 8,00

al10674 Brieven van Simon Gorter / G. Stuiveling (inl.). - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, 1940. - € 5,00

al10677 Naar de Oost!: Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië / Peter van Zonneveld (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1996. - € 4,00


Kunst

ku7620 Teraz Mowie: Hefte für visuelle Poesie und verbale Kunst No.17 / März 1994 / Hartmut Andryczuk (Hrsg.). - Berlin: Teraz Mowie, 1994. - Auflage: 101 Exemplare. - € 15,00

ku7621 Teraz Mowie: Poetry Network + Communication Art No. 18 A und B / Hartmut Andryczuk (Hrsg.). - Berlin: Hybriden-Verlag, 1995. - € 25,00

ku7470 A Celebration of Love: The Romantic Heroine in the Indian Arts / Harsha V. Dehejia. - New Delhi: Lustre Press / Roli Books, 2004. - € 15,00

ku7618 Korkenzieher: Aus der Sammlung Heinz ten Doornkaat / Horst Dippel. - Hamburg: Edition Ellert & Richter, 1997. - € 5,00

ku5604 Egon Schiele 1890-1918: Pantomimes van lust - Visioenen van sterfelijkheid / Wolfgang Georg Fischer. - Köln: Taschen, 2007. - ingenaaid gebonden versie. - € 12,00

ku7619 Antiek encyclopedie / Hidde Halbertsma. - Lisse: Rebo International, 1999. - € 7,00

ku7595 Morosow und Schtschukin: die russischen Sammler: Monet bis Picasso / Georg-W. Költzsch (Hrsg.). - Köln: DuMont, 1993. - € 10,00

ku7594 Monumenta Annonis Köln und Siegburg: Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter / Anton Legner (Hrsg.). - Köln: Schnütgen-Museum, 1975. - € 8,00

ku7647 I Disegni di Architettura nel Settecento: Architectural Drawings of the Eighteenth Century / Daniel Rabreau. - Paris: Bibliothèque de l'Image, 2001. - € 20,00

ku1025 Rembrandt: Leven en werk van A-Z / SHELLEY ROHDE. - Amsterdam: Museumvereniging, 2006. - € 4,00


Geschiedenis

hi17561 Bijblad van de Nederlandse Leeuw: deel 7 / J.T. Anema et al. (red.). - 's-Gravenhage: Kon. Ned. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, 1981. - € 5,00

hi17608 Tussen bewondering en verguizing: Duitsland in de Nederlandse schoolboeken, 1750-2000 / André Beening. - Amsterdam: Duitsland Instituut Universiteit van Amsterdam, 2001. - In de reeks: Duitsland Cahier 8 / 2001. - € 7,00

hi4826 Bronkhorst: Korte historie van stad en heerlijkheid / E.J. van EBBENHORST TENGBERGEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1965. - € 4,00

hi5150 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland / GUENTER LEWY. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1964. - € 5,00

hi7326 Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland: Deel 1 t/m 9 / P.J. MEERTENS et al. (red.). - Amsterdam: IISG, 1986. - € 30,00

hi17642 Ministers aan de Maas: Rotterdamse stadspensionarissen van 1508-1795 / J. Melles. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - € 10,00

hi17607 Wie is de vijand: Operatie Black Tulip / Sophie Molema. - Soesterberg: Aspekt, 2018. - € 7,00

hi17624 750 jaar Begijnen te Antwerpen / W.A. Olyslager. - Kapellen: Pelckmans, 1990. - € 6,00

hi5962 Veluws verleden: Ahasverus van den Berg's "Geografie van Veluwe" (1796) / BERT PAASMAN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1974. - € 6,00

hi17643 De 'statistieke ontleding van de dooden': een spaarzame bron? / F.W.A. Van Poppel. - Nijmegen: KU, 1999. - Rede in verkorte vorm. - € 3,00

hi17521 Jenever en wind: Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-1737) / Gerard Schelvis, Kees van der Vloed. - Hilversum: Verloren, 2008. - € 4,00

hi17562 Aards geluk: De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850 / Anton Schuurman et al. (red.). - Amsterdam: Balans, 1997. - € 10,00

hi17641 A Distant Mirror: The Calamitious 14th Century / Barbara W. Tuchman. - London: Book Club Associates, 1979. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10811 Het donkere licht / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1930. - € 5,00

nl10806 Een kamer op de Himalaya: De verhalen van Inez van Dullemen / Inez van Dullemen. - Amsterdam: Em. Querido, 1990. - € 4,00

nl10819 Verzen: De editie van 1890 / Herman Gorter. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - Inl. en ann.: Enno Endt. - € 10,00

nl3850 Plantage Nachtschade: (Ill. van Hetty Steijger) / THEODOR HOLMAN, H. STEIJGER. - Boxtel: Ebas, 1992. - € 5,00

nl10818 Korte, maar krachtige herinneringen: 2 cd's / Ischa Meijer. - VPRO Eigenwijs. - dubbel cd. - € 8,00

nl4871 Oude lucht: Drie verhalen / HARRY MULISCH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. - € 5,00

nl5686 Voorbije passages / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. - € 4,00

nl8407 Binnenkant: (Jaarwisselingsgeschenk met aanbiedingskaart / HUUB OOSTERHUIS. - Bussum: Paul Brand e.a., 1969. - € 6,00

nl3969 Het Koekoeksjong / BRIGITTE RASKIN. - Amsterdam: Kritak/Van Gennep, 1989. - € 4,00

nl1501 Op weg naar het einde / G. K. VAN HET REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1987. - € 4,00

nl1460 Het Dal van Hinnom / WARD RUYSLINCK. - Brussel: Manteau, 1961. - € 8,00

nl471 Maria Speermalie: 1875 - 1937 / HERMAN TEIRLINCK. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1942. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9884 Verzamelde werken Deel 3: Brieven / A.S. Poesjkin. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1988. - Keuze en commentaar K. van het Reve. - € 10,00

bl9882 De Hobbit / J.R.R. Tolkien. - Amsterdam: De Boekerij, 2017. - € 5,00

bl9885 Osborne's rebellen / John Anthony West. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - In de reeks: Literair Paspoort. - € 4,00


Week 8 2024

Algemeen

al10668 T.s. Kentering 12e jaargang nr. 4/5: Politieke poëzie / Jan Boelens (sam.). - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1972. - € 3,00

al10661 Rood: Een bekoring / Midas Dekkers. - Amsterda: Contact, 2011. - nieuwstaat. - € 5,00

al6187 Aan een droom vol weelde ontstegen: Poëzie uit de Romantiek 1750-1850 / GERRIT KOMRIJ (sam.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - € 5,00

al10667 Constantijn Huygens' oogentroost: Een interpretatieve studie / C.W. de Kruyter. - Meppel: Boom, 1971. - € 5,00

al10689 Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon: voor het geval dat / Loesje. - Utrecht: A.W. Bruna, 2008. - 25 jaar Loesje. - € 6,00

al10682 The Olympia epics of Jan van der Noot: A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', Een cort begryp: der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades' / Jan van der Noot. - Assen: Van Gorcum, 1956. - C.A. Zaalberg (Ed.). - In de reeks: Neerlandica Traiectina III. - € 10,00

al10675 G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo / H. Prudon (inl. + toel.). - Assen: Van Gorcum, 1968. - € 8,00

al8680 De structuur van Max Havelaar: Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie: en evaluatie van de roman, deel 1 en 2 / A.L. SöTEMANN. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1966. - € 10,00

al10696 Vrouwenbladen: SDpiegels van een mannenmaatschappij / Iris Wassenaar. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. - € 3,00


Filosofie en psychologie

fp632 Vrijheid van drukpers: Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland / E. Diemer. - Rotterdam-Utrecht: Libertas Drukkerijen, 1937. - € 8,00

fp7541 Lof der Zotheid / Desiderius Erasmus. - Nijmegen: SUN, 2007. - Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange. - Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. - 4e druk. - € 8,00

fp7888 Die Lebensgeschichte Spinoza's: In Quellenschriften, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten / J. Freudenthal. - Leipzig: Verlag von Veit & comp., 1899. - Het gekopieerde KB-exemplaar in linnen gebonden. - € 25,00

fp7890 De linkerhand van God: Een biografie van de Heilige Geest / Adolf Holl. - Amsterdam: Anthos, 1998. - € 7,00

fp7886 Das Schelling-Projekt: Bericht / Peter Sloterdijk. - Berlin: Suhrkamp, 2016. - € 8,00

fp7889 Apologeticum: Verdediging der christenen / Tertullianus. - Amsterdam: Holland, 1947. - Vert. en toelichting: P.C IJsseling. - In de reeks: Klassieken der Kerk. - € 10,00


Kunst

ku7645 Charley Toorop: Seizoenen / Marja Bosma. - Spanbroek: Frisia Museum, 2005. - € 10,00

ku7643 De Glazen Boerderij: Biografie van een gebouw / Gerard Buenen, MVRDV. - Rotterdam: nai010 uitgevers, 2013. - € 8,00

ku7606 Yesterday's Tomorrow: Leonard Cohen / Marc Hendrickx, Henk Hofstede. - Gorinchem: United Media Company, 2005. - (met exclusieve cd). - € 8,00

ku7604 Gezichten van dementie / Herman van Hoogdalem, Gijs Wanders. - Zwolle: WBooks, 2017. - € 8,00

ku7640 Alt Heidelberg: Deutsche Volks-, Studenten- und Soldatenlieder / Ernst Litfass' Erben (Hrsg.). - Berlin: Globus Verlag, o.J. - € 8,00

ku7644 Starck / Philippe Starck. - Köln: Taschen, 2003. - € 10,00

ku7596 Monet: A retrospective / Charles F. Stuckey (Ed.). - New York: Park Lane, 1985. - € 15,00

ku7641 Naakte muziek en andere stukken / Simon Vestdijk. - Doorn: Mycena Vitilis, 2006. - Uitgave nummer488 van Uitgeverij Mycena Vitilis. - met de hand gemaakt. - € 15,00

ku7638 Kors van Bennekom: Amsterdam: van restauratie naar revolte 1956-1966 / Kors van Bennekom (foto's), Elsbeth Etty (tekst). - Amsterdam: Bas Lubberhuizen. - € 10,00


Geschiedenis

hi17532 Paradies und Paradox: Wunderwerke aus fünf Jahrhunderten / Anita Albus. - Frankfurt am Main: Eichborn, 2002. - In de reeks: Die Andere Bibliothek, Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger. - numerierte Erstausgabe in Halbschuber. - € 10,00

hi1381 Michael Bakoenin: Russisch rebel (biografie) / ANTON L. CONSTANDSE. - Holdert & Co., 1948. - € 5,00

hi17618 Jacht op het absolute nulpunt: Ontdekkingsreizen in de wereld van de zeer lage temperaturen / Dirk van Delft. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 7,00

hi17603 40 jaar Gemeente Electriciteitsbedrijf 1908 - 1948: Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van het Gemeente Electriciteitsbedrijf / Gemeente Electriciteitsbedrijf. - Nijmegen: Gemeente Electriciteitsbedrijf, 1948. - € 10,00

hi17602 De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen / Jacques Le Goff, Nicolas Truong. - Amsterdam: Bert Bakker, 2004. - € 4,00

hi7219 Belasting, vrijheid en eigendom: Hoe meer belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787 / FERDINAND H. GRAPPERHAUS. - Amsterdam: Meijburg & Co, 1989. - € 10,00

hi17621 Haerlem Jaarboek 2016 / Hist. Vereniging Haerlem. - Haarlem: Hist. Vereniging Haerlem, 2017. - € 4,00

hi17620 Sint Antonius van Padua: Honderdvijftig jaar Groenmarktkerk te Haarlem / Wim Helversteijn. - Haarlem: De Vrieseborch, 1994. - deel 31 in serie Haarlemse miniaturen. - € 5,00

hi1136 Zeven eeuwen Haarlem I: Op en om 't Sant / op en om Bakenes / JAN HOEBEN. - Haarlem: Haarlems Dagblad, 1966. - € 4,00

hi1514 Gelders molenboek / JAN KORF (red.). - Zutphen: De Walburg Pers, 1969. - € 15,00

hi17605 Gefangenschaft und Heimkehr: Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion / Albrecht Lehmann. - München C.H. Beck, 1986. - € 8,00

hi17619 Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout: Trots van Noord-Brabant / Kees van den Oord (sam.). - Vlijmen: Histordia, 2000. - € 5,00

hi1762 Het Duitse verzet tegen Hitler / G. van ROON. - Utrecht: A.W. Bruna, 1968. - Bijgevoegd: diverse krantenknipsels. - € 7,00

hi894 Zinnebeelden van de rede: Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse revolutie / JEAN STAROBINSKI. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1991. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl9084 Mag 't een ietsje meer zijn?: Eigen keuze uit alle bundels: (ill. Peter Vos) / S. CARMIGGELT. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 4,00

nl10821 Sawitri: Oosters spel van de liefde en de dood / Antoon Coolen. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, z.j. - Toneelspel in drie bedrijven. - € 4,00

nl1331 Tsjechische suite / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1948. - € 5,00

nl2629 Schotsche ruiten: Schetsen en dichten / E. LAURILLARD. - Amsterdam: D.B. Centen, z.j. - € 5,00

nl10797 De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus / Jac. van Looy. - Amsterdam: S.L. van Looy, 1910. - € 8,00

nl4462 Max Havelaar / MULTATULI. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1951. - Naar het authentieke handschrift, inl.door G. Stuiveling. - € 8,00

nl10808 Vier Pleidooien / Gerard Kornelis van het Reve. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. - € 15,00

nl10810 Schemeringen van den dood / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - € 4,00

nl10798 Leeg te aanvaarden / Michael Tophoff. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1966. - € 4,00

nl4902 Parken en woestijnen / De vogel Phoenix /: Vergezichten en gezichten / M. VASALIS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2002. - € 12,00

nl10221 Fortuna's kinderen: een trans-Atlantische familiekroniek / Annejet van der Zijl. - Amsterdam: Hollands Diep, 2021. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9876 Een lot uit de loterij / Sjolem Aleichem. - Amsterdam: L.J. Veen, 2009. - Vwrd: Ariane Zwiers en Nico ter Linden. - € 7,00

bl3529 Het goud van Tomás Vargas: De verhalen van Eva Luna / ISABEL ALLENDE. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1990. - € 4,00

bl9880 Die huis van die dowe / Breyten Breytenbach. - Kaapstad en Pretoria: Human & Rousseau, 1968. - € 7,00

bl9881 Lady One: 99 liefdesgedigte / Breyten Breytenbach. - Amsterdam: Meulenhoff, 2000. - € 7,00

bl9875 Alles waar ik spijt van heb / Philippe Claudel. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 6,00

bl6978 Halssnoer en kalebas: Een rechter Tie-mysterie / ROBERT van GULIK. - Amsterdam: Elsevier, 1984. - € 3,00

bl9883 Rechter Tie: Het geheim van het landhuis: Het spook van de tempel / Robert van Gulik, Frits Kloezeman (ill.). - Amsterdam: Loeb, 1980. - € 4,00

bl9878 Houzee! / Terry Pratchett. - Amsterdam: Mynx/De Boekerij, 2009. - In: Schijfwereldreeks. - € 5,00

bl9879 Snuif / Terry Pratchett. - Amsterdam: De Boekerij, 2012. - In: Schijfwereldreeks. - € 5,00


Week 7 2024

Algemeen

al10684 Wijsheidsgestalten in dichterwoord: Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse Literatuur / Roger Henrard. - Assen: Van Gorcum, 1977. - € 8,00

al10679 Eigenlijk geloof ik niets: Essays over het werk van Gerard Reve / Vincent Hunink et al. (red.). - Nijmegen: Cadans, 1990. - € 4,00

al10686 Noodlot en Wederkeer: De betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus / Maarten Klein. - Maastricht: Shaker Publishing, 2000. - € 8,00

al10671 Over de affaire Padilla: Nawoord bij 'Het woord bij de daad' / Harry Mulisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. - € 5,00

al10681 Gellert und Holland: Ein Beitrag zu der Kenntnis der geistigen und literarischen Beziehungen: zwischen Deutschland und Holland im achtzehnten Jahrhundert / W.J. Noordhoek. - Amsterdam: H.J. Paris, 1928. - Proefschrift. - € 10,00

al10683 Narcissus en Echo: Opstellen over Simon Vestdijk / Rudi van der Paardt. - Leiden: Dimensie, 1983. - € 4,00

al3463 De geharnaste dromer: Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter / J.A. RISPENS. - Kampen: J.H. Kok, 1960. - € 4,00

al10685 De verlichte Muze: Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker / G.J. Vis (sam.). - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7883 Over den waren godsdienst / Aurelius Augustinus. - Amsterdam: "De Spieghel", 1937. - vert.: Gerard Wijdeveld. - In de reeks: Orbis. - € 8,00

fp7178 Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven / Wil Derkse. - Tielt: Lannoo, 2003. - € 6,00

fp7885 Enchiridion: Zedekundig Handboekje / Epictetus. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919. - Derde druk. - € 10,00

fp7881 Ongeordende liefde: Wim Houtman in gesprek met Antoine Bodar / Wim Houtman. - Kampen: Ten Have, 2006. - € 5,00

fp7884 Das Buch "De Tribus Impostoribus" (von den drei Betrügern) / Jacob Presser. - Amsterdam: H.J. Paris, 1926. - Proefschrift. - € 15,00

fp6668 Het oerboek van de mens: De evolutie en de Bijbel / CAREL VAN SCHAIK, KAI MICHEL. - Amsterdam: Balans, 2016. - € 8,00

fp7882 Uit de diepten der ziel: Samenspraak over droom en geweten, met een algemene inleiding: over het psycho-analytisch onderzoek van de droom / Nico van Suchtelen. - Amsterdam: Wereldbibibliotheek, 1951. - Verzamelde Werken, tiende deel. - € 10,00


Kunst

ku7613 Earthly Paradises: Ancient Gardens in History amd Archaeology / Maureen Carroll. - London: British Museum Press, 2004. - € 8,00

ku7602 Dijkshoorn kijkt kunst / Nico Dijkshoorn. - Amsterdam: Atlas Contact, 2012. - € 5,00

ku7601 In de dakgoot: Muziekverhalen in mono en zwart-wit / Thé Lau. - Amsterdam: Rotschild & Bach, 2006. - Met DVD. - € 6,00

ku7630 Oo lamm kottes, oensjoeldieg: De klankkleuren van Bachs Mattheus / Dirk Luijmes. - eigen beheer, z.j. - € 8,00

ku7605 Rembrandts groepsportretten / Alison McNeil Kettering. - Zwolle: Waanders, 2006. - € 6,00

ku7608 Ik doe wat ik doe / Lennaert Nijgh. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000. - € 8,00

ku7634 Siena and the Virgin: Art and Politics in a Late Medieval City Sate / Diana Norman. - New Haven / London: Yale University Press, 1999. - € 20,00

ku7623 De Nederlanden door Anton Pieck: Tekeningen en vertellingen / Max Pieck (sam.), Piet Pors. - Amsterdam: Zuid-Hollandsche Uitgeversmij., 1981. - € 8,00

ku7622 Igor & Svetlana Kopystiansky / Joachim Sartorius (Text), et al.. - Berlin: Druckhaus Hentrich, 1991. - € 8,00

ku7615 Russische Kunst 1900-1930 / Sigrid von Witzleben u.a.. - München: Galerie Michael Pabst, 1989. - Katalog 20. - € 10,00


Geschiedenis

hi4038 Rondom de Stevenstoren: Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen / JAN BRINKHOFF. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - € 10,00

hi17590 Trouwen met Oranje: Verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis 1814-2001 / Arnout van Cruyningen. - Kampen: Kok, 2001. - € 8,00

hi9489 Ziel en zinnen: Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw / MYRIAM EVERARD. - Groningen: Historische Uitgeverij, 1994. - nieuwstaat. - € 8,00

hi1517 Het proces Blokzijl / Rijksinstuut voor Oorlogsdocumentatie. - Utrecht: Veen, 1989. - € 4,00

hi2993 De waterplaag: Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel / J.W. VAN PETERSEN. - Zutphen: De Walburg Pers, 1978. - € 8,00

hi9704 In rok tussen de bruinhemden: Herinneringen van een Duits diplomaat / WOLFGANG ZU PUTLITZ. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1964. - € 5,00

hi16299 Congo: Een geschiedenis / David van Reybrouck. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. - € 8,00

hi17637 Schoolvoorbeeld Nijmegen / Yop Segers. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1997. - € 5,00

hi2949 Arnhem: Beeld & Verbeelding / JAN SIEBELINK, Peter van STRAATEN. - Z.p.: Helmond bv, 1983. - € 6,00

hi17601 Onze socialistiese jeugdinternationale: Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang / P. Voogd. - Amsterdam: Arbeiders Jeugd Centrale, z.j. - +/- 1925. - € 3,00

hi17617 De Nederlanders onder Duitse bezetting: 1940-1945 / Werner Warmbrunn. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1964. - Vwrd: L. de Jong. - € 8,00

hi3504 De 'vergissing' van Troelstra / JOHAN S. WIJNE. - Hilversum: Verloren, 1999. - In de reeks: Verloren verleden, deel 8. - € 5,00

hi17502 De nieuwe mens: De culturele revolutie in Nederland rond 1900 / Auke van der Woud. - Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 2015. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10804 Privé-binding van drie Aafjes-uitgaven: Een voetreis naar Rome, Maria Sibylla Merian: De blinde harpenaar / Bertus Aafjes. - Amsterdam: Maastricht: uit de collectie Fernand Lodewick. - € 25,00

nl8258 Moortje: Waar in hij Terentii Eunuchum heeft nagevolgd / G.A. BREDERO. - Amsterdam: Int.Theatre & Film Books, 1993. - € 3,50

nl8151 Baltische zielen: Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen / JAN BROKKEN. - Amsterdam: Atlas, 2020. - € 7,00

nl9726 Het verdriet van België / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1999. - € 6,00

nl1890 Een heilige van de horlogerie / WILLEM-FREDERIK HERMANS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - € 5,00

nl4090 Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid: Gedichten / DICK HILLENIUS. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - € 4,00

nl10820 Schrijverskwartet: Nederlandse schrijvers in de 20e eeuw / Kwartet. - Bussum: Memoriael, z.j. - Vogelvluchtkwartet nr.2. - € 4,00

nl3194 Brieven aan Frans P.: 1965 - 1969 / GERARD REVE. - Utrecht: Veen, 1984. - € 4,00

nl9581 Nader tot u / Gerard Kornelis van het Reve. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1969. - € 4,00

nl10812 De poort van Ishtar / F. Schmidt-Degener. - Amsterdam: , 1937. - € 4,00

nl5858 De Laatste Vrouw: Autobiografische roman / ROSITA STEENBEEK. - Amsterdam: Contact, 1994. - € 4,00

nl10817 Celibaat / Gerard Walschap. - Antwerpen/Amsterdam: Manteau, 1987. - € 4,00

nl5630 Jaargetijden: Met tekeningen van Tom en Bob Wolkers / JAN WOLKERS. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - € 5,00

nl3817 Wegens sterfgeval gesloten: Commedia della morte / JAN WOLKERS. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1970. - € 3,00


Buitenlandse literatuur

bl9874 De afstand die ons scheidt / Renato Cisneros. - Amsterdam: De Geus-Oxfam Novib, 2018. - € 5,00

bl9857 Met steen bekleed: De geheimzinnige gevangene van het Alexej-ravelijn / Olga Forsj. - Amsterdam: Wreldbibliotheek, 1946. - Houtsneden van L.S. Chizjinski. - € 5,00

bl3846 Hooglied: vert. en van commentaar voorzien door: Pius Drijvers en Jan Renkema / HOOGLIED. - Baarn/Leuven: Ten Have/Davidsfonds, 2003. - € 8,00

bl9872 Hans Brinker of De zilveren schaatsen / Mary Mapes Dodge. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. - Ill.: Louis Rhead; Nwrd: Ewoud Sanders. - € 6,00

bl9125 Een bos witte narcissen / Luise Rinser. - 's-Gravenhage: Leopold, 1970. - € 4,00

bl3142 Een Goede raad / J.K. ROWLING. - Amsterdam: De Boekerij, 2012. - € 4,00

bl9873 Verhalen uit de Mashnawi / Djalalu'ddin Rumi. - Den Haag/Londen: East-West Publications, 2001. - Geheel herziene editie. - € 6,00

bl7289 Pantaleón / MARIO VARGAS LLOSA. - Amsterdam: Meulenhoff, 2001. - € 4,00

bl6769 Bijbels eerbetoon: Portretten en legenden / ELIE WIESEL. - Hilversum: Gooi & Sticht, 1976. - € 3,50

bl1633 De dodenzang: Verhalen / ELIE WIESEL. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1990. - € 4,00


Week 6 2024

Algemeen

al10678 Kort Revier: Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers / Klaus Beekman, Mia Meijer. - Amsterdam: Erven Thomas Rap/Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. - € 6,00

al10662 Het litteken van de dood: De biografie van Jan Wolkers / Onno Blom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - derde druk. - garenloos gecartonneerd. - als nieuw. - € 10,00

al10664 Gedichten die vrouwen aan het huilen maken: 61 vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse vrouwen over de poëzie die hen ontroert / Isa Hoes (sam.). - Amsterdam: Prometheus, 2015. - € 5,00

al5549 Louis Paul Boonboek: Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan / HERWIG LEUS, J. WEVERBERGH. - Antwerpen/A'dam: Elsevier Manteau, 1981. - alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje. - € 8,00

al3674 Als een onweder bij zomerdag: De briefwisseling: tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot / JOS MUYRES, V.V/D REIJT. - Amsterdam: Em. Querido, 1989. - € 5,00

al6128 Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve / G.F.H. RAAT. - Utrecht: HES, 1988. - In de reeks: Kwarto-reeks. - € 4,00

al10676 De Saga van Eirik de Rode: en andere Ijslandse saga's over reizen naar Groenland en Vinland / Paula Vermeyden (vert. + inl.). - Amsterdam: Meulenhoff, 1980. - € 4,00

al10628 De leugen is onze moeder: en andere essays over filosofie, psychologie, beeldende kunst, literatuur / S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker | Daamen, 1965. - € 4,00

al10680 De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk spoorwegboekje / J.W.F. Werumeus Buning, Karel Thole (tek.). - Bilthoven: Ad. Donker, 1944. - € 4,00


Filosofie en psychologie

fp7879 Christendom en Communisme: Gesprek tussen Ds J.J. Buskes Jr en A.J. Koejemans / J.J. Buskes Jr, A.J. Koejemans. - Amsterdam: "Woord en wereld", 1947. - € 4,00

fp663 De ondergang van het denken / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1989. - € 5,00

fp7864 Het visionaire venster: Een kwantumfysicus over verlichting / Amit Goswami. - Deventer: Ankh-Hermes, 2002. - € 8,00

fp7877 De geest uit de fles: Hoe de moderne mens werd wie hij is / Ger Groot. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017. - Met ill. uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur, muziek, opera, toneel en film. - € 15,00

fp3300 Leviathan / THOMAS HOBBES. - Amsterdam: Boom, 2005. - vertaling en aantekeningen van W.E. Krul, inl. en bibliografie van B.A.G.M. Tromp. Herziene, geactualiseerde druk. - € 10,00

fp7876 Faalmoed en andere filosofische overdenkingen / Stine Jensen. - Z.p.: Pepper Books, 2021. - € 7,00

fp7878 Het boek van vreugde / Dalai Lama, Desmond Tutu. - HarperCollins Holland, 2016. - € 8,00

fp2467 Eros en cultuur: Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud / HERBERT MARCUSE. - Utrecht: J. Bijleveld, 1968. - € 5,00

fp7862 Discours sur les sciences et les arts / Discours sur l'orgine de l'inégalité / Rèveries du promeneur solitaire / Jean-Jacques Rousseau. - Paris: Ernest Flammarion, s.a. - € 4,00


Kunst

ku7629 Rolling Stones / Francois Ducray, Jacques Leblanc et al. - Bussum: CentriPress, z.j. - € 7,00

ku7592 Decorative cast iron in Australia / E. Graeme Robertson. - Ringwood: Penguin Books, 1990. - € 20,00

ku7609 A concise history of avant-garde music: from Debussy to Boulez / Paul Griffiths. - New York and Toronto: Oxford University Press, 1978. - € 6,00

ku7632 Jonge bouwkunst 1850-1940 / M.C. van Hövell tot Westerflier-Speyart van Woerden. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1988. - € 2,50

ku7612 Erik Bulatov Moscow / Claudia Jolles (Exhibition). - Zürich: Parkett / London: ICA, 1989. - € 7,00

ku7598 Merklapmotieven: en hun motieven / Albarta Meulenbelt-Nieuwburg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - € 8,00

ku7603 Delft kunststad: Restauratieplan voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad / Herman Rosse. - Delft: Delftsche Uitgevers Maatschappij, 1946. - Een ontwerp van prof. Herman Rosse. - € 10,00

ku2050 Piet Slager 1871 - 1938: Aspecten uit het Bossche verleden / PIET SLAGER. - 's-Hertogenbosch: Museum Slager, 1988. - € 4,00

ku7599 Encyclopedia of Antique Restoration and Maintenance / Dennis Young (intr.). - London: Studio Vista, 1974. - € 6,00


Geschiedenis

hi17556 Meer verleden dan toekomst: Geschiedenis van verdwijnend Nederland / Rudolf Dekker. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - € 7,00

hi17545 Van een groene zoom aan een vaal kleed: Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum) / E.J. Demoed. - Oosterbeek: Adremo, 1953. - € 15,00

hi17340 Het Hollandsch-Duitsch Gemaal / Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk: Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef / Ein Kulturdenkmal der / A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven. - Utrecht: Matrijs, 1999. - Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve. - € 15,00

hi17636 GAK-gebouw, Koninginnelaan 164, Nijmegen / GAK. - Nijmegen: GAK, 1973. - Brochure uitgegeven bij de opening van het gebouw in september 1973. Bevat technische (bouw)gegevens. - Het gebouw zal binnenkort afgebroken worden in het kader van de herinrichting van de Westzijde NS-station. - € 5,00

hi6463 De Churchill factor: Hoe één man geschiedenis schreef / BORIS JOHNSON. - Houten: Spectrum/Unieboek, 2015. - € 10,00

hi3538 Sporen van de Nederlandse geschiedenis in St. Petersburg / CAROLINE de JONGE, Barbara van PELT. - Harderwijk: Flevodruk, 1996. - € 3,00

hi16090 Na de bevrijding: De loodzware jaren 1945-1950 / Ad van Liempt. - Amsterdam: Balans, 2014. - € 10,00

hi17631 Hitlers intieme kring: De politieke en psychologische ontwikkeling van Adolf Hitler / Lothar Machtan. - Amsterdam: Contact, 2001. - € 10,00

hi17528 Het grote gebod: Gedenkboek van het verzet in L|O en LKP / H. van Riessen et al. (red.). - Kampen: J.H. Kok, 1979. - Derde ongewijzigde derde druk.. - € 25,00

hi3888 De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972 / RICHTER ROEGHOLT. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. - Bijgevoegd: krantenknipsels. - € 6,00

hi17537 Oerhollands: Haringhappen en andere alledaagse hoogtepunten / Marjolein van Rotterdam. - Utrecht: Kosmos, 2010. - € 10,00

hi17630 Nijmegen '44-'45: Aangrijpend verslag van een frontstad onder vuur / Trees Schretlen. - Nijmegen: BnM Uitgevers, z.j. - € 10,00


Nederlandse literatuur

nl6021 Onvoltooid verleden / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. - € 4,00

nl4824 Vrouwenportretten: Gedichten / EMMA CREBOLDER. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1989. - € 3,50

nl2536 Villa des roses / WILLEM ELSSCHOT. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - € 4,00

nl10790 Geschiedenis van een Tocht: De Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella / Hans Keller. - Schoorl: Conserve, 1990. - Inl.: Cees Nooteboom. - In de reeks: Santiago de Compostella - bibliotheek, deel 3. - € 4,00

nl4553 De buitenkant: Een abecedarium / GERRIT KOMRIJ. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Privé-domein, 1995. - € 10,00

nl10816 Twee Negerpopjes: Met een tek. van S. Trivelli / Clare Lennart. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1954. - In Atlantis-Reeks: No. 2. - € 4,00

nl3899 Eilandgasten: (linnen) / Vonne van der Meer. - Amsterdam: Contact, 2000. - € 6,00

nl10807 Souvenir de Paris / Drs. P. - Harmelen: Ars Scribendi, 1996. - € 5,00

nl10789 Gedichten 1951-1975 / Ankie Peypers. - Amsterdam: An Dekker, 1991. - € 4,00

nl10803 't Pastorken van Schaerdycke: spel van personagiën / Maurits Sabbe. - Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1919. - € 4,00

nl10809 Wiwill: Kroonprins van Oranje: Kind tussen twee vuren / Simone Schell. - Amsterdam: Balans, 1994. - € 4,00

nl8778 Het lente-eiland: En andere verhalen / J. SLAUERHOFF. - 's-Gravenhage: BZZTôH / Nijgh & Van Ditmar, 1982. - € 7,00

nl642 Verwonderd saam te zijn / J. SLAUERHOFF. - 's-Gravenhage: BZZTôH / Nijgh & Van Ditmar, 1987. - € 7,00

nl3119 Bejegening van Christus / GERARD WALSCHAP. - 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1953. - € 8,00


Buitenlandse literatuur

bl9867 Laat los mijn hand / Edward Docx. - Amsterdam: Atlas?Contact, 2019. - € 4,00

bl9865 Dichteressen uit het cinquecento: Van Vittoria Colonna tot Veronica Franco / Frans van Doorn (vert.). - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. - € 15,00

bl9868 Ortsangaben / Günter Kunert. - Berlin: Aufbau, 1974. - In de reeks: Edition Neue Texte. - Zeichnungen: Günter Kunert. - € 4,00

bl9869 Deutschstunde / Siegfried Lenz. - Hamburg: Hoffmann und Campe, 1973. - € 7,00

bl9866 Brieven aan Merline / Rainer Maria Rilke. - Amsterdam: Balans, 1992. - € 8,00

bl9864 Oedipus: drama / L. Annaeus Seneca. - Leiden: E.J. Brill, 1958. - Tekst met metrische vertaling en aantekeningen van J. van IJzeren. - € 7,00

bl9870 Kein schöner Land / Arno Surminski. - Frankfurt am Main: Ullstein, 1993. - € 4,00

bl5662 Het drijvende koninkrijk / PAUL THEROUX. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992. - € 5,00

bl3674 De bedelaar van Jeruzalem: Een verhaal / ELIE WIESEL. - Hilversum: Gooi & Sticht, 1987. - € 5,00

Week 5 2024

Algemeen

al10656 'Orpheus en het lam': Jan Engelman en H. Marsman 1925-1940 / Jan H. Cartens. - Utrecht: Ambo, z.j. - T.s. Raam nr. 24. - € 4,00

al10657 Kanalje: en Opstandige Liedjes / Jacob de Haan. - Amsterdam: De Engelbewaarder, 1977. - In de reeks: De Engelbewaarder nr 6. - € 6,00

al4788 De Nederlandse auteur en zijn publiek: Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling: van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw / G.W. HUYGENS. - Amsterdam: G.A. Van Oorschot, 1946. - € 4,00

al8278 Bibliografie van de verspreide publicaties van: Willem Frederik Hermans / FRANS A. JANSSEN, ROB DELVIGNE. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1972. - € 7,00

al10659 Herman van den Bergh bij zijn zeventigste verjaardag: Met integrale herdruk van 'Nieuwe tucht: Studiën 1928 / Bernard Kemp et al. (red.). - Tilburg/Utrecht: Gianotten/Ambo, 1977. - T.s. Raam nr. 32. - € 4,00

al485 De draad van Ariadne: Essays en commentaren / Arthur LEHNING. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966. - € 5,00

al10658 Maria Tesselschade: Leven met talent en vriendschap / Mieke Smits-Veldt. - Zutphen: Walburg Pers, 1994. - Nieuwstaat. - € 6,00

al5734 Essays in duodecimo / SIMON VESTDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1952. - € 10,00

al10644 Dromen in de moderne nederlandse poëzie / H.S. Visscher. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1953. - € 6,00


Filosofie en psychologie

fp7872 Opvoeding tot mondigheid / Theodor W. Adorno. - Utrecht: Het Spectrum, 1971. - € 5,00

fp4974 Een warmte om het hart: Liefdesbrieven aan Descartes / RENé DESCARTES, THEO VERBEEK. - Groningen: Historische Uitgeverij, 2008. - Mieke Aerts, Désanne van Brederode, Hagar Peeters, Sana Valiulina, Eva de Valk en Marjoleine de Vos. - € 4,00

fp7863 Discours de la méthode: Suivi des Méditations métaphysiques / René Descartes. - Paris: Ernest Flammarion, s.a. - € 4,00

fp5671 De imaginaire jood / ALAIN FINKIELKRAUT. - Amsterdam: Contact, 1992. - € 6,00

fp7873 Archeologie van de economie: De economische theorie in de Griekse oudheid / W.N.A. Klever. - Nijmegen: Markant, 1986. - € 7,00

fp7875 Hippocrates in dubiis / D. de Moulin. - Nijmegen: Kath. Universiteit, 1980. - Rede Dies Natalis. - € 3,00

fp7870 De buik van de filosoof: Kritiek van de diétetische rede / Michel Onfray. - Baarn: Ambo, 1991. - € 4,00

fp7874 Antoine Menjot / M. Scholtens. - Assen: Van Gorcum / Prakke, 1968. - € 7,00

fp7871 Tatoeage van de ziel: Persoonlijke beschouwingen over Aziatische religies / Paul van der Velde. - Budel: Damon, 2014. - € 8,00


Kunst

ku7627 Art contemporain sovietique: Sélection d'Oeuvres provenant de la Collection KNIGA / José Alvarez. - Paris: FIAC 87/ Galerie de France, 1987. - € 6,00

ku7600 Kunst in context: Wereldgeschiedenis van stromingen en bewegingen / Diane Fortenberry (red.). - Zwolle: WBOOKS, 2014. - € 30,00

ku7593 Kinderrijk: Grote gezinnen in Nederland en Vlaanderen / Annie van Gemert. - Nijmegen: Annie van Gemert, 2002. - fotografie: Annie van Gemert, tekst: Bibi Straatman. - gesigneerd met opdracht. - € 12,00

ku7590 Italiaanse fresco's / Ernest Kurpershoek. - Amsterdam: Olive Press, 2011. - € 4,00

ku7591 Edouard Manet: Impressies van de zee / John Leighton. - Amsterdam | Antwerpen: Van Gogh Museum | Mercatorfonds, 2004. - € 6,00

ku7626 The Qin Dynasty Terra-Cotta Army of Dreams / Zhang Lin. - Xi'an Press, 2005. - € 7,00

ku7624 De Jezuïetenberg: Monument in mergel / Pierre Rousseau. - Maastricht: Rotary Club, 1998. - € 10,00

ku3297 Charlotte: Life or theater?: An autobiographical play by Charlotte Salomon / CHARLOTTE SALOMON. - New York: The Viking Press, 1981. - Introd.: Judith Herzberg. - € 40,00

ku3544 Zoltán Forrai: Portret van een veelzijdig kunstenaar / KOOS VAN WERINGH. - Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff, 1988. - € 4,00


Geschiedenis

hi17591 De man die naar Auschwitz wilde / Denis Avey, Rob Broomby. - Vianen/Antwerpen: THB, 2011. - nieuwstaat. - € 7,00

hi5661 Nijmegen verleden tijd / JAN BRINKHOFF. - Rijswijk: Elmar, z.j. - € 8,00

hi17468 Universiteit van Amsterdam: Derde eeuwfeest: Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam / H. Brugmans et al. (red.). - Amsterdam: Stadsdrukkerij, 1933. - € 15,00

hi17540 De slag om Tjakra Negara: Een verslag in drie brieven / H. Colijn. - Amsterdam: VU Uitgeverij, 1998. - J. de Bruijn (inl.). - € 4,00

hi17519 The Hellenism of the ancient Macedonians / A. Dascalakis. - Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1965. - € 10,00

hi17543 Weimar 1933: Demokratie tussen fascisme en kommunisme / J. van Santen. - Nijmegen: SUN, 1983. - Sunschrift 203. - € 5,00

hi17585 Brabants peil: Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant / Jan Smits. - Nijmegen: SUN, 2001. - € 10,00

hi6782 Den Haag: Beelden van toen & nu / The Hague: Views from then & now / La Haye: Images d'hier & d'aujourd'hui / Bilder von damals & heute / KEES STAL, E. SPAANS. - Den Haag: Illustra/Gemeentearchief, 1997. - € 8,00

hi17520 Oorlogstijd: Herinneringen en indrukken / M.W.F. Treub. - Haarlem/Amsterdam: H.d. Tjeenk Willink / Scheltema & Holkema, 1017. - € 8,00

hi17581 Q.M.R. Ver Huell: Levensherinneringen 1787-1812 / Q.M.R. Ver Huell, L. Turksma (inl.). - Westervoort: Van Gruting, 1996. - € 10,00

hi16704 De Bataafse hut: Denken over het oudste Nederland (1798-1848) / Auke van der Woud. - Amsterdam: Contact, 1998. - € 6,00

hi1061 "Chinezen en ander Aziatisch ongedierte": Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940 / H.J.J. Wubben. - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - € 6,00


Nederlandse literatuur

nl7304 Bonita avenue / PETER BUWALDA. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2013. - € 5,00

nl6197 Het woud der verwachting: Het leven van Charles van Orléans / HELLA S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 2004. - € 6,00

nl10801 Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming / Heere Heeresma. - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1973. - € 4,00

nl10805 Op de vleugels van de draak: Reizen tussen Afrika en China / Lieve Joris. - Amsterdam: Augustus, 2013. - € 5,00

nl10799 Feesten / Jac. van Looy. - Amsterdam: S.L. van Looy, 1903. - € 6,00

nl10800 De Kleine Wereld: Bedelaarsroman / Herman de Man. - Amsterdam: De Nederlandsche Keurboekerij, 1932. - Band: Lou Manche. - € 10,00

nl9594 Eilandgasten / Vonne van der Meer. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 5,00

nl10802 Mijnheer pastoor en zijn vogelenparochie / Antoon Thiry. - Amsterdam: Em. Querido, 1926. - € 4,00

nl4341 Verzameld werk / Beb Vuyk. - Amsterdam: Em. Querido, 1981. - € 8,00

nl7827 De graanrepubliek / FRANK WESTERMAN. - Amsterdam: Atlas, 2001. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9862 The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha / Miguel de Cervantes. - New York: The Modern Library, 1950. - € 6,00

bl6862 De legende van Ararat / YASHAR KEMAL. - Amsterdam: In de Knipscheer, 1990. - € 4,00

bl9863 Garden, ashes / Danilo Kis. - London: Faber and Faber, 1985. - € 4,00

bl699 Pnin / Vladimir NABOKOV. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968. - € 4,00

bl3118 1984 / GEORGE ORWELL. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - € 4,00

bl3722 Een fel bewogen leven / PIER PAOLO PASOLINI. - Baarn: De Boekerij, 1960. - € 5,00

bl6132 1935 en volgende jaren / ANATOLI RYBAKOV. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 5,00

bl1967 Bekentenissen van Zeno / Italo Svevo. - Amsterdam: Van Ditmar, 1964. - € 8,00

bl8437 Candide of het optimisme: (met tekeningen van Paul Klee) / VOLTAIRE. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - € 10,00

bl9861 Murder off Miami / Dennis Wheatley, J.G. Links. - London: Hutchinson & Co, n.Y. - Papieren omslag met losse documenten die uiteindelijk het verhaal completeren en dat alles met de wervende omslagtekst: "Dennis Wheatley Presents a New Era in Crime Fiction A Murder Mystery planned by J.G. Links Murder off Miami. - 50th Thousand Edition. - € 30,00


Week 4 2024

Algemeen

al10650 Idealisme en 'Idéisme': Een vergelijkend onderzoek van de poëtica van Albert Verwey: en die van de 'synbolist' Remy de Gourmont / J.C. van Aart. - Amsterdam: Thespa, 1977. - Proefschrift. - € 6,00

al9083 Literatuur en revolutie: Deel II De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 / BERT BROUWERS. - Meppel: Boom, 1971. - In de reeks: Teksten sociologie. - € 4,00

al3464 De chaos en de volheid: Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk / R.A. Cornets de Groot. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1966. - € 4,00

al8612 Populaire literatuur / J. FONTIJN et al. - Amsterdam: Thespa, 1974. - In de reeks: Amsterdamse smaldelen nr. 1. - € 4,00

al4135 Leven van Slauerhoff / C.J. KELK. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1971. - € 4,00

al8697 Muiterij tegen het etmaal: 2 Poëzie en essay / S. VESTDIJK. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1966. - € 4,00

al10629 Lier en lancet: Deel 1 en II / S. Vestdijk. - 's-Gravenhage-Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1937. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp7866 Materialien zu Kants Rechtsphilosophie / Zwi Batscha (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976. - € 3,00

fp7737 Gratis geld voor iedereen / Rutger Bregman. - Amsterdam: de Correspondent, 2018. - € 6,00

fp6985 De vergissing van Descartes: Gevoel, verstand en het menselijk brein / Antonio R. Damasio. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1995. - € 6,00

fp555 De gezonde samenleving: Psychopathologie van democratie en kapitalisme / Erich FROMM. - Utrecht: Bijleveld, 1973. - € 4,00

fp2128 Liefhebben, een kunst, een kunde: Over de ontplooing tot creatief mens-zijn / ERICH FROMM. - Utrecht: J. Bijleveld, 1962. - € 3,00

fp7859 Le moine et le philosophe: Le bouddhisme aujourd'hui / Jean-francois Revel, Matthieu Ricard. - Paris: NiL éditions, 1997. - € 5,00

fp7867 Kort gehouden: Columns over welzijn en welvaart in Nederland / Paul Schnabel. - Z.p.: Business Contact, 2004. - € 5,00

fp7858 Zen-begin: Eindeloos met Zen beginnen / Shunryu Suzuki. - Deventer: Ankh-Hermes, 1976. - € 4,00

fp5804 Nietzsche / PAUL van TONGEREN. - Amsterdam: AUP, 2006. - In de reeks: Elementaire Deeltjes, nr. 36. - Als nieuw. - €6,00


Kunst

ku7597 Elseviers Boeren antiekboek / Karel Braun, Arie Zwart. - Amsterdam: Elsevier, 1982. - Frans Dony (red.). - € 6,00

ku7616 Goncharova: Stage Designs and Paintings / Mary Chamot. - London: Oresko Books, 1979. - € 10,00

ku7587 The Golden Age of Dutch Manuscript Painting / Henri L.M. Defoer et al. - Stuttgart: Belser Verlag, 1989. - € 10,00

ku7572 Erté Fashions / Erté. - London: Academy Editions, 1972. - € 7,00

ku7586 De brieven van Vincent van Gogh: Een keuze door Ronald de Leeuw / Ronald de Leeuw. - Amsterdam: Bert Bakker, 2003. - € 8,00

ku7617 Jacques Lipschitz: Sculpture and Drawings from the Cubist Epoch / Jacques Lipchitz. - London: Marlborough, 1978. - € 4,00


Geschiedenis

hi17544 Why the Dreyfus affair matters / Louis Begly. - New Haven and London: Yale University, 2009. - € 7,00

hi3132 Helden aan de wand: Historische schoolplaten / Jacqueline Burgers. - Haarlem: Fibula-van Dishoeck, 1979. - € 6,00

hi3703 Dom Guéranger: Abt van Solesmes 1805 - 1875 / Dom PAULUS DELATTE. - Vaals: Abdij Sint Benedictusberg, 1969. - Twee delen. - € 15,00

hi5731 Van rijkdom en regenten: Handboek tot de Economische en Sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek / J.G. van DILLEN. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1970. - € 8,00

hi17490 Gennep gezien: Een kijkje op het Gennep van 1875-1940 / W.S. van Dinter. - Gennep: Noord Limburgse Boekhandel, 1978. - € 10,00

hi17488 Geschiedenis van Millingen aan de Rijn / A.CH. Jeurissen. - Millingen: Stichting Millings Jaarboek, 2022. - Heruitgave van het oorspronkelijk boek uit 1957. - € 15,00

hi8402 150 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen en Omstreken: Gedenkboek 1842-1992 / M.M.M. de MOL. - Nijmegen: Gemeente Archief, 1992. - € 6,00

hi6907 König in Preussens grosser Zeit: Friedrich-Wilhelm III. der Melancholiker auf dem Thron / THOMAS STAMM-KUHLMANN. - Berlin: Siedler Verlag, 1992. - € 15,00

hi6790 Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat / SIEP STUURMAN. - Amsterdam: Bert Bakker, 1992. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl4580 Duizend vlinders: Verhalen / J.M.A. BIESHEUVEL. - Amsterdam: Meulenhoff, 1981. - € 6,00

nl10796 De verlatene: Een roman uit het joodsche leven / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1937. - € 7,00

nl5693 De schone voleinding / ANTOON COOLEN. - Hilversum: Paul Brand, 1932. - band: Jozef Cantré. - € 8,00

nl10793 Zegen der goedheid: Legendenboek / Antoon Coolen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1934. - Verluchting: Jozef Cantré. - € 15,00

nl10792 Moedwil en misverstand: Novellen / Willem Frederik Hermans. - Rotterdam: AD. Donker, 1963. - In de reeks: Donker Boeken. - omslag Peters. - € 6,00

nl7682 Brieven aan mijn kleinzoon: De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie / ABEL J. HERZBERG. - Amsterdam: Bert Bakker/Daamen, 1964. - € 4,00

nl10794 Een ochtend in Bahia / Cees Nooteboom. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. - Als nieuw. - € 8,00

nl4756 Vier wintervertellingen / GERARD KORNElis van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1963. - In de reeks: Witte Olifant. - € 8,00

nl3767 Koning Cophetua en het bedelmeisje: Verhalen / JAN SIEBELINK. - Amsterdam: Meulenhoff, 1983. - € 4,50

nl10795 Het leven en de dood in de ast / Stijn Streuvels. - Brugge: Desclée de Brouwer, 1968. - Ingeleid en toegelicht door G. Verbeek. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl6288 De anderen / SIMONE de BEAUVOIR. - Hilversum: C. de Boer jr., 1965. - € 6,00

bl1287 Das Gesamtwerk / WOLFGANG BORCHERT. - Hamburg: Rowohlt. - Mit einem biographischen Nachwort von Bernhard Meyer-Marwitz. - € 7,00

bl9860 Das Narrenschiff / Sebastian Brant. - Stuttgart: Philipp Reclam Jun, 1966. - € 8,00

bl4258 Possession: A romance / A.S. BYATT. - London: Vintage, 1991. - € 4,00

bl9859 Het Martyrium / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1977. - 3e herziene druk. - € 12,00

bl9856 Met steen bekleed: De geheimzinnige gevangene van het Alexej-ravelijn / Olga Forsj. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1947. - Houtsneden van L.S. Chizjinski. - € 6,00

bl9855 De goden zijn dorstig / Anatole France. - Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 1975. - vert.: Theo Kars. - € 7,00

bl9854 Blues lessons / Robert Hellenga. - New York: Scribner, 2002. - € 6,00

bl9019 Die Erzählungen / Franz Kafka. - Frankfurt: S. Fischer, 1961. - € 7,00

bl2747 Kardinaal Pölätüo / STEFAN THEMERSON. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - Met voorwoord Willem Frederik Hermans. - als nieuw. - € 12,00

Week 3 2024

Algemeen

al1435 Een protest tegen den tijd: Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens / D.A.M. BINNENDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff / De Eik, 1945. - € 3,00

al1923 De dichter Jan van Nijlen: Een Commentaar / C. BITTREMIEUX. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1956. - € 5,00

al2585 De fabel: Ontwikkeling van een literatuursoort in Noord-Nederland en in Vlaanderen / J.F. HEIJBROEK. - Amsterdam: H.J. Paris, 1941. - Proefschrift. - € 10,00

al10651 Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - In de reeks: Aurea: Literaire kartons. - € 3,00

al2229 Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie: De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel / KAREL MEEUWESSE. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1962. - In de reeks: Tilliburgis, Publikaties v/d Katholieke Leergangen, nummer 10. - € 3,00

al604 Bredero en de kritiek: Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero / J.P. NAEFF (inl.& sam.). - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. - € 6,00

al10652 Van "aardgetrouw" tot "aziatisch": Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme / Michel van Nieuwstadt. - Nijmegen: SUN, 1971. - Bijgevoegd: krantenartikelen. - € 7,00

al6525 Slauerhoff: Herinneringen en brieven / F.C. TERBORGH. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1974. - € 4,00

al10617 Ter Braak-nummer / Tirade, jrg. 18 / jan/febr. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1974. - € 4,00

al10646 Heidegger, Mulisch, en de winterslaap: Tegengids / Eldert Johannes Willems. - Z.p.: Stichting Dimensie, 1982. - In de reeks: Extra-Dimensie reeks, nummer 22. - € 5,00


Filosofie en psychologie

fp7851 De vriendschap / Cicero. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1948. - In de reeks: Klassieke Galerij nr. 43. - € 3,00

fp7845 Marcus Minucius Felix / P.H. Damsté (vert.). - Amsterdam: H.J. Paris, 1936. - € 7,00

fp7865 Peter Canisius Nijmegen 1521 - Fribourg 1597: Mysticus & Manager / Pierre Emonet. - Baarn: Adveniat, 2021. - Paul Begheyn SJ (vrwrd.). - € 5,00

fp7855 Over den dood der vervolgers / Lactantius. - Amsterdam: R.K. Boekcentrale, 1941. - In de reeks: Getuigen. - € 3,00

fp4945 De val van Prometheus: Over de keerzijden van de vooruitgang / TON LEMAIRE. - Amsterdam: Ambo, 2010. - gebonden editie, 3e druk. - € 10,00

fp3370 Lof der wijsbegeerte: Inaugurale rede uitgesproken voor het Collège de France op donderdag 15 januari 1953 / MAURICE MERLEAU-PONTY. - Hilversum: Paul Brand, 1966. - In de reeks: Wijsgerig denken. - € 7,00

fp7856 Het leven van Sint Maarten: Bisschop en belijder / Sulpicius Severus. - Amsterdam: R.K. Boekcentrale, 1941. - In de reeks: Getuigen. - € 3,00

fp7860 The study of sociology / Herbert Spencer. - London: Williams and Norgate, 1894. - € 10,00

fp7857 Change: Principles of formation and problem resolution / Paul Watzlawick, John H. Weakland et al. - New York: W.W. Norton, 2011. - € 4,00


Kunst

ku4441 Rie Cramer, leven en werk / JACQUELINE BURGERS. - Amsterdam: Thomas Rap, 1974. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag. - rug verkleurd. - € 6,00

ku7582 Lasar Segall: And Dresden Expressionism / Erhard Frommhold. - Milano: Galleria del Levante, n.y. - € 8,00

ku7583 Intergrafik 70 / Gerhard Hallmann (Red.). - Berlin: Verband Bildender Künstler der DDR (VBK), 1970. - Katalog Altes Museum. - € 5,00

ku7581 Arnoldus Anthonie Bredius: Schetsen van een leven / Theo Jansen. - Hernen: A.A. Brediusstichting, 2012. - Nieuwstaat. - € 8,00

ku7579 Kandinsky rond 1913: De wensdroom van een nieuwe kunst / Hans Janssen. - Zwolle/Den Haag: Waanders/Gemeentemuseum Den Haag, 1998. - € 8,00

ku7585 Jeroen Bosch: Tussen Hemel & Hel / Chris Will. - Amsterdam: PlanPlan, 2001. - € 4,00

ku7580 Naum Gabo: Monoprints / Graham R. Williams (intr.). - London: Waddington Graphics, 1990. - € 8,00


Geschiedenis

hi17578 De geschiedenis van Europa 1800-1900: Rebellie / Karsten Alnaes. - Amsterdam: Anthos/Standaard, 2006. - € 15,00

hi17517 L.E.J. Brouwer 1881-1966: Een biografie: Het heldere licht van de wiskunde / Dirk van Dalen. - Amsterdam: Bert Bakker, 2002. - € 8,00

hi17538 The Royals / Kitty Kelley. - New York: Warner Boos, 1997. - € 6,00

hi17498 Hotel De Wereld: De geschiedenis van het 'huis eerste rang ter plaatse' / Leo Klep. - Wageningen: Futura, 2004. - € 6,00

hi139 September 1944: Operation Market Garden / A. KORTHALS ALTES et al. - Houten: Fibula-Van Dishoeck, 1984. - English text included. - € 7,00

hi17575 Jacob Olie: Amsterdam gefotografeerd 1860-1905 / Kees Nieuwenhuijzen (sam.). - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - ingenaaide versie. - € 7,00

hi17576 Portret van een koopman en uitvinder Cornelis Ploos van Amstel: Maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-eeuwer / G. Ploos van Amstel. - Assen: Van Gorcum, 1980. - € 10,00

hi17518 Van Harem tot Fitna: Beeldvorming van de islam in Nederland 1848-2010 / Marcel Poorthuis, Theo Salemink. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2011. - € 10,00

hi17574 Bergen op Zoom: Een stad als een huis / Korneel Slootmans. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974. - € 8,00

hi7473 Groeten uit Provenierswijk, Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier / H.A. VOET, H.J.S. KLAASSen. - Capelle a/d IJssel / Alphen a/d Rijn: H.A. Voet / Repro-Holland, 1989. - € 8,00

hi17580 Groeten uit het Oude Noorden / H.A. Voet. - Capelle a/d IJssel / Alphen a/d Rijn: H.A. Voet / Repro-Holland, 1984. - € 8,00


Nederlandse literatuur

nl10775 In onze prachtige barre tijden: Zes verhalen / Herman Brusselmans. - Amsterdam: Prometheus, 2000. - € 3,50

nl2641 De verloedering van Swieps (filmeditie) / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1967. - € 4,00

nl6476 Een dagje naar het strand / Heere HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1968. - € 3,00

nl5960 Onder het plaveisel het moeras: De tandeloze tijd 3 / A.F.Th. van der HEIJDEN. - Amsterdam: Em. Querido, 1996. - € 6,00

nl10778 De hanen en andere verhalen / Doeschka Meijsing. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 4,00

nl7340 Allerzielen / CEES NOOTEBOOM. - Amsterdam: Atlas, 1999. - € 8,00

nl8413 Werther Nieland: De ondergang van de familie Boslowits / G.K. van het REVE. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1965. - In de reeks: Witte Olifant. - € 7,00

nl10788 Het gevecht met de engel: Nederzetting van de Jeroens op O.L.V. Welriekende / Herman Teirlinck. - Manteau. - € 8,00

nl7985 Er ligt een appel op een schaal: Gedichten / TOON TELLEGEN. - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - € 5,00


Buitenlandse literatuur

bl2358 Miniaturen: Verspreide verhalen en dagboekbladen / Isaak BABEL. - Amsterdam: Moussault, 1970. - € 4,00

bl9841 Apocalyps!: Russische verhalen over het einde van de wereld / Otto Boele (sam. & inl.). - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993. - € 5,00

bl9853 Ontmoeting in Bari: Frederik II van Hohenstaufen en Franciscus van Assisi / Eberhard Cyran. - Tilburg: NAS, 1996. - € 3,00

bl9849 Les chansons de Bilitis / Pierre Louys. - Paris: Arthème Fayard, 1931. - 88 bois originaux de Jean Lébédeff. - In de reeks: Le Livre de Demain. - In persoonlijke band, halfleer en hoekleer, goud opdruk, gemarmerde platten. - naam in inkt op titelpagina. - € 30,00

bl6249 Gedichte: (zweisprachig: Spanisch - Deutsch) / PABLO NERUDA. - Frankfurt: Suhrkamp, 1963. - € 7,00

bl9851 Gedichte / Alexander Sergejewitsch Puschkin. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. - € 6,00

bl9850 Poeme und Märchen / Alexander Sergejewitsch Puschkin. - Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. - € 6,00

bl4196 Van het westelijk front geen nieuws / ERICH MARIA REMARQUE. - Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949. - Vert. Annie Salomons. - € 5,00

bl3673 De dageraad / ELIE WIESEL. - Hilversum: C. de Boer, 1967. - € 3,00

bl9852 Waar de wind huist / Samar Yazbek. - Amsterdam: Orlando, 2022. - € 4,00


Week 2 2024

Algemeen

al9128 Das Flintenschiessen: Eine praktische Schiessschule für den Flugwild-Schützen / ROBERT CHURCHILL. - Hamburg: Paul Parey, 1975. - € 10,00

al10613 Terug naar Bredero / E.K. Grootes. - Amsterdam: A D & L, 1997. - Afscheidsrede. - € 3,50

al10607 Artist and botanist: The life and work of Esmond Atkinson / John L. Moore (ed.). - Wellington: A.H. and A.W. Reed, 1946. - € 8,00

al5767 Meer wijnwijsheden / RUDOLF PIERIK. - Rotterdam: Ad. Donker, 2003. - € 3,00

al10637 Bij de paus aan tafel: Culinaire cultuur in de renaissance en de barok / P.J. Rietbergen. - Amersfoort; Bekking & Blitz, 2011. - Met opdracht; gesigneerd. - € 5,00

al10635 De wereld begint in Breda: Uitgeverij De Geus 1983-2008 / Anneloes Timmerije. - Breda: De Geus, 2008. - € 7,00


Filosofie en psychologie

fp7748 Redevoeringen tegen de Arianen / Athanasius. - Utrecht: Het Spectrum, 1949. - In de reeks: Monumenta Christiana: Bibliotheek van Christelijke Klassieken: Eerste reeks Geschriften van de Kerkvaders Deel II. - € 15,00

fp7852 Pleitrede voor Milo / Cicero. - Antwerpen: Standaard, 1966. - € 2,00

fp7854 Pleitrede voor Murena / Cicero. - Antwerpen: Standaard, z.j. - € 3,00

fp7853 Pleitreden voor Archias / Cicero. - Antwerpen: Standaard, 1967. - € 2,00

fp7850 Denk nog wijzer / René Diekstra. - Baarn: Ambo, 1990. - € 3,00

fp7849 Denkwijzer: Psychologie voor dag en nacht / René Diekstra. - Baarn: Ambo, 1988. - € 3,00

fp2361 De naakte feiten: Leven met gevoelens, feiten en fantasie / R.D. LAING. - Meppel: Boom, 1976. - € 4,00

fp3099 Essays / MAURICE MERLEAU-PONTY. - Utrecht: Het Spectrum/Aula, 1970. - € 3,00

fp7847 Nietzsche als arts van de cultuur: Diagnoses en prognoses / Paul van Tongeren (red.). - Kampen: Kok Agora, 1990. - Als nieuw. - € 10,00

fp7848 Tegen de fabels van weleer: Fragmenten van de dichter-filosoof / Xenophanes van Colophon. - Kampen: Kok Agora, 1987. - € 4,00


Kunst

ku7567 Karagóz: Turkish shadow theatre / Metin And. - Beyoglu-Istanbul: Dost Yayinlari, 1987. - With an appendix on the history of Turkish puppet theatre. - € 10,00

ku7573 Rosta: Bolshevik Placards 1919-1921: Handmade Political Posters from the Russian Telegraph Agency / Eleanor Barefoot, Gerd Sander. - New York: Sander Gallery, 1995. - € 10,00

ku7569 Het gildeboek: Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde; derde deel / St. Bernulphus-Gilde. - Utrecht: J.L. Beijers / J.R. van Rossum, 1881. - € 10,00

ku7577 Illustrationen zu Werken der Weltliteratur / Wladimir Faworski, Michael Alpatow (Einf.). - Dresden: Verlag der Kunst, 1959. - In der Reihe: Zwinger-Bücher. - € 10,00

ku7568 Michael Jackson 1958-2009: Het leven van een legende / Michael Heatley. - Utrecht: VIP, 2009. - € 10,00

ku7574 Roy Lichtenstein / Janis Hendrickson. - Köln: Benedikt Taschen, 1988. - € 7,00

ku7571 Die Flämische Malerei: Das Jahrhundert van Eycks / Jacques Lassaigne (Text). - Genève: Albert Skira, 1957. - In de reeks: Éditions d'Art, in cassette. - € 10,00

ku3260 Volkskunst Amerikas / August Panyella. - Bern: Hallwag, 1981. - In cassette. - € 10,00

ku7578 Das Korn so gross wie ein Hühnerei / Leo Tolstoi. - Ottersberg: Schülerdruckerei Manufaktur, o.J. - Zeichnungen von Michael Kupfermann. - cahiersteek. - € 4,00


Geschiedenis

hi16719 De Tijd: Geschiedenis van een krant / A.J. Buis (sam.). - Amsterdam: De Tijd, z.j. - € 4,00

hi17579 Verlichting in Nederland 1650-1850: Vrede tussen rede en religie? / Jan Wim Buisman (red.). - Nijmegen: Vantilt, 2013. - € 10,00

hi5237 Hendrik de Man: Biografie / MIEKE CLAEYS-VAN HAEGENDOREN. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1972. - In de reeks: Mens & Tijd. - € 8,00

hi17583 Gedeelde verleden: Duitsland sinds 1945 / Patrick Dassen et al. - Amsterdam: Bert Bakker, 1999. - € 4,00

hi17593 Het dagboek van Sir Matthew Decker - Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18de eeuw / A. Doedens (comm.) et al. - Baarn: Bosch & Keuning, 1987. - € 4,00

hi17584 Met de mantel der liefde: Misbruikschandalen in de rooms-katholieke kerk / Maarten-Jan Dongelmans. - Zutphen: WalburgPers, 2019. - Met opdracht. - € 7,00

hi17582 Oranjeprises op drift: Wilhelmina van Pruisen en de Nederlanders / Maarten-Jan Dongelmans. - Zutphen: WalburgPers, 2022. - € 7,00

hi17577 Natasja's dans: Een culturele geschiedenis van Rusland / Orlando Figes. - Utrecht: Het Spectrum, 2003. - € 10,00

hi17592 De heren als dienaren en de dienaar als heer: Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw / A.J.C.M. Gabriëls. - 's-Gravenhage: St. Hollandse Hist. Reeks, 1990. - In Hollandse Historische Reeks: XIV. - € 10,00

hi17563 De tijd van verwondering: De ontdekking van de moderne wetenschap / Richard Holmes. - Amsterdam: Contact, 2009. - € 8,00

hi9463 Gevaarlijke kennis: Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam / Luuc Kooijmans. - Amsterdam: Bert Bakker, 2007. - € 15,00

hi17348 Maria van Gelre 1380-1429: Sporen in het landschap / Johan Oosterman. - Nijmegen: Vantilt, 2018. - € 8,00

hi4929 De bijbel: Waarheid en verdichting / Robin Lane ox. - Amsterdam: Agon, 1991. - € 7,00

hi17594 Holland op zijn smalst / Victor de Stuers. - Bussum: De Haan, 1975. - € 4,00


Nederlandse literatuur

nl10786 En morgen is het revolutie / Marc Andries. - Antwerpen/Amsterdam: Standaard, 1978. - € 4,00

nl10781 Pensioen / Willem Elsschot. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. - € 8,00

nl10784 Geef die mok eens door, Jet! / Heere Heeresma. - Amsterdam: Contact | Polak & van Gennep, 1968. - Met veel potlood. - € 3,00

nl10782 Het is een geur die ge moet vinden / Hubert van Herreweghen. - Leuven: P, 2008. - Tek.: Anne van Herreweghen. - € 3,00

nl9376 Gedichten / L.TH. LEHMANN. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1948. - In 'De vrije bladen': jrg. 19, schrift 1. - € 5,00

nl380 Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen: Gedichten / TONNUS OOSTERHOFF. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - met bewegende gedichten op CD-rom, gesigneerd. - € 10,00

nl6635 Grabbelton / DRS. P. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2001. - € 6,00

nl972 Ik ga weg, tot ziens: (In de reeks: De Literaire Raat) / WINNIE PENDEL. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1956. - € 5,00

nl7539 Kiew, kiew.. / RASCHA PEPER. - Nijmegen: Februari boekhandels/Roelants, 1998. - € 3,00

nl10783 Verborgen Stemmen: Gedichten / Ton van Reen. - Roermond: Boek/en/Vorm, 1994. - € 3,00

nl10785 Jantje Verdure: (Verluchtingen van Hélène van Coppenolle) / Styn Streuvels. - z.p., 1943. - In: De blauwe snoeckjes, tweede reeks nr. I. - € 4,00

nl10787 Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari boekhandels, 2004. - Boekhandel Den Boer. - € 3,00

nl2063 Volk / GERARD WALSCHAP. - Antwerpen: s.m. Ontwikkeling, 1961. - € 7,00


Buitenlandse literatuur

bl9848 Onder de levenden: Verhalen / Maksim Gorjkij. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1953. - ill.: EL. de Roode. - € 8,00

bl9844 Daar staat mijn huis: Herinneringen / Hans Keilson. - Amsterdam: Van Gennep, 2011. - € 3,00

bl9846 La Vie des Fourmis / Maurice Maeterlinck. - Bruxelles: Éd. du Rond-Point, s.a. - Les bandeaux et les ornements: Tcherkessoff. - €

bl9847 Het dappere ezeltje en honderd andere sprookjes en dierenfabels / Marijke van Raephorst (bewerk.). - Deventer: Ankh-Hermes, 1975. - ill.: Ota Janecek. - € 6,00

bl812 De stenen dagboeken / CAROL SHIELDS. - Breda: De Geus - Epo, 1995. - € 5,00

bl9845 De zielte van Sachs / Martin Winckler. - Amsterdam: Prometheus, 1999. - € 5,00

bl9842 De wereld van gisteren: Herinneringen van een Europeaan / Stefan Zweig. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2009. - In de reeks: Modern klassiek. - € 6,00

bl9843 Marie Antoinette: Bildnis eines mittleren Charakters / Stefan Zweig. - O.P.: S. Fischer, 1959. - € 6,00


Week 1 2024

Algemeen

al10636 Oasegids: Natuurlijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen / Dymph Bakx (sam.), Wim Niemantsverdriet. - Beuningen: St. Oase, 2003. - € 4,00

al3830 Lexicon der poëzie / C. BUDDINGH'. - Amsterdam: Van Ditmar, 1968. - € 4,00

al10640 Antoon Coolen (bloemlezing) / Antoon Coolen, A. van Duinkerken (inl.). - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, 1949. - € 6,00

al10633 Woordenboek van neologismen / Marc de Coster. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 8,00

al10648 De structuur van de briografie / S. Dresden. - Den Haag: Bert Bakker / Daamen, 1956. - € 6,00

al10631 Georg Büchner und der Dandysmus / R. Gunkel. - Utrecht: Kemink & Zoon, 1953. - Proefschrift. - € 6,00

al10647 Het Dietsche dagboek / G. Kalff jr.. - Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1932. - € 8,00

al10645 De Verloren Zoon: als letterkundig motief / J.F.M. Kat. - Nijmegen: Eigen beheer, 1952. - Proefschrift. - € 10,00

al10634 Monsieur Louis: Op pad met een wijnkoper / Louis Kat. - Wijnkoperij Okhuysen, 2017. - € 5,00

al10639 "Für Klopstock": Ein Gedichtband des Göttinger 'Hains', 1773 / Anton Lübbering. - Tübingen: Max Niemeyer, 1957. - € 4,00

al6452 Geoniemenwoordenboek: Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen / EWOUD SANDERS. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1996. - € 5,00

al5735 Zuiverende kroniek: Essays / SIMON VESTDIJK. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - € 8,00


Filosofie en psychologie

fp5640 Het rijk van de schaarste: Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault / HANS ACHTERHUIS. - Baarn: Ambo, 1988. - € 8,00

fp7834 Darwins moordbekentenis: De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin / Johan Braeckman. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2008. - € 5,00

fp7844 De heilige boeken / Fernand Comte. - Utrecht: Het Spectrum, 1995. - € 4,00

fp5580 Spinoza / H.G. HUBBELING. - Baarn: Het Wereldvenster, 1966. - In de reeks: Wijsgerige Monografieën. - € 7,00

fp7814 Die Grundlagen des kritischen Denkens: Ausgewählte Schriften / Kant. - Sigbert Mohn Verlag, o.J. - € 4,00

fp7846 Seneca als Philosoph / Gregor Maurach. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. - Band 414 in: Wegen der Forschung. - € 7,00

fp7253 Le visible et l'invisible: suivi de notes de travail par Maurice Merleau-Ponty / M. Merleau-Ponty. - Paris: Gallimard, 1964. - In de reeks Bibliothèque des IDÉES. - € 8,00

fp5951 Over de tijd / ILEEN MONTIJN. - Amsterdam: Contact, 1999. - € 4,00

fp5251 Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / JEAN-PAUL SARTRE, J.M. Tas (vert. + inl.). - Meppel: J.A. Boom, 1971. - € 4,00

fp28 De gemoedsrust / SENECA MINOR, J. Indemans (vert.). - Amsterdam: H.J. Paris, 1950. - € 4,00


Kunst

ku7564 Willem Reijers / Roel Arkesteijn. - Zwolle: Waanders, 2004. - In de reeks: Monografieën van Nederlandse Kunstenaars 19e deel. - € 15,00

ku6150 Frank Lloyd Wright / BRUCE BROOKS PFEIFFER. - Köln: Taschen, 2000. - ingebonden versie, engelse tekst. - € 15,00

ku6968 Frank O. Gehry: Guggenheim Museum Bilbao / Coosje van Bruggen. - New York: Guggenheim Museum Publications, 2008. - Ingenaaid gebonden met stofomslag. - als nieuw. - € 15,00

ku7563 Max Savy: Le long chemin.. / Jean-Louis Magnon (textes), René Depestre (pref.). - Toulouse: Gi Edition, 1992. - € 100,00

ku2055 Geschiedenis van een kathedraal / F. van der MEER. - Utrecht: Het Spectrum, 1961. - 4e druk met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee. - € 8,00

ku7566 Holland Dada / K. Schippers. - Amsterdam: Em. Querido, 1974. - € 10,00

ku7565 Grafiek / Hercules Seghers, K. Boon (inl.). - Amsterdam: Rijksmuseum, 1967. - € 7,00

ku7486 Palladio: Alle gebouwen: Andrea Palladio 1508-1580 Architect tussen Renaissance en Barok / Manfred Wundram, Thomas Pape. - Köln: Taschen, 2008. - € 10,00


Geschiedenis

hi3956 Ubbergen Hoog & Laag: Van verleden naar heden / MARGOT van BOLDRIK (sam.). - Beek: Het monument in het monument, 1981. - € 25,00

hi17507 Kriegsfibel / Bertolt Brecht. - Berlin: Eulenspiegel Verlag Berlin, 1977. - € 10,00

hi17565 Aardse machten - Religie en politiek in Europa van de Franse Revolutie: tot de Eerste Wereldoorlog / Michael Burleigh. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2006. - € 10,00

hi17566 Heilige doelen: Religie en politiek van de Europese dictators tot Al Qaida / Michael Burleigh. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - € 10,00

hi17570 De wereld van de Renaissance / Eugenio Garin (red.). - Amsterdam: Agon, 1991. - € 8,00

hi17523 Op zoek naar Ithaka: Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus / C.H. Goekoop. - Weesp: Heureka, 1990. - € 5,00

hi9036 40 jaar na dato / Koos Groen, Ineke Hilhorst. - Amsterdam: Elsevier, 1985. - € 5,00

hi17571 Dossier Elser: Onthullingen over de eerste aanslag op Hitler / L. Gruchmann (inl.). - Haarlem: De Haan, 1979. - In: Tijd Contouren. - € 4,00

hi17564 Hannes de Graaf: Een leven van bevrijding / E.D.J. de Jongh. - Kampen: Ten Have, 2004. - € 10,00

hi17447 Een tuchteloos probleem: De natie in de Nederlanden / Ernst H. Kossmann. - Leuven: Davidsfonds, 1994. - € 5,00

hi9780 Hitler: Legende, mythe, werkelijkheid / WERNER MASER. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. - € 6,00

hi1973 Links Richten: Reprint 1932 - 1933 v/h Maandblad / LINKS RICHTEN. - Amsterdam: Van Gennep, 1973. - € 7,00

hi7460 Rinus van der Lubbe: 1909-1934 / MARTIN SCHOUTEN. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1986. - € 4,00

hi17572 Joden en Duitsers: een pathologische verhouding / Jörg von Uthmann. - Haarlem: De Haan, 1979. - In: Tijd Contouren. - € 4,00

hi17550 Gevangen in het ijs: De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla / Dick Walda. - Houten: Fibula, 1996. - € 7,00


Nederlandse literatuur

nl10777 Natuurgetrouwer / Hugo Claus. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. - Lit. Reuzenpocket 320. - € 5,00

nl3466 Verveling: Nawoord I. Sitniakowsky / FRANS COENEN. - Amsterdam: Meulenhoff, 1974. - € 4,00

nl9337 Het woud der verwachting: Het leven van Charles van Orléans / Hella S. HAASSE. - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - € 10,00

nl1775 Hip hip hip voor de antikrist / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1969. - € 4,00

nl5574 Werk van Heere Heeresma: Een dagje naar het strand/Bevind van zaken/De vis / HEERE HEERESMA. - Amsterdam: Contact, 1970. - € 4,00

nl10776 Wijsheid: en andere versjes / Toon Hermans. - Z.p: TENA, z.j. - € 3,50

nl7133 Faust, zoveelste deel / GERRIT KOMRIJ. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & etc, 1997. - € 7,00

nl4780 Een punaise in de voet / A. KOOLHAAS. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, z.j. - € 4,00

nl10779 Het lokaliseren van pijn / Lizzy Sara May. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1970. - € 4,00

nl5242 De ridder is gestorven / Cees NOOTEBOOM. - Amsterdam: Em. Querido, 1965. - € 6,00

nl2649 De avonden: Een winterverhaal / G.K. van het Reve. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4,00

nl7325 Bon voyage, Napoléon: en andere dorpsverhalen / HENK ROMIJN MEIJER. - Amsterdam: Meulenhoff, 1976. - € 4,00


Buitenlandse literatuur

bl9832 Een wereld van liefde / Elizabeth Bowen. - Amsterdam: Contact, 1955. - € 4,00

bl4025 Van het ene slot naar het andere / Louis-Ferdinand Céline. - Amsterdam: Meulenhoff, 1988. - € 3,00

bl1555 Het zingen van de wereld / JEAN GIONO. - Amsterdam: Coppens & Frenks, 1995. - € 10,00

bl9840 James Joyce / Jacques den Haan. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1967. - € 4,00

bl6116 Dubliners / JAMES JOYCE, Rein Bloem (vert.). - Amsterdam: Van Gennep, 1971. - € 5,00

bl4825 Bloomsdag: Toneelstuk naar de roman Ulysses van James Joyce / ALLAN M'CLELLAND. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. - € 4,50

bl7536 De Hollandse minnares / J. RENTES DE CARVALHO. - Amsterdam: Atlas, 2000. - € 4,00

bl7899 Leer om leer / WILLIAM SHAKESPEARE, HANS ANDREUS. - Amsterdam: Van Ditmar, 1964. - € 4,00

Wat zijn Nederlandse dialecten? / J. Goossens. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968. - geniet, 25 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.22
Prijs: € 2,50

Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225 / M. Gysseling. - Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.17
Prijs: € 3,50

Studies voor Zaalberg, aangeboden door collega's en oud-collega's, medewerkers en oud-mederwerkers van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975 / M.J.M. Haan et al. (red.). - Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1975. - Lumback, 288 p.
Prijs: € 6,00

Netherlandic language research: Men and works in the study of Dutch / C.B. van Haeringen. - Leiden: E.J. Brill, 1960. - 2nd revised ed. (1st: 1954). - Wrappers, sewn, 120 p. (uncut). - Index, 2 fig. (linguistic maps) . Second revised edition working up the material published upto 1959. A survey of methods and results in the study of the language of the Low Countries.
Price: € 7,00

Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland: 17e jaargang 1965, no. 1 en 2 / K. Heeroma. - Groningen: Sasland, 1965. - Garenloos, 80 p. - Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen ,
Prijs: € 3,50

Taal en talen / K. Heeroma. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 22 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.12
Prijs: € 2,50

Het Nederlands tussen dialect en wereldtaal / J.A. Huisman. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 16 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.10
Prijs: € 1,50

Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung: Aspekte einer sozialgeschichtlichen Interpretation von Hartmanns Artusepen / Gert Kaiser. - Frankfurt: Athenäum Verlag, 1973. - OBroschiert, 144 S. Register. In der Reihe: Wissenschaftliche Paperbacks Literaturwissenschaft. - Bleistift
Preis: € 4,00Poppen en poppenhuizen / Eileen King. - Alphen aan den Rijn: Icob, 1979. - 3e dr. - hardcover met stofomslag, 256 p. ill.
Prijs: € 10,00

Das pädagogische Verhältnis / Norbert Kluge (Hrsg.). - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. - Leineneinband, mit Graukopfschnitt, XXXI + 510 S. - In der Reihe: Wege der Forschung, Band CCLXXVIII
Preis: € 10,00

Onderwijskundig denken over onderwijs / A.M.P. Knoers. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971. - geniet, 19 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.29
Prijs: € 2,50

De etymologie van het woord schobbejak / R. van der Meulen. - Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1944. - Paperback, geniet. - 10 p. - Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 7, No. 2
Prijs: € 6,00

Beknopte ABN - syntaksis / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden, XIX + 426 p.
Prijs: € 10,00

Nederlands sagenboek / Jacques R.W. Sinninghe. - Den Haag: Kruseman, z.j. - gecartonneerd. - 192 p. - ill.: A. Paashuis
Prijs: € 6,00

J. van Mierlo en het Veldekeprobleem / G. de Smet. - Groningen: J.B. Wolters, 1963. - geniet, 23 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.8
Prijs: € 2,50Kunst- en Antiekveiling 1997 - deel 22: Overzicht t/m juni 1996 / Janny Stuurman-Aalbers et al.. - Schiedam/Gent: Scriptum Art/Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997. - linnen gebonden, 320 p. ill.
ISBN: 90 5594 074 7
Prijs: € 30,00

De expansie van het Nederlands / Marius Valkhoff. - Brussel / 's-Gravenhage: A. Manteau N.V. / H.P. Leopolds uitg. mij. N.V., 1943. - 2e dr. - ingenaaid, 76 p.
Prijs: € 5,00

Van In't Wonderjaer tot De Verwondering: Een poëtica van de Vlaamse roman / B.F. van Vlierden. - Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 275 p.+ 29 buitentekst ills. (portretten). - Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverij
Prijs: € 10,00

Nederlandse dialectkunde / A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum - G.A. Hak & H.J. Prakke, 1958. - Or.linnen gebonden, 397 p. met losse uitslaande kaart. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid, deel X
Prijs: € 6,00

Heldendichtung und Geschichte / P.B. Wessels. - Groningen: J.B. Wolters, 1965. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.14
Preis: € 2,50

Knowledge and relativism: An essay in the philosophy of education / F.C. White. - Assen: Van Gorcum, 1983. - 148 p.
ISBN: 90 232 1932 5
Price: € 6,00

Het heilig vuur: De kern van het universitaire bestaan / Kees Willemen et al. (red.). - Groningen: Wolters - Noordhoff, 1998. - ing. gebonden, 543 p.
Prijs: € 10,00


Handboek van het ongerijmde / Colin Wilson & John Grant. - Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982. - linnen gebonden, geen stofomslag. - 256 p. Bibliografie. Index. - Vertaling Simon Vinkenoog
ISBN: 90 274 7156 8
Prijs: € 7,00

De mens in zijn taal gevangen / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1966. - geniet, 15 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.18
Prijs: € 2,00

Het negende internationale linguistenkongres van augustus 1962 te Cambridge in de Verenigde Staten / A.J.J. de Witte. Groningen: J.B. Wolters, 1962. - geniet, 20 p. - Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem, nr.7
Prijs: € 2,00

Zwaanzinnigheden: Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie / F.L. Zwaan. - Amsterdam: z.u., 1974. - ingenaaid, 114 p. bibliografie
Prijs: € 6,00

De sluier der poëzie / J.M.M. Aler. - Groningen/Djakarta: J.B. Wolters, 1956. - papieren omslag, geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1956
Prijs: € 3,00

Das höllische Automobil: Novellen / Otto Julius Bierbaum. - Wien und Leipzig:, Wiener Verlag, 1905. - Privat Einband, leinen. - 156 S. - Doppelseit. illustr. Titel und Buchschmuck (Vignette, Titelblätter) von Berthold Löffler. - Farb. Deckelill. v. Richard Lux fehlt.. - Bibliothek moderner deutscher Autoren Band 6
Met een hilarisch Vita autoris w.o. "An "Buchschmuck" hat er sich für eine Weile sattgesehen, (let wel 1905!)sowohl an dem botanischer, zoologischer und mineralogischer, wie an dem rein geometrischer Herkunft. Seine Sünden auf diesem Gebiete bereut er herzlich und hat sich dafür als freiwillige Büsse die vollkommenste Enthaltsamkeit von allen Kopf-, Rand-, Zwischenleisten, Frontispicen, culs de campe, etc. etc. auferlegt. Doch zweifelt er keineswegs daran, dass die Blütezeit des Jugendstiles noch hübsche Zeit andauern wird."
Preis: € 30,00

Wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het schip de Visstick en haar gezagvoeder Kapitein Iglo / Bindervoet, Henkes, Bakker, Windig, De Jong. - Amsterdam: De Harmonie, 1995. - 1e druk. garenloos, 199 p. ills.
Prijs: € 6,00

Eerste l.p. met het voorwoord van Godfried Bomans van de lesmethode Engels van Sieverdings Internationaal Talen Systeem (Sitas n.v. Amsterdam) naar ideeën en volgens tekst van Godfried Bomans. (Ere voorzitter van de 'Dickens Fellowship') / Godfried Bomans. - tekst door Bomans gelezen in nederlands en engels.
Prijs: € 15,00A fashion for extravagance: Art Deco fabrics and fashions / Sara Bowman, Michel Molinare. - New York: E.P. Dutton, 1985. - Cloth, dustjacket. - 125 p. Col. ills.
ISBN: 0 525 24358 5
Price: € 10,00


Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw: Hoogtepunten van minder bekende meesters, schilderijen en tekeningen uit de verzameling F.C. Butôt / . - Rotterdam: Museum Boymans - Van Beuningen, 1973. - groen linnen, bedrukt met tekst 'Verzameleing F.C.B.' met stofomslag, 184 p. 87 plts.
Prijs: € 10,00

Bijbel en romantiek / Gerard Brom. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - Orig. papieren omslag, 38 p. - Afscheidscollege op vrijdag 23 mei 1952 aan de R.K. Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 5,00

Herinneringen van een mondain scholier: Een indiscretie / Chip (= Jan van Gelder). Den Haag: J. Philip Kruseman, [1928]. - Linnen zonder stofomslag. 147 p. - ill.: Ton van Tast
Prijs: € 12,00


Het geheim van de kleinzoon van de smid / Maarten van den Elzen. - Uden: Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, 2004. - 2 bundels van elk 8 gedichten uit lood gezet (boekdruk), in celofaanhouders en geplakt op een triptiek van achtertikkarton, gezeefdrukt, met sluiting. - vormgeving: Genoveef Lukassen
ISBN: 90 75220 19 7
Prijs: € 15,00

Uit het spel der klanken: Enige beschouwingen uit de Friese klankleer / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1952. - Geniet, 28 p. Rede aanvaarding ambt bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 21 maart 1952
Prijs: € 3,00

Waardering van het Fries: Openbare les / K. Fokkema. - Groningen: J.B. Wolters, 1948. - Geniet, 24 p. Openbare les bij aanvang van zijn lessen als privaat-docent in het Fries aan de Rijksuniversiteit te Leiden, uitgesproken op 12 maart 1948
Prijs: € 4,00

De wisselwachter: Novelle / Jean-Paul Franssens. - Amsterdam: De Harmonie, 1981. - 1e druk. - garenloos, 84 p.
ISBN: 90 61691680
Prijs: € 3,50

Het turfschip van Breda 1590-1990 / J.F. Grosfeld, W. Klinkert, J.P. Meeuwissen (red.). - Breda: Breda's Museum, 1990. - ingenaaid, 116 p., ills. foto's. - essaybundel/catalogus verschenen t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 8,00

Boris Alexandrowitsch Bjelkin: Een verhaal uit Sovjet-Rusland / George Hoyer [ps. G.B.J. Hiltermann]. - Z.p. [Wormerveer]: In den Bloemhof [ps Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij], Lente 1945. - Or. omslag met flappen, 47 p.
Clandestiene uitgave, De Jong 406
Prijs: € 5,00

'Een stad is een boek': Het Dordrecht van C. Buddingh', vier literaire wandelingen door Dordrecht / Wim Huijser. - Zutphen: Walburg Pers, 1999. - 3e verbeterde druk. - ingenaaid, omslag met flappen, 160 pp ill. foto's.
Prijs: € 8,00Vrede ende vrolicheyt: Kerstfeest in de middeleeuwen / Martien J.G. de Jong. - Baarn: De Prom, 1985. 1e druk. Gebonden met stofomslag, 304 p. Bibliografie, ill.
ISBN: 90 6801 023 9
Prijs: € 10,00Alle gekheid op 'n stokje / F. Kerdijk. - 's-Gravenhage: Drukkerij Trio, [1970]. - ingenaaid, 36 p. ill. - In de reeks: Van Trio aan zijn zakenvrienden, februari/carnaval 1970
Prijs: € 4,50Nare blaren in Nijmegen / Huibert van der Meer, Frans Mensink. - KBU uitgevers, 1995. - 36 p. - Stripboek in de reeks: Jules en Ollie stedenstrips nr. 12
Prijs: € 5,00

Over het waarnemen van taalverschijnselen / L.C. Michels. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946. - Oorspr. papieren omslag. 15 p. - Rede aanvaarding ambt hoogleraar, uitgesproken op 11 december 1946
Prijs: € 3,00

Syntaxis spraakkunst en taalkunde / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1955. - Gecartonneerd, XV + 311 p. Hfst. 2 t/m 12 vormen de voorstudies eerste deel
ABN-spraakkunst: Voorstudies - tweede deel / P.C. Paardekooper. - Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 231 p.
ABN-spraakkunst: Voorstudies - derde deel / Den Bosch: L.C.G. Malmberg, 1958. - Gecartonneerd, VIII + 342 p.
Prijs: € 30,00 één koop

Wim Schuite: 50 jaar schilder / Jacqueline de Raad (sam.). - Amsterdam: Van Soeren & Co, 1993. - Linnen met stofomslag, 96 p. ill. in kleur en z/w. - Nr. 68 van 150 genummerde exemplaren, gesigneerd, totale oplage 1000 exempl.
ISBN: 90 6881 035 9
Prijs: € 30,00

Welkome en ongewenste "vreemdelingen": De invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop / B.W. Schippers (inl. en sam.). - Groningen: J.B. Wolters, 1959. - ingenaaid, 120 p. - In de reeks: Taalkundige kernen en perspectieven, Met bijdr. van: J.J. Salverda de Grave, G. Royen, C.G.N. de Vooys
Prijs: € 4,00

Die Anthropologie Kierkegaards / Johannes Sløk. - Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger, 1954. - 144 S. - Bleistift (wenig).
Preis: € 50,00

Jantje Verdure / Styn Streuvels. - Gent: Snoeck Ducaju en Zoon, 1943. - 1e dr. - Or. papieren omslag met flappen, 132 p. - Met talloze verluchtingen van Hélène van Coppenolle. - De Blauwe Snoeckjes Tweede Reeks Nummer 1
Prijs: € 6,00

Hart en geest van Vlaanderen: 24 volksche liederen / Vlaamse liederen. - Antwerpen: N.V. uitgeverij De Schelde, [1942]. - Druk: drukkerij-boekbinderij der Naamloze Vennootschap uitgeverij De Schelde, beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen. - 24 p. papieren omslag, omslagillustratie: A. Panis
Uitgeverij "De Schelde" (1936 - 1945) heeft nogal wat ideologisch foute boeken in die tijd uitgegeven.
Prijs: € 4,00

De avonturen van Red Rat: Deel 1 & 2: De feestdag & 't Nieuwe huis / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam / Amsterdam: Raket / Lont, [1981]. - geniet, 68 p. met losse poster. - Strip over de kroning van beapix en kraken.
De avonturen van Red Rat: Deel 3 & 4: De teleurstelling & Het fotoalbum / [John van de Weert (ill.)]. - Rotterdam: Raket, 1981. - geniet, 100 p. met losse poster. - Strip over Dodewaard en Breda.

Red Rat, ook wel RedRat, is een strip uit de zeventiger en tachtiger jaren die werd getekend door Johannes (John) van de Weert. De uitgaves werden gedaan door Stichting Raket uit Rotterdam die geliëerd was aan de kraakbeweging. De strip werd uitgegeven in eenvoudige zwart-wit lijntekeningen, waarbij Red Rat samen met andere ratten en woelmuizen de "linkse rakkers" waren, terwijl de "kapitalisten" werden getekend als varkens. Bekend ook van met name protestposters uit die tijd is de spotnaam Beapix.
Prijs: € 50,00 één pakket


De oorzaken in de taalgeschiedenis / A.A. Weijnen. - Assen: Van Gorcum & H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1971. - Oorspr.omslag, geniet, 19 p. - Nederlandse Taalgeschiedenis deel III
Prijs: € 3,00

De oriëntatie van de dialectstudie / A.A. Weijnen. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1958. - Papieren band, ingenaaid, 24.5x16 cm. 27 pp. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse en Indogermaanse Taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 10 oktober 1958. - penaantekeningen
Prijs: € 4,00

Maurice de Guérin: Proeve van een psychografie / Hanny van Wouden - Veldkamp. - Amsterdam: H.J. Paris, 1932. - Oorspronkelijke papieren omslag, ingenaaid. - 277 p. losse stellingen. Met portret en handschrift van Guérin. Proefschrift
Prijs: € 15,00

Uit de Geschriften der Heilige Birgitta van Zweden / Birgitta van Zweden. Bussum: Uitgeversmij. v/h Paul Brand, 1914. - ingenaaid linnen gebonden, XI + 273 p. - Geautoriseerde vertaling naar het Zweedsch van Dr. R. Steffen door D. Logeman-Van der Willigen [Inl. v/d vertaalster]
Prijs: € 4,00

Verzamelde gedichten / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1949. Orig. linnen band (op rug vlekkerig), ingenaaid. - 316 p.
Prijs: € 5,00

La Divina Commedia / Dante Alighieri. - Milano: Tipografia Editoriale Lucchi, 1960. - ingenaaid, 583 p.
Prijs: € 5,00

Winkels kijken in het Stedelijk: Oud en nieuw in de binnenstad / Catalogus Stedelijk Museum Alkmaar. - Alkmaar: Stedelijk Museum Alkmaar, 1985. - geniet, 28 p.
Prijs: € 4,00

Kort Marcuse: Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse / Jan Bank. - Odijk: Sjaloom, 1969. - geniet, 12 p. - Maandelijks kosmostijdschrift / '69 nr.1. - In de reeks: Studio Kosmopolitiek
Prijs: € 2,00


The spiritual in art: Het mysterie van de abstracten 1890-1985 / M. Bax, F. Bool. - Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1987. - ingenaaid, ill. 60 p. - Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling
Prijs: € 4,00

Transparantie: Beeldende kunst en muziek in de Oude Kerk. Een manifestatie van Stichting Groot Glas / Tanja van Bergen. - Zwolle: Waanders, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met bedrukte transparante omslag, 64 p. Ill.
Prijs: € 7,00

De klank van de houten druppel: Muziek op Cuba / Huib Billiet. - [Brussel]: BRT, 1988. - ingenaaid, 249 p. ill. bibl., discografie
Prijs: € 4,00

Archetypal patterns in poetry: Psychological studies of imagination / Maud Bodkin. - London: Oxford University Press, 1963. - Paperback, 340 p. - index
Price: € 5,00

Ware magie: Een inleidende verhandeling over de grondbeginselen van de gele magie / Philip E.I. BONEWITS. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1972. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 214 2741 9
Prijs: € 5,00

De avonturen van Alice: In Wonderland en Spiegelland / Lewis Carroll. - Rotterdam: Ad. Donker, 1987. - garenloos, 304 p. - ill.
ISBN: 90 6100 040 8
Prijs: € 4,50

De oudnederlandse (oudnederfrankische) psalmenfragmenten: Met inleiding en Frankisch-Latijnse woordenlijst opnieuw uitgegeven door... / H.K.J. Cowan. - Leiden: E.J. Brill, 1957. - Omslag, 61 p. - In de reeks: Textus Minores Vol. XXIII
Prijs: € 5,00

Edvard Grieg / Jules Cuypers. - Haarlem: J.H. Gottmer, 1967. - 3e dr. - linnen gebonden garenloos, 252 p. ill. zw/w. foto's. - Componistenserie Deel 8
Prijs: € 5,00

Fryske studzjes: Oanbean oan prof.dr. J.H. Brouwer op syn 60ste jierdei, 23 augustus 1960 / K. Dykstra et al. (red.). - Assen: Van Gorcum, H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1960. - blauw linnen gebonden, 495 p. Ill.
Prijs: € 15,00

Bezonken avonturen: Essays / S. Dresden. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1949. - 1e dr. - Zwart linnen gebonden zsonder stofomslag. - 190 p.
Prijs: € 5,00

Het grote avonturenboek van Roosje / Imme Dros, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 2e dr. - gecartonneerd, 96 p.
Prijs: € 7,00

Angst op Java / Margaretha Ferguson. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991. - 1e dr. - Garenloos, 240 p. - met verklarende woordenlijst
ISBN: 90 236 6217 2
Prijs: € 6,00


Van een kat die te veel pretentie had / Marnix Gijsen. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, [1964]. - 1e dr. 40 p. - ill.: Maria Segers
Prijs: € 7,00


Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding / A. Hallema. - Naarden: N.V. Uitgevers-Mij A. Rutgers, 1946. - Ingenaaid gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Nederlandsche Namenkunde
Prijs: € 5,00

Sieh dich für: Eine Räubergeschichte / Paul Keller. - Breslau: Bergstadtverlag, 1928. - OPappband, 111 S. - Einbandzeichnung und ill. Walter Bayer
Preis: € 8,00


Wise women of the dreamtime: Aboriginal tales of the ancestral powers / K. Langloh Parker (col.), Johanna Lambert (ed. & comm.). - Rochester: Inner Traditions International, 1993. - 144 p., paperback.
Price: € 7,00Mijn leuzen: Pamfletten / Herwig Leus. - Brussel: A. Manteau, 1968. - 1e dr. - garenloos, 64 p. Omslag en typografie Karel Martens. - In de reeks: 5de Meridiaan
Prijs: € 3,00


Paasmorgen: Bij het altaarluik van Rogier van der Weyden in het museum te Berlijn en de feestikoon genaamd Anástasis / Frits van der Meer. - Utrecht / Antwerpen: Het Spetrum, 1959. - Halflinnen met stofomslag, 55 p. ill.
Prijs: € 7,00

Die dichterische Phantasie: Einführung in eine Poetik / Walter Muschg. - Bern: Francke, 1969. - Mit einer Bibliographie der Veröffentlichungen von Walter Muschg von Elli Muschg-Zollikofer und Alfred Liede. - Orig.Leinen mit SchU. 180 S. - Reg. Bibliographie mit 345 Titel
Preis: € 8,00

Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie: Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus / Wolfgang Promies. - München: Carl Hanser Verlag, 1966. - 371 S. Orig. Kt. - In der Reihe: Literatur als Kunst
Preis: € 7,00


Filosofie van het onderwijs: Een analyse van acht hoofdvragen / Ron Ritzen. - Budel: Damon, 2004. - Ingenaaid, 108 p.
ISBN: 90 5573 463 2
Prijs: € 7,00


De vrolyke keuken / Annie M.G. Schmidt (red.). - R.S. Stokvis & Zonen, z.j. - ingenaaid, 92 p. ill. en omslag Otto Dicke. - Verdere bijdragen van Mies Bouhuys, Mies Bouwman, Simon Carmiggelt, e.a.
Prijs: € 5,00Beestenboel / Annie M. G. Schmidt, Harrie Geelen (ill.). - Amsterdam: Em. Querido, 1999. - 4e dr. - gecartonneerd, 48 p.
Prijs: € 5,00

Herbart als opvoedkundig denker / Stephan Strasser, Anton Monshouwer. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1967. - ingenaaid, 114 p. ill. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 6
Prijs: € 8,00

Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid / S. Strasser. - 's Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1965. - ingenaaid, 117 p. - In de reeks: Nijmeegse bijdragen tot de opvoedkunde en haar grensgebieden 1
Prijs: € 8,00

Het nieuwe Rijks Museum: ontwerpen en bouwen 1863 - 1885 / K.M. Veenland-Heineman, A.A.E. Vels Heijn. - Amsterdam: Rijksmuseum, 1985. - 1e dr. - octavo, ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - zw/w en kleurenfoto's, facsimile's. Verantwoording, bronnen en literatuur. - Uitgegeven t.g.v. tentoonstelling met dezelfde naam.
Prijs: € 4,50

Over kunst en leven / Bernard Verhoeven. - Baarn: De Boekerij, 1947. - Linnen gebonden met stofomslag, 160 p. - Met krantenknipsels. - bibliotheekstempel Notre Dame des Anges M.M.S. Ubbergen
Prijs: € 6,00

Europa in de spiegel: Een wijsgerige studie / A. Vloemans. - Den Haag: H.P. Leopolds, 1957. - Gebonden, 173 p.
Prijs: € 5,00

Toneel op school: Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie / Jacques Reinier de Vroomen. - Nijmegen: Eigen beheer, 1994. - ingenaaid, 486 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Gesigneerd met opdracht van de auteur.
Prijs: € 18,00

Het Nederlandse kwatrijn / J.D.Ph. Warners. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1947. - Halflinnen gebonden, 209 p.
Prijs: € 20,00

Vuur in de duisternis: Chassidische portretten en legenden / Elie Wiesel. - Bilthoven: Ambo, [1974]. - Garenloos, 231 p.
ISBN: 90 263 0219 3
Prijs: € 6,00


Passover Haggadah: Passover Haggadah with English translation and a preface containing the story of Passover, Passover laws and customs / Misha Zaltsman. - Jerusalem: Misha Zaltsman, 1999. - full colour drawings; size 33/24 cm, English and Hebrew
Price: € 25,00 new

F. M. Dostojevskij: Rusland, Socialisme, Christendom / Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap.. - Nijmegen: KU, 1976. - 1e dr. - 28 p. geniet. - Afscheidscollege
Prijs: € 3,00

De grondgedachte van 'Prometheus': Een redevoering / Carry van Bruggen. - Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1924. - Or. omslag, 43 + 5 p. - In de serie: Handboekjes Elck 't Beste. - Omslag: A.C. Berlage
Prijs: € 3,00

Dostojewskij en de "droom van een belachelijk mens" - openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van privaat-docent in de Russische letterkunde en kunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 14 februari 1950 / Alexej Hackel. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1950. - 1e druk. - Ingenaaid met slappe kaft, 24 p.
Prijs: € 3,50

Europese volkskunst / Hans Jürgen Hansen (red.) (Ned.bew: T.W.R. de Haan). - 's-Gravenhage: Gaade, 1967. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 288 p. ill. in zwart/wit en kleur. Bibl.
Prijs: € 15,00

Leopolds 'Cheops': Een interpreterend essay met tekstuitgave / Martien J.G. de Jong. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1966. - Ingenaaid, 86 p. typografie Frits Stoepman. - In de reeks: 'Aurea, Literaire kartons'
Prijs: € 3,00

De sociale situatie van de intellectueel / R.G. Kwant. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg. 1967. - geniet met omslag, 32 p. - jaarwisselinggeschenk 1967/1968
Prijs: € 5,00

Loreley Harriet Laurey. - Amsterdam: U.M. Holland, 1952. = 2e vermeerderde dr. - ingenaaid, 31 p. - Met tal van krantenknipsels, bibliotheekstempel
Prijs: € 5,00

De schulp: Gedichten / Manuel van Loggem. - Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, 1947. - Ingenaaid, 51 p.
Prijs: € 4,00


Kijk op boerderijen / S.J. van der Molen. - Amsterdam: Elsevier, 1979. - 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 144 p. ill.Zeer goed.
Prijs: € 8,00


De ziekte van het westen en het mensenbeeld bij Dostojefski / H. Müller Eckhard. - Den Haag: Servire, z.j. [1954]. ingenaaid gecartonneerd met omslag, 40 p. - Inleiding gehouden op 30 januari 1954, in de reeks: "Het Oude Loo" no.5
Prijs: € 4,00Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis / M.A.P.C. Poelhekke, C.G.N. de Vooys en Gerard Brom. - Groningen, Den Haag, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., 1933. - 5e dr. - 152 p. geb. groen linnen, ill. foto's
Prijs: € 15,00Künstler, Grübler und Rebellen: Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts / Elida Maria Szarota. - Bern, München: Francke Verlag, 1967. - 396 S. Originalleinen mit Schutzumschlag.
Preis: € 25,00


Afscheidsgroet aan zijne leerlingen den 17den Juni 1915 uitgesproken door J. Verdam / J. Verdam. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. - ingenaaid, 41 p. - stempel bibliotheek Minderbroederskloosters Alverna
Prijs: € 10,00

Boris Mikhailovich Kustodiev = Boris Mikhailovich Kustodiev / avtor-sost. S. Kaplanova (preface). - Leningrad: Aurora Art Publishers, 1971. - 126 p. ill.(103). - Text in Russian and English
Kustodiev, Boris Mikhailovich, 1878-1927, Russian painter
Price: € 10,00

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy / Multatuli. - Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. - 1e druk. - xxviii + 448 p. Genaaid gebrocheerd. - De uitgave verscheen los (500 exemplaren) en in een kartonnen cassette tezamen met Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (2.500 exemplaren). - rug verkleurd
ISBN: 90 234 0980 9
Prijs: € 30,00

5 Jaar Cultureel Contact / N.N.. - Eindhoven: Cultureel Contact, 1958. - [64 p], ill. Lustrumboek Cultureel Contact Eindhoven, over culturele banden tussen kunstenaars in Eindhoven, 1953-1958, poëzie, muziek-composities, tekeningen, proza, etc. Met enkele korte biografieën.
Prijs: € 8,00

Memoires / Lorenzo da Ponte. - Amsterdam: De Nederlandse Opera, 1993. - ingenaaide Pb. 136 p. - Gekozen, vert. en ingel. door Jenny Tuin.
Memoires van Lorenzo da Ponte (1749 - 1838), de librettist van Mozarts drie meesterwerken 'Le Nozze di Figaro', 'Don Giovanni' en 'Cosi fan tutte'.
ISBN 90 5082 068 9
Prijs: € 8,00

Kunsthaus Zürich: Meisterwerke aus der Graphischen Sammlung. Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Collagen aus fünf Jahrhunderten / Ursula Perucchi-Petri, u.a.. - Zürich: Kunsthaus 1984. 4°. 203 S. m. zahlr. Abb. Br. - Ausstellungskatalog
Preis: € 10,00

A place of beauty A joy forever: The glorious garden and ground of the Crystal Cathedral in Garden Grove, California / Dr. Robert H. Schuller, James Coleman (comp.. - Garden rove: Crystal Cathedral Ministries, 2005. - first ed. - Hardcover, 233 p.
ISBN: 0 9771900 2 1
Architects: Richard Neutra, Philip Johnson, Richard Meier. Sculptures: Henry Van Wolf, Dallas Anderson, Dr. John M. Soderberg, J. Seward Johnson, Michael Maiden, Mehri Danielpour Weil, De L"Esprie, Frederick Hart, Lorenzo Ghiglieri. Paintings: George Chann.
Price: € 25,00

Van alles wat: Twintig teekeningen van Johan Braakensiek / Johan Braakensiek. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, z.j. - Folio. - Map met twintig platen
Prijs: € 25,00

A wanderer's rhymes / A. Brodrick. - London: Wilkinson Bros., 1898. - bound. - Enkele gedichten zijn eerder verschenen onder het pseudoniem 'A wanderer', Transvaal Englishman', A.B. en 'Vaalpens'
Price: € 15,00

The Minor Poems / Chaucher. - Oxford: Clarendon Press, 1888. - Original cloth. lxxxvi + 462 p. - Edited by Walter W. Skeat, - Clarendon Press Series. - pencil
Price: € 15,00

Goeverneur' s fabelboek: Fabelen en gedichtjes / J.J.A. Goeverneur. - Leeuwarden: Hugo Suringar, 1888. - 72 p. - opnieuw ingebonden, 24 paginagrote 'plaatjes' (litho's) van Otto Eerelman
Prijs: € 6,00

De familie Benda / Stefan Heym. - Amsterdam: Pegasus, 1959. - 3e dr. - geb. met leeslint, 558 p.
Prijs: € 7,00

Hengelen in de praktijk / C. Missët Gzn. - Amsterdam: P.N. van Kampen, 1930. - 50 tekeningen in de tekst. 80 p. - rug beschadigd
Prijs: € 6,00

Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen: Een bloemlezing uit het werk van Henriëtte Roland Holst / Henriëtte Roland Holst, inl. en toel. door H. Schaap. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1984. - Pap. ingen., 8°. 295 p. - Uit de serie Nederlandse Klassieken. - Levensbeschrijving en bibliografie
Prijs: € 7,00

A. den Doolaard: Portret van een kunstenaar / . - Amsterdam: Meulenhoff, 1982. - paperback, omslag met flappen, 171 p. foto's
Prijs: € 5,00
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement
Uw speciale aandacht voor:


Met gepaste trots:Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) / Nina Geerdink. - Hilversum: Verloren, 2012. - ingenaaid, 288 p. - ill.

ISBN: 978 90 8704279 0
Prijs: € 29,00

Door Roelof van Gelder 14 september 2012 besproken in NRC onder de titel "Een dichtende glazenmaker", zie Geerdink in NRC


Informatie over de inhoud:

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor zeventiende-eeuwse dichters. Dat doet zij aan de hand van het dichterschap van de katholieke Amsterdammer Jan Vos (1610-1667). Vos was glazenmaker van beroep en als schouwburghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol in een patronagerelatie met de Amsterdamse regentenelite die maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, maar ook als schouwburghoofd, glazenmaker en katholiek.begin van pagina

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976
email: supplement

homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjesVanaf de uitgever:

Panorama Nijmegen: Vijf eeuwen schoonheid aan de Waal / M. Begheyn-Huisman. - Nijmegen: BnM Uitgevers, 2017. - 144 p. - ISBN: 978908947070 6
Prijs € 22,50


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Uitverkocht


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Uitverkocht!


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00


Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
uitverkocht!
Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Wim van Woerkom (1905- 1998): Veelzijdig en gedreven / Leo Ewals. - Heumen, 2019. - 208 p. - ill.
Prijs: € 25,-
zie voor meer informatie: Wim van Woerkom.Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
uitverkocht

Uiteraard is er ook een Duitse versie beschikbaar:

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50 Es gibt noch welche!


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

Kleurrijke gasten in 1922: Verblijf in Uithuizen inspireert Oostenrijkse kunstschilder / Herman Grote. - Bedum: Profiel, 2010. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p. - ill, z/w en kleur
ISBN 10: 90 5294 467 8
ISBN 13: 978 90 5294 467 8
Prijs: € 21,50
zie ook: GroteHet natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap: Symposium Hotel Sionshof 12 september 2014 / Leo ten Hag (red.). - Nijmegen: AWN, 2014. - garenloos gebrocheerd, 56 p.
prijs: € 10,00

Met veel aandacht voor de inventarisatie op de Duivelsberg te Beek Ubbergen en Market Garden.
Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
uitverkocht!


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Roelants, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-


Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen, Eigen beheer, 2008.
Uitverkocht!


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Uitverkocht!


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50

Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Harry van Kuyk (1929-2008). Wit op wit. En zwart. Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken / Dr. Joost de Wal (red.). - Ooij: Van Kuyk Uitgevers, 2016. - Otabind met flappen, 416 p., 400 ill.
ISBN 978-90-800610-4-0 / NUR 642
Prijs: € 49,95


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95In het kader van Indiebookday van zaterdag 21 tot en met 29 maart 2015 werd in Supplement extra aandacht gevraagd voor de (kleine) onafhankelijke uitgeverijen Huis Clos en IJzer. De navolgende nieuwe boeken zijn nog te koop in Beek.

Van Uitgeverij Huis Clos:

Meester Claus / Paul Claes. - [nr.56]. - € 12,50

Het vers wint: Van en over Kees Fens / ERIK VAN DE BERG, KEES FENS. - Korte beentjes 6. - [nr.55]. - € 3,50

Ine / HENRIËTTE HEEZEN, BEN LEENEN, TINEKE REIJNDERS e.a. (tekst), INE SCHRÖDER, GUSTAAF BEGAS, BART SORGEDRAGER e.a. (illustraties en fotografie). - Korte beentjes 5. - [nr.54]. - € 5,00

Een glorieus ding: 'Een dag in 't jaar' van Herman Gorter / JOHAN SONNENSCHEIN. - [nr.53]. - € 15,00

TimeZone: Lofzang op gebouw Kraanspoor / TIM ABELING LESSON (tekst) en MARIEKE VAN DIEMEN (fotografie). - [nr.52]. - € 35,00

Wie zwemt is keg / LEO HERBERGHS. - Met illustraties van Joseph Kerff. - Korte beentjes 4. - [nr.51]. - € 5,00

Portret als dubbelportret Toon Teeken / TOON TEEKEN. - Met een inleiding van Lex ter Braak. - [nr.49]. - € 37,50

Theater Levano: Een film en een boek over Chaim Levano / CAMIEL HAMANS, BEN VAN MELICK, KEES HIN. - [nr.46]. - € 27,50

En de grote rodekolen en de rode kroten rooien: Jan Hanlo's moedertaal / WIEL KUSTERS. - [nr.45]. - € 15,00

Enkele regels in de dierentuin / MISHA MENGELBERG. - [nr.43]. - € 19,50

Gebruiksaanwijzing der lyriek / PAUL VAN OSTAIJEN. - Bezorgd door Matthijs de Ridder. - [nr.42]. - € 15,00

Echo van de twintigste eeuw: Ensemble Contraint (1979-1999) / JOS FRUSCH en PAUL VAN DER STEEN. - [nr.39]. - € 25,00

Bewaarmachinist / WIEL KUSTERS. - Korte beentjes 3. - [nr.38]. - € 5,00

Leo de Bruin, typograaf / HENK HOEKS E.A. - [nr.36]. - € 19,50

Hij straalde / Leo Herberghs. - [nr.35]. - Korte beentjes 2. - € 5,00

Een verpakkingsspecialist: Over Willem Elsschot / CYRILLE OFFERMANS. - [nr.34]. - € 12,50

Complot rond een vierkant: De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006 / FREDERIKE HUYGEN en WILLIAM GRAATSMA. - [nr.32]. - € 20,00

20 Jahre Huis Clos Kurzer Gang durch eine virtuelle Ausstellung: 20 jaar Huis Clos Korte rondleiding door een virtuele expositie / RALF DE JONG. - [nr.25]. - € 8,50

Propere lieden contra prolurken / FRANK OKKER. - [nr.23]. - € 10,00

Dutch grey / Hollands grijs / JOHN HEJDUK. - [nr.21]. - € 12,50

Het reglement van de portrettenfirma ‘S.I. Witkiewicz’ / STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ. - [nr.20]. - € 16,00

Spoken van de Kapellekensbaan: Register bij het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon / JOS MUYRES. - [nr.18]. - € 11,50

Mijn gezamenlijk geknor / LEO HERBERGHS. - [nr.9]. - € 11,50

10 veelvoorkomende blunders bij de boekproduktie / JAN TSCHICHOLD. - [nr.6]. - € 9,00En terug naar tweedehands:

Van de Breischei tot 75 Gauge: Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V. in Schijndel in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf / Antoon Coolen. - 's-Hertogenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1955]. - Geb. 192 p. ill. Tek. van Bernard van Vlijmen. - Met errata-blad.
Prijs: € 12,00


Acht eeuwen uit 'n goei vat: De bier- en brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving / Paul van Dun. - 's-Hertogenbosch: Heineken Brouwerij, 1998. - Linnen gebonden, stofomslag, 168 p. - ill. bibl. noten. - Uitgegeven t.g.v. 40 jaar Heineken Brouwerij 's-Hertogenbosch
ISBN: 90 9011688 5
Prijs: € 25,00


De heilige driehoek: Kloosterenclave te Oosterhout / J.J.A.M. Gorisse (red.). - Oosterhout: Signifikant, 2003, 3e druk. 26 x 21 cm. 140 p. Blauw linnen geb. zonder stofomslag. Ill. in kleur en z/w.
Prijs: € 10,00


Het Begijnhof te Breda / J.M.F. IJsseling. - Breda: Stichting Het Begijnhof, 1980. - Pb.Geïll. 36 p.
Prijs: € 3,00


Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte / Wout van Kuilenburg. - 's-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1983. - 46 ill. paperback. Met flappen. 8vo. XV+192 p. reg. ISBN: 90 70814304
Prijs: € 15,00


Van 'n clubke tot vereniging: Heemkundekring Willebrord 1993 Deel V / Jan Raaijmakers. - Willebrord: Heemkundekring Willebrord, 1993. - Tal van foto's van Jan de Deugd.
Prijs: € 10,00


Robben en Rooms / Cees Robben. - Tilburg: Drukkerij Het Nieuwsblad B.V., 1982 [1981]. - geb. met stofomsl. - 143 p. ill. - Tek. van de schrijver, deel tekst in h.s.
Prijs: € 10,00


Het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch / H.J.M. Rooij. - 's-Hertogenbosch: [Godshuizen], 1963. - 3 Dln. - ingenaaid gebrocheerd. - 312, 492, 188 p. - Met aanbiedingskaartje van het College van Regenten
Prijs: € 25,00


1250 jaar St Willibrordus Parochies, 739-1989: Bakel, Helenaveen, Liessel, Milheeze, Neerkant, Vlierden, Zeilberg, Deurne-Centrum / K. van Veijfeijken, e.a.. - [Drukkerij] Erwin Vane, [1989]. - brochure, 45 p., ill. foto's.
Prijs: € 3,00


Waterstaatswetgeving: Bewerkt voor Noordbrabant / J.F.A. Wagenaar. - 's-Hertogenbosch: P. Stokvis & Zoon, 1913. - 4e druk, 582 p. Linnen, met lichte sporen van slijtage. - Bibliotheekstempel Burgemeester Drunen.
Prijs: € 10,-


Frans Masereel: Ik houd van zwart en wit / Frans Buyens. - Amsterdam: Contact, 1969. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - 120 ill. - Tekst ontleend aan de films' J'aime le noir et le blanc' en 'Entretiens filmés' van Frans Buyens.
Prijs: € 10,00


Een Nijmeegse familie: ondernemend en maatschappelijk bewogen: Vier generaties Dobbelmann / M.J.M. Dongelmans, J.M.H.J. Hemels. - Nijmegen: Eigen beheer, 1996. ingenaaid gekartonneerd met stofomslag, 311 p. - ills.
ISBN: 90 9010170 5
Prijs: € 15,00


Sanguis Christi / Fernand Traen (tekst), Arno Brys (ill.). - Brugge: Sint-Augustinusdrukkerij, 1962. - geniet, z.p. - ill. - Sanguis Christi is een spel ter verheerlijking van de kostbare relikwie van het Heilig Bloed van Jezus Christus en van de overbrenging naar Brugge. - aardige ill. van graficus Arno Brys
Prijs: € 3,00


Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden / P. Albers. - 's-Gravenhage: A.J. Roebert, 1903. - ingenaaid rood linnen gebonden, 560 p + 580 p. + 115 p. - 2 dln.
Prijs: € 30,00


De Latijnse School / J. Brinkhof et al. - Nijmegen: Pouderoyen Compagnons, 1987. - 2e druk. - geniet, 32 p.
Prijs: € 4,00


De fatale aanval: 22 februari 1944 opzet of vergissing?: De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer / Alfonse E. Brinkhuis. - Weesp: Unieboek / De Gooise Uitgeverij, 1984. - garenloos, 144 p.
Prijs: € 15,00


Hart van de stad: De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen / Maarten-Jan Dongelmans. - Utrecht: Matrijs, 1989. - ingenaaid gecartonneerd, 72 p.
Prijs: € 8,00


Doktor Goebbels: Het leven en de dood van een verderfelijk genie / Heinrich Fraenkel, Roger Manvell. - Amsterdam: H.J. Paris, 1960. - linnen ingenaaid gebonden, 319 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Paratroopers Do or Die!!: The American Airborne Soldier in World War II / Don Jakeway. - garenloos, paperback, 300 p . - Donal I. Jakeway, original member of H Company 508th Parachute Infantry Regiment 1942-1945. - signed
Price: € 100,00

Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiërarchie en zijne gevolgen in Nederland / Fr. A. van Kerkhoff o.c.. - Vlaardingen: Henri Coebergh, 1893. - linnen ingenaaid gebonden, ii + 144 p. - met opdracht van de schrijver
Prijs: € 25,00


Verzameld proza: De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje; Mene Tekel; Boven het dal; Nagelaten werk / Nescio. - Nijgh & Van Ditmar / G.A. van Oorschot, 1997. - 3e druk. - ingenaaid, 897 p. -
ISBN: 978 90 388 5497 8
Prijs: € 15,00


Ons Mooie Nederland: Gelderland I: In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd; Tusschen Rijn en Waal / D.J. van der Ven. - Amsterdam: Meulenhoff, 1915. - ingenaaid gecartonneerd, 324 p. - foto's, ill. - In de reeks: De Meulenhoff Editie: Een Algemeene Bibliotheek
Prijs: € 15,00


Pro Petri Sede ( Voor Petrus Stoel ): of de tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid / A. Nuyens. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1896. - ingenaaid, niet gebonden, 387 + VI p. - ill.
Prijs: € 10,00


Geschiedvervalsching: Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman / [H.J.A.M. Schaepman, M.H. Rademaker, dr. Lunter]. - Utrecht: Wed. J.R. van Rossum, 1887. - 6e druk. - ingenaaid halfleer, 785 p.
Prijs: € 40,00


Tuney Tunes: jaargangen 1953 en 1954 nrs.108 tot 131 / Tuney Tunes. - Eindhoven: J. van Haaren, 1953-1954. - geniet, per jaargang in cartonnen omslag.
Prijs: € 50,00


De volledige werken van Joost van de Vondel I en II / Joost van den Vondel, bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 714 p. en 960 p.
Prijs: € 25,00


Stinking Creek: The portrait of a small mountain community in Appalachia / John Fetterman. - New York: E.P. Dutton, 1967. - First printing. - Half linen, 192 p.
Price: € 25,00


Primordial, Job Koelewijn: selected works 1992-2006 / Job Koelewijn, Maia Damianovic. - Amsterdam: Galerie Fons Welters, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 144 p.
Prijs: € 60,00


Diccionario de argot español y lenguaje popular / . - Madrid: Alianza Editorial, 1981. -
Prijs: € 3,50


Bij ons in de Jordaan / F.A. Stroethoff. - Den Haag: J.N. Voorhoeve, z.j. - pocket, 159 p.
Prijs: € 3,00


The meditative way / Vimala Thakar. - Gujarat: Vimal Prakashan Trust, 1969. - geniet, 61 p. - The lectures printed in this book were delivered in Europe in 1968 by the author
Price: € 8,00


De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel / Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G.M. Prick. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1981. - 2e herziene druk. - ingenaaid, 416 p. - In de reeks: Nederlandse Klassieken
isbn: 90 247 90735
Prijs: € 10,00


Texas Hollywood: Filmmaking in San Antonio since 1910 / Frank Thompson. - San Antonio: Maverick, 2002. - 83 p.
Price: € 5,00


Konstanten in de komedie: Een onderzoek naar komische werking en ervaring / H. van den Bergh. - Amsterdam/Antwerpen: Moussault/Standaard, 1972. - garenloos, 308 p. - proefschrift, losse stellingen
Prijs: € 8,00


De Nieuwe Revisor / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1979. - 1e druk. - ingenaaid, 529-621 p. - Tirade 250, november 1979
Prijs: € 6,00


Toneel / Elias Canetti. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. - paperback, 240 p.
ISBN: 90 2535525 0
Prijs: € 5,00


Twee buren, twee culturen: Opstellen over Nederland en Duitsland / H.W. von der Dunk. - Amsterdam: Prometheus, 1994. - garenloos, 305 p.
Prijs: € 3,50

De eigenzinnigheid van de literatuur: Opstellen en kritieken / Kees Fens. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1975. - 179 p.
Prijs: € 8,00


Radio Kootwijk: De wereld rond een zendstation / Ingrid van Hoorn. - Apeldoorn: Historisch Museum Apeldoorn, [1996]. - catalogus. - 32 p. - ill.
Prijs: € 4,50


Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie / Elise van Alphen, Wouter Kuijlman. - Breda: Uitgeverij Papieren Tijger/Het Humanistisch Archief, 2008. - ingenaaid, 160 p.
ISBN: 90 6728 220 8
Prijs: € 8,00


Het vraagstuk der homosexualiteit: Beschouwingen / J.A.J. Barnhoorn, J.B. Kors O.P., H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, P. Heymeijer S.J.. - Roermond/Maaseik: J.J. Romen, [1941]. - Ingenaaid, 199 p. - Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen
Prijs: € 10,00


Mit dem Herzen sehen: Mystische Erfahrungen und visionäre Gedanken / Hildegard von Bingen. - Bern: Scherz, o.J. - Karton, 96 S. - im O.W. Barth-Programm bei Scherz: Weisheit der Welt - Band 28 ISBN 3 502 33028 x
Preis: € 4,00


Das Schweigen des Körpers. Materialien und Gedanken zu einem Studium der Medizin / Guido Ceronetti. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. - 2. Aufl. - Pappband Schutzumschlag, 257 S.
Preis: € 6,00


Verjaardagalbum / Louis Couperus. - Amsterdam: L.J. Veen, 1987. - Facsimile herdruk (1924). - gecartonneerd, 248 p. - verscheen ter gelegenheid van het 100-jarigt bestaan van L.J. Veen. - Het is een facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1924.
Prijs: € 4,00


De Ideale Bibliotheek: 1000 Boeken die iedereen gelezen moet hebben / Jan Croes et al. (red.). - Amsterdam: De Bijenkorf, 1990. - 1e druk. - garenloos, 133 p.
ISBN: 90 71442 284
Prijs: € 4,00


De loden mantel: Zorg en verzorging in Nederland / Kirsten Emous. - Amsterdam: Mets & Schilt, 2005. - garenloos, 392 p.
ISBN: 90 5330 407 x
Prijs: € 8,00


Zukunftsmusik / Hans Magnus Enzensberger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. - 1e Aufl. - Leinen, 119 S. - Gedichte
Preis: € 10,00

Das Mädchenorchester in Auschwitz / Fania Fénelon. - Gütersloh: Bertelsmann, o.J. - Leinen, 286 S.
Preis: € 4,50


De derde jongen / Arjan Mulder. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010. - 1e druk. - garenloos, 114 p.
ISBN: 90 295 7304 7
Prijs: € 5,00


Richard Rorty / Walter Reese-Schafer. - Frankfurt am Main/New York: Campus, 1991. - 150 p. - Reihe Campus Einführungen
ISBN: 3 593 34582 X
Preis: € 5,00


Over de braafheid van vrouwen: En ander cultureel ongerief / Beatrijs Ritsema. - Amsterdam: Prometheus, 1996. - garenloos, 172 p. - columns eerder verschenen in het NRC Handelsblad
ISBN: 90 5333 452 1
Prijs: € 4,00


Paare Passanten / Botho Strauss. - München: Hanser, 1982. - 6e Aufl. - Leinen, 205 S.
Preis: € 6,00


Friedrich Nietzsche: Der "Seelen-Errater" als Wegbereiter der Tiefenpsychologie / Gerhard Wehr. - Freiburg im Breisgau: Aurum Verlag, 1982. - 117 p.
Preis: € 6,00


Kindheitsmuster / Christa Wolf. - Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1987. - 2e Aufl. - Leinen, 534 S.
Preis: € 6,00


Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand: Humanitas 1945 - 1995: Humanitas als landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw 1945 - 1995 / Nynke Zwiertstra. - Amsterdam: Humanitas, 1995. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 73890 06 3
Prijs: € 8,00


Logboek van de Gratias / Piet Bakker. - Amsterdam: Elsevier, 1948. - 1e druk. - halflinnen, 150 p. - Met tekeningen van Peter Spier, zoon van... -
Prijs: € 5,00


Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal: samengebracht en verklaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum door / . - Antwerpen: v.z.w. "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum", 1986. - 3e druk. - papieren omslag, geniet. - ill.
Prijs: € 5,00


Intieme dood: Levenslessen van stervenden / Marie de Hennezel. - Haarlem: Becht, 1997. - 2e druk. - garenloos, 226 p. - Met een woord vooraf van Francois Mitterand
ISBN: 90 230 0907 x
Prijs: € 7,00


Het spel van de persoonlijkheid: Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon / B.J. Kouwer. - Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1963. - 1e druk. - linnen gebonden, 450 p. - namenregister
Prijs: € 8,00

De kloostergang / Kathleen Norris. - Baarn: Ten Have, 1996. - garenloos gecartonneerd, 399 p.
ISBN: 90 259 4680 1
Prijs: € 8,00

Filosoferen over emoties / M. van Reijen. - Baarn: Nelissen, 1995. - 1e druk ingenaaid, 324 p.
ISBN: 90 244 0980 2
Prijs: € 15,00

Hemelval / Arjan Visser. - Amsterdam: Augustus, 2006. - 1e druk. - garenloos, 239 p.
ISBN: 90 457 0293 2
Prijs: € 7,00

Schaepman: Levensverhaal / Jos van Wely O.P. - Bussum: Paul Brand, 1954. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 641 p. - met inleiding en alfabetische overzichtstafel, register
Prijs: € 10,00

Gelijkvormige zielen: Serafijnsche Harmonieën voor vereerders van de Heilige Moeder Maria Magdalena Postel en van den Heiligen Vader Franciscus / Anton M. Windolph. - Boxmeer: Gasthuis H. Hart / Boxmeer, [1928]. - halflinnen, 119 p., [II]. - Opmerkingen: Vert. uit het Duits. Levensschets van Maria Magdalena Postel. Maria Magdalena is de kloosternaam van Marie-Madeleine Postel (1756-1846)
Prijs: € 4,00


Triomf en tragiek der castraten: De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw / Patrick Barbier. - Utrecht: A.W. Bruna,1991. - garenloos, 269 p.
ISBN: 90 229 8010 3
Prijs: € 7,00

Niemandsland in Staats verband: West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / A.R. Bauwens, J.A.J. Boekhout, W.P. Dezutter, A.C. Goossens. - [Aardenburg]: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. - ingenaaid, 376 p. - ill. - In de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 32
Prijs: € 15,00

Woorden van Gandhi / Gandhi, Richard Attenborough (sam.). - Den Haag: Sirius en Siderius, 1983. - garenloos, 112 p.
ISBN: 90 6441 0496
Prijs: € 4,00

Kaas & de evolutietheorie / Bas Haring. - Antwerpen: Houtekiet, 2002. 5e druk. - garenloos, 161 p. - ill.
ISBN: 90 5240 600 6
Prijs: € 5,00

Peer Gynt / Henrik Ibsen, Gerard den Brabander (toneelbew.). - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1953. - 1e druk. - gecartonneerd, 86 p. - verkorte tooneelbewerking in dichtvorm door Gerard den Brabander
Prijs: € 5,00

De vochtigheid der woonhuizen, de muuruitslag en de huiszwam: Hun oorzaken, aard en schadelijke werking, benevens de middelen ter voorkoming en afdoende verbetering : practisch en onmisbaar handboek voor bouwkundigen, hygiènisten, eigenaars van huizen en allen, die tot het bouwvak in betrekking staan / A. Keim. - Amsterdam: A. van Klaveren, z.j. - ingenaaid, papieren band, 104 p. - 8 platen. -
Prijs: € 5,00

De mooiste gedichten van Alice Nahon / Sipke van der Land (sam.). - Kampen: J.H. Kok, 1992. - 6e druk. - gecartonneerd, 47 p.
ISBN: 90 242 2828 X
Prijs: € 3,00

Het orkest onder de loep: Beschrijving van alle instrumenten van het moderne orkest en de blokfluiten / Louis Metz. - Amsterdam: Broekmans & van Poppel, 1977. - 8e druk. - ingenaaid, 152 p. - foto's, ill.
Prijs: € 7,00

De tijd van de engelen / Iris Murdoch. - Amsterdam: Contact, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, met stofomslag, 251 p. - in de reeks: Auteurs van de tweede eeuwhelft
Prijs: € 7,00

Anna-Marie / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen, z.j. - 9e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 195 p. - ill.
Prijs: € 3,50

Oorlog en vrede / L. Tolstoj. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1949. - ingenaaid linnen gebonden, twee delen, 1289 p. - ill. naar litho's van Aart van Dobbenburgh
Prijs: € 10,00

Assisi / Heinrich Böll. - München und Ahrbeck/Hannover: Knorr & Hirth, 1962. - garenloos, 25 Textseiten, 18 Schwarzweiss-Tafeln, 18 Farbtafeln von Leonard von Matt. - In der Reihe: Das kleine Kunstbuch.
Preis: € 4,00

Nero / Carlo M. Franzero. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1959. - ingenaaid gebonden, 294 p.
Prijs: € 5,00

De psychologie van Abraham Maslow: De derde weg / Frank Goble, voorw: Abraham Maslow. - Rotterdam: Lemniscaat, 1974. - garenloos, 134 p. - In de reeks: Menselijke mogelijkheden
Prijs: € 4,00

Kleine filosofie voor niet-filosofen / Albert Jacquard. - Amsterdam: Ten Have, 1998. - 1e druk, garenloos, 224 p.
ISBN: 90 259 4757 3
Prijs: € 6,00

Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld / J. Keij. - Kampen/Kapellen: Kok Agora/ DNB/Pelckmans, 1993. - garenloos, 161 p. - In de reeks: Monografieën
Prijs: € 6,00


De Muur: Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, nummer 29: De Tour in Rotterdam / John Kroon. - Amsterdam: L.J. Veen, 2010. - garenloos 144 p.
Prijs: € 3,50

Monpti / Gabor v. Vaszary. - Amsterdam: A.J. Luitingh, z.j. - 5e druk. - gecartonneerd, 263 p. - vertaald door L. Székely en M.H. Székely-Lulofs. Op de rug wordt alleen Madelon genoemd als vertaalster. Monpti staat uiteraard voor 'Mon Petit'.
Prijs: € 4,00VoltAge: Het nieuwe elektrische tijdperk / Alewijnse Groep, STT, Puntkomma (red.). - Nijmegen: Alewijnse Groep, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 47 p. - uitgave t.g.v. het 100 jarig bestaan van de firma Alewijnse (Nijmegen). - met aanbiedingsbrief
Prijs: € 7,00

De donderzonen / Fernand Auwera. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. - 1e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 163 p. - stofomslagontwerp: Studio H.B.M.
Prijs: € 6,00

Van Stad tot Streek: De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen / Piet Boon, Henk Saaltink. - Hoorn/Andijk: Algemeen Streekziekenhuis "West Friesland"/ Korpershoek Boekwijzer, 1986. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill. -
ISBN: 90 70022 27 3
Prijs: € 12,00

De joodse wortels van de christelijke eredienst / R. Boon. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1973. - 2e druk. - garenloos, 230 p. - Mededelingen nr. 40.
Prijs: € 8,00

Hun grootste sportdag: Twaalf interviews met bekende sportkampioenen / Han Hollander. - Groningen: N.V. Stoomkoffiebranderij en Theehandel H. Smith, z.j. - 1e druk. - ingenaaid halflinnen, 48 p. - los bijgevoegd de 'wenken voor het inplakken'. - behoudens de foto van Han zelve missen alle foto's maar de band is in goede staat.
Prijs: € 5,00

De dood verbloemen?: Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1982. - ingenaaid, 176 p. - Mededelingen nr. 57. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 15 mei-19 september 1982
Prijs: € 8,00

'Ergenshuizen' of 'nergens meer'?: Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984 / W.G. Overbosch et al. - Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1984. - ingenaaid, 216 p. - Mededelingen nr. 60. - Themanummer en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1984
Prijs: € 8,00

Aart Luteyn de andere: Rijnvaart / Herman de Man. - Baarn: Bosch & Keuning, 1938. - 2e druk. - ingenaaid gebonden, 260 p.
Prijs: € 8,00

Hoorn in kaart: "Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden" / H.W. Saaltink. - Hoorn: Stichting "De Hoofttoren", z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 132 p. - ill. -
Prijs: € 20,00

Etymologisch woordenboek / J. de Vries, F. de Tollenaere. - Utrecht: Het Spectrum, 1993. - 18e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 449 p.
Prijs: € 8,00


I cento epigrammi proibiti / Marco Valerio Marziale. - Roma: Newton Compton Editori, 1985. - ill.: Tono Zancanaro. - testo latino a fronte.
Prijs: € 8,00


Ik heb Alzheimer: Het verhaal van mijn vader / Stella Braam. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, ?. garenloos, 206 p.
Prijs: € 5,00

De Synagoge van Naarden, 1730-1935 / Hendrik Henrichs. - Amstelveen: Amphora Books, 1982. - ingenaaid, 127 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Het kapittel van Lebuïnus in Deventer: Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving / J.R.M. Magdelijns et al. (red.). - Deventer: Arko, 1996. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - 357 p.
ISBN: 978 90 7204731 1
Prijs: € 40,00

Er was eens een prinses: De mooiste sprookjes uit alle landen / Sprookjes. - Deventer: Ankh-Hermes, 1977. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 207 p. - tek.: Ludek Manásek
ISBN: 90 202 0035 6
Prijs: € 6,00Een eeuw grafische vormgeving in Nederland / Kees Broos, Paul Hefting. - Alphen aan den Rijn: Atrium, 1999. - ingenaaid, 223 p.
ISBN: 978 90 6113902 7
Prijs: € 10,00


Stille liedjes / Paul de Leeuw. - Brommerpech, 1999. - CD. - PCD 496279 2 - 496272000. - omslag: Joost Swarte, aan 16 tekenaars werd gevraagd om een illustratie bij één van de liedjes te maken, o.a. ill. van Max Velthuijs, Gummbah, Peter de Wit en Peter van Straaten.
Prijs: € 10,00


De vertroosting der wijsbegeerte: Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman / Boëthius. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1924. - gecartonneerd, 176 p.
Prijs: € 6,00

M'n leven als kunstwerk / Henk Jurriaans. - Amsterdam: Contact, 1976. - ingenaaid, 159 p. - In de reeks: Contact/Tijdsdocumenten
ISBN: 90 6019392 X
Prijs: € 6,00

Les Provinciales, Écrits des curés de Paris: Pierre Nicolle et Jean Racine, Lettres, Le Père Daniel, Réponse aux Provinciales: Tome I et II. Texte établi et présenté par Jean Steinman / Blaise Pascal. - Paris:. Librairie Armand Colin, Bibliotheque de Cluny, 1962. - broché, 284 p., 252 p. 2 vols.
Prix: € 8,00Licht op de aura: Healing via het menselijk energieveld: Een werkboek Barbara Ann Brennan. - Haarlem: Altamira - Becht, 2006. - ingenaaid, 297 p. - ill. register.
ISBN: 90 230 0731 x
Prijs: € 10,00

Poética del escalpelo / Carlos Contramaestre, Juan Calzdilla (Introducción), Luis Alberto Crespo (Semblanza). - [Caracas]: Conac (Consejo Nacional de la Cultera), s.A. 282 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Toneelbeeld: Vanaf 1945 in Nederland / Lia Gieling. - Laren: V + K Publishing, Amsterdam: De Beurs van Berlage, Den Haag: SDU, 1990. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 12 06618 2
Prijs: € 25,00

De avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de eerste wereldoorlog: Deel I In het achterland, Deel II Aan het front, Deel III In krijgsgevangenschap / Jaroslav Hasek. - [Amsterdam]: Pegasus, 1955-1956. - 3 delen., geel linnen gebonden, ingenaaid, 288 p. 236 p. 332 p. - ill.: Josef Lada, [vertaling uit het Tsjechisch door S. van Praag].
Prijs: € 100,00

School-idyllen / Top Naeff. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - opnieuw ingebonden waarbij het oude geill. linnen opgeplakt is op voor- achterplat en rug, 256 p. - met 8 platen naar teekeningen van C. Koppenol, bandill.: C. v.d. N.
Prijs: € 10,00


Goedkoop + lekker: Uit eten in Amsterdam met Aaf Brandt Corstius / Aaf Brandt Corstius. - Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002. - 1e druk. - garenloos, 52 p.
ISBN: 90 5937 0163
Prijs: € 3,00

Erfgenamen: De roman van een moderne generatie / Ferenc Körmendi. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - 2e druk. - blauw linnen gebonden, 910 p. - Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Székely-Lulofs
Prijs: € 10,00

Uit Ruslands Verleden: Grepen uit de Russische geschiedenis van de oudste tijden tot aan de Wereldoorlog / M. Pokrowski, A.J. Koejemans (Ned. bew.). - Amsterdam: z.u., 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 142 p.
Prijs: € 10,00

Der Mensch: Band 1: Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers, Band 2: Die heutigen und vorgeschichtlichen Menschenrassen / Johannes Ranke. - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1887. - Fraktur-Schrift, rug van beide boeken mist, boekblok en platen, ill. correcte staat.
Preis: € 10,00


Le Corbusier: schilder peintre werken op papier oeuvres sur papier / Paul van Rosmaelen (voorwoord), J-P.K. Jornod, Marike van der Knaap. - 's-Hertogenbosch: Borzo Kunsthandel, 2000. - gecartonneerd met stofomslag, 96 p. 1e (en enige) druk. - Oplage: 1000 ex. - Catalogus verkooptentoonstelling april-mei 2000 bij Kunsthandel Borzo. - tweetalig: Frans en Nederland
Prijs: € 25,00

1910 - 1930: Zwanzig Jahre Weltgeschichte in 700 Bildern / Friedrich Sieburg (Einl.), das Bildmaterial wurde von Sándor Márai und László Dormándi gesammelt und zusammengestellt. - Berlin: Transmare Verlag ,1931. - Leinen, 284 p.
Preis: € 8,00


Gesprekken over het einde der tijden / Umberto Eco e.a. - Amsterdam: Maarten Muntinga, 2001. - garenloos, 186 p. - Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac
Prijs: € 5,00Anton van Duinkerken: 1903 - 1968 / Theo Kroon. - Zutphen: Uitgeverij Terra, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 191 p. - reg., foto's
ISBN: 90 6255139 4
Prijs: € 10,00


Eindhoven, een samenleving in verandering: Deel 1 1810-1920 en Deel 2 1920-1960/ J.J.M.P. van Oorschot. - Eindhoven: 1982. - ingenaaid gebonden, 1058 p.
Prijs: € 30,00Putters praoten: Dialekt en folklore in Putten / Werkgroep dialect en folklore. - Putten: Stichting Puttens Historisch Genootschap, 2003. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - ill.
ISBN: 90 7662702 9
Prijs: € 15,00


Philippe II / Orestes Ferrara. - Paris: Albin Michel, 1961. - broché, 451 p.
Prix: € 8,00


Die erste Kirchengründung einer Lambertuskirche in Donsbrüggen: Beiträge zur Geschichte der Pfarre St. Lambertus Donsbrüggen: Erster Beitrag / Leopold Fonck. - Kleve - Donsbrüggen: Selbstverlag Leopold Fonck, 1983. - Pappband, 40 S.
Preis: € 12,00


De Gouden Tak: Over mythen, magie en religie: Verkorte uitgave / J.G. Frazer. - Amsterdam: Contact, 1996. - 3e druk. - garenloos, 911 p.
ISBN: 90 254 0700 5
Prijs: € 15,00

Feminisme en wetenschap / Jenny E. Goldschmidt, Siv S. Gustafsson, Henriëtte Maassen van den Brink, Joyce Outshoorn. - Utrecht/Amsterdam: Teleac/Prometheus, 1995. - garenloos, 145 .
ISBN: 90 6533 3770
Prijs: € 7,00

CIA / Siné. - Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1968. - ingenaaid, z.p. - politieke cartoons voortbordurend op samengestelde woorden met 'CIA'
Prix: € 7,00

Het lente-eiland: En andere verhalen / J. Slauerhoff. - Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1951. - 4e druk. - gecartonneerd met stofomslag, 64 p.
Prijs: € 7,00

Uit mijn rommelkas: Rond het ontstaan van 'Pallieter' en 'Het kindeken Jezus in Vlaanderen' / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, z.j. - 2e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Zilveren Verpoozingen: Een keur van kunst en letteren. - rug bovenaan ietwat beschadigd.
Prijs: € 4,00


De bastaard van Bonaire / Wilko A.G.M. Bergmans. - Heerlen: Wedrego, 1980. - ingenaaid gecartonneerd, 141 p. .
ISBN: 90 6444 006 9
Prijs: € 8,00


Het Manneneiland: Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van September 1944 tot juni 1945 / Hen Bollen, Herman Jansen. - Zutphen: Terra, [1982]. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 268 p. - Foto's, documenten, plattegronden
ISBN: 90 62 55 133 5
Prijs: € 20,00

Le livre de Job / Paul Claudel. - Paris: Plon, 1946. - broché, 45 p. - non coupé, couverture rempliée. - Edition numérotée 2820/3000 exemplaire sur Roto blanc
Prix: € 10,00Wonder / Hugo Claus. - Archipelago Books, 2009. - ingenaaid, 338 p.
ISBN: 9780980033014
Price: € 6,00


Bedreigd Bezet Bevrijd, 1940 - 1945: Een gids ter herinnering aan 5 jaar oorlog in het Leudalgebied / Frits van Horne, Hugo Levels, Harrie Schuwirth (sam.), met bijdragen van Chr. Clout, C. Jansen, H. Mintjens ; Tek. : J. Jeukendrup ; krtn.: H. Levels, H. Schuwirth. - Haelen: Stichting Herdenkingsmonument Militairen, [2001]. - ingenaaid, 41 p.
ISBN: 90 901 4704 7
Prijs: € 10,00200 Jahre Englischer Garten in München 1789 - 1989: Offizielle Festschrift / München. - München: , 1989. - Kortonniert, ? S.
Preis: € 10,00

Erasmus / M.A. Nauwelaerts. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1969. - gecartonneerd, 120 p. + [16] p. ill. - Fibulareeks 46
Prijs: € 5,00

Krisis der zekerheden: Pascal, Dostojewsky Husserl / Leo Sjestow. - Bussum: Moussault, 1957. - ingenaaid met flappen, 219 p.
Prijs: € 7,00De geschiedenis van Nederlands-Indië 1930-1950 / Jan Willem Bultje. - Amsterdam: KIT, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
ISBN: 90 6832 8514
Prijs: € 5,00

Gedachten van Jacob Cats: Bijeengebracht door Halbo C. Kool / Jacob Cats. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, z.j. - gecartonneerd, 41 p. - Kristallenreeks No.4.
Prijs: € 3,50

Als voorspijs:

Een wyf draegt meer uyt met een lepel,
Als een man inbrengt met een schepel.

en:

De keel
Kost veel.


Roll, Jordan, roll: The world the slaves made / Eugène D. Genovese. - London: André Deutsch, 1975. - 1st ed. - hardback, no dust jacket, 825 p.
ISBN: 0 233 96717 6
Price: € 10,00

Verschillende nummers van het tijdschrift INDISCHE LETTEREN. Het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bevat artikelen over de Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar.
Prijs per aflevering: € 4,00


Vorstelijk Vertoon: Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia / Marika Keblusek, Jori Zijlmans (sam.). - Zwolle: Waanders, 1997. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 254 p. - ill.
Prijs: € 40,00

Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest / Truus de Leur et al. (red.). - Bussum: THOTH, 1997. - ingenaaid gebonden met cd, 174 p.
Prijs: € 15,00

Masks of the Spirit: Image and Metaphor in Mesoamerica / Roberta H. Markman, Peter T. Markman, introduction by Joseph Campbell. - Berkeley: University of California Press, 1994. - softcover, 257 p.
ISBN: 0 520 08654 6
Price: € 15,00

The Feathered Serpent and the Cross: The Pre-Columbian God-Kings & The Papal States / Joyce Milton, Robert A. Orsi, Norman Harrison, with a preface by Jeffrey R. Parsons. - London: Cassell, 1980. - Hardcover, dustjacket, 174 p. - In the series: The Rise and Fall of Empires
ISBN: 0 304 30724 6
Price: € 10,00

New sounds, new century: Mahler's fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra / Donald Mitchel. - Bussum: THOTH Publishers, 1997. - Hardcover, 136 p. - cd is missing
Prijs: € 10,00

A flowery past: A survey of dutch and flemish flower painting from 1600 until the present / Sam Segal. - Amsterdam/'s-Hertogenbosch: Gallery De Boer/Noordbrabants Museum, 1982. - ingenaaid, 128 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Standplaats in de Tropen: Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld / Louis Zweers. - Zutphen: Walburg Pers, 1996. - ingenaaid,120 p.
Prijs: € 10,00Belgische meubelkunst in de XXe eeuw: Van Horta tot heden / Frans Defour. - Tielt: Lannoo, 1979. - linnen ingebonden met stofomslag, 213 p. in foedraal. - summary in Deutsch and English
ISBN: 90 2090786 7
Prijs: € 60,00


Sociale zekerheid: ouder dan de weg naar Rome: De vroegste voorbeelden van sociale regelingen / F.H. van Dijk. - Zutphen: Walburg Pers, 2001. - ingenaaid, 93 p.
ISBN: 90 5730 191 1
Prijs: € 5,00Amsterdam ± / Cor Jaring (fotografie), Emile Fallaux (tekst). - Huizen: Tritonpers, 1969. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 128 p.
Prijs: € 20,00


Roelant Savery (1576-1639) / Jos de Meyere. - Utrecht: Centraal Museum, 1985. - geniet, 24 p.
Prijs: € 2,50

De ark van Noach of ere wie ere toekomt / Rien Poortvliet. - Kampen: J.H. Kok, 2002 - 4e druk - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
ISBN: 90 242 3206 6
Prijs: € 5,00

Van aai-instrument tot zwaluwstaarten: Het jargon van adviseurs / Charles den Tex. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000. - garenloos, 184 p.
ISBN: 90 351 2249 6
Prijs: € 5,00

Van Veluwezoom naar Haagse School: Schilderijen van 19-eeuwse landschapschilders / Peter Thoben, Roman Kupperman (sam.). - 's-Gravenhage: Stichting 'De Haagsche School', 1983. - geniet, 48 p. - z/w ill. - Tentoonstelling in kasteel Middachten, De Steeg, in 1983. - los bijgevoegd enkele krantenknipsels.
Prijs: € 10,00

De harp van Sint Franciscus / Felix Timmermans. - Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn, z.j. [1932]. - ingenaaid gebonden, geïll. linnen band, 324 p. - ill. - Van Assche-Baeyens A31
Prijs: € 15,00

Sigmund weet wel raad met managers / Peter de Wit. - Amsterdam: De Harmonie, 2011. - 5e druk. ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 6169 857 9
Prijs: € 4,50


Portret van een jongeman / J.M. Coetzee. - Amsterdam: Cossee, 2002. - 1e druk. - gareloos gecartonneerd met stofomslag, 208 p.
ISBN: 90 5936 002 8
Prijs: € 6,00

Het ijzig hart / Almudena Grandes. - Utrecht: Signatuur, 2010. 1e druk. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, leeslint, 854 p.
ISBN: 90 5672 288 3
Prijs: € 10,00

Greece and Rome: The Birth of Western Civilization / Michael Grant (ed.). - L:ondon: Guild Publishing, 1986. - cloth hard back with dust jacket, 240 p. - 376 ill., 95 in colour
Price: € 10,00

Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje / Erik Hazelhoff Roelfzema. - Utrecht: Het Spectrum, 2000. 4e druk. - garenloos, 467 p.
ISBN: 90 274 6862 1
Prijs: € 8,00

Kijk, een drenkeling komt voorbij / Heere Heeresma. - Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2006. 1e druk. - garenloos gebonden bruin linnen met stofomslag, 238 p. - als nieuw
ISBN: 90 295 6434 2
Prijs: € 10,00

Stad & stedebouw: Vroeger, nu en in de toekomst / Emrys Jones & Eleanor van Zandt. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag. 206 p.
Prijs: € 6,00

Faust, zoveelste deel / Gerrit Komrij. - Zutphen: Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen, 1997. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 23 p. - oplage 2000 exemplaren. - vormgeving: Bureau Piet Gerards
Uitgegeven door Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp van Hoff Notarissen ter gelegenheid van de opening van 'Het Emerhuys' te Zutphen op 26 september 1997
Prijs: € 10,00Rondom Den Brink: Zwerven door West-Arnhem / Hans Kooger. - Arnhem: KEMA, 1987. - ingenaaid, 111 p. - Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van KEMA (N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen)
Prijs: € 10,00

Freaky groene ogen / Joyce Carol Oates. - Amsterdam: Van Goor, 2004. - garenloosmgebrocheerd, 219 p.
ISBN: 90 00 03548 1
Prijs: € 4,00

De werf / Juan Carlos Onetti. - Amsterdam: Meulenhoff, 2007. - 2e druk. - garenloos, 198 p. - In de reeks: Literatura Latina
ISBN: 90 290 7978 5
Prijs: € 4,50

Felix Timmermans: Der Mensch, der Dichter, der Maler, der Zeichner / Julien van Remoortere. - Antwerpen: Mercatorfonds, 1973. - OHPgt. mit SU in OPp. -Schuber, 257 S. - Mit zahlr., tls. farb. Abb. im Text u. a. mont. Taf. Folio. - Beiträge von Lia Timmermans, José De Ceulaer, Hubert Lampo, Hilda van Assche, Richard Baeyens. Mit einem Wort zum Geleit von Gerard Walschap und einem Wort vorweg von Karl Jacobs. - Anlässlich des fünfundzwanzigsten Todestages von Felix Timmermans [1972].
Preis: € 50,00


Gevaarlijk leven: Een biografie van Joris Ivens / Hans Schoots. - Amsterdam: Jan Mets, 1995. - garenloos, 558 p. - Met filmografie, persoonsregister.
ISBN: 90 5330 162 3
Prijs: € 8,00

De billen van Jan Cremer / Theun de Winter, voorwoord van S.Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus. - Amsterdam: Thomas Rap, 1975. - 1e druk, 48 p.
ISBN: 90 6005101 7
Prijs: € 10,00

Familiewapens: 'n oude traditie herleeft / Jan Zeeman. - Alkmaar: De Alk, 1987. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p.
Prijs: € 8,00


Een God om lief te hebben: Tekst en vertaling van De diligendo Deo / Bernard van Clairvaux. - Kampen / Averbode: Kok / Altiora, 1997. - garenloos, 174 p. In de reeks: "Mystieke Teksten en Thema's"
ISBN: 90 242 6435 3
Prijs: € 8,00

De kleine monumenten: Veld- en wegkruisen in de zes kerkdorpen van Schinnen / G. Extra, A. Jaegers, P. Potten (red.). - Schinnen: Vereniging Historie Schinnen, 1990. - ingenaaid, 195 p.
Prijs: € 15,00

De vliegeraar / Khaled Hosseini. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007. - 33e druk,.luxe editie, foto's. - garenloos gebonden met stofomslag, 412 p.
Prijs: € 10,00

Abele spelen / Gerrit Komrij (bewerking). - Den Haag: SDU, 1989. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 351 p.
Prijs: € 10,00

Chansons d'étudiants / N.N.. - Paris: Librairie Maloine, s.d. [1949] - broché, couverture rempliée illustrée, frontispice en couleurs, 256 p., une planche en couleurs hors-texte et nombreux dessins, bandeaux, vignettes et culs-de-lampe. - 60 chansons (dites paillardes) avec leur musique notée.
Prix: € 40,00

Albertus de Grote: Overdracht van zijn reliekschrijn / Edward Schillebeeckx. - z.u., 2007. - ingenaaid gecartonneerd, 32 p. - Heruitgave van een voordracht bij 25-jarig jubileum van het Albertinumgenootschap 29 september 2007
Prijs: € 6,00

Still lifes: Techniques and style: The examination of paintings from the Rijksmuseum / Arie Wallert (ed.). - Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum Amsterdam/Waanders, 1999. - ingenaaid, 112 p.
Price: € 10,00

De slag om Zutfen / Tj. de B. [Boorder]. - Zutphen: N.V. Nauta & Co., 1945. - geniet, gecartonneerd, 16 p.
Prijs: € 6,00


An Illustrated History of the Gestapo / Rupert Butler. - London: BCA, 1992. - linen bound with dust jacket, 240 p. - index
Price: € 10,00

Het spoor: 150 jaar spoorwegen in Nederland / J.A. Faber (red.). - Amsterdam/Utrecht: Meulenhoff Informatief / N.V. Nederlandse Spoorwegen, 1989. - 1e druk. - Linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 384 p. - ill., register
ISBN: 90 290 9618 7
Prijs: € 12,00


Bos en Lommer & De Baarsjes: De geschiedenis van Amsterdam-West / Ton Heijdra. - Amsterdam: Uitgeverij René de Milliano: 2004. - ingenaaid, 235 p.
ISBN: 90 7281045 7
Prijs: € 15,00

Qua Art Qua Science

September 2004 saw the start of Qua Art - Qua Science, a project in which the Foundation Faculty Club of Twente University collaborates with Gallery Beeld & Aambeeld, Enschede.
The objective of this collaboration is the annual organization of a number of projects in order to explore the interface between art and science. The mutual inspiration and the way in which the two disciplines may fructify each other play a large part in this.

Van een viertal achtereenvolgende exposities wordt de catalogus aangeboden
Dé verhouding (2006)
Phyllotaxis: Dé verhouding (2006)
De tuin der veelvlakken: The garden of polyhedra: Dé verhouding (2006-2007)
Waarnemingen van het heelal en van het beeld: Observations of the universe and the image: Dé waarneming (2007)
Prijs: € 10,00


Living your dying / Stanley Keleman. - New York: Random House, The Bookworks, 1974. - 1e ed., first printing. - half linen, 163 p.
ISBN: 0 394 48787 7
Price: € 15,00

Geschiedenis van Apeldoorn / R.M. Kemperink et al. (red.). - Zutphen: Walburg Pers, 1993. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 320 p. - rug van stofomslag verbleekt
Prijs: € 25,00


Liberalisme en Socialisme / W. Banning, A.A. van Ameringen, J.M. den Uyl. - Amsterdam: Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1956. - geniet, 56 p. - ook toen moest erop gestudeerd worden: onderstrepingen
Prijs: € 3,00

Het menselijk lichaam / Marco Bussagli. - Gent: Ludion, 2007. - In de reeks: Ludion Kunstbibliotheek. - ingenaaid met flappen, 381 p. - ill.
ISBN: 978 90 5544 713 8
Prijs: € 7,50 nieuw!

Essenties van NLP: Sleutels tot persoonlijke verandering / Lucas Derks & Jaap Hollander. - Utrecht: Servire, 2004. - 8e druk. ingenaaid gebonden, 720 p.
ISBN: 90 215 9821 3
Prijs: € 5,00, ruim met markeerstift gewerkt!

Met andere ogen: Beelden van Indië/Indonesië in het werk van enkele niet-Nederlandse schrijvers / Hella S. Haase. - In: Indische Letteren: Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, achtste jaargang / nummer 1 / maart 1993 / Reggie Baay et al. (red.). - Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. - geniet, 48 p.
Verder in dit nummer: Joop van den Berg: "Tjalie Robinson als cartoonist.", Reggie Baay: "Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de eeuwwisseling"
Prijs: € 5,00

Verborgen verwantschappen: Fotosynthese / Rudy Kousbroek. - Amsterdam, Antwerpen: Augustus, 2005. - 1e druk. - garenloos, 143 p. - ill.
ISBN: 90 457 0029 8
Prijs: € 12,00 nieuw!

Wat doe jij met je leven?! / J. Krishnamurti. - Deventer: Ankh-Hermes, 2003. - garenloos, 200 p.
ISBN: 90 202 8300 6
Prijs: € 10,00

American wilderness: A journey through The National Parks / David Muench (photographs), Bernadette Gilbertas (texts). - Paris: Vilo Publishing, 2000. -
Price: € 25,00

De verdeelde samenleving: Een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat / Kees Schuyt, Romke van der Veen (red.). - Houten: Stenfert Kroese, 1997. - tweede, herziene druk. - ingenaaid, 282 p.
ISBN: 90 207 2023 6
Prijs: € 7,00

Het leven van Lazarillo de Tormes en zijn voorspoed en tegenslagen La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades / Sophie Brinkman (vert.). - Groningen: Boek Werk. ./Druk: 2. Paperback. Pp: 156. Tweetalige uitgave. ISBN: 9789071677113. Anastasia / Erik Vlaminck. - z.p.: Februari Boekhandels, 2004. - geniet met stofomslag, 28 p. - Boekhandel Quist, Bergen op Zoom,
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland: deel 1 en 2 / J.A. Worp. - Rotterdam: Fa. Langerveld. z.j. - linnen gebonden zonder stofomslag, 466 en 577 p. - 2 delen. - facsimile herdruk
Prijs: € 20,00

Na de watersnood: Schrijvers en dichters en de ramp van 1953 / Ad Zuiderent (sam. en inl.). - Amsterdam: Em. Querido, 2003. - garenloos, 352 p.
ISBN: 90 214 8977 5
Prijs: € 7,00

Het begin: Een zomerse episode / Joost Zwagerman. - Utrecht: Academic Pharmaceutical Productions, 1999. - ingenaaid, 48 p.
ISBN: 5761 007 8
Prijs: € 10,00De kroniek van Travnik / Ivo Andric. - Utrecht: De Fontein, z,j. - ingenaaid gebonden, 40 p. - Dolfijnreeks
Prijs: € 7,00

Het medicijnwiel: Aarde - astrologie / Sun Bear & Wabun. - Den Haag: Synthese, 2007. - 2e druk. - garenloos, 222 p.
ISBN: 978 90 6271 7057
Prijs: € 8,00

De engelenmaker / Stefan Brijs. Amsterdam: Atlas, 2008. - 19e druk. - garenloos, 429 p.
ISBN: 90 450 0530 0
Prijs: € 4,00

Iedereen zei, dat is pornografie: Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der accacia's / Elly Kamp. - Amsterdam: Aksant, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 96 p.
ISBN: 90 5260260 x
Prijs: € 7,00

De Sneeuwluipaard / Peter Matthiessen. - Amsterdam: Karnak, 1981. - garenloos, 288 p.
ISBN: 90 6350 014 9
Prijs: € 7,00


The Carel van Leeuwen Boomkamp Collection of Musical Instruments: Descriptive catalogue / C. van Leeuwen Boomkamp, J.H. van der Meer. - Amsterdam: Frits Knuf, 1971. - 190 p.
Price: € 10,00

Strijd voor architectuur in Europa: Een 'kleine mars' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2003. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 256 p. - ill.
Prijs: € 15,00
ISBN: 90 807857 1 7

Hart voor architectuur in Europa: Een 'kleine tocht' door de geschiedenis / Nico Nelissen. - Nijmegen: Eigen beheer, 2006. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 245 p. - ill.
ISBN: 90 807857 2 5
Prijs: € 15,00


Historische atlas van de muziek / Paul Collaer, Albert vander Linden. - Hasselt: Heideland, 1961. - ingenaaid gebonden, VIII + 180 p.
Prijs: € 20,00

Het heelal: Verleden en toekomst van ruimte & tijd / Stephen Hawking. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. 22e druk. - ingenaaid, 248 p.
ISBN: 90 351 1783 2
Prijs: € 10,00

One way wind: De geschiedenis van de Palingsound / Michel Veerman, Johan Tol. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - 176 p.
Prijs: € 10,00

Algemene Nederlandse Spraakkunst [ANS] / G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij en M.C. van den Toorn (red.). - Groningen/Leuven: Wolters-Noordhoff/Wolters, 1984. - 1ste druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 1309 p. - leeslint
Prijs: € 25,00

Ruy Blas - Les Burgraves / Victor Hugo. - Paris: Nelson, 1938. - relié, pleine toile crème éditeur, sans jaquette, 288 p. - dos et plats ornés de motifs en couleur vert pâle, et du titre en lettres dorées. - Oeuvres complètes de Victor Hugo
Prix: € 6,00

Cantus populares: Volkszangbundel voor gezin, kerk en school omvattende Gregoriaanse mis- en lofgezangen en 118 geestelijke liederen / J.C. van Leeuwen (sam.). - Amsterdam: Annie Bank, 1953. - ingenaaid gecartonneerd, 120 p.
Prijs: € 6,00

De liefde, natuurlijk / Carlos Drummond de Andrade. - Amsterdam: De Arbeiderspers, . - ingenaaid, 128 p. - tweetalige uitgave, vertaling August Willemsen
ISBN: 978 90 295 6449 6
Prijs: € 10,00

Voor mensen van goede wil: Vijfentwintig jaar Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam / Jan Filius. - Amsterdam: Goodwill Centrum van het Leger des Heils, 1980. - 5e gewijzigede druk. - geniet, 29 p. - ill. van Anton Pieck. - gesigneerd door Majoor Bosshardt: God zij met U, A.M. Bosshardt, majoor 5/3-87
Prijs: € 15,00

Lodewijk van Deyssel op weg naar de stylering van zijn leven: (Bergen op Zoom, najaar 1889-voorjaar 1890). - Overdruk uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1977-1978, pp. 14-30 / Harry G.M. Prick. - Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980. - garenloos, 17 p. - met handgeschreven opdracht en signatuur van Harry G.M. Prick, los bijgevoegd een handgeschreven brief van Harry G.M. Prick (1981)
Prijs: € 10,00

Aforismen / D.A.F. de Sade. - Rotterdam: Ad. Donker, 1990. - ingenaaid, 30 p.
Prijs: € 5,00

Katoen Natie 150 Years Part 1 : A story of J-hooks, 'Pirrrewitjes' and dray-horses / Greta Devos. - Tielt: Lannoo, 2002. - linen bound with dustjacket, 197 p. - ill.
ISBN: 0701165936
Price: € 15,00

Mahler - Wenen - Amsterdam: Fiktive Briefe/ Fictieve brieven / Hartmut Haenchen. - Amsterdam: Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. - 13 volumes, ingenaaid gecartonneerd, in cassette. - i.h.k.v. het project Mahler - Wenen - Amsterdam van het NPhO schreef chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn.
ISBN: 90 7671801 6
Prijs: € 50,00

100 Herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven / J.W.H. Meijer. - De Bilt: BoekhandelBouwman, Boekhandel Jongerius, Boekhandel De Oude Post, 1981. - garenloos, 102 p . - foto's
Prijs: € 10,00Manuel M. Ponce (1882-1948): Guitar Solo Works / Susanne Mebes. - Leman Classics: CD. - LC 42701
Prijs: € 10,00


Rheden, De Steeg en Ellecom in oude ansichten / H. Kerkkamp. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd
Prijs: € 15,00

20 vensters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht: Een cultuurhistorische verkenning / Kees Volkers. - Utrecht: Usine, Provincie Utrecht, 2006. - ingenaaid, 96 p. - ill.
Prijs: € 10,00


The discovery and conquest of Mexico: 1517 - 1521 / Bernal Díaz del Castillo. - New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956. - half-linen, xxxiv + 478 p.
Price: € 8,00

De tapijtwerken in het stadhuis te Brussel / Marthe Crick-Kuntziger. - Antwerpen / Utrecht: De Sikkel / W. de Haan, 1944. - ingenaaid halflinnen, 52 p. plus zw/wit foto's. - In de serie: Maerlantbibliotheek XIV
Prijs: € 8,00

Kunstreise durch Südtirol / Mathias Frei. - Bozen: Südtirol-Bild-Verlag, 1979. - 3., erweuiterte, neubearbeitete Auflage. - 110 S. - Abb.
Preis: € 7,00

La Tapisserie de Haute et Basse Lisse / Louis Gimbaud. - Paris: Flammarion, 1944. - 64 p. - dans le serie: Les Arts Décoratifs
Prix: € 6,50

Zachter wordt het licht: Mijmeringen van Greet / Greet Jonk Commandeur. - Grootschermer: De Nereïden, 1980. - ingenaaid, 79 p. - ill.: Barbara Jonk. - gesigneerd
Prijs: € 6,00

Orvieto: Guida della collezione dei conti Faina / Beatrix Klakowicz. - Roma: Colombo, 1977. - garenloos, 72 p. - tekst in Italiano, Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Venice and its lagoon: Historical-artistic guide / Giulio Lorenzetti. - Trieste: Edizioni Lint, 1975. - 2nd ed. - linen bound with dustjacket, 1026 p. - maps, ill.
Price: € 35,00

Meteora: Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven / Theocharis M. Provatakis. - Athene: Michalis Toumbis Ed. 1980. - ingenaaid, 127 p.
Prijs: € 6,00

Giotto: Cappella degli Scrovegni / Roberto Salvini. - Firenze: Edizioni Arnaud, 1974. - ingenaaid, 120 p. - vertalingen in Deutsch, Francais, English
Prijs: € 3,50

Tronen onder puin en zand: Heersers uit vervlogen tijden en hun rijken / Hermann en Georg Schreiber, Ned. bewerking: J.P. Guépin. - Leiden: A.W. Sijthoff, 1959. - ingenaaid linnen band met stofomslag, 298 p. - ill.
Prijs: € 8,00


De dag van een kind / Albertine Steenhoff-Smulders. - Utrecht: De Fontein, z.j. - 3e geheel herziene druk. - ingenaaid gecartonneerd, ongepagineerd. - vrij naar Robert Hugh Benson schaarsneden van Tola Steinhage
Prijs: € 8,00

La Tapisserie Francaise du Moyen Age a nos jours / Tapisserie. - Bruxelles: Editions de la Connaissance, 1947. 2me edition . - exposition Janvier-Fevrier 1947
Prix: € 6,50

Vleuten-De Meern: Geschiedenis en historische bebouwing / Otto Wttewaal. - Zeist: Kerckebosch, 1994. - ingenaaid, 400 p. - Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht
Prijs: € 20,00

Van de vertróósting der wysheyd: Uyt t'Latyn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert Anno MDLXXXV / Boëthius. - Amsterdam: A.A. Balkema, 1945. - ingenaaid met flappen, 204 p.
Prijs: € 10,00

Trainingscirculaire No. 8: Wapenbroeders: Drie verhandelingen voor jonge officieren en cadetten betreffende het omgaan met hun soldaten / Chef van den Generalen Staf. - z.p.: Chef van den Generalen Staf, 1946
Prijs: € 3,00

Claus-reading / Paul Claes. - Brussel: Manteau, 1984. -, 178 p. - Essay reeks
isbn: 90 2230921 5
Prijs: € 5,00

Le livre de sagesse nègre / Elian-J. Finbert. - Paris: Robert Laffont, 1950. - 1ière éd. - relié, 112 p. - Ill.: Andrée Corbin. - Sentences exemplaires receuillies par Elian-J.Finbert, présentées par René Maran. - Motifs décorés par Andrée Corbin
Prix: € 15,00

Nietzsche en hedendaagse Franse filosofie / Hans Happel, Luc Jeurissen. - Tilburg: Katholieke Hogeschool, Studium Generale, 1983
Prijs: € 5,00

Boekenwijsheid: Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers / Samuel IJsseling. - Kampen: Kok Agora, 1995. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 45 p.
ISBN: 90 391 0655 6
Prijs: € 5,00

Maurice Gilliams: Een essay / Martien J.G. de Jong. - Amsterdam: Meulenhoff, 1984. - 1e druk. - ingenaid linnen gebonden, 341 p.
Prijs: € 15,00

Rembrandt / Michael Kitson. - Oxford: Phaidon, 1982. - 3rd ed. revised and enlarged. - bound
ISBN: 0 7148 2228 0
Price: € 8,00

Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid, papieren omslag met flappen, 112 p. - gesigneerd, oplage 300 ex. - 17e privé-uitgave
Prijs: € 25,00

Les Poètes Maudits: Gedichten vertaald door Jef Last / Jef Last. - Bussum: F.G. Kroonder voor de Bayard Pers 1945. - ingenaaid, 34 p. - gedichten van Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. - Typografische verzorging: Johan H. van Eikeren. - Voor de vrienden van de Bayard Pers. - ietwat roest
Prijs: € 7,00

Kernpuntstencil D-14: Optreden en org agressor t.b.v. cursussen op het OCI / OCI. - 3e druk jan '78. - losbladig gestencild met omslag. - uiteraard vallend onder het 'dienstgeheim', als je van afkortingen houdt is dit om je vingers bij af te likken.
Prijs: € 4,50Rusland in oorlog en vrede / Alan Palmer. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1972. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 224 p.
ISBN: 90 228 3957 5
Prijs: € 7,00

In de ban van het recht / Agnes Schreiner, Henny Bouwmeester, Anne van Doorn. - Amsterdam: Duizend & Een, 1991. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 94 p. - Amsterdamse geschiedenis
Prijs: € 7,00

The Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home / Paul Stamets, J.S. Chilton. - Olympia, Washington: Agarikon Press, 1983. - sewed paperback, xvi, 416 p. - ill. bibliogr. index
ISBN: 0 9610798 0 0
Price: € 15,00

Centenaire de Verhaeren: Exposition 11 Mai-11 Juin 1955 / Emile Verhaeren. - [Bruxelles]: Bibliotheque Royale de Belgique, 1955. - broché, 87 p.
Prix: € 7,00

De legenden van de ene weg / Albert Verwey. - Amsterdam: De Beuk, 1954. - 1ste druk. - ingenaaid, 31 p. - Deel 1 van de serie B, voor de Vriendenkring van de Beuk. - Deze cyclus verzen werden overgenomen uit de bundel 'De weg van het licht'. Van commentaar voorzien door Mea Nijland-Verwey.
Prijs: € 4,50

Barioni en Peter en Het stenen gezicht / S. Vestdijk. - Roterdam/ 's Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., 1952. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 68 p. - de twee verhalen zijn eerder verschenen in de bundel De dood betrapt (1935)
Prijs: € 7,00

"Hoe zal het met mij afloopen": Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater / Henk Eijssens (red.). - Hilversum: Verloren, 1999. - 1e druk. - ingenaaid, 112 p. - In de reeks: Egodocumenten deel 17. - Zelfs Nijmegen, Beek, Berg en Daal, en Cleef komen aan bod!

ISBN: 90 6550 164 9
Prijs: € 10,00

Een taal van horen zeggen: Bargoens en andere ongeschreven sterke taal / Enno Endt (sam.). - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1969. - ingenaaid, 130 p.
Prijs: € 7,00


Maximes de Napoleon: Droit public, Politique interieure / Napoleon, publiées par K.J. Frederiks. - La Haye: Martinus Nijhoff, 1922. - Reliure ornee, XXX + 125 p.
Prix: € 15,00

Welke ster is dat? / Walter Widmann. - Zutphen: W.J. Thieme, 1968. - 8e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 128 p. - 48 sterrenkaarten, 90 figuren en 8 platen
Prijs: € 4,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden, S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 3,00

Vogelinventarisatie: Achtergronden, richtlijnen en verslaggeving: Natuurbeheer in Nederland, deel 3 / M.F.H. Hustings, R.G.M. Kwak, P.F.M. Opdam, M.J.S.M. Reijnen (eindred.). - Wageningen/Zeist. Pudoc/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, 1985. - Ingenaaid gebonden, 496 p.
Prijs: € 10,00
ISBN: 90 220 0871 1

Penfruit Prullaria: In Dutch and double Dutch / John O'Mill. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 64 p. - ill.
Prijs: € 4,00
ISBN: 90 295 3275 0

De nieuwe handwerk encyclopedie / Judy Brittain, Anne Rose Oosterbaan. - Ede / Antwerpen:, Zomer & Keuning, 1985. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 512 p.
Prijs: € 10,00

Bzzlletin nr. 158: C. Buddingh' nummer / Daan Cartens et al. (red.). - 's Gravenhage: BZZTôH, 1988. - garenloos, 80 p. - Ill.
Prijs: € 4,00

Moderne Amerikaanse verhalen / Frans Kellendonk, Carol Limonard (samenstelling en inleiding). - Amsterdam: Van Gennep, 1981. -1e druk. - Paperback, 224 pp., samenstelling
Prijs: € 4,00

Een zee van golven: 5 jaar Annie Romein-Verschoorlezingen / Agnes Verbiest & Anne van de Zande (red.). - Nijmegen: Vita, 1995. - garenloos, 143 p. - Met bijdragen van Annie Romein-Verschoor, Mieke Bal, Ethel Portnoy, Anastasia Posadskaja, Gerda Meijerink, Maryse Condé.
Prijs: € 5,00


Groot handwerkboek: uit grootmoeders jeugd. - Ruim 100 handwerken van vroeger om nu zelf te maken ontleend aan de damesbladen / Ilonka de Vries, Leonard de Vries. - Utrecht: Bruna, 1979. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p.
Prijs: € 10,00


Notre-Dame de la Mer et les Saintes-Maries / D. Buenner. - Lyon: Lescuyer, s.a. - broché, 40 p.
Prijs: € 3,50

De zeven steden van Cibola / Leonard Clark. - Amsterdam: A. J. Luitingh, z.j. - ingenaaid, kunstleer, 363 p.
Prijs: € 7,00

De vrijmetselarij / J. Dominicus. - 's-Hertogenbosch: Geert Groote Genootschap, 1964. - ingenaaid, 87 p. - Periodieke uitgave van het Geert Groote Genootschap, nr.711 - 4e kwartaal 1964
Prijs: € 4,00

Nieuw licht: De wonderlijke verjonging van het Eindhovense stadhuis / Freek van der Linden (essay), Rens van Mierlo en Arthur Bagen (fotografie). - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002. - ingenaaid gecartonneerd, 80 p.
Prijs: € 8,00

Farbenwunder der Tropen: Als Tierphotograph in Südamerika / Friedrich Michel. - Heidenheim an der Brenz: Heidenheimer Verlag, 1954. - 2e Auflage. - 144 p. - ill
Preis: € 10,00

Rangeland management and ecology in East Africa / D.J. Pratt, M.D. Gwynne (ed.). - New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1977. - Linen bound, dustjacket, 310 p.
Price: € 25,00Beeldschoon Schijndel / G.M. Scholten (voorwoord). - Schijndel: Gemeente Schijndel, 1988. - ingenaaid gecartonneerd, 94 p. - ill. - Oplage 1000 exemplaren
Prijs: € 8,00

Nood zoekt brood: Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst van 1860 tot 1960 / L.M.A. Schoonbaert (red.). - Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987. - ingenaaid, ongepagineerd
Prijs: € 4,00

Oldebroek: Van "Zuiderzeevlakte" tot Veluwemassief.....Bert Schraa (tekst), Aart Veldman (foto's). - Oldebroek: Gemeente Oldebroek, z.j. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p. - oplage: 500 stuks
Prijs: € 6,00

Vrijmetselaar zijn / Maconniek Sextet. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1964. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

In het voetspoor der ontdekkers / Desmond Wilcox. - Amsterdam: Elsevier, 1976. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 232 p. - ill.
ISBN: 90 10 01582 3
Prijs: € 5,00

Vrijmetselarij: Een Westeuropees cultuurverschijnsel / < H.J. Zeevalking. - 's-Gravenhage: Hoofdbestuur van de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden, z.j. - geniet, 40 p.
Prijs: € 3,00

De waarde van de mens / Jb. Zeijlemaker Jzn. - Bussum: C.A.J. Van Dishoeck / Stichting Fama Fraternitatis, 1963. - In de reeks: Beschouwingen van vrijmetselaren
Prijs: € 4,00

Toegang tot het verleden: Van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren / A. Bredie. - Bemmel, 1970. - ingenaaid, 143 p.
Prijs: € 10,00

Een moment voor jezelf?: De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, 1850-1950 / Hanneke Oosterhof et al. (sam.). - Nijmegen: SUN/Historisch Museum Marialust, 1984. - ingenaaid, 80 p. - Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Historisch Museum Marialust te Apeldoorn, van 24-11-1984 tot 29-1-1985
Prijs: € 6,00

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog / J.L. - van der Pauw. - Amsterdam: Boom, 2006. - Tweede druk. - linnen gebonden met stofomslag, 956 p. - ill.in kleur en z/w
Prijs: € 25,00

Mythologie: Een geïllustreerde geschiedenis van mythen en verhalen uit de hele wereld / B. Scott Littleton (sam.). - Kerkdriel: Librero, 2003. - ingenaaid gebonden, 688 p.
Prijs: € 15,00

The living swamp / A. Borgioli, G. Cappelli. - London: Orbis Publishing, 1979. - ingenaaid gebonden, 120 p. - ill.
Price: € 6,00

Don Bosco: Zijn leven, zijn opvoedingswerk, zijn stichtingen / Chr. Dury. - Bussum: Paul Brand, 1949. - 3e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 623 p. - ill.
Prijs: € 10,00

The Book of Fishes: 1952 Edition, Revised and Enlarged, Presenting the Better-Known Food and Game Fishes and the Aquatic Life of the Coastal and Inland Waters of the United States / John Oliver La Gorce (ed.). - Washington, D.C.: National Geographic Society, 1952. - Hard cover. 340 p. - With 236 species in color with biographies, 67 other color photographs and 170 monochrome photographs
Price: € 10,00

Logboek weer: Praktische leidraad voor eigen meteorologische waarnemingen en weersvoorspellingen / Leslie Alan Horvitz. - Baarn: Tirion Natuur, 2007. - ringband, 224 p.
Prijs: € 4,50

Tropische regenwouden: Een ontdekkingsreis door de groene wereld / Francesco Petretti. - Zuid Boekprodukties, 1995. ingenaaid gecartonneerd met stofomslag, 144 p.
Prijs: € 8,00

Karel V: Vader van Europa / Gertrude von Schwarzenfeld. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1957. - ingenaaid gebonden, 427 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie / Günther Sterba et al. (red.). - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1981. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 601 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Bossenatlas van Nederland: Boven de grote rivieren / Ton van Wijlen. - Baarn: Bigot & Van Rossum, 1984. - ingenaaid gebonden, 216 p.
Prijs: € 8,00

The book of Canadian lakes / R.J. Allan, M. Dickman, C.B. Gray, V. Cromie (ed.). - Burlington, Ontario: The Canadian Association on Water Quality, 1994. - 598 p., tables, graphs. - Monograph Series - Canadian Association on Water Quality (Canada), no. 3
ISBN: 0 9698060 0 0
Price: € 25,00

Nyasaland: The Land of the Lake / Frank Debenham. - London: Her Majesty's Stationery Office, 1955. - first edition. - orig. clothbound, xi + 239 p. - ill. foto's, two fallded maps - In the series: The Corona Library
Price: € 10,00

Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988 / S.J. de Groot. - IJmuiden: RIVO [Rijksinstituut voor Visserijonderzoek], 1988. - ingenaaid gebonden, 252 p.
ISBN: 90 9002063 2
Prijs: € 10,00

Het minimale zelf en andere opstellen / Stuart Hall. - Amsterdam: Sua, 1991. - garenloos, 214 p. -
ISBN: 90 6222 212 9
Prijs: € 7,00

Speciation in Tropical Environments / R.H. Lowe-McConnell (ed.). - London: Academic Press, 1969. - Cloth with dustjacket, 246 p. - ill. maps. - 246p. - Biological Journal of the Linnean Society Volume 1 & 2, 1969
Price: € 10,00

The literature of crime and detection: An illustrated history from antiquity to the present / Waltraud Woeller, Bruce Cassiday. - [Leipzig: Edition Leipzig, 1988. - linen bound, 215 p. - ill. - dustjacket
Price: € 10,00

Ontluisterde Mei: 1940 / Elisabeth Augustin et al. - Amsterdam: De Brug - Djambatan, 1960. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 166 p.
Prijs: € 7,00

Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 / I.J. Brugmans. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961. - 1ste druk. - linnen gebonden, 591 p.
Prijs: € 12,00

Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw /Hans van Dijk. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1999. - ingenaaid, 192 p.
Prijs: € 10,00

G.H. Breitner / A. van Schendel. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.d. - ingenaaid gebroheerd met flappen, 60 p. - 63 ill. - In de reeks: Palet Serie
Prijs: € 4,00

Wilde jongens: Een dodenboek / William Burroughs. - Bussum: Agathon, 1974. - 2e druk. - garenloos, 174 p.
ISBN: 90 269 5732 7
Prijs: € 7,00

Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog / W.A.L. Joosen et al. (red.). - Someren: Boekhandel Van de Moosdijk, 1984. - ingebonden linnen met stofomslag, 240 p. - ill., foto's
ISBN: 90 9000720 2
Prijs: € 35,00

Oden en fragmenten: plus 'Ode aan Sapfo' (Boutens) / Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. - Den Haag: A.A.M. Stols, 1943. - 2e druk (1e in deze vorm). - gecartonneerd, 38 p. -
Prijs: € 8,00

Nijmeegse mutsen: Een satire uit 1792: E.J.B. Schonck: De Bonheurs uit de mode: Heldendicht / E.J.B. Schonck, uitgegeven en toegelicht door André Hanou. - Leuth: Astraea, 2006. - ingenaaid,, 183 p. - ill. - Duivelshoekreeks no. 15
ISBN: 90 75179 25 1
Prijs: € 8,00

Het handwerk van de zuivere rede: Opstellen, inleidingen, artikelen, recensies, essays 1967-1987 / Maarten Beks. - Oosterbeek: Ravenberg Pers, 1987. - ingenaaid, 239 p. - Keuze uit 20 jaar schrijven en denken over kunst en kultuur
ISBN: 90 70399 32 6
Prijs: € 7,00

Logica of denkleer / J.Th. Beysens. - Wassenaar: H.J. Dieben, 1923. - Derde geheel omgewerkte druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, viii + 377 p.
Prijs: € 7,00

Songs form Robert Burns: 1759-1796 / Robert Burns, G. F. Maine (select., forword). - London/Glasgow: Collinsm n.y. - bound, 160 p.
Prijs: € 5,00

Introduction to Logic / Irving M. Copi. - New York/London: The MacMillan Company / Collier-Macmillan Ltd., 1968. - Cloth, 485 p. - Third Edition,
Price: € 10,00

Bouwkunst aller tijden: Van de prehistorie tot heden / Trewin Copplestone. - Amsterdam/ Brussel: Elsevier, 1965. - Ingenaaid linnen band, 348 p. - foto's, ill. - inl.: Henry-Russell Hitchcock, voorwoord: J.J. Vriend, bijdragen van Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton, Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson, John Jacobus jr.
Prijs: € 12,00

De zachtmoedige: Een fantastische vertelling / Fjodor Dostojefski. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1954. - gecartonneerd, 71 p. - In de reeks: Robijnenboekjes nr. 3
Prijs: € 5,00

Marionettenspel met de dood: Over het wezen van de detective-story / S. Dresden en S. Vestdijk. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1957. - 1e dr. - pocket, 184 p. - Een speelse dialoog over de detective-story. - Ooievaar nr. 50.
Prijs: € 4,00

Drie dagen in de Leidsestraat: Toelichting op een manuscript / Noud van den Eerenbeemt. - Amsterdam: Heijnis, z.j. - ingenaaid gebonden, 79 p.
Prijs: € 7,00

De stuiptrekkingen van den wereldreus / C. Flammarion. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, z.j. - ingenaaid linnen gebonden, 349 p. - Or. titel: "Les éruptions volcaniques et les treblements de terre", (bewerking: B.C. Goudsmit). - tevens opgenomen 2 brieven van Plinius aan Tacitus over de uitbarsting van de Vesuvius en gedeelte uit het werk M.Wilhelm Meyer 'Van St.Pierre tot Karlsbad'.
Prijs: € 15,00

Punt van uitgang: Vier vertellingen / Jaap Romijn. - Utrecht: A.W. Bruna, 1945. - 1e druk. - Half linnen ingenaaid, 79 p. - Schildpadreeks XXXIII. - tek.: Toon van Ham
Prijs: € 4,00


Lutetia en de vreemdeling: Wandelingen door Parijs / J. Tersteeg. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1952. - 3e druk. - ingenaaid gebonden, 231 p. - 3e herziene druk, met 32 nieuwe foto's van J. Edens
Prijs: € 5,00

Anne Sylvestre: Choix de textes, bibliographie, discographie / Jean Monteaux. - Paris: Pierre Seghers, 1966. - Couverture souple glacee, 192 p. - ill. - dans le série 'Poésie et Chansons' 144
Prix: € 4,50

Tup en Joep / Henri Arnoldus. - Harderwijk: De Eekhoon, z.j. - 24e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.: Carol Voges. - in de Tup en Joep Serie
Prijs: € 4,00


Waar makke koeien grazen / Eli Heimans, Rosalie Sprooten (sam.). - Uitgeverij Kwartet. - garenloos gebrocheerd
ISBN: 90 90131 22 1
De hierin gebundelde teksten van onderwijzer en natuurvorser Eli Heimans verschenen eerder in weekblad De Amsterdammer en het tijdschrift De levende natuur in 1903 en 1912.
Prijs: € 3,50


Huis voor Josephine Baker / Adolf Loos. - Rotterdam: Uitgeverij 010, 1985. - 1e druk. - ingenaaid, 40 p. / 6 p. knipplaten. - Architectuurmodellen 7. - met bouwplaat, scale model
ISBN: 90 6450027 4
Prijs: € 30,00


Zonnewijzer 1939: Almanak voor het katholieke gezin . - Utrecht: Het Spectrum, 1938. - Uitgegeven in opdracht van het Katholiek Comité van actie "Voor God"- linnen gebonden, 416 p. ill. van Otto van Rees, Cuno van den Steene, Karel Thole, e.v.a.
Prijs: € 7,00

Méér dan alleen maar een vrije dag! / Chris Scheffer. - Veghel: Airborne Comité Veghel, [1989]. - garenloos, 39 p. - Aangeboden t.g.v. de 45-jarige Bevrijdingsfeesten door het Airborne Comité Veghel. - ill.: Rien Poortvliet
Prijs: € 7,00

Heeroom Osse van Beckum: Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor Rinus Scholten. - Hengelo: Broekhuis, 1987. - ingenaaid, 191 p.
Prijs: € 10,00

De Betuweroute: Document van een historisch Nederlands bouwwerk / Patrick de Buck et al. (sam.). - z.p.: Projectorganisatie Betuweroute Prorail, 2007. - ingenaaid gebonden, ill.
ISBN: 90 77947 04 3
Prijs: € 10,00

Een aardsch paradijs: De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle / Edzard Gelderman, Jaap Hagedoorn. - Zwolle: Waanders Uitgevers, 1994. - Ingenaaid gebonden met stofomslag, 183 p.
ISBN: 90 6630471 5
Prijs: € 35,00

Het onbereikbare / Bob den Uyl, met tekeningen van Frank Dam. - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1981. - 2e druk. - Cahiersteek, geen paginaaanduiding. - Slibreeks nr.16
Prijs: € 8,00

Les petits musiciens / Eugènie Foa. - Paris: Louis Janet, s.d. [18??] - 243. p. - ill. - opnieuw ingebonden in zwart leer. - Palestrina, Tartini, Haydn, Naumann en Mozart
Prix: € 6,00

La Sainte Communion c'est ma vie!: Ou Chants d'amour de l'âme fervente faisant ses délices de la Sainte Communion / Hubert Lebon. - Tours: Mame et Cie., 1852. - neuvième édition. 384 p. - Gravure en frontispice noir et blanc. - Bibliothèque Pieuse des Maisons d'Éducation, 2e série.
Prix: € 5,00

Gedichte aus den Jahren 1908-1945 / Franz Werfel. - Los Angeles: Pazifische Presse, 1946. - Einmahlige Ausgabe. - Or. -Ln., (II,) 168 S. - Vorwort von Alma Mahler
Prijs: € 50,00

Anno Domini: The Origins of the Christian Era / G. Declercq. - Turnhout: Brepols, 2000. - ingenaaid, 207 p.
ISBN: 978-2-503-51050-7
Price: € 15,00

This exhaustive, authoritative study describes not only the origins and the early development of the Dionysian system of dating, from its invention until its adoption throughout Western Europe, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which the era was conceived.
The most successful dating system the world has ever known is that based on the 'Year of the Lord' (Anno Domini) - the Christian era. It was created in AD 525 by a Scythian monk, Dionysius Exiguus, primarily as a means of numbering Easters. Today, this system for reckoning time is used globally and is by no means restricted to adherents of Christianity. The present essay aims to describe not only the origins and the early development of the Dionysian system, from its invention until its adoption throughout Western Europe in the course of the eleventh century, but also its antecedents in Late Antiquity and the general context in which this era was conceived. The result is a broad chronological and geographical survey, encompassing developments over a period of a thousand years in both Latin Christendom and the Byzantine East. Georges Declercq takes the reader through the emergence of the Alexandrian and Byzantine ears of creation, the vexed question of the Easter or Paschal controversy, the computistical works of Victorius of Aquitaine and Dionysius Exiguus, and the role of the Anglo-Saxons in the manner in which Dionysius came to fix the incarnation of Christ in AD 1. This comprehensive survey is directed to both specialists and non-specialists and will be indispensable for any reader interested in early Christian chronology.


Feestgangers: Gedichten / Anton Ent. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986. - ingenaaid, 54 p. - opdracht en signatuur
ISBN: 90 2951542 9
Prijs: € 6,00

Bosch & Bruegel: [gedichten] / Pé Hawinkels. - Utrecht: Ambo, 1968. - ingenaaid, 87 p.
Prijs: € 8,00

Franciscanessen en Mariastichting: Episoden uit de geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Aerdenhout en het rooms-katholieke ziekenhuis Mariastichting te Haarlem / H.W.J. de Boer, A.M.F. Dessing. - Vereniging Ziekenhuis Mariastichting, 1989. - ingenaaid gebonden, 83 p.
ISBN: 90 9002818 8, 9789090028187
Prijs: € 8,00

Toscane en Lazio: Land van de Etrusken / Ilse Dorren. - Rijswijk: Elmar, 1993. - ingenaaid, VII + 146 p. - In de serie: De historische reisgids
ISBN: 978 90 3890053 7
Prijs: € 6,00

Fin de siècle / Selden Edwards. - Utrecht: Signatuur, 2008. - garenloos gecartonneerd met stofomslag, 445 p.
ISBN: 978 90 5672 266 1
Prijs: € 8,00


Mikis Theodorakis: Music and social change / George Giannaris. - London: George Allen & Unwin Ltd. 1973. - linnen gebonden met stofomslag, XIX + 322 p. - foto's (zw/w), bibliografie, discografie, register.
Prijs: € 10,00


Jahrbuch für den Schwalm-Eder-Kreis 1987 / Jürgen Hasheider et al. (Red.). - Kreisausschuß des Schwalm-Eder-Kreises, 1987. - brosschiert, 194 S. - ill.
Preis: € 5,00


Het vrolijkt / Judith Herzberg. - Amsterdam: De Harmonie, 2008. - 1e druk. - 64 p.
ISBN: 978 90 6169849 4
Prijs: € 6,00


Ford: De mensen en hun machines: Opkomst, groei en bloei van een wereldconcern / Robert Lacey. - Haarlem: Rostrum, 1987. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 703 p. - ill. zw/w.
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach: Een die de weg wijst / H. van der Linde. - Ten Have, 1985. - ingenaaid, 205 p.
Prijs: € 5,00

Prenten, gedichten & enige aantekeningen / Frans Lodewijk Pannekoek. - Baarn: Erven Thomas Rap, 1977. - halflinnen gebonden, 60 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Ergenshuizen: Een mythe / Michel van der Plas. - Den Haag : A.A.M. Stols, 1953. - 1e druk. - ingenaaid, 50 p.
Prijs: € 5,00


De rivier / Willem van Toorn. - Amsterdam: Februari Boekhandels (Linnaeus Boekhandel), 1996. - 46 p. - gelegenheidsuitgave van de Februari Boekhandels, opl.3500 ex.
Prijs: € 5,00


The Best of Warner Bros. / Thomas G. Aylesworth. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50260 0
Price: € 15,00

Hollywood goes to war / Edward F. Dolan Jr. - London: Bison Books, 1987. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 86124 229 7
Price: € 12,00

Spectrum kaasatlas / Nancy Eekhof-Stork. - Utrecht: Het Spectrum, 1976. - ingenaaid gebonden, 239 p. - ill.
Prijs: € 8,00


Humphrey Bogart: Kult-Star: Eine Dokumentation Wolfgang Fuchs. - Köln: Taschen Verlag, 1986. - brosch, 128 S.
ISBN: 3 8228 0032 5
Preis: € 10,00

Poëzie, wijsheid en mystiek: Wetten tegen afbakening: Alfrinklezing 2000 / C.O. Jellema, E.J. van Wolde . - Vught: Radboudstichting Bijzonderheden: 2000. - geniet papieren band, 40 p.
ISBN: 90 70515 26 1
Prijs: € 3,50


Hollywood de jaren 30 / Jack Lodge. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

The Best of MGM / Elizabeth Miles Montgomery. - London: Hamlyn, 1986. - Hardcover, 192 p. - index
ISBN: 0 600 50261 9
Price: € 15,00


Hollywood de jaren 40 / John Russell Taylor. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00


Hollywood de jaren 50 / Adrian Turner. - Weert: Uitgeverij M & P, 1986. - ingenaaid gebonden, 120 p.
Prijs: € 8,00

Landschap der levenden / Bob den Uyl. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1ste druk. - garenloos, 156 p. - stukken hebben eerder in De Volkskrant gestaan
Prijs: € 5,00

Jan Pierewiet: 'n Bundel liedjes / Boy Wolsey. -
Prijs: € 5,00


Gedichten / Hans Andreus. - Amsterdam: Holland, 1961. - 2e druk. - linnen ingebonden met stofomslag, 132 p. - vochtvlek in de stofomslag echter niet in boek zelf
Prijs: € 6,00

Sambumbu 3: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 1971. - garenloos, 294 p.
Prijs: € 15,00

Sambumbu 6: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p. - enkele pagina's los gelaten
Prijs: € 12,00

Sambumbu 7: Volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire: Deel 3 / Paul Brenneker. Willemstad: Eigen beheer, 197?. - garenloos, ? p.
Prijs: € 15,00

Kluivenduikers doedeldans / Willem van Iependaal. - Antwerpen: 't Lichtschip', 1937. - ingenaaid gecartonneerd, 284 p. -1e druk. - Geïllustreerd met vignetten en een omslagtekening door Albert Hahn jr.. - kleine beschadiging aan de bovenkant van de rug. - neerslag van zijn ervaringen aan het Vlaamse front, een aaneenschakeling van cynische soldatengrappen en -grollen. - rare
Prijs: € 60,00

De 'Monotype' gietmachine handleiding / Monotype. - Amsterdam: The Monotype Corporation, 1960. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 309 p. - ill.
Prijs: € 25,00

Book of parts of the Monotype Keyboards (D and DD Patterns) / Monotype Corporation London. - London: Monotype Corporation. - oblong, hcloth, bds. 157 p. - Ill. in b/w. - Contains a description of the action of the machines, shows their parts in relation one with another, and gives the names and symbols of these parts
Price: € 50,00

Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren: Volksweerkunde en volksgeneeskunde volgens het kalenderjaar / Paul van Zummeren. - 1990. Gekartonneerd. Pp: 171.
ISBN: 90 7350302 1
Prijs: € 6,00


Chantons la France: (53 chansons populaires) / Paul Arma, préface de Marc Blancpain, ill. de R. Peynet. - Paris: Les Presses d'Ile-de-France, [1955]. - cartonnée, 127 p. - ill. - Met een gele (reclame-)omslag van Librairies Joseph Gibert (Paris)
Prix: € 10,00

La peau de chagrin / Honoré de Balzac. - Paris: René Rasmussen, 1947. - cartonnée, 256 p. - Texte présenté par René-Louis Doyon
Prix: € 5,00

Le 9 Thermidor / Emmanuel Berl. - Paris: Hachette, 1965. - Reliure cartonnée, 159 p. - ill. - Série: l'Histoire par l'image
Prix: € 8,00

Terugblik op de afgelegde weg J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. - ingenaaid met flappen, 31 p. - Boekvink. - vrijwel ongewijzigde tekst van een lezing, op 1 december 1953 voor de Civitas Academica te Amsterdam
Prijs: € 4,00

Madame Bovary: Moeurs de province / Gustave Flaubert. - Paris: Éditions Marcel Gasnier, 1945. - Broché, 368 p. - illustrées de quelques gravures en noir et blanc hors texte. Frontispice en noir et blanc. - Illustrations de Pierre Dehay. - Collection: "Littérature choisie".
Prix: € 6,00

Van Jan Cremer tot Herman Koch: Een literaire wandeling door Arnhem / Arnold Jansen op de Haar. - Arnhem: Bibliotheek Arnhem, 2004. - 100 p.
Prijs: € 5,00

Oeuvres en Prose / Stéphane Malarmé. - Genève: Les Trésors de la Littérature Francaise, 1986. - ingenaaid, 149 p.
Prix: € 10,00

Paris by night / Yves Salgues. Utrecht/Antwerpen: A. W. Bruna en Zoon, 1968. - ingenaaid gecartonneerd, 216 p. - ill. van Robert Nix
Prijs: € 7,00

Les Vacances / Comtesse de Ségur (née Rostopchine). - Paris: L. Hachette et Cie, 1864. - Nouvelle Édition. - 348 p. - Illustrées de 40 Vignettes par Bertall
Prix: € 8,00


Over idealisme: Een narede tot de grondslagen eener nieuwe poëzie / C.S. Adama van Scheltema. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1916. - ingenaaid papieren omslag, 30 p. - Lezing gehouden in Groningen op 26 november 1915
Prijs: € 6,50

Voltaire et son temps: Études sur le dix-huitième siècle / L. -F. Bungerer. - Paris: Joël Cherbuliez, 1851. - halflinnen gebonden, (VIII) 332, (II) 346 pp. - 2 delen in 1 band.
Prix: € 15,00

A Japanese Mirror: Heroes and Villains of Japanese Culture / Ian Buruma. - London: Phoenix, 2001. - paperback, 242 p. - b&w plates
Price: € 4,50

The last Romantics / Graham Hough. - London/New York: Methuen/Barnes & Noble (University Paperbacks), 1961. - paperback, 284 p.
Price: € 7,00

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden: gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966 / H.A. Höweler et al. - Leiden: E.J. Brill, 1966. - linnen ingebonden, 229 p.
Prijs: € 10,00

World Press Photo 2002 / Kari Lundelin (eindred.). - Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002. - ingenaaid, 151 p.
ISBN: 90 12 09484 4
Prijs: € 10,00

Remember Elvis: "Zij noemden hem de king" / Mike E. Rodgers. - [Almere]: Almere Projects, 1977. - garenloos, 96 p. - Met o.a. het verhaal over zijn laatste dagen inclusief fotoreporage van de begrafenis en vele kleurenfoto's. - Hitkrant special
ISBN: 90 70205 01 7
Prijs: € 10,00

De Torenbouw van het Vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia: Uitgegeven naar het handschrift in de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden / Simon Stijl, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards. - Zutphen: W.J. Thieme, [1974]. - ingenaaid, 71 p. - Pantheon-reeks; 211)
Prijs: € 14,50

Het aanzien van een millennium: Kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000 / Willem Velema (sam.). Utrecht: Het Spectrum, 1999. - 1e druk. - ingenaaid gebonden. 310 p.
Prijs: € 10,00La grande meute / Paul Vialar. - Paris: Librairie Arthème Fayard, 1951. - relié, 191 p. - jaquette illustrée en couleurs. - Le Livre Demain, nouvelle série
Prix: € 4,00

Das Drama des Expressionismus: Kommentar zu einer Epoche / Annalisa Viviani. - München: Winkler, 1970. - 2. bibliographisch erweiterte Auflage. - kartoniert, 191 S.
Preis: € 4,00


Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues / Inigo Bocken. - in Philosophisches Jahrbuch (1998), 241-266 S. - Sonderdruck. - Bleistift
Preis: € 3,00

Groote denkers: Leibniz / Julius de Boer. - Baarn: Hollandia-Drukkerij, z.j. - geniet, papieren omslag, 48 p. - Derde Serie no.5. - ex biblioteca Seminarie Warmond
Prijs: € 4,00

Het natuurrecht: Verslag van de zesde algemeene vergadering der Vereeninging voor Thomistische Wijsbegeerte: Bijlage van "Studia Catholica" / N.N. - Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1939. - ingenaaid gecartonneerd, 86 p.
Prijs: € 7,00

Met twee potten pindakaas naar Moskou / Karel van het Reve. - Amsterdam: G. A. van Oorschot 1992. - 5e druk. - ingenaaid, 142 p.
Prijs: € 6,00

Siècles de Louis XIV et de Louis XV: tome premier, tome deuxième, tome troisième / Voltaire. - Paris: Fortin, Masson et Cie, [1840?]. - 1 vol., tome 1 213, II p., tome 2 241, II p., tome 3 195, II p.
Prix: € 100,00

Beloonde moed / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 152 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.1
Prijs: € 3,00

De Bokkenrijders / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 3e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 112 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.4
Prijs: € 3,00

Het grote avontuur / J.H.W. Arnoldus. - Utrecht: St Gregoriushuis, 1952. - 4e druk. - ingenaaid, halflinnen, gecartonneerd, 108 p. - ill.: Ben Horsthuis. - In de reeks: Lees mee! nr.3
Prijs: € 3,00

Een prop is minder dan niets / Bernlef, Siet Zuyderland (tek.). - Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. - Slib-reeks nr. 4. - 2e druk. - Geniet, met omslag, 20 p. -
ISBN: 90 6354 005 1
Prijs: € 4,00

De mooiste van Pablo Neruda / Koen Stassijns, Ivo van Strijtem (sam.). - Tielt/Amsterdam: Lannoo/Atlas, 2004. - 4e druk. - ingenaaid gebonden, leeslint, 159 p. -
Prijs: € 7,00

Goed kamp / Jan Stoovelaar, Bab van der Weyde. - ['s-Gravenhage]: Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., 1952. - ingenaaid halflinnen, 208 p. - Ill.: Jan W. Wunderink
Prijs: € 7,00

Biographie Médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée [2 Vols. compl.] / A.L.J. Bayle & A.J. Thillaye. - Amsterdam: B.M. Israël, 1967. - ingenaaid rood linnen gebonden, Vol. I: iv, 560 p. Vol. II: iv, 960 p. - facsimile 1855 uitgave
Prix: € 50,00

Hippocrates op Heyendael: Ontstaan en ontplooing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen (1951 - 2001) / Jan Brabers. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2009. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 978 90 5625285 4
Prijs: € 20,00

Hervonden herinneringen en andere misverstanden / H.F.M. Crombag, H.L.G.J. Merckelbach. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1996. - garenloos, 334 p. -
ISBN: 90 254 0679 3
Prijs: € 10,00

Het menschelijke beeld van Willem Kloos / Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Julius de Boer (eindredactie). - Lochem: De Tijdstroom, z.j.[1947]. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 200 p. - In de reeks: Nederlandsche Monographieën 7
Prijs: € 10,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 4|5 augustus/september 1971: In memoriam S. Vestdijk 1898-1971 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 oktober 1971: Hans Warren Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 6 januari 1972: Paul Léautaud 1872-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 19 nr. 11 maart 1972: L.P. Boon 1912-1972 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00

Maatstaf: Jrg. 21 nr. 12 april 1973: A. Roland Holst 1888-1973 / Martin Ros, Gerrit Komrij (red.). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 4,00Beethoven: His life and times / Ates Orga. - Tunbridge Wells, Kent: Midas Books, 1978. - first ed. - hard back, 176 p.
ISBN: 0 85936 082 2
Price: € 8,00

St. Michael Caerhayes: The history of a Cornish parish / Charles F. Shepherd. - Cardiff: Priory Press The Friary, 1947. - geniet, 18 p. - plates
Price: € 3,00

Gravin Kitty / Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. - Rotterdam: D. Bolle, z.j. - 1e dr. - ingenaaid gebonden, 252 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Mariken van Nieumeghen: Citaten uit het middeleeuws mirakelspel ± 1515 / Chris Geijsberts (ill.). - Nijmegen : Dekker van de Vegt, 1991. - ingenaaid , 44 p. - Uitg. t.g.v. de jaarwisseling 1991-1992
ISBN: 90 73271 03 7
Prijs: € 8,00

Voor liefjes en hartediefjes: Keur van nieuwe vertellingen voor jongens en meisjes / F.H. van Leent. - Tiel: H.C.A. Campagne, z.j. - ingenaaid gebonden, ? p.
Prijs: € 10,00

Fragmenten uit een dagboek: Werkreis Indonesië 1982 / Gerrit van der Ven. - Middelburg: Zeeuws Kunstenraarscentrum, - 1ste druk. - geniet, z.p. - Slib-reeks nr. 24 - ill.
Prijs: € 5,00


Gesammelte Werke: In zwölf Bände: I. Gedichte, Frühe Prosa, Peter Camenzind, II. Unterm Rad. Diesseits, III. Gertrud. Kleine Welt, IV. Rosshalde, Fabulierbuch, Knulp, VI. Märchen, Wanderung, Bilderbuch. Traumfährte, X. Gedänkblätter, Betrachtungen, XI. Schriften zur Literatur I, XII. Schriften zur Literatur II / Herman Hesse. - Frankfurt: Suhrkamp, 1976. - Obr., 461, 465, 614, 525, 471, 588, 372, 624 S.
Preis: € 35,00


The Noir Style / Alain Silver, James Ursini. - Cologne: Könemann, 2000. - Cloth, dust jacket, 248 p. - 172 duotone photographs. Additional material by Robert Porfirio and Linda Brookover
Price: € 25,00Terugblik op de afgelegde weg / J.C. Bloem. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 2e druk. ingenaaid gebrocheerd met flappen, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Nijhoff, de levensreiziger: Een schets van zijn dichterschap / Anthonie Donker. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - Ingenaaid met flappen, 51 p. - In de serie: De Boekvink
Prijs: € 5,00

Jan des Bouvrie / Mabel van den Dungen. - Hapert/Eindhoven: Kempen Pers, 1992. - 1e druk. - Rood suède gebonden met doorzichtig stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 15,00

De bisschop van Den Haag / Adriaan van Leent. - Amsterdam: Em. Querido, 1971. - garenloos, 191 p.
ISBN: 90 214 1093 1
Prijs: € 4,50

Oedipus als Freud / Harry Mulisch. - Rotterdam: Lemniscaat, 1988. - 1e druk. - geniet, 27 p. - Lezing in boekhandel Broese Kemink Utrecht.
Prijs: € 15,00

Gedichten: 'n keur uit sy gedigte / Dirk Opperman. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1960. - linnen gebonden, 192 p.
Prijs: € 15,00

Geslacht en karakter: Een principieel onderzoek/ Otto Weininger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - linnen gebonden met stofomslag, 569 p. - Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G. Dischner en R. Calasso. - In de reeks: Synopsis
Prijs: € 25,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V., 1965. - 9e druk. - linnen gebonden, 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00


Enkele jaarwisselingsgeschenken van de Crawford Deuren ("De ... Deur") en de Katholieke Universiteit Nijmegen, zie pagina Bijzondere boeken


Nachtmuziek of de geschiedenissen van Florian: Ter nagedachtenis aan Marius Flothuis (1914-2001) / Etty Mulder. - Nijmegen: Nijmegen University Press/St. Kunstenaarsverzet 1942-1945, 2003. - cahiersteek, 28 p.
Prijs: € 7,00


Marius Flothuis: Mijlpalen en Keerpunten in de muziek van de twintigste eeuw / Etty Mulder & Lucie Flothuis (red.). - Nijmegen: Nijmegen University Press/Stichting Kunstenaarsverzet, 2003. - ingenaaid, 59 p.
Prijs: € 8,00Le livre d'or de Georges Brassens / Georges Brassens. - Paris: Société Nouvelle Des Editions Musicales TUTTI, s.a. - 30 chansons paroles et musiques
Prix: € 15,00

The economics of John Maynard Keynes: The theory of a monetary economy / Dudley Dillard. - London: Crosby Lockwood, 1954. - bound in blue cloth with dustwrapper, xv + 364 p. - bibliography of J.M. Keynes writings
Price: € 10,00

Wij blijven boeren / Nico Hylkema, Fonger de Vlas. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2009. ingenaaid, 117 p.
ISBN: 90 330 0688 3
Prijs: € 8,00

NRC Handelsblad 1970|1980: Een bloemlezing uit de eerste 10 jaar / Max van Rooy (sam.). - Rotterdam: NRC Handelsblad, 1980. - linnen gebonden, 352p.
Prijs: € 8,00Verwondering: Wetenschap in Nederland / Marcel Senten (sam.). - Amsterdam: Boom, 2006. - ingenaaid gecartonneerd, 217 p. - Ills. - Uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.
ISBN: 90 8506 352 3
Prijs: € 8,00Willem Frederik Hermans: Boekenweek 1993 / Frans A. Janssen. - Amsterdam: De Bezige Bij, G.A. van Oorschot. 1993, 1e dr. - geniet, 24 p. - foto's: W. F. & R. Hermans, Rona, Stutvoet, Mechanicus en Rektenwald. - Brochure t.g.v. boekenweek 1993
Prijs: € 5,00

De reis om de wereld in 80 dagen / Jules Verne. - Amsterdam: Elsevier, 1978. - ingenaaid gebonden met goudopdruk, 258 p. - jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Jules Verne met het bandontwerp en de gravures uit de oorspronkelijke editie van Jules Hetzel
Prijs: € 7,00

Medicinal plants of Nigeria / R.C. Agoha. - Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Naturwetenschappen, Nijmegen, The Netherlands, 1974. - ill.
Price: € 10,00Mijnheer Gezelle: biografie van een priester-dichter (1830-1899) / Michel van der Plas. - Tielt: Lannoo/Anthos, 1990. - linnen gebonden met stofomslag, 1990. - 608 p. - ill. - los enkele krantenartikelen, boekbesprekingen
ISBN: 90 6074636 8
Prijs: € 15,00100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen: Een kleurrijk leven in de kunst / D. van Vlaardingen, R. Ritman Bakker. - Maartensdijk: Galerie Van Vlaardingen, 2008. -, 98 p.
ISBN: 978 90 9022599 9
Prijs: € 10,00


Heimat Hotel: Breda Photo 2008 / . - Breda: Stichting Breda Photo, 2008. - ingenaaid gebonden, z.p. - ill. foto's. - catalogus, Engels- en Nederlandstalig. - Foto's en biografieën van 36 nationale en internationale fotografen
ISBN: 90 809776 4 8
Prijs: € 20,00


L'Imprimerie et la Librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime 1700 - 1789 / Madeleine Ventre. - Paris/La Haye: Mouton & Co., 1958. - broché, xi + 288 p. - dans la série: Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIème Section. Livres et Sociétés, études et mémoires pour servir à l'histoire de la civilisation du livre, vol. I
Prix: € 20,00

Twente: Mens en landschap / Willem Wilmink (tekst), Ger Dekkers (foto's). - Zwolle: Waanders, 1994. - ingenaaid linnen gebonden, 160 p. -
Prijs: € 15,00 (nieuw, nog in plastic)

Het derde oor: Gesprekken van een vader met zijn gestorven zoon / [Michel] Belline. - Deventer: Ankh-Hermes, 1975. - garenloos gebonden met stofomslag - 155 p. - Met een 'in memoriam Michel Belline' van Ernst Jünger en een voorwoord van Gabriel Marcel.
ISBN: 90 202 4828 6
Prijs: € 5,00

Oostzaan in oude ansichten: Deel 1 / J. de Boer. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1975. - ingenaaid gecartoneerd, 38 p.
Prijs: € 5,00

Over het geluk / Epicurus, vertaald en toegelicht door Hans Warren en Mario Molegraaf. - Amsterdam: Prometheus, 1995. - garenloos, 40 p. - tweetalig
Prijs: € 3,50

'Vaderlandsch trots': De negentiende eeuw / Maartje de Haan. - Warnsveld: Terra, 2005. - ingenaaid gecartonneerd, 48 p.
ISBN: 90 5897 253 4
Prijs: € 4,50

In het spoor van seksuele differentie / Rina Van der Haegen. - Nijmegen: SUN, 1989. - ingenaaid, 232 p.
ISBN: 90 6168 302 5
Prijs: € 8,00

Lof der luiheid: Wenken voor de beoefenaar / Tom Hodgkinson. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - Garenloos, 312 p.
ISBN: 90 234 1638 4
Prijs: € 5,00

In het land van de Bergse Maas / Rien Snijders. - Zutphen: Terra, [1983]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 132 p. - ill.
ISBN: 90 6255 126 2
Prijs: € 8,00

Gijzelaars in Congo: Overzicht van de dramatische gebeurtenissen in het missiegebied Isangi tijdens de Congoleese rebellie: 4 augustus 1964 - 27 februari 1965 / . - Tilburg: Henri Bergmans, 1966. - ingenaaid, 332 p
Prijs: € 8,00

De wijsheid van zen: Vrijheid van de geest / Tsai Chih Cheng. - Den Haag: East West Publications, 1996. - garenloos, 151 p.
Prijs: € 5,00

Kruising: De geschiedenis van pont en brug / M.J. Ververs. - 84 p.
isbn 90 288 1431 0
Overspanning: De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen / Gerard Haverkamp. - 84 p.
isbn 90 288 1432 9
Pijlers: Bestuurders over de brug bij Vianen / Jos Steehouder. - 82 p.
isbn 90 288 1433 7
Herrie bij de brug: Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen / Frank Herzen. - 84 p.
isbn 90 288 1434 5
Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1999. - ingenaaid gebonden, set van vier boeken in cassette
ISBN: 90 288 1529 5
Prijs: € 25,00

Sterk Water: Anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / Geert B. Vinke (red.). - Rijswijk: Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland, 1999. - ingenaaid gecartonneerd, 152 p. - ill. foto's. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VWN (1899-1999)
Prijs: € 7,00

't is niet wat er staat: Betrekkelijkheid van de dingen is onderdeel van het leven; mysterie zo mogelijk nog meer / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2004]. - ingenaaid, 135 p. - ill. - genummerde oplage: 61/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

De ganzen weten d'r van / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, z.j. - ingenaaid, 300 p. - genummerde oplage: 12/116 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 15,00

Praatjesmakers, geloof ze niet / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2001]. - ingenaaid, 120 p. - genummerde oplage: 60/125 ex. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 10,00

Eenden aan exotische kusten / Ben Witte. - [Nijmegen]: Eigen beheer, [2007]. - geniet, 36 p. - ill. - gesigneerd
ISBN: 90 13172 8
Prijs: € 4,00


Jerusalem architecture periods and styles: The jewish quarters and public buildings outside the old city walls 1860-1914 / D. Kroyanker. - Jerusalem: The Dominio Press Ltd., 1983. - Cardboards with dustjacket, 352 p. - ills
Price: € 25,00

Architecture in Lebanon. The Lebanese house during the 18th and the 19th centuries / Friedrich Ragette. - Beirut: ?, 19?. 214 p.
Price: € 45,00De Veerallee: Een rondgang door de wijk en de tijd / Wim Coster, Jan de Jong. - Zwolle: Waanders, 2004. - halflinnen ingenaaid gebonden, 108 p. - ill.
ISBN: 90 400 9028 9
Prijs: € 10,00 nieuw

Zuiverende kroniek: Essays / S. Vestdijk. - Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1956. - 1e druk. - VIII + 223 p., Lichtbruin linnen ingebonden, 223 p. - In de serie: Peiling en Perspectief: Een reeks essays en studiën VI, echter zonder het monogram van deze serie op het voorplat. Op het voorblad auteursnaam en titel.
Prijs: € 15,00

De oubliette: Novelle / S. Vestdijk. - Amsterdam: De Spieghel, (1933). 1e druk. - ingenaaid, papierenomslag, 50 p. - De Vrije Bladen, jrg. 10, schrift 11. - Randen en rug beschadigd. roest
Prijs: € 10,00

Innen und Aussen: Die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur / Pieter Dijkema. - Hilversum: G. van Saane 'Lectura Architectonica', 1960. - brosschiert, 243 p. - Ill. - Proefschrift met stellingen, Dissertation
Preis: € 15,00

Exkursionen zum 43. Deutschen Geographentag Mannheim 1981: Mannheimer Geographische Arbeiten Heft 9 / Ingrid Dörrer et al. (Hrsg.). - Geographischen Institut Universität Mannheim, 1981. - 236 S. Abb.
Preis: € 8,00

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek, 1965. - 9e herziene druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, , 374 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte / J.J. Poortman. - Amsterdam, Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1948. - gecartonneerd met stofomslag, 404 p.
Prijs: € 10,00

Ein Architekt geht über Feld: Betrachtungen zur Baugestaltung / Walter Schmidt. - Ravensburg: Otto Maier [1947]. Kartonniert, 131 S.
Preis: € 15,00

The absence of God: Exploring the Christian tradition in a situation of mourning / Piet Zuidgeest. - Leiden: Brill, 2001. - ingenaaid gecartonneerd, 169 p. - In de reeks: Emperical Studies in Theology, Vol. VI
ISBN: 90 04 12057 2
Prijs: € 10,00

De regionale functie van de Katholieke Universiteit Nijmegen / J. Buursink, P. Vaessen. - Nijmegen: Leerstoelgroep Sociale Geografie, [2003]. - garenloos, 147 p.
ISBN: 90 807889 1 0
Prijs: € 7,00

Mercedes: Wie der Name entstand / Daimler Benz AG (Hrsg.). - Stuttgart: Daimler Benz AG, 1985. - 3. Auflage
Preis: € 8,00Heimwee naar de camino: Pelgrimspad naar Santiago de Compostela / Gerarda Damad-Dekker. - Breda: Van Ierland, 2009. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, z.p. - ill., foto's
ISBN: 90 78071 83 9
Prijs: € 18,00 Als nieuw!

... een steen is een steen is een stad ....: De geschiedenis van Bredero / Max Dendermonde. - Utrecht, z.j.
Prijs: € 7,00

Typisch Frysk / Frysk Keunstners Inisjatyf. - Koudum: Frysk Keunstners Inisjatyf, [2000]. - ingenaaid, 187 p. - ill. - uitgave in het kader van "Simmer 2000"
Prijs: € 7,00

Werken aan zekerheid: Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis / B.P.A. Gales. - 's-Gravenhage: AEGON Verzekeringen, 1986. - Ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 367 p. - ill., met aanbiedingsbrief
Prijs: € 10,00

100 Jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen: In woord en beeld: 1886-1986 / Meinart Heikens et al. - Groningen: Harddraverij- en renvereniging Groningen, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 143 p.
Prijs: € 10,00

'Over rozen': Het Rozenproject / Jan Langereis (sam.). - Baarlo: IAC De Raay, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 160 p. - Ill.: Richard Smeets. - Gedenkboek: Een bloemlezing 'over rozen', uitgegeven ter gelegenheid van de in gebruikname van de nieuwe rozenkas van Steenks Rosen BV te Baarlo.
ISBN: 90 76735 01 8
Prijs: € 15,00 Als nieuw!
Een door de kunstenaar Richard Smeets handgeschreven opdracht en gesigneerd exemplaar:
Prijs: € 25,00 ook als nieuw!

Van dorp naar regio: Voorgeschiedenis en ontstaan van Rabobank Maashorst / W.J. Moorman, R.P.W.J.M. van der Heijden. - Horst: Rabobank Maashorst, 1998. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 189 p. - Ill.
Prijs: € 10,00

Wyndruifkultivars in Suid-Afrika / C.J. Orffer (red.). - Kaapstad & Pretoria: Human & Rousseau, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 111 p.
Prijs: € 6,00

Het Dilbert principe: Vergaderingen, chefs, managementcuriosa en andere rariteiten op kantoor / Scott Adams. - Tielt: Lannoo, Van Holkema & Warendorf, 1997. 332 p.
ISBN: 90 269 6775 6
Prijs: € 6,00

Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis / H. Veenstra. - 's-Gravenhage: Erven A. de Jager, 1921. - 4e, herziene druk. - halflinnen gebonden, VIII + 123 p.
Prijs: € 10,00

De Lust tot Lezen: Nederlandse dichteressen en het literaire systeem / Maaike Meijer. - Amsterdam: Sara / Van Gennep, 1988. - garenloos, 464 p. - ook als proefschrift verschenen
Prijs: € 15,00

Gitaarfantasieën / Hendrik de Vries. - Arnhem: van Loghum Slaterus, 1955. - 1e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 46 p.
Prijs: € 7,00

Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan / J.F. Agema et al.. - Delft: Delftse Universitaire Pers, 1985. - garenloos, 110 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Een Hollandse familie in zonnig Zuid-Afrika / H. Bloem. - Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949. ingenaaid gebonden, 199 p. - zw/w foto's
Prijs: € 10,00

Zoeken naar een 'heilstaat': Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat / J.R.M. van den Brink. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1984. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 634 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Ingmar Bergman zoekt de sleutel / Jos Burvenich. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1960. - 1e druk. - ingenaaide pocket, 136 p. - ill. - Humanitas-boekje nr. 27, nr 6 in de serie 'Idolen en Symbolen'
Prijs: € 4,00

Het gelaat en het onzichtbare bij Emanuel Levinas / Thijs Johannes de Jong. - Nijmegen: Eigenbeheer, 1975. - garenloos, 268 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen
Prijs: € 10,00

De moeilijke waarheid: Sociaal-ethische aspecten van waarachtigheid en leugen / K. -W. Merks (red.). - Baarn: Ambo, 1992. - garenloos, 128 p. - Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 80, aflevering 3
Prijs: € 4,00

De strijd om het Heilige Graf: Waarheid en legende van de Kruistochten / Rudolf Pörtner. - Amsterdam/Brussel: De Boekerij, 1978. - garenloos gebonden met stofomslag, 453 p.
Prijs: € 7,00

Sorry, Partner!: 120 Everyday hands that have been mis-bid, mis-played or mis-defended, explained in detail with expert advice / Paul Stern, A.J. Smith. - london, Faber and Faber, 1945. - third imp. - cloth. 141 p. - ill.
Price: € 4,00


Radioreportage Ajax-Inter: Ajax - Inter 2 - 0 / Ajax. - CNR, 1972. - LP. - CNR 385.152. - kant 1: De radioreportage van de Europacupfinale Ajax-Inter Milaan, kant 2: liederen van o.a. Willy Alberti
Prijs: € 10,00

Om de waarheid te zeggen: Over filosofie en literatuur / Koen Boey, Chris Bremmers, Paul Sars en Paul van Tongeren (red.). - Kampen: Kok Agora, 1992. - ingenaaid, 257 p. - Opstellen aangeboden aan Ad Peperzak
Prijs: € 8,50


Augustinus von Hippo: Eine Biographie / Peter Brown. - Leipzig: St. Benno-Verlag, [1972]. - Leinen mit Umschlag, 500 S. - Abb., mit ausklappbarer Karte
Preis: € 15,00


Hoezo jeugdsentiment?... / Neerlands hoop in bange dagen. - Heemstede: EMI, 1976. - EMI 5c064-25445. - LP
Prijs: € 10,00


Altijd zoemt de spintol: Een bedrijfshistorische mijmering / Nel van Dam. - Eindhoven: Philips, 1961. - 1e druk, ingenaaid, gecartonneerd, 21 p. - ill.
Prijs: € 6,00

Anton van Duinkerken: Een veelomvattend mens / Mariëlle Polman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 186 p. - Ill.
ISBN: 978 90 7064170 2
Prijs: € 8,00

Van de prins geen kwaad: Prins Hendrik & andere dossiers van Oranje / Hugo Arlman, Gerard Mulder. - Amsterdam: Sijthoff, 1988. - 4e druk. - garenloos, 192 p.
Prijs: € 5,00

Etstoel Anloo toe St. Magnus / L.M.A. Stumpel et al. - Anloo: [Stichting Etstoel Anloo], 1987. - linnen gebonden, 112 p. + erratumblad. - Oplage: 1000 genummerde exemplaren waarvan nr.1 in handen is van H.M. Koningin Beatrix, . Dit is nummer 132
Prijs: € 15,00

Amsterdam beeld van een haven 1870/1940 / Evert Werkman, Hylke van der Harst. - Bussum: De Boer Maritiem, 1974. - 1e druk. - linnen met stofomslag, 143 p.
ISBN: 90 228 1919 1
Prijs: € 8,00

Aalsmeer bloemendorp Holland: Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Coöperatieve Veilingvereniging 'Bloemenlust' en de Centrale Aalsmeersche Veiling / Aalsmeer. - Aalsmeer, [1952]. - ringband. - tekst in nederlands, english, francais und deutsch
Prijs: € 10,00

C.A.V. 1912 - 1962: 50 jaar Centrale Aalsmeerse Veiling: Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Coöperatieve Vereniging Centrale Aalsmeerse Veiling G.A. 10 januari 1962 / N.J. Bekker, A. van Es, et al. (red.). - Aalsmeer, [1962]. - linnen ingebonden, 356 p.
Prijs: € 25,00


Zes Nederlandse kerken / D.J. van Amstel (red.). - Amsterdam: Houtvoorlichtingsinstituut, 1964. - 1e druk. - [36] p. - foto's, schetsen, plattegronden. - Paaskerk Amstelveen, Mariakerk Zevenaar, Thomaskerk Zeist, Mariakerk Volendam, Adventkerk Amersfoort en St. Jozefkerk Brunssum. - Vormgeving Wim Crouwel
Prijs: € 7,00

Bauhaus: Volledige teksten van de Bauhaus-expositie Bouwcentrum Rotterdam 1980 / Bauhaus. - Rotterdam. - 27 p.
Prijs: € 4,50


Wat mij betreft: Memoires van Corry Brokken / Corry Brokken. - Amsterdam/Antwerpen: Archipel, 2000. - garenloos, 262 p.
ISBN: 90 2950359 9
Prijs: € 5,50


Le Corbusier's Wohneinheit "Typ Berlin": Die Wohneinheit am Heilsberger Dreieck / Le Corbusier. - Berlin: 1958. - 1e druck, 74 S. - Abb.
Preis: € 50,00

Religieuze poëzie: Een keuze uit de Nederlandse Religieuze Lyriek van 1880 tot heden / Dirk Coster, Anton Deering. - Lochem: De Tijdstroom, 1949. - linnen gebonden, 241 p.
Prijs: € 5,00

Hans Memling / Max J. Friedländer. - Amsterdam: H.J.W. Becht, z.j. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 60 p. - 57 afb. - Palet serie
Prijs: € 6,00

De tocht naar Ithaka: Beschouwingen over politiek en cultuur / Arthur Lehning. - Amsterdam: Meulenhoff, 1999. - garenloos, 271 p.
ISBN: 90 290 6581 8
Prijs: € 6,00


Mijn papieren camera: Draaiboek van een leven / Gerard Rutten. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1976. - ingenaaid gebonden, 336 p. - Ill., foto's. - Herinneringen van filmer/cineast Gerard Rutten o.a. Koningin Wilhelmina begleidend bij haar terugkeer, vredesondertekening in Wageningen met Prins Bernhard, Willem Parel (Wim Sonneveld)
Prijs: € 8,00

Onder wiegende sterren: Logboek van een vrouw / Jeanne van Schaik-Willing. - Amsterdam: Em. Querido, 1957. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 108 p. - omslag en ill. H. Berserik
Prijs: € 10,00


Interbau Berlin 1957: Amtlicher Katalog der Internationalen Bauausstellung Berlin / Interbau Berlin. - Darmstadt: 1957. - 259 p. Ill.
Preis: € 25,00

Reidansen: Eerste bundel / W. Brom-Struick. Rotterdam: W.L. & J. Brusse,1932. - 6e druk. - ingenaaid, 80 p. - ill.: Pol Dom, foto's.
Prijs: € 7,00


Over wegen: Een serie bespiegelingen over de weg, uitggeven bij het 25-jarig bestaan van de Stichtig Bevordering Wegenbouw / J.P.H. AUSSEMS, e.a. - z.p.: Stichting Bevordering Wegenbouw, z.j. - ingenaaid gebonden, suide band, 160 p. - ill., foto's
Prijs: € 7,00

Alfabet van het geloof / Jos Berkelmans. - Boxtel/Brugge: KBS/Tabor, 1990. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 6173 459 2
Prijs: € 4,50

Het Haagsche Binnenhof: Een nationaal monument / H.E. van Gelder. - Antwerpen: De Sikkel, 1943. - 1e druk. - ingenaaid, halflinnen, 92 p. - ill. foto's. - Maerlantbibliotheek XII
Prijs: € 7,00

Een op honderd: Over homo-erotiek en zelfverwerkelijking / Mark Gyselen. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977. - ingenaaid, 190 p. - potloodonderstreping
ISBN: 90 236 5380 7
Prijs: € 3,00

Schiethak en lommelhaas: (Novelle) / Léon Gommers. - Arnhem: St. voor kunst en cultuur Gelderland, 2001. - 1e dr. - ingenaaid, 125 p. - In de reeks: Gelderse cahiers. - Opl. 600 ex.
Prijs: € 6,00

Koningin van de tedere tijden / Oscar Hijuelos. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001. - garenloss, 367 p.
ISBN: 90 234 7050 8
Prijs: € 5,00

Standort Holland: Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland / Aad Jongbloed. - Zutphen: Walburg Pers, 1995. - ingenaaid, 144 p.
ISBN: 90 6011 925 9
Prijs: € 6,00

Op Amsterdams peil Bas Roodnat. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1964. - ingenaaid, 78 p. - 10 zw/w pentekeningen: Peter van Straaten
Prijs: € 6,00

Lehrbuch der Anatomie des Menschen: Erster Band Allgemeine Anatomie und Bewegungsaparat / A. Benninghoff, K. Goertler. - München, Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1961. - 8. Auflage. - linnen ingenaaid gebonden met stofomslag, 535 p. - ill.
Preis: € 10,00

Muscle testing: Techniques of manual examination / Lucille Daniels, Maria Williams, Catherine Worthingham. - Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1963. - second ed. - spiraalband, 176 p. - ill.
Price: € 8,00Haerlem: Jaarboek 1951 / Haerlem jaarboek. - Haarlem: Erven F. Bohn, 1952. - Ingenaaid, 109 p. - ill.
Prijs: € 4,50

Overzicht van de fysiologie van de mens / J. Jongbloed. - Utrecht: A. Oosthoek's uitgeversmaatschappij N.V., 1960. - 7e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 368 p.
Prijs: € 8,00

De bosheks: Gedichten Alfred Kossmann. - Amsterdam: Em. Querido, 1951. - 1e druk. - ingenaaid, 36 p. - in principe een genummerde oplage van 750 exemplaren, dit exemplaar is niet genummerd.
Prijs: € 4,00

Bekentenissen / Hans Martin. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1908. - ingenaaid, 72 p.
Prijs: € 7,00

Physiologische brieven: In drie delen / G. van Rijnberk. - Haarlem: De Erven F. Bohn, 1948. - 3e herziene druk. - ingenaaid, XI + 200, IX + 263, IX + 274 p. - In de reeks: Volksuniversiteits bibliotheek (VUB, tweede reeks no.11, 12, 13)
Prijs: € 15,00

Gedichten: Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde / Alfred Rodenbach. - Amsterdam/Antwerpen: L.J.Veen/De Ned. Boekhandel, 1909. - gedecoreerd linnen, XXIV + 221 p. - met ingeplakte foto van het standbeeld van Rodenbach. - feestuitgave op last van het Rodenbach-comité uitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van 's dichters standbeeld te Roeselare 1909
Prijs: € 10,00

The peripheral nervous system / J.P. Schadé. - Amsterdam, London, New York: Elsevier Publishing Company, 1966. - hardcover with dust jacket, 230 p. - ills. by C.J. van der Grond; 3 wall-charts
Price: € 10,00


Quartett F-dur: Opus 18 No.1 / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 38 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.16
Prijs: € 3,50

Quartett B-dur: Opus 133 (Grosse Fuge) / Ludwig van Beethoven. - Leipzig: Ernst Eulenburg, [1911]. - 33 S. - Payne's Kleine Partitur-Ausgabe No.98
Prijs: € 3,50

Toekomstbeelden: Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen / Visions of the future: A new Golden Age for the Low Countries / Robbert en Rudolf Das. - Baarn: Tirion, 1999. - ingenaaid gebonden met stofomslag
ISBN: 90 5121 904 0
Prijs: € 10,00


Israel is zelf een mens: Onzakelijke notities uit de zaak 40/61 / Harry Mulisch. - Den Haag: Bert Bakker, 1969. - 1e druk. - In de reeks: Top-punten. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 7,00

Spiegel van Roermond 1993: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1993. - ingenaaid, 151 p. - ill.
ISBN: 90 74602 01 0
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1994: Jaarboek voor Roermond / P.M.S.G. Munnix, P. Tummers (red.). - Roermond: Stichting Rura, 1994. - ingenaaid, 161 p. - ill.
ISBN: 90 74602 02 9
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1995: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1995. - ingenaaid, 138 p. - ill.
ISBN: 90 74602 03 7
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1996: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1996. - ingenaaid, 165 p. - ill.
ISBN: 90 74602 04 5
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1997: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1997. - ingenaaid, 142 p. - ill.
ISBN: 90 74602 05 3
Prijs: € 10,00

Spiegel van Roermond 1998: Jaarboek voor Roermond / M. van Hoef (eindred.). - Roermond: Stichting Rura, 1998. - ingenaaid, 131 p. - ill.
ISBN: 90 74602 06 1
Prijs: € 10,00

Niet bij straf alleen: De spanning tussen idealisme en realisme in het reclasseringswerk / Kees Schuyt, Max Kommer (red.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. - ingenaaid, 277 p.
ISBN: 90 5356 321 0
Prijs: € 10,00


De laatste strijd / Georges Bernanos. - Den Haag: W. Gaade, 1958. - ingenaaid gecartonneerd, 70 p. - Preciosa-reeks. - vertaling: Elizabeth Zernike
Prijs: € 4,00

Onvergetelijke uren / [Aug. Rosseau]. - Amsterdam: Nationaal Arbeids Secretariaat in Nederland Syndicalistische Jeugdbeweging. - ingenaaid gecartonneerd, 64 p. - ill., 2 foto-pagina's. - uiteraard met de strijdkreet: "Komt tot ons! Strijdt met ons!
Prijs: € 4,00

1572: Een opstand in Enkhuizen / Klaas Koeman. - [Enkhuizen]: Vereniging Oud Enkhuizen, 2006. - ingenaaid, 35 p. - ill. - In de reeks: Maelson-reeks, dl. 16
ISBN: 90 808904 5 6
Prijs: € 5,00

On the road to Rome: An artist's year in Italy / Marlene McLoughlin. - London: Pavilion Books, 1995. - sewn hardback, dustjacket, n.p. - ill.
ISBN: 1 85793 450 4
Prijs: € 10,00

Zwei Landschaftsdarstellungen in der Casa Sannitica in Herculaneum / E.M. Moormann. - In: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 24. Band (1991) 11-17 S. - Abb. - Sonderdruck. - Widmung und Unterschrift
Preis: € 4,00

Naar open water: De koers uit den cultuurnood / Johan W. Schotman. - Den Haag: Boucher, 1936. - ingenaaid linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 7,00

Alfabêtises: Ook wel genaamd margarinalia / Eric van der Steen. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1956. - 3e druk. - Ingenaaid, 31 p. - In de reeks: De Boekvink
Prijs: € 4,50

Ploegen en zaaien: Een eeuw Haarlems Middelbaar Onderwijs / G. Wijling. - Haarlem: Tjeenk Willink, 1964. - 94 pag., ingenaaid linnen gebonden met stofomslag. - ill.
Prijs: € 5,00Klein gedenkboek van liefde en haat / Eddy Posthuma de Boer (foto's), Jan Blokker (tekst). - Amsterdam: Kosmos, 1980. - ingenaaid, z.p. - foto's
ISBN: 90 215 0981 4
Prijs: € 8,00

Le monde de Follain: Artistes et vestiges / Jean-Luc Dufresne, Régine Jugan. - Saint-Lô: ED. CAHIERS DE L'O.D.A.C, 1991. - Broché, 88 p. - ill. - catalogue du Musée des Beaux-arts de Saint-Lô. - CAHIERS DE L'O.D.A.C. No.14
ISBN: 2908311135
Prix: € 25,00

Die Schumannschen Klangfarbengesetze und ihre Bedeutung fur die Übertragung von Sprache und Musik / Paul Heinrich Mertens. - Frankfurt am Main: E. Bochinsky, 1975. - xii, 131 p. - Fachbuchreihe Das Musikinstrument, Bd. 30
ISBN: 3 9201 1254 7
Preis: € 35,00

Het contrapunt: Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga etc.) / Jap Vranken. - Utrecht: W. de Haan, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, geen stofomslag, xi + 217 p.
Prijs: € 12,50


40 * Ronde van Nederland / Hans Coolegem et al.(red.). - Rotterdam: St.Ronde van Nederland, 2000. - garenloos, 80 p.
Prijs: € 6,00


Dynamo Kiev: Sterven voor de eer van het vaderland / Andy Dougan. - Amsterdam: Balans, 2001. - Garenloos, 198 p. - ill.
Prijs: € 6,50

Toscaanse trubbels / Renée de Haan. - Reeuwijk: Zorge Partners Media, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 113 p.
Prijs: € 4,50

SBW 1941-2006 / J.A.M. van der Horst, W.F.F. Seignette (red.). - Fundeon: 2006. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 166 p. - ill. - 'wegenbouw'
Prijs: € 10,00

Eénmaal kindje, zul jij trots zijn: Kinderen van Verzetsdeelnemers WO II vertellen hun verhaal / Beatrice L. Jongkind (red.). - Kampen: Van Warven2004. - garenloos, 124 p. - Uitgegeven ter ere van het 15-jarig bestaan van de KvV-1940-1945
ISBN: 90 806146 2 9
Prijs: € 4,50

Sturm / Ernst Jünger. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 112 p. - In de reeks: Cingel. - Omslagtekening: Jeroen Henneman
ISBN: 90 295 2457 x
Prijs: € 7,00

Mensch en wereld: Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte / Ph. Kohnstamm. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1947. - Linnen ingenaaid gebonden, 332 p.
Prijs: € 10,00Drie romans: Negentien-nu; Val, bom; Ik was geen soldaat / Gerrit Kouwenaar. - Amsterdam: Em. Querido, 1984. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 326 p.
Prijs: € 10,00

Ter dood veroordeeld / Gerard Maas. - Amsterdam: Pegasus, 1983. - ingenaaid, 312p.
Prijs: € 7,00Le Colosse de Maroussi / Henry Miller. - Paris: Editions du Chêne, 1948. - broché, 329 pp. - In de reeks: Domaines Étrangers
Prix: € 15,00

Aan den Oedjoeng / Annie Romein-Verschoor. - Santpoort: Uitgeverij C.A. Mees, 1928. - 1e druk. - linnen ingenaaid gebonden, 235 p. - ill.: W.K. de Bruin
Prijs: € 30,00

Bouwen en wonen J.J. Vriend. - Amsterdam: Moussault's Uitgeverij, 1953. - linnen ingenaaid gebonden, 184 p. - ill. - M.m.v. Mien Ruys, tuinarchitecte. Elmar Berkovich, binnenhuisarchitect. J. Jansen, adviseur verlichting. Hein Salomonson, architect
Prijs: € 10,00

De hormische psychologie van den mensch: Vergelijkend-psychologisch belicht / H. TH. van Wimersma Greidanus. - Leiden: H.E. Stenfert Kroese, 1946. - linnen ingenaaid gebonden, 404 p. - beschadiging aan linnen
Prijs: € 4,00

Landing op Kalabahi / Aya Zikken. - Amsterdam: Atlas, 1997. - 2e druk. - garenloos linnen gebonden met stofomslag, 255 p.
ISBN: 90 254 2181 4
Prijs: € 8,00

Rees: In alten und neuen Ansichten / Renate Bartmann (Text), Heinz-Joachim Syré (Fotografie). - Leipzig: Stadt-Bild-Verlag, 1998. - 48 S - ill.
ISBN: 3 931554 77 5
Preis: € 8,00

De Zaende: Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, 4e jaargang / J.W. Groesbeek et al. (red.). - Wormerveer: Meijer`s boek- en handelsdrukkerij, 1947. - half linnen gebonden, 408 p. ill.
Prijs: € 25,00


Op goede gronden: Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers / P. de Haan et al. - 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982 - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 237 p. - ill.
ISBN: 90 12 03771 9
Prijs: € 15,00

Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste / Henno Martin. - 1997
Preis: € 10,00Aan Chesil Beach / Ian McEwan. - Amsterdam: De Harmonie / Manteau, 2007. - 1e Ned. druk. - garenloos gebonden, linnen band, 160 p.
ISBN: 90 6169816 6
Prijs: € 8,00


Onze oorlog 10-14 mei 1940: Verzameling publicaties van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdregelingsbureau en andere artikelen, verschenen in "De Militaire Spectator" Juni 1940 - Juni 1941 / J. Moorman et al. (red.). - Den Haag: Moorman's Periodieke Pers, 1941. - half linnen gebonden, 263 p. - Foto's, ill., kaarten, documenten + 11 bijlagen en schetsen (compleet)
Prijs: € 70,00

Mooie stukken 1958-1998: Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum / Hanneke Oosterhof (red.). - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid, 95 p. - ill.
Prijs: € 7,00

Raadhuis-spreuken: Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen / H.E. Phaff. - 's-Gravenhage: St. Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1983. - ingenaaid linnen gebonden, 159 p.
ISBN: 90 322 2715 7
Prijs: € 12,00


Bewegen aan grenzen / John H. J. Wokke. - Utrecht: Bunge, 1994. - ingenaaid, 28 p. -Rede uitgeproken bij de aanvaarding van het amt van hoogleraar ... aan de Universiteit Utrecht
ISBN: 90 6348 288 4
Prijs: € 3,00


Terug naar den Olympus: Over goden en helden, bij Grieken en Romeinen / Gerard van den Amstel. - Amsterdam: Bigot & Van Rossum, [1942]. - zwart linnen ingenaaid gebonden, VII + 206 pp. - bandversiering en ill.: J.F. Doeve
Prijs: € 8,00

The early work of Aubrey Beardsley / Aubrey Beardsley. - New York: Dover Publications. - [xii p.] + 15 p. (text), 157 plates (b/w) + 2 pl. (colour). - With a prefatory note by H. C. Marillier.
Price: € 6,00

Studies on Hysteria / Josef Breuer, Sigmund Freud. - Harmondsworth: Penguin Books, 1983. - garenloos gebrocheerd
Price: € 4,00

De geschiedenis van de brandweer in Nederland / A.C. Broeshart. - Rijswijk: Elmar, 1986. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p.
ISBN: 90 6120 561 1
Prijs: € 10,00

The Hungarian Parliament / László Csorba, József Sisa (text), Zoltán Szalay (photos). - Budapest: Katalin Asbóthné Alvinczy
ISBN: 963 336 616 X
Prijs: € 10,00

Jean Paul Marat 1943 - 1793: Gevolgd door C.L. James - Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche Revolutie / F. Domela Nieuwenhuis. - Amsterdam, De Roode Bibliotheek, z.j. - Gebonden, half kunstleer, gemarmerde platten, 175 p. - In de reeks: Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling - B. O. O. 1ste Serie No. 8. - portret van Marat
Prijs: € 10,00


La leçon de Charcot: Voyage dans une toile / Nadine Simon-Dhouailly (ed.). - Paris: Musée de l’assistance publique de Paris, 1986. - broché, 116 p. - catalogue of an exhibition at the Musée de l’assistance publique de Paris (1986): Catalogue des documents et oeuvres rassemblés dans l'exposition autour du tableau d'André Brouillet "Une leçon clinique à la Salpêtrière".
Prix: € 4,00

De Magiër: Vakblad voor de goochelkunst, 5e jaargang 1954-1955 / Goochelkunst. - Amsterdam: Mephisto-Huis, 1959-1960. - ingenaaid gebonden,
Prijs: € 15,00

In een ander licht: Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith / Kees Hakvoort, Clemens Verhoeven. - Nijmegen: Stills, 2004. - ingenaaid gebonden, 133 p. - ill.
Prijs: € 30,00

Anorexia nervosa: Een samenspel tussen leken en deskundigen. De sociale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen / E.M.W. van den Heuvel. - Tilburg: Tilburg University Press, 1998. - ingenaaid, 368 p. - proefschrift
ISBN: 90 361 9728 7
Prijs: € 10,00

Uit het archief van Arthur Lehning: Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 / Maria Hunink (red.). - Amsterdam: Van Gennep, 1984. - ingenaaid, 96 p. - Met een inleiding van Jan Rogier
Prijs: € 6,00

De aarde is 'slechts' een leerschool / Thea van Leent. - Eeserveen: Akasha, 1991. - ingenaaid, 165 p.
ISBN: 90 73798 03 5
Prijs: € 8,00

De man, die de President kende: Causerieën van den weledelen heer Lowell Schmaltz / Sinclair Lewis. - Het Nederlandsche Boekengilde, ? - ingenaaid linnen gebonden, 256 p.
Prijs: € 15,00

Signalement van het brein / Luciano Mecacci. - Meppel: Boom, 1985. - ingenaaid, 176 p. - ill.
ISBN: 90 6009 637 1
Prijs: € 4,50

De zwerver en De Hajdamak (Roover) / Leopold von Sacher Masoch. - Zandvoort: De Roode Bibliotheek, z.j. - halflinnen ingenaaid gebonden, 145 p. - Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. Serie IX, nr. 10
Prijs: € 10,00

Art and photography / Aaron Scharf. - Harmondsworth: Penguin Books, 1986. - ingenaaid, 397 p. - B/w photo
ISBN: 0 14 013132 9
Price: € 8,00


Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der Teuten / Jacques R.W. Sinninghe. - Heerlen: Wedrego, 1978. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Het kookboek van Alice B. Toklas / Alice B. Toklas. - Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1985. - garenloos linnen gebonden, stofomslag, 290 p. - voorwoord: Doeschka Meijsing
Prijs: € 9,00?

De nachtegaal hervat zijn lied: Een studie over Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff ( 1894 - 1953) / G.W.M. van de Zande. - Eigen beheer, z.j. - ringband, 91 p. - In 2006 uitgegeven door Eburon.
Prijs: € 5,00


Het grote Anansi-boek / Johan Ferrier. - Parimaribo: VACO, 1986. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. ill.: Noni Lichtveld
ISBN: 99 914 00 28 1
Prijs: € 10,00

Jacques Le Goff erzählt die Geschichte Europas / Jacques Le Goff. - Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. - brosschiert, 104 S. - Ill.: Charley Case
ISBN: 3 89331 348 6
Preis: € 7,00

Geopereerd door de dierendokter...: En 24 ongelofelijke verhalen uit Nijmegen / Hennie de Haan. - Nijmegen: De Blik, 2003. - garenloos, 93 p. - eerder verschenen in het maandblad De Blik
ISBN: 90 77373 01 2
Prijs: € 4,00

Basta 1997: Jaarboek van de hedendaagse kunst in Nederland / Maarten Jansen, Ranti Tjan (red.). - Utrecht: Centraal Museum, 1997. - ingenaaid, 232 p. - ill.
ISBN: 907 32 855 42
Prijs: € 10,00


Een beeld van de Renaissance: De reputatiegeschiedenis van de Heilige Joris van Donatello / A.R. de Koomen. - Utrecht: Eigen beheer, 2000. - garenloos, 386 p. - ill. - proefschrift, thesis with an English summary
Prijs: € 20,00

De Rijksvoorlichtingsdienst: Geheimhouden, toedekken en openbaren / Marja Wagenaar. - [Den Haag]: Sdu Uitgevers, 1997. - ingenaaid, 531 p. [16] p. foto's.
ISBN: 90 120 8456 3
Prijs: € 10,00

De gave stad: Zoetermeer, 40 jaar lef en ambitie in architectuur / Ton van Zeijl et al. - Neede: ArtNed & Zoetermeer: Van Zijl Photodesign, 2004. - ingenaaid gebonden, 175 p. - ill.
ISBN: 90 9017639 X
Prijs: € 10,00Helmond: Van plaggenhut tot paalwoning: Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van steentijd tot heden / P. van Alphen, A. van Alphen. - 1977 Helond: Gemeentebestuur, 1977./ - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 88 p. - ill. - t.g.v. "Helmond 800"
Prijs: € 10,00

De man met de witte das: Spelen in de zandbak van de Nederlandse politiek / Godfried Bomans. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1971. - 1e druk. - garenloos, 127 p. - ill.
ISBN: 90 10 00970
Prijs: € 4,00

De Kathedraal van St. Christoffel te Roermond: Een beknopte gids voor belangstellenden en bezoekers / G.W.G. van Bree (sam.). - Roermond: St. Oud-Roermond/RURA, 1981. - 1e druk. - geniet, 28 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Het stadhuis van Roermond / G.W.G. van Bree et al. - Roermond: Gemeente Roermond, 1983. - 1e druk. - geniet, 48 p. - ill.
Prijs: € 4,00

Publieke gerechtigheid: Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving: Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA / CDA. - Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1990. - ingenaaid, 352 p.
ISBN: 90 313 1101 4
Prijs: € 10,00


De thuiskomst / Anna Enquist. - Amsterdam: Rubinstein. - 6 cd-luisterboek, stem: Anna Enquist
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 8,00

Het einde van het spel / Graham Greene. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1951. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - uit de reeks "Moderne Meesterwerken"
Prijs: € 5,00

'De Ruijterwaard' 1860-1982: Geschiedenis van de steenfabriek in Gameren / J.N.A. Groenendijk. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1998. - ingenaaid, 88 p. - ill.
ISBN: 90 288 1133 8
Prijs: € 10,00

De liefdesbaby / A.F.TH. van der Heijden. - Vianen: Areopagus, 2008. - 1e druk. - garenloos gecartonneerd, 80 p. - In de reeks: Schrijvers van naam
ISBN: 90 8564 295 4
Prijs: € 6,00

Roermond: vroeger en nu / J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier. - Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1968. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, 104 p. - ill. - Fibula-Heemschutreeks 1
Prijs: € 8,00

Er op of er onder: Hoe de Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd: Gegevens over den bezettingstijd, het verzet en de bevrijding verameld en geordend door... / W.P. Nederkoorn, G.J.B. Stork. - Doetinchem: C. Misset, 1946. - 2e druk. - Halflinnen, 558 p. - Band verkleurd en niet meer fris
Prijs: € 20,00

De ontknoping: Heeft de stropdas nog een toekomst? / Riemer Reinsma, Herman Vuijsje. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 2001. - garenloos, 107 p. - ill.
ISBN: 90 254 1438 9
Prijs: € 4,00

Van vader op zoon: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900 - 1950 / C.F. Roosenschoon. - Den Haag: Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1950. - linnen ingenaaid gebonden, stofomslag, 176 p. - ill.: Cas Oorthuys e.a., omslag: Cas Oorthuys
Prijs: € 10,00

Utrecht negentienhonderd jaar historie / J. van Staveren, J. Kievid. - Utrecht: De Haan, 1948. - Gecartonneerd, ill.: Dick van Luyn. - Los bijgevoegd: programmablad met feestelijkheden
Prijs: € 5,00

De levensroman van Hans Holbein de jongere / Emanuel Stickelberger. - ´s Graveland: G.W. Breughel, 1945. - halflinnen ingenaaid gebonden, 450 p. - ill. vert.: Jac. van der Ster
Prijs: € 4,50

Binnendoor & Buitenom: Kerkepaden Zieuwent / Anton Stortelder, Gerard Molleman. - Zieuwent: Stichting Kerkepaden Zieuwent / KNNV Uitgeverij, Vereniging voor Veldbiologie, 1998. - Ingenaaid gecartonneerd, 160 p. leeslint. - ill.
ISBN: 90 5011 120 3
Prijs: € 15,00

Stille getuigen...: Een fotografische tocht langs grote en kleine oorlogsmonumenten in Maasniel, Herten en Roermond / Yvonne de Vries (sam.). - Roermond: 1995. - geniet, 36 p. - ill. - uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar bevrijding van Roermond op 1 maart 1995
Prijs: € 4,00


Graafschapsche geschiedenissen / Kerst Zwart. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1934. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 179 p. - roest.
Prijs: € 8,00


De Pornografie / Witold Gombrowicz. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1987. - 3e druk. - ( 8) garenloos, 175 p.
ISBN: 90 253 8161 8
Prijs: € 3,50

Faras: Die Kathedrale aus dem Wüstensand / Kazimierz Michalowski, Aufnahmen von Georg Gerster. - Zürich / Köln: Benziger Verlag, 1973. - Gekürzte Sonderausgabe. - Leinen, o.Schutzums., 28 S. + 96 Taf.
Preis: € 7,00

Katholiek Tilburg in beeld / Ronald Peeters, Ed Schilders. - Tilburg: Boekhandel Gianotten, 1990. - Linnen gebonden met stofomslag, 200 p. - In de reeks: Tilburg in foto's, deel VI
ISBN: 90 71077 24 1
Prijs: € 15,00

Rolf Sackenheim: Arbeiten von 1953 - 1986 / Rolf Sackenheim, Malgorzata M. Buras (Bildzusammenstellung). - Koblenz: Mittelrheinmuseum Koblenz, 1986. - leinen, Umschlag, 83 S. - Abb.
Preis: € 10,00

Alte Möbel im Westmünsterland / Wilhelm Elling. - Vreden: Heimatverein Vreden, 1980. - garenloos, 400 p. - ill. - Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 15
Preis: € 25,00

O, toen alles nog voorbij kon gaan / Kristien Hemmerechts. - Beemster: Brokaat, 2000. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, . - Ill.: Jenna Tas. - Zilverbrokaatreeks, genummerde uitgave, 548/1200
Prijs: € 10,00

Het vieze herenboekje / Harvey Kornberg (tek.) & C. Buddingh' (tekst). - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973. - ingenaaid gebonden met stofomslag, oblong, z.p. - ill., limericks van C. Buddingh'. 90-.
ISBN: 90 295 2709 9
Prijs: € 7,00

Italiaansch: Schidlof's taal - methode Praxis voor zelfonderricht van vreemde talen, 1000 woordensysteem / Schidlof. - Amsterdam: H. Meulenhoff, z.j. - 400 p in 10 aflevering, geniet in cassette
Prijs: € 10,00

Meisterzeichnungen: von der Welt bewundert / Ausgewählt und herausgegeben von J.E. Schuler. Text: Rolf Hänsler. - München: Schuler Verlagsgesellschaft, 1975. - leinen, 236 p.
Preis: € 10,00

Het cabaret van Kopspijkers: Kopstukken uit meer dan 100 weken nieuws / Owen Schumacher. - Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap, 2003. - 1e druk. - ingenaaid, 144 p. - ill.
Prijs: € 10,00

Kunst, utopie en werkelijkheid: Adorno's esthetica en metafysica tegen de achtergrond van Kant en Hegel / Gerrit Steunebrink. - Tilburg: Tilburg University Press, 1991. - ingenaaid, . - Proefschrift.
Prijs: € 25,00

Het brein helder voor ogen: Rede bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de radiologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen / H.O.M. Thijssen. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982. - geniet, 36 p.
Prijs: € 3,00Goejanverwellesluis: Korenschoven, liedjes en gedichten / Willem Willink. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1971. - 1e dr. - ingenaaid, 53 p. -
Prijs: € 15,00

Gender and Nation / Nira Yuval Davis. - London: Sage Publications, 1997. - Politics and Culture: A theory, culture & society series (TCS)
ISBN: 0 8039 8664 5
Price: € 10,00De hel: novelle / Boudewijn Büch. - Amsterdam: Hema, 1990. - garenloos, 75 p.
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 3,50

Kleine zielen / Kristien Hemmerechts. - Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2009. - 1e druk. - ingenaaid gebonden met stofomslag , 190 p. - los bijgevoegd: boekbespreking NRC
ISBN: 90 450 1473 9
Prijs: € 8,00


Breda: bijzonder normaal: Kaartenatlas O & I / G.A. Hoekveld et al.. - Breda: Gemeente Breda, 2003. - ingenaaid, 96 p. - ill. kaarten
ISBN: 90 9016876 1
Prijs: € 4,50

Reiki voor iedereen: De weldadige werking van healing en meditatie / Tanmaya Honervogt. - Vianen/Antwerpen: The house of Books, 2001. - ingenaaid, 143 p. - ill.
ISBN: 90 443 0302 3
Prijs: € 8,00

Embodying Experience: Forming a Personal Life / Stanley Keleman. - Berkeley: Center Press, 1987. -
ISBN : 0 934320 12 8
Price: € 7,00

Elektrotechnische Winkler Prins Encyclopaedie: 2 delen / A. Korevaar et al. - Amsterdam: Elsevier, 1958. - ingenaaid linnen gebonden, - 688 + 680 p. - ill.
Prijs: € 15,00

Shiatsu en stretching / Toru Namikoshi. - Deventer: Ankh-Hermes, 1996. - ingenaaid gebonden, 144 p.
ISBN: 90 202 4307 1
Prijs: € 10,00

Atlas of Human Anatomy: Descriptive and Regional: Volume I Osteology, Arthrology, Myology / M.W. Woerdeman. - Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1948. - 1e ed. - cloth binding, n.p. - 512 plates
Price: € 25,00


De dikke De Boer: Verzamelde verhalen van... / Herman Pieter de Boer. - Amersfoort: Novella, 1992. - garenloos, 272 p. -
ISBN: 90 6806 110 0
Prijs: € 6,00

Topeka: De gedichten van 1963 tot 1966 / J.B. Charles. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1966. - 1e druk. - garenloos, 61 p. - omslag Karel Beunis. - Literaire Pocket 140
Prijs: € 4,00

Christiaen van Heule: "IJsbreker langs een allermoeijelijkst vaarwater"? / G.R.W. Dibbets. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 2003. - Geniet, 42 p. - Afscheidsrede.
ISBN: 90 9017637 3
Prijs: € 4,00

Paso Doble / Megchel J. Doewina. - Amsterdam: Furie, 1988. - 2e druk. - garenloos, 232 p.
ISBN: 90 71035 09 3
Prijs: € 4,00

De wereld van Anne Frank - Anne Frank in the world: 1929-1945 / Anne Frank Stichting (red.). - Amsterdam: Bert Bakker, 1985. - ingenaaid, 144 p. - engelse en nederlandse tekst
ISBN: 90 351 0263 0
Prijs: € 7,00

Slag zonder einde: Verdun 1916 / Alistair Horne. - Meppel: J.A. Boom, 1965. - ingenaaid gebonden, 403 p. - foto's, uitslaande kaart
Prijs: € 17,50

Van rijm tot rap: Versjes, liedjes, gedichten / Kinderboekenweek 1998. - Amsterdam: CPNB, 1998. - CD
ISBN: 90 74336 44 2
Prijs: € 4,00

De cirkel van het leven: Herinneringen aan leven en sterven / Elisabeth Kübler-Ross. - Amsterdam: Ambo, 1999. - garenloos, 300 p.
ISBN: 90 263 1511 2
Prijs: € 4,00

Mond en kaakchirurgie in Nederland: Veertig jaar Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie, 1956-1996 / C.A. Merkx, Cl. de Groen. - Nijmegen: STI, 1996. - ingenaaid, 154 p. - ill.
ISBN: 90 6759 021 5
Prijs: € 10,00

De leerlingfilosoof / Iris Murdoch. - Amsterdam: Bert Bakker, 1984. - garenloos, 578 p.
ISBN: 90 351 0085 9
Prijs: € 10,00


Een leven in het teken van vrede: Memoires / Koningin Noor van Jordanië. - Amsterdam: Arena 2004. - garenloos, 414 p.
Prijs: € 4,50

Paranormaal niets buitengewoons: Uitleg over paranormale verschijnselen met veel praktische oefeningen / Joke Schols, Marieke Verhaar. - Eeserveen: Akasha, 2002. - garenloos, 144 p. - ill.
ISBN: 90 73798 73 6
Prijs: € 5,00

Bob den Uyl / bijdragen van Reinold Kuipers, Max van Rooy, C. Buddingh', Jan Donkers, Wim de Vries, Louis Ferron, Bert Schierbeek, Hans Verwey, Mathieu Ficheroux, Hannie Groen, Jan Siebelink, Willem van Toorn, C. den Haan, Martin Mooij. - Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting / Sonde reeks, 1980
Prijs: € 8,00

De zevende ontmoeting / Herbjorg Wassmo. - Breda: De Geus, 2001. - garenloos gebonden, 479 p.
ISBN: 90 445 0052 x
Prijs: € 8,00

Verhalen van de ziel (Soul Stories) / Gary Zukav. - Utrecht: Servire, 2002. - garenloos, 256 p.
ISBN: 90 215 9575 3
Prijs: € 6,00

Neffer Kambek: Indische Nederlanders in roerige tijden / Tjaal Aeckerlin, Rick Schoonenberg. - Amsterdam: KIT Publishers, 2005. - ingenaaid gebonden, 176 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6832 178 1)
Prijs: € 12,00

De koffer / Herman Brusselmans (scenario), Caryl Strzelecki (tek.). - Amsterdam: Prometheus, 2000. - ingenaaid gecartonneerd, oblong, z.p. - ïll., stripverhaal
ISBN: 90 5333 978 7
Prijs: € 6,00

Travelling by sea in the nineteenth century: Interior design in Victorian passenger ships / Basil Greenhill, Ann Giffard. - London: Adam & Charles Black, 1972. - First Ed. - Hard cover with dustjacket, 168 p. - ill.
ISBN: 0713613025
Price: € 15,00

Nederlanders in de Grote Oorlog / Jorge Groen . - Amsterdam: Boom, 182 p. - ill. foto's Prijs: € 10,00

Het geheime leven van de stad: Zeven fotografische trajecten door Nijmegen / Ewan Lentjes (inl.). - Nijmegen: Stichting Borax Nijmegen, 1996. - ingenaaid, 80 p. - genummerde oplage 554/1000
ISBN: 90 9009545 4
Prijs: € 15,00

Eeuwelingen: Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland / Steffie van den Oord. - Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2005. - garenloos, 303 p.
ISBN: 90 254 2854 4
Prijs: € 7,00

Mozart en Nederland: 250 jaar na dato / Arie Peddemors, Leo Samama (red.). - Amsterdam: Joh. Enschedé, 2005. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 400 p. - ill., foto's, registers, muziekvoorbeelden en facsimiles
ISBN: 90 7002487 x
Prijs: € 25,00 (nieuw)


De blik / José Luís Peixoto. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. - garenloos, 224 p. - boek heeft de Saramago-prijs in Portugal gewonnen
ISBN: 90 2907354 7
Prijs: € 5,00

Wij herdenken, dus wij bestaan: Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering / Jos Perry. - Nijmegen: SUN, 1999. - ingenaaid, 119 p. - ill.
ISBN: 90 6168673 6
Prijs: € 5,00

Hoog spel: Het levensverhaal van componist Hans Kox / Bas van Putten. - Amsterdam: Contact, 2005. - garenloos, ill.
ISBN: 90 ?
Prijs: € 10,00

Rita Reys sings Michel Legrand / Rita Reys. - Holland: CBS, 1972. - LP, quadraphonic. - CQ 65037
Prijs: € 15,00

Macho's en princessen: Eros en joden / Mirjam Rotenstreich (red.). - Amsterdam: Vassallucci, 1996. - garenloos gebonden, 175 p. - Met bijdragen van Raoul Heertje, Rogi Wieg, e.a.
ISBN: 90 50000258
Prijs: € 7,00

Schrijverskwartet / Huug Schipper. - [Amsterdam]: Loeb, z.j. - Set van 44 kwartetkaarten in kartonnen houder. Per kaart een tekening en 4 titels van een Nederlands schrijver: Campert, Carmiggelt, Cremer, 't Hart, Hermans, Kooten, Meinkema, Mulisch, Reve, Wetering en Wolkers.
Prijs: € 8,00

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan: Theatertekst en hoorspel naar de roman van Louis Couperus / Ger Thijs, Louis Couperus. - Amsterdam, 2008. - garenloos, 125 p. - met 2 CD's.
ISBN: 90 77858349
Prijs: € 8,00

De straat waarin U woont: Oosterbeek / G.J. Brinkman. -, ill.
Prijs: € 5,00

Handboek voor de liefde: Nieuwe spirituele teksten over het wonder van de liefde van onder andere James Redfield, Deepak Chopra, Louise Hay, Marianne Williamson en vele anderen / Richard Carlson & Benjamin Shield. - Amsterdam: Forum, 1997. - garenloos gebonden met stofomslag, leeslint, 270 p. -
ISBN: 90 225 2246 6
Prijs: € 5,00

Jazz in China: En andere perikels uit de geïmproviseerde muziek / Hans Dulfer. - Amsterdam: Bert Bakker, 1980. - garenloos, 170 p. - columns, 34 van de beste stukken eerder verschenen in bladen als Jazzwereld, Het Gewicht, Muziekkrant OOR en Haagse Post.
ISBN: 90 60197387
Prijs: € 7,00

Orbis doctus, 1500-1850: Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen / Guillaume van Gemert, Frans Korsten, Peter Rietbergen & Jan de Vet (red.). - Amsterdam & Utrecht : APA-Holland Universiteits Pers, 2005. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, xii, 400, (10) p. portret, 19 ill. - In de reeks: "Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Nieuwe Tijd, 34 / Studies Pierre Bayle Institute {SIB}, volume 34. - 18 opstellen in nederlands (9), duits (3), engels (3) en frans (3) aangeboden aan prof. dr. J. A. H. (Hans) Bots ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.
ISBN: 90 30210443
Prijs: € 35,00

Spiegels van de ziel: De mooiste verhalen van ... / Kahlil Gibran. - Utrecht: Servire, 1997. - 3e druk. - garenloos gecartonneerd, 448 p. - ill.
ISBN: 90 6325 461 X
Prijs: € 12,00

Dansen in het licht / Shirley MacLaine. - Deventer: Ankh Hermes, 1997. - 5e druk. - garenloos, 358 p.
ISBN: 90 202 8550 5
Prijs: € 3,50


Knielen op een bed violen / Jan Siebelink. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 23e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 447 p.
ISBN: 90 234 1634 1
Prijs: € 15,00


Dag van geboorte / Jan Siebelink. - in: Veertig jaar AOW / verschillende auteurs, voorwoord Bert de Vries, omslag en illustraties Peter Vos. - Amstelveen: Sociale Verzekeringsbank, 1997 - 1e dr. ingenaaid gecartonneerd, 56 p. - bijdragen van Hans Warren, Rogi Wieg, S. Carmiggelt, Mensje van Keulen, Stephan Sanders, Leo Vroman, Yvonne Keuls, Jos Brink
Prijs: € 25,00

Siebelinks bijdrage van ruim drie bladzijden blijkt een synopsis van zijn roman 'Knielen op een bed violen'. Alles staat erin: de kwekerij, de financiële neergang, het zachte turfmolm, de gieter die hij zomaar uit zijn handen laat vallen, de ambtenaren die de kwekerij komen sluiten voor bijstand, de schaamte om bij de Sociale Dienst te worden gezien, de diefstallen uit de gesloten kwekerij, tot en met de ouderwetse slijpsteen toe. Het staat er allemaal al, maar twee van de meest dramatische elementen ontbreken nog. In het verhaal in de AOW-bundel is de man van de kwekerij een buurman, niet de vader van Siebelink. En in het korte verhaal geen woord over de boetepredikers die bij de kwekerij door het gat in de heg kropen. Eén element uit het verhaal staat echter niet in de roman. De hoofdpersoon overlijdt op de dag dat hij 65 werd, de leeftijd die recht geeft op AOW.


Waarom ik geen bloemenmeisje werd / Renate Stoute. - Haarlem: Gottmer, 1998. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 87 p. In de serie: Muggenreeks: [wat schrijvers met Haarlem hebben]
ISBN: 90 257 2982 0
Prijs: € 7,00

Onbekende jaren 1925-1950: "De Nazorg", DCW-bedrijven Enschede / Jan de Vries. - Enschede: DCW-bedrijven, 1997. - ingenaaid gecartonneerd, 57 p. - ill.
Prijs: € 8,00

Vromans toekomst / Leon de Winter. - Amsterdam: LookaBook, 2001. - 1e druk. - ingenaaid blauw linnen gebonden met stofomslag, 40 p. - gelimiteerde oplage, in de literaire serie van ABN AMRO over het thema bedrijfsopvolging.
ISBN: 90 75818 17 3
Prijs: € 10,00


Duinbeelden: Buitenland of Kennemerland / André Bijl-Weisz (foto's en tekst). - Haarlem: Eigen beheer, 2005. - ingenaaid gebonden, 64 p. - ill. - kunstfotografie
Prijs: € 15,00

De spraakkunst der liefde / I. Boenin. - Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, 1988. - garenloos, 1988
ISBN: 90 6143205 7
Prijs: € 5,00

Gottesfinsternis: Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie / Martin Buber. - Zürich: Manesse, 1953. - 1. Ausg. - Orig. -Linen, ohne Schutzumschlag, 162 S.
Preis: € 30,00

"I'm not mad, I just hate you!": A new understanding of mother-daughter conflict / Roni Cohen-Sandler and Michelle Silver. - New York: Viking Penguin, 1999. - 1st ed. - Hard Cover with dust jacket, 280 p.
ISBN: 0 670 88343 3
Price: € 10,00

Een kerstvertelling / Charles Dickens, vertaling: Godfried Bomans. - Amsterdam: Impressum Nederland, 1971. - garenloos, 64 p. - Getekend door H.M. Brock. - TOP-beeldserie nr 1 XII/71]
Prijs: € 3,00

Uitspraken / Desiderius Erasmus. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1969. - ingenaaid gecartonneerd, 28 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit
Prijs: € 4,50

Wijsheid uit oud Hellas I / Hellas. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1963. - ingenaaid gecartonneerd, 31 p. - omslag: J.H. Kuiper. - Een serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50


Niet schieten... we are dutch!: Ontsnapping aan de Nazi's in een watervliegtuig / Jan Hof. - Den Haag: Omniboek, z.j. - 2e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 208 p. - ill. foto's
ISBN: 90 620 7104 x
Prijs: € 4,50

Meningen / Paul Léautaud. - 's Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1961. - ingenaaid gecartonneerd, 26 p. - omslag: J.H. KuiperEen serie onder redactie van F. J. Schmit en A. Niemeyer
Prijs: € 4,50

Eén per pagina / B. Servet (= Wim T. Schippers). - Amsterdam: Erven Thomas Rap, 1975. - 1e druk. - geniet, 31 + (1) p. - oplage: 1500 ex. - vlekje. - gedichten van B.S.
Prijs: € 7,00

Art Divers 2 / Tanja Smeets, Lia Hameren, Marij van Krol et al. - Nijmegen: Uitgeverij Knust, 1991
Prijs: € 15,00

Joost van den Vondel: In zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp, uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink Ter herdenking van 's dichters geboortedag 17 november 1587. - Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1937. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 76 p. - Ill.
Prijs: € 5,00

Hartgespan / Victor Westhoff. - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1992. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 48 p. - ill. van de schrijver
ISBN: 90 5011 025 8
Prijs: € 10,00

De wereldoorlog / A. Zijp. - Utrecht: Joh. de Liefde, z.j. [1920]. - ingenaaid linnen met versierde band, rug en voorplat deel 2 beschadigd, 987 + ix p., 2 dln. - behandeld de gehele Eerste Wereldoorlog
Prijs: € 25,00

Italiaans schetsboek / Bertus Aafjes (tekst), Charles Eyck (tek.). - Roermond en Maaseik: J.J. Romen & zonen, 1959. - 1e druk. - ingenaaid gecartonneerd, folio, 102 p. - doorzichtig stofomslag
Prijs: € 12,00

Sporen door de sneeuw: Vijf verhalen over winterse ontmoetingen / Herman Pieter de Boer, Marjan Berk, Marion Bloem, Nilgun Yerli, Joost Zwagerman. - Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, 2000. - garenloos, 61 p.
Prijs: € 3,00

Herinneringen aan Johan de Meester / M.L. Brusse. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse N.V., 1931. - Ill. portrettekening: A. Roland Holst-De Meester
Prijs: € 5,00

In de voetsporen van Emo en Menko / A. van Deijk - Bedum: Profiel, 1993. - ingenaaid, 144 p. - ill. foto’s
Prijs: € 6,00

Ogen in de mist: Radar in woord en beeld / M.J. van Duin. - Amsterdam: J.F. Duwaer, 1954. - ingenaaid gecartonneerd, 61 p. - ill.
Prijs: € 8,00

"Dit ben ik geloof ik zélf" / Ton van Duinhoven. - Bussum: CentriPress, 1973. - garenloos gebrocheerd (met losse blz., slecht gelijmd), z.p. - foto's
ISBN: 90 305 0042 5
Prijs: € 3,00

De nieuwe gulden regel: Gemeenschap en moraal in een democratische samenleving / Amitai Etzioni. - Kampen: Ten Have, 2005. - garenloos, 384 p. - Voorwoord: Jan Peter Balkenende
ISBN: 90 259 5549 5
Prijs: € 15,00

Kanttekeningen bij Van het Reves Brieven / Kees Fens. - in: Merlyn 4/3, mei 1966, p. 227-234. - garenloos gebrocheerd
Prijs: € 3,00

Spiegel van het menselijk bedrijf / Jan Luyken jr. (= Maurits Mok). - Amsterdam: Elsevier, 1984. - 2e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 54 p.
Prijs: € 6,00

Naar een filosofie van verbondenheid / Guus Peterse (red.). Met bijdragen van Henk van Arkel, Hans Radder, e.a. - Utrecht: Aktie Strohalm, 1991. - garenloos, 128 p.
Prijs: € 3,00

Een man van de geest: Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen / C.E.M Struyker Boudier. - Nijmegen: Valkhof Pers, 1997. - ingenaaid, 319 p.
ISBN: 90 56250167
Prijs: € 10,00

Vitipik: Of eenentwintig jaar eskimo met de eskimo's / Frans van de Velde. - Waregem: Voorposten, 1958. - ingenaaid, 157 p.
Prijs: € 3,00

The Soul of Man Under Socialism / Oscar Wilde. - New York: Oriole Chapbooks, 1977. - staples, 65 p.
Price: € 3,00

Het ontwaakte bewustzijn: De filosofie van Gurdjieff, The war against sleep / Colin Wilson. - Amsterdam: Driehoek, 1980. - ingenaaid, 104 p.
ISBN: 90 6030 2298 2
Prijs: € 6,00

Wilde rozen: Groot Gronings Lesbisch Leesboek / Dorcas, Damesschrijfbrigade. - Groningen: Xeno, 1979. - 1e druk. - garenloos, 120 p. - typoscript, 2 p. los
ISBN: 90 6208 033 2
Prijs: € 3,00

Er is alleen buitenkant: Een novelle in verzen / J.P. Guépin. - Amsterdam: Bert Bakker, 1977. - 1e dr. - ingenaaid, 46 p. - Oplage: 1000 ex.
ISBN: 90 60194591
Prijs: € 6,00

Familie in verandering / Arnaud F. Marks. - Assen: Van Gorcum, 1978. - ingenaaid, 84 p. - In de reeks: Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie
Prijs: € 4,00

Gezocht verblijfplaats onbekend: Een bloemlezing uit 10 jaar moeilijk doen op de radio / Willem Te Molder. - Oosterbeek: Kontrast, 1996. - ingenaaid, 176 p. ill. - Willem Te Molder was medewerker Omroep Gelderland
ISBN: 90 75665 02 4
Prijs: € 4,50

Buitenstaander: (gedichten) / A.J. Murk Popma. - Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer, 1966. - 1e druk. - ingenaaid met flappen, 48 p.
Prijs: € 4,50Merg en been: Polemische overwegingen over intimiteit / Cornelis Verhoeven. - Baarn: Ambo, 1981. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 26305176
Prijs: € 4,00

Zeehond graag / Marjolein Vos. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2001. - 3e druk. - ingenaaid, 43 p.
ISBN: 90 28209395
Prijs: € 6,00

De twaalf kantieken der betrokkenheid / Christian-Adolphe Wauters. - Brugge: Orion - Colibrant, 1980. - 1e druk. - ingenaaid, 32 p.
Prijs: € 4,00

Collected poems of Sir Thomas Wyatt / Sir Thomas Wyatt, Kenneth Muir (ed.). - London: Routledge Kegan & Paul, 1963. - linen bound, blue cloth with gilt titles, dustjacket, xlviii + 298 p. - The Muses' Library
Price: € 10,00


Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis: (Aesthetische beschouwingen) / H.P. Berlage. - Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1934. - linnen gebonden, 228 p. + 201 afb. - In de serie: Volksuniversiteitsbibliotheek
Prijs: € 7,00

Dialekt van Kempenland: Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel I: Klank- en Vormleer / A.P. de Bont. - Assen: Van Gorcum, 1962. - linnen gebonden, 468 p. - In de serie: Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid Deel IX. - tekeningen van J.A. Louwers. - met woordenboek van Oerle e.o.
Prijs: € 25,00

Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma Titus Brandsma. - Vaticana: Ufficio per le Cerimonie Pontificie, 1985. - garenloos, 96 p. - tekstboekje van de zaligverklaring van Titus Brandsma in de Basilica Vaticana 3 novembre 1985.
Prijs: € 5,00

Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland: Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik / C. Brouwer. - Groningen: J.B. Wolters, 1930. - OLn. 251 S. - Abb. auf Falttafeln. - Bibliothekstempeln
Preis: € 20,00

Rid en runders: En andere verzen / Charivarius. - Amsterdam: Sijthoff, 1986. - garenloos, 184 p. - Sam. Robert Zuidinga, Inl. Kees Stip
ISBN: 90 21835053
Prijs: € 5,00

Elisabeth: De tragedie van een keizerin / Egon Caesar Graaf Corti. - Bilthoven / Antwerpen: H. Nelissen / 't Groeit, z.j. - 5e druk. - Kunstleren band, 280 p. - foto's, los blad met stamboom.
Prijs: € 7,50

Verschil mag er zijn: Waarom er mannen en vrouwen zijn / Martine F. Delfos. - Amsterdam: Bert Bakker, 2008. - garenloos, 366 p.
ISBN: 90 351 3311 2
Prijs: € 10,00

Het hart zit links: En andere medische misvattingen / H. van Maanen et al.. - Amsterdam/Overveen, Boom/ Belvedere, 1993. - ingenaaid, 151 p.
Prijs: € 6,00

Feldforschung: Erzählungen / Thomas Meinecke. - Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2006. - OKart. 143 S. - Sonderausgabe der Edition Suhrkamp für das Museum Ludwig, Köln.
Preis: € 3,00

Het leven van een groot zondaar: Een Dostoievsky-roman / Alja Rachmanowa. - Bilthoven: H. Nelissen, z.j. - 4e druk. - Kunstleren band, 1228 p. - Vert.: F.A. Brunklaus (Frans van Oldenburg-Ermke)
Prijs: € 7,50

Das Leben in einem Dorf am Niederrhein: Fotodokumentation am Beispiel der Dörfer Hinsbeck und Leuth 1880 bis 1986 / Franz-Josef Weuthen. - Nettetal-Hinsbeck, 1986. - leinen eingebunden, o.S.
Preis: € 15,00


Le Fruit donné: Éphémérides de Pierre André Benoit PAB / Antoine Coron, Préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie. - Paris: Bibliothèque Nationale Paris, 1989. - broché, couverture illustrée en couleurs, 72 p. - ill.en noir et en couleurs
ISBN: 2 907791 00 1
Prix: € 25,00


Die Historie vom Twist: Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten münsterschen Kolonie im Bourtanger Moor / Horst H. Bechtluft. Meppen: Heimatverein für den Kreis Meppen, 1977. - leinen gebunden, 200 S. - Ill., Foto's
Preis: € 30,00

Geschiedenis van het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren / L.J. van der Heijden. - IJsselstein, 1936. - geniet, 24 p. - ïll.
Prijs: € 5,00

Malmbergs bibliografie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland I: Betreffende kritieken in boekvorm verschenen gedurende de periode ± 1880 - heden en betrekking hebbende op de literatuur van deze periode / K. van der Laarschot. - 's-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg, 1968. - Linnen gebonden met stofomslag, 386 p.
Prijs: € 8,00

Anloo in het landschap Drenthe / Hindrik Lanjouw et al. (sam.). - Anloo: Eigen beheer, 1982. - ingenaaid gecartonneerd, z.p.
Prijs: € 10,00

De mooiste bijbelverhalen / Nico ter Linden. - Amsterdam: Balans, 2004. - garenloos, 456 p.
Prijs: € 4,50

De minister: Een handboek / Jo Ritzen. - Amsterdam: Bert Bakker, 1998. - garenloos, 223 p.
Prijs: € 4,50

Rufe aus dem Ghetto: Teil 1 Aus dem Abgrund: Die Stimme der Toten aus dem Ghetto zu Warschau: Gedichte von Wladyslaw Szlengel und anderen / Wladyslaw Szlengel u.a. (In deutscher Sprache nachgebildet von C.A. v. Pentz). - Wilhelmshaven: Paul Hug, 1960. - 32 S.
Preis: € 2,50

Onze Lieve Vrouw van Renkum: Het herstel van een oude devotie / M.J.H. Wolters (voorwoord) et al.. - Renkum: R.K. Kerkbestuur, 1928. - 4e druk. - Ingenaaid gecartonneerd, 39 p. - ill.
Prijs: € 7,00

De vlinder en de schildpad: Naar het einde van het millennium / Homero Aridjis. - Amsterdam: Meulenhoff, 1991. - Ingenaaid gebrocheerd met flappen, 63 p. - Lezing Studium Generale te Maastricht als eerste Dr. J. Tans-lezing. - Niet in de handel
Prijs: € 5,00De zoon van de panter / Paul Claes. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 3e druk. - garenloos, 118 p.
ISBN: 90 234 3559 1
Prijs: € 4,00


Zorgen in het Europese huis: Verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten / Godfried Engbersen et al. (red.). - Amsterdam: Boom, 1994. - ingenaaid, 266 p. - Ook als: Beleid en maatschappij; jaarboek 1992/93)
ISBN: 90 5352 091 0
Prijs: € 8,00The Good Apprentice / Iris Murdoch. - London: Chatto & Windus / The Hogarth Press, 1985. - First Ed. - hardback with dustjacket
ISBN: 0 7011 3000 8
Prijs: € 10,00


Een man wordt ouder / Italo Svevo. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. - garenloos, 216 p. - In de reeks: De leesclub van NRC Handelsblad
ISBN: 90 8510 433 9
Prijs: € 4,00


Een bijzonder kind / Lieven Tavernier. - Antwerpen: Dedalus, 1992. - 1e druk. - garenloos, 76 p.
ISBN: 90 5281 052 4
Prijs: € 4,00

Zwartwild / Gijs IJlander. - Amsterdam: L.J. Veen, 1992. - 1e druk. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 254 0411 1
Prijs: € 6,00

Rook doet leven: Over het recht op een hedonistisch bestaan / Martin van Amerongen. - Amsterdam: Mets & Schilt. 2001. - 2e druk. - blauw Linnen gebonden, 80 p.
ISBN: 90 5330 324 3
Prijs: € 6,00


Bezetters & water: Een geïsoleerd gebied in oorlogstijd / A.J. Jansen. - Steengracht: Dreischor, 1988. - ingenaaid gebonden, 96 p. - ill. - Tweede wereldoorlog Goeree Overflakkee
Prijs: € 12,00


znl 2848 Tweemaal Mariënburg: Surinaams historische roman / Cynthia Mc Leod. - Schoorl: Conserve, 1997. - 2e druk. - ingenaaid, 275 p.
prijs: € 10,00

Magie en emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen / Jean-Paul Sartre. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1987. - ingenaaid, 119 p.
ISBN: 90 6009 395 X
Prijs: € 6,50

Leven van de zee: De proefneming van een vrijwillig schipbreukeling / Alain Bombard. - Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1953. - ingenaaid linnen gebonden, 164 p.
Prijs: € 6,00

Kijk op Nijmegen / Wim Broos (tekst), Gilles van Niel (fotografie). - Amsterdam: Elsevier, 1981. - ingenaaid gecartonneerd, 88 p. - In de reeks: Kijk op steden: Nijmegen
Prijs: € 5,00

Stadhuis/Bibliotheek Den Haag Richard Meier & Partners Architects / Frans Hoynck van Papendrecht (eindred.). - Den Haag: Gemeente Den Haag, 1988. - Oblong. 4to. ingenaaid, 99 p. - ill. in z/w
Prijs: € 10,00

Onder zeven zeeën: Verhaal van een onderzeeboot / Jan Maas. - Amsterdam: Uitgeverij v/h C. de Boer JR, 1953. - ingenaaid, linnen gebonden, 277 p.
Prijs: € 5,00

Boven ons de golven / T.E. Warren & James Benson. - Den Haag: Servire, z.j. - linnen gebonden, 175 p. - geen stofomslag vandaar wat groezelig
Prijs: € 4,00
Corry Brokken en de Hi-Five introduceren de BP Super Mix song / Corry Brokken. - Amsterdam: Benzine en Petroleum Handel Maatschappij, 1962. - flexy-plaatje, 45-toeren, in hoes.
Prijs: € 5,00


Onder de rook van de mijn / Catherine Cookson. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 224 p.
Prijs: € 4,00


De sigarennijverheid in Culemborg, Mensen en fabrieken / Ad Eillebrecht, Jet Grimbergen, Peter Schipper. - Culemborg: G.J.L. Koolhof, 1986. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 175 p. - ill.
Prijs: € 20,00

Souvenir de la Cote d'Emeraude: mapje van 18 resterende kaarten uit: 20 Cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Rennes: Laurent-Nel, z.j. - z/w. - Collection Loïc. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 168, 217, 319, 1803, 1257, 2084, 8, 1560, 1461, 106, 1767, 1467, 2684, 1394, 923, 2328, 3060 en 2147
Prijs: € 15,00The shock of the new / Robert Hughes. - New York: Alfred A. Knopf, A Borzoi Book, 1981. 1th U.S. ed. - linen bound with dust jacket, 423 p. - ill. (col. & b/w), biblio. index
ISBN: 0394513789
Price: € 30,00


Dit zwarte goud / Toon Kortooms. - Utrecht: de Lanteern, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer, 208 p.
Prijs: € 4,50

Port-Saïd: mapje van 10 resterende kaarten uit: 12 detachable postcards, 12 cartes postales détachables / ansichtkaarten / postcards / cartes postales Paris: Lévy & Neurdein, [tussen 1920-1932]. - z/w, 1 overzichtskaart en tekstpagina. - de kaarten zijn genummerd, achtereenvolgens: 65, 69, 10, 23, 95, 75, 8, 77, 12 en 85 en zijn van de hand van Lucien Lévy (LL). - De kaarten zijn in deze vorm na 1920 gepubliceerd door Lévy & Neurdein reunis maar kunnen al van eerdere datum zijn aangezien de zoons Levy reeds in 1895 zijn toegetreden tot de zaak van hun vader.
Prijs: € 20,00

Midden-Europa achter de schermen: Van Habsburg naar Brussel / Renée Postma. - Amsterdam/Rotterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2004. - garenloos, 264 p.
ISBN: 90 446 0417 1
Prijs: € 6,00

The perfect game: The world of bowling / Herman Weiskopf. - Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1978. - hardcover with dust jacket, 256 p. - Index. - 'A Rutledge book'
ISBN: 0 13 657015 1
Price: € 8,00


Der gefesselte Prometheus / Aischylos (Herausgegeben und übersetzt von Hans Bogner). - Heidelberg: F.H. Kerle, 1949. - Leinen, 108 S. - Text zweisprachig: griechisch-deutsch
Preis: € 5,00


Das Goethehaus in Frankfurt am Main / Ernst Beutler. - Frankfurt am Main: Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethemuseum, 1964. - 7e Aufl. - 47 S.+ 2 Tafeln. Orig- Broschur.
Preis: € 5,00

Tachtigjarige historie van de Avanti-Kapel te Maastricht (1901-1981) / Paul Disch. - Maastricht: Avanti-K apel, 1981. - garenloos, 115 p. - ill.: E. Muller, foto 's. - Oplage 1000 ex.
Prijs: € 7,50

Die Kaiserliche Villa bei Piazza Armerina / Gino Vinicio Gentili. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, [1955]. - 1e Aufl. - Or. -Umschlag, 91 S. - 41 Abbildungen und 1 Tafel. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 87 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,50

Pompeii: The new excavations The "Villa Dei Misteri" - The Antiquarium / Amedeo Maiuri. - Roma: Istituto Poligrafico dello Stato / Libreria dello Stato, 1955. - 7th ed. - paperbound blue wrappers, 182 p. - 18 illustrations in the text and 113 plates. - No. 3 of the series of Guide-books to the museums and monuments of Italy. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Price: € 5,00

Vom Hoftheater zum Landestheater: Die Detmolder Bühne von 1825 bis 1969 / Hans Georg Peters. Detmold: Selbstverlag Landesverband Lippe, 1972. - OLn. 352 S. - 54 sw-Abb. - Lippische Studien, Band 1
Preis: € 18,00

Der junge Schumann: Dichtungen und Briefe / Alfred Schumann (Hrsg.). - Leipzig: Insel-Verlag, 1910. - Pappband, XVI + 289 S. - Frakturschrift
Preis: € 10,00

Paestum: Die Stadt - die vorgeschichtliche Grabstätte in der Gegend Gaudo - der Heratempel an der Mündung des Sele / Pellegrino Claudio Sestieri. - Roma: La Libreria dello Stato, 1953. - 2e Aufl. - Or. -Umschlag, 68 S. - 34 Abbildungen. - In der Reihe: Führer durch die Museen und Kunstdenkmäler Italiens, Nr. 84 della serie degli 'Itinerari dei musei e monumenti d'Italia'. - Ministero della Pubblica Instruzione Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
Preis: € 3,00

Gustav Mahler: [1860-1960] / Hans Christoph Worbs. - Den Haag: H.J. Dieben, [1960]. - ingenaaid gecartonneerd, met stofomslag, 90 p. + 9 p. muziekvoorbeelden
Prijs: € 4,00

Het Arnhemse Spijkerkwartier: Een opnderzoek naar de Turkse en de Koerdische drugscriminaliteit in het Arnhemse Spijkerkwartier / Yücel Yesilgöz, Hans Regterschot, Marcel Maas, Bart Lentfert, Gert Beernink. - Utrecht:/Nijverdal: Willem Pompe Instituut / IRT Noord en Oost Nederland, 1997. - garenloos, 103 p. - In de serie: IRT Noord en Oost Nederland Reeks, nr. 15
ISBN: 90 76089 02 7
Prijs: € 10,00

Leerboek voor de zwemonderwijzer: menskunde - hygiëne - EHBO / J.J. Bauer, B. Verwaal. - Amsterdam: W. Versluys, 1962. - 2e druk. - ingenaaid, 160 p. - ill. - penonderstrepingen
Prijs: € 3,00

De Europese Gemeenschap en onderwijs: Geschiedenis van de samenwerking en het communautair beleid op onderwijsgebied (1951-1996) / J. Brouwer. - Baarn: BKE, 1996. - ingenaaid gebonden, 596 p.
ISBN: 90 249 2222 4
Prijs: € 30,00

De andere organisatie...: en wat heeft de liefde er nou mee te maken? / Hans Doorewaard. - Utrecht: Lemma, 2000. - ingenaaid, 58 p. - oratie KU Nijmegen, uitgesproken op 15 september 2000
Prijs: € 4,50

Een weg gaan: Cultuurfilosofie tussen west en oost / Sander Griffioen, Govert Buijs (red.). - Budel: Damon, 2006. - garenloos, 143 p. - Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam plus 12 bijdragen van anderen. - Opdracht en signatuur van de auteur.
ISBN: 90 5573 726 7
Prijs: € 10,00

Epistemologisch relativisme: Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie / Wouter van Haaften. - Nijmegen: Eigen beheer, 1979. - Ingenaaid, 448 p. - rug verschoten. - Proefschrift
Prijs: € 10,00

Menno van Coehoorn 1641-1704: Vestingbouwer - belegeraar - infanterist / Joep van Hoof. - Utrecht: Matrijs, 2004. - ingenaaid gecartonneerd, 112 p. - ill.: ills.
ISBN: 90 5345 244 3
Prijs: € 12,00

Met stijl en toewijding: De pedel in de geschiedenis van de Nijmeegse universiteit. Een essay bij het afscheid van Boudewijn Bouman als pedel van de Radboud Universiteit Nijmegen / Peter Nissen. - Nijmegen: Radboud Universiteit, 2005. - garenloos met flappen, 35 p. - met aanbiedings- en dankbrief
ISBN: 90 78221 01 1
Prijs: € 8,00

Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen: Jahrbuch 1995 / Christine Klecker, Sylvia Wagner (Red.), Sächsischen Schlösserverwaltung im Landesamt für Finanzen (Hrsg.). - Dresden, VLR, 1994. - 240 S., gr.8°. Kt.
Preis: € 8,00

English in the Netherlands: A history of foreign language teaching 1800– 1920, with a bibliography of textbooks / F.A. Wilhelm. - Utrecht: Gopher Publishers, 2005. - garenloos, 746 p. - Dissertation/Proefschrift
ISBN: 90 5179 263 8
Price: € 30,00Onderweg: Schilderijen & verhalen / Boudewijn Büch et al.. - Dommelsch Bierbrouwerij, 1992. - garenloos, 48 p. - Schilderijen en verhalen van achtereenvolgens: Jan Montyn en Boudewijn Büch, Michel van Overbeeke en Max Dendermonde, Marion Bloem en Marion Bloem, Sjoerd Bakker en Heere Heeresma, Fon Klement en Peter van Straaten, Richard Smeets en Herman Pieter de Boer, Jan Sierhuis en Remco Campert.
Prijs: € 3,00

Wegwijs in Dukenburg / Dukenburg. - Nijmegen: Bureau Voorlichting Gemeente Nijmegen, 1972. - plattegrond en tekst
Prijs: € 4,00

Een wandeling door Delftse stadsvernieuwingsgebieden: 10 jaar stadsvernieuwing 1976 – 1986 / Rob van Gool (sam.). - Delft: Projectbureau Stadsvernieuwing, gemeente Delft, 1986. - geniet, 32 p. kaart
Prijs: € 3,00

Billjee gfelligscht / Tony Haas. - Basel: Isegrim, 1985. - oblong, OKart, 85 S. - Fotogr. ill. - Über den Billeteur in den Basler Trams, Verkehrsbetrieben. Over de 'billeteur' op de tram.
ISBN: 3 906525 02 3
Preis: € 10,00

Overijssel-Route in beelden: Een wat ongewone tocht langs boekenburchten en dito heerlijkheden behorende tot de domeinen van de KCVL - Overijssel / Rein Heerink. - Borne: Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel, 1965. - garenloos, 52 p. - ill. foto's. - ill.: Mieke Timmer-Stappers, kerst-tekeningen: Jan Schoenaker. - Blz. laten los!
Prijs: € 4,00

De grensregio Rijn-Maas-noord, Die Grenzregio Rhein-Maas-nord: Deel 1 Het landschap, Heft 1 Die Landschaft / Gregor Hövelmann et al. (red.). - Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker. 1986. - geniet, 64 p. - tweetalig
ISBN: 3 7666 9520 7
Prijs/Preis: € 4,00

De stenen spreken: Het geheimschrift van de Megalieten ontcijferd / Reinoud de Jonge, Gerard IJzereef. - Utrecht: Kosmos Z&K Uitgevers , 1996. - garenloos, 192 p.
ISBN: 90 215 2846 0
Prijs: € 6,00

Le Fosteau à une lieue de Beaumont / Ghislaine Lemaitre, Paul Sandra. - Beaumont: Imprimerie Lebrun, 1978. - geniet, 22 p. - overdruk de la revue "La Maison d’Hier et d’Aujourd’hui". Organe de l’Association royale des demeures historiques de Belgique et de la Nederlandse Kastelenstichting, p. 4-30, n°40, décembre 1978)
Prix: € 4,00


Kreiskalender Oder-Spree 1998 / Hans-Jürgen Rach, Ertmute Tietzel (Red.). - Beeskow: Landkreis Oder-Spree, 1997. - paperback, 120 S.
Preis: € 5,00

Het huis met de dertien tempels: Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 Groningen / G.N. Schutter. - Groningen: Verzekeringmaatschappij De Auto Onderlinge, 1964. - garenloos, 32 p.
Prijs: € 4,00

Gesellschaft: Transformation eines Problems / Wolfgang Zierhofer. - Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem (der Carl von Ossietzky Universität), 2002. - 299 S. - Wahrnehmungsgeographische Studien, Band 20
ISBN: 3 8142 0803 X
Preis: € 15,00De weg van de mens / Martin Buber. - Cothen: Felix Uitgeverij, 2007
ISBN: 90 215 8046 2
Prijs: € 7,00

De Christen- en Christinnereis / John Bunyan. - Delft: W.D. Meinema, z.j. - 8e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 304 blz. Geb. - Vert.: A.G. Barkey Wolf, ill.: J.H. Isings
Prijs: € 10,00

Het zout der aarde / R.J. Forbes (red.). - Hengelo: NV Koninklijke Nederlansche Zoutindustrie, 1968. - ingenaaid linnen gebonden, 379 p. - Samengesteld ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo
Prijs: € 15,00

Mattheus: Een leven in Appingedam / Paul Hefting. - Haarlem: Eigen beheer, 2003.
Prijs: € 15,00
Biografie van Matthies Derk Hefting (Appingedam 1803 – Appingedam 1878). Deze was na in 1826 te Rhoon als predikant gediend te hebben verbonden aan Godlinze (1827) en Appingedam (1834. Daar bleef hij werkzaam tot zijn overlijden.


Praten over Du Perron / Parler de Du Perron / Pascal Pia. - Utrecht: Reflex, 1979. - Ingenaaid gebrocheerd [98 p.] Ills. - Tweetalige uitgave. - Met een nawoord door J.H.W. Veenstra, Avec une postface par J.H.W. Veenstra.
Prijs: € 5,00


Pornografie en beeldende kunst / Magda van Emde Boas-Starkenstein. - Stichting Uitgeverij NVSH, 1966. - 1e druk. - Garenloos gebrocheerd met flappen. - 83 p. ill. - Omslag en typografie Harry N. Sierman. - In de serie: Aspecten
Prijs: € 3,50

Wandel einer Stadt: Bochum seit 1945. Daten, Fakten, Analysen / Johannes V. Wagner (Hrsg.). - Bochum: Stadtarchiv Bochum / N. Brockmeyer, 1993. - Opbd, 549 S. - Abb. Index
ISBN: 3 8196 0152 X
Preis: € 15,00De spoken van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: De Arbeiderspers/Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982. - In de reeks: Synthese - Stromingen en Aspecten. - 1e druk. - garenloos, 134 p.
ISBN: 90 6287897 0
Prijs: € 7,00

Innenansichten eines Artgenossen: Meine Bilanz / Hoimar v. Ditfurth. - Gütersloh: Bertelsmann, 1986. - 432 S. - ohne Schutzumschlag
Preis: € 7,00

Wat is de Wat: De autobiografie van Valentino Achak Deng / Dave Eggers. - Amsterdam: Rothschild & Bach, 2008. - garenloos, 463 p.
ISBN: 90 499 5084 2
Prijs: € 5,00
Voorbij en daarna Ignace Schretlen. - 's-Hertogenbosch: Adr. Heinen, 2002. - ingenaaid gebonden, 128 p. - ill.
ISBN: 90 806809 2 3
Prijs: € 7,00

La question du père: Une analyse lacanienne de Phèdre (Racine) et La chute (Camus) / E. Schrover. - Nijmegen: Eigen beheer, 1982. - typoscript, 142 p. - doctoraalscriptie
Prix: € 4,00

Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN) / D.P. Blok et al. (red.). - Haarlem: Fibula - Van Dishoeck, 1981. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag. - 15 delen, ill. register, leeslint
ISBN: 90 228 3800 5
Prijs: € 150,00

Van Roosendaol nor Indie: Leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers / Fred Dekkers. - Roosendaal: Gemeentelijke Archiefdienst Roosendaal en Nispen, 1987. - ingenaaid, 221 p. - ill. - In de reeks: Publicaties van de gemeentelijke archiefdienst Roosendaal en Nispen, II
Prijs: € 8,00

Lost horizon / James Hilton. - London: Pan Books for Shangri-La Hotels and Resorts, 1991. - hardback with dustjacket
ISBN: 0330 105582
Price: € 10,00

Psychohistory in psychology of religion: Interdisciplinary studies / Jacob A. Belzen (ed.). - Amsterdam: Rodopi, 2001. - ingenaaid, 269 p. - index. - In de reeks: International series in the psychology of religion, 12
ISBN: 90 420 1205 6
Prijs: € 20,00

Van de lach tot de traan: Het cabaret sociologisch bekeken W.A.L.M. van den Berg. - Nijmegen: In eigen beheer, 1977. - XI + 253 p. - ill.: Ben Fekkes. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 10,00

Vom religiösen Drama zur politischen Komödie: Friedrich Dürrenmatt, "Die Wiedertäufer" und "Es steht geschrieben". Ein Vergleich / Wolfgang Robert Böth. - Frankfurt am Main, Bern, Las Vegas: Verlag Peter Lang, 1979. - 483 p. - Proefschrift Kath. Universiteit Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 20,00

Guide artistique de la France / Pierre Cabanne et al.. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1968. - 1243 p. - cartes
Prix: € 10,00

The art of autobiography in 19th and 20th century England / A.O.J. Cockshut. - New Haven / London: Yale University Press, 1984. - hardback, dustjacket, 222 p. - index
ISBN: 0 300 03235 8
Price: € 8,00

Gaandeweg: Opstellen aangeboden aan dr. Herman (Frans) Andriessen bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag / Nico Derksen, Jan Zuiker (red.). - Kampen:J.H. Kok, 1992. - garenloos, 224 p. - waterschade
ISBN: 90 242 6703 X
Prijs: € 3,00

Guide religieux de la France / Cardinal Feltin, Pasteur Marc Boegner, M. Jacob Kaplan, Dr. Muhammad Hamidullah. - Paris: Librairie Hachette / Bibliothèque des Guides Bleus, 1967. - 1240 p. - plan de Paris, carte de France, cartes
Prix: € 10,00

Helemaal gelukkig word je nooit / Anna Gavalda. - Amsterdam: Prometheus, 2009. - garenloos, 478 p.
ISBN: 90 446 1287 5
Prijs: € 6,00

Ergo Cogito II: Een nieuwe stijl van denken / Frans Geraedts, Leonard de Jong (red.). - Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1989. - ingenaaid, 212 p.
ISBN: 90 6554 161 6
Prijs: € 6,00

Abraham / Nico ter Linden. - Kampen: J.H. Kok, 1987. - garenloos, 101 p.
ISBN: 90 242 4667 9
Prijs: € 3,50

Le roman-mémoires moderne: Pour une typologie du récit à la première personne / Ulla Musarra - Schroder. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1981. - ingenaaid, xvi + 395 p. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1236 5
Prijs: € 18,00

Op zoek naar het wonderbaarlijke: Fragmenten van een onbekende leer / P.D. Ouspensky. - Den Haag, Servire, 1965. - ingenaaid gebonden, 420 p.
Prijs: € 8,00

Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik: Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen / J. Peeters. - Nijmegen: Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein, 1981. - ingenaaid, VIII + 274 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Preis: € 12,00

Alcuins de Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604: De bronnen van een Carolingisch epos / M.L. van de Poll-Van de Lisdonk. - Rotterdam: Bronder-offset, 1981. - IX + 257 p. - Proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen, met losse stellingen
Prijs: € 15,00

Self and Other: Object relations in psychoanalysis and literature / Robert Rogers. - New York: New York University Press, 1991. - xviii + 195 p. - In de reeks: Psychoanalytic Crosscurrents
ISBN: 0 8147 7443 1
Price: € 10,00

Faith and fiction: Creative process in Greene and Mauriac / Philip Stratford . - Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1964. - linen bound, 346 p.
Price: € 15,00

Het Casanova-complex: De dwangmatige verleider / Peter Trachtenberg. - Amsterdam: De Arbeiderpers, 1990. - garenloos, 335 p.
ISBN: 90 295 4908 4
Prijs: € 10,00

Pieter Rabus (1660-1702): Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting / J.J.V.M. de Vet. - Amsterdam/Maarssen: APA / Holland Universiteits Pers, 1980. - ingenaaid, xv + 450 p. - In de reeks: Studies van het Instituut voor Intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw 6. - Proefschrift, met los blad met stellingen, with a summary in English
ISBN: 90 302 1006 0
Prijs: € 30,00

Acta comparanda XIX: FVG / Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Antwerpen: Chris Vonck (ed.). - Antwerpen: Faculty for Comparative Study of Religions, 2008. - ingenaaid, 228 p.
ISSN: 0779 9853
D/4032/2008/1
Prijs: € 10,00


De valse dageraad: Het leven van Hroswitus Wikalensis, wereldreiziger en geleerde / Jan van Aken. - Amsterdam: Prometheus, 2004. - garenloos, 535 p.
Prijs: € 10,00

Albert Camus ou la parole manquante: Étude psychanalytique / Alain Costes. - Paris: Payot, 1973. - Bibliothèque scientifique collection Science de l'Homme. - broché, 255 p.
Prix: € 4,00

Tekeningen: Beeldtaal van het onbewuste / Gregg M. Furth. - Rotterdam: Lemniscaat, 1991. - garenloos gebonden, 159 p. - ill.
ISBN: 90 6069 789 8
Prijs: € 15,00

Het complete boek over dromen: Een handboek over de betekenis van dromen / Julia & Derek Parker. - Warnsveld: Terra, 1995. - Ingenaaide gecartonneerd, 208 p. - bibliografie, lexicon
ISBN: 90 6255 658 2
Prijs: € 10,00

De geheime woorden: Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis / J. Slavenburg. - Deventer: Ankh-Hermes, 1989. - 1e druk. - ingenaaid, 237 p. - ill. - Met onder andere Gnosis-Katharen-Steiner
ISBN: 90 202 5532 0
Prijs: € 7,00

Magri, Secchi e Spilungoni nell' arte, nella storia, nella letteratura / Ugo Viviani. - Arezzo: Ugo Viviani, 1927. - IV-(4)-223 p. con 74 ill. incisioni. - Collana di pubblicazioni storiche, letterarie ed artistiche Aretine, Vol. N 24. - L'autore era medico presso l'ospedale neuro-psichiatrico di Arezzo. - gesigneerd
Prijs: € 25,00

En uit de reeks: Beroemde Musici

Ludwig van Beethoven / Louis Couturier. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 106 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici I
Prijs: € 7,00

Johann Sebastian Bach / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 103 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici II
Prijs: € 7,00

Frédéric Chopin / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 155 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici III
Prijs: € 7,00

Claude Debussy / Rient van Santen. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1926. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 115 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici IV
Prijs: € 7,00

Franz Schubert / G. Keller. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 96 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici V
Prijs: € 7,00

Gustave Mahler / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 109 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VI
Prijs: € 7,00

W.A. Mozart / Wouter Hutschenruyter. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1927. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 100 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VII
Prijs: € 7,00

Franz Liszt / Constant van Wessem. - 's-Gravenhage: J. Philip Kruseman, z.j. - 1e druk. - linnen gebonden met stofomslag, 144 p. - ill. - In de reeks: Beroemde Musici VIII
Prijs: € 7,00


Onvergetelijke herinneringen aan Godfried Bomans / Godfried Bomans. - Music For Pleasure, 1982. - LP. - 1A022-58153
Prijs: € 15,00

Beelden van verlossing: Toelichting op het evangelie van Marcus / Eugen Drewermann. - 's-Gravenhage: Meinema, 1990. - ingenaaid, 307 p. - Inleiding dr. H. Andriessen
Prijs: € 6,00

Die Werke des Aegidius Albertinus (1560 - 1620): Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600 / Guillaume van Gemert. - Amsterdam: APA-Holland University Press, 1979. - Orig. Leinenband, XIX, (1), 921 S. - Ill. - Dissertation/Proefschrift met losse stellingen. - Sonderband in der Reihe: Geistliche Literatur der Barockzeit (GLB S.I)
ISBN: 90 302 1351 5
Preis: € 45,00

Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.: 1873 - 1948 / H.A. Korthals. - Amsterdam: Allert de Lange. 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 429 p. - met los errata-blad en aanbiedingskaartje
Prijs: € 35,00

Spiritualiteit: Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen / Jan van der Lans (sam.). - Baarn: Ambo, 1984. garenloos, 247 p. - Door zijn vrienden aangeboden aan Willem Berger
ISBN: 90 263 0675 X
Prijs: € 7,00

Rolls-Royce 101EX Media Information / Rolls-Royce. - CD-rom plus booklet. - 38 p. - in slipcase
Price: € 35,00

Psychoanalyse en literatuur: Samengesteld en van een inleiding voorzien door ... / Hendrik M. Ruitenbeek. - Amsterdam: Atheneum - Polak & Van Gennep, 1969. - garenloos, 319 p.
Prijs: € 7,00

Confession et psychanalyse / André Snoeck. - Paris / Bruges: Desclée de Brouwer, 1964. - broché, 127 p. - Bibliothèque d'Études psycho-religieuses
Prix: € 8,00

Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk / Johanna Stouten. - Amsterdam & Maarsen: APA-Holland Universiteits Pers, 1982. - ingenaaid, 343 p. - ill. - proefschrift met los blad stellingen
Prijs: € 25,00

Voor eigen gebruik / Corn. Verhoeven. - Utrecht: Ambo, 1969. - Ingenaaid, 169 p.
Prijs: € 5,00

Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart: Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting / P. van der Vliet. - Utrecht HES Uitgevers, 1982. - ingenaaid, 400 p. - ill. - proefschrift met los bijgevoegd blad met stellingen
Prijs: € 15,00

Psychologie und Sittlichkeit / Konrad Wolff. - Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1958. - Erstauflage, 274 S. - Mit einem Beitrag von Walter Furrer.
Preis: € 4,50

Les yeux ouverts: Entretiens avec Matthieu Galey / Marguerite Yourcenar. - Paris: Ed. Le Centurion, 1981. - broché, 339 p. - Ed. Le Centurion - coll. Les Interviews
Prix: € 8,00

In het licht der waarheid: De graalboodschap deel I / Abd-Ru-Shin. - Hilversum: Stichting Graalsbeweging in Nederland, 1987. - 3e druk. - linnen gebonden stofomslag, 226 p. - leeslint.
Prijs: € 10,00

Voor hetzelfde geld: Hoe geld de wereld stuurt en welke alternatieven er zijn / Henk van Arkel. - Utrecht: Strohalm/Jan van Arkel, z.j. - 1e druk. - garenloos, 240 p. - ills.
ISBN: 90 70 334 73 9
Prijs: € 3,50

De wereld als risicomaatschappij: Essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang / Ulrich Beck. - Amsterdam: De Balie, 1997. - garenloos, 120 p. - beperkt potlood
Prijs: € 3,00

Late verzen / Jacq. B. Besançon. - Santpoort: C.A. Mees, 1941. - 1e druk. - rood linnen gebonden, 104 p. - band ietwat gevlekt
Prijs: € 10,00

Formatieweeën / Jan Blokker. - Amsterdam: de Volkskrant, 1977. - ingenaaid, 50 p. - nieuwjaarsgeschenk: Een klein geschenk van de Volkskrant aan haar vrienden. Een keuze uit de columns 1977.
Prijs: € 3,00

Het leven van de mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 2 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 600 p. - ill. index
Prijs: € 10,00

Het wonder der natuur: I Hemel en aarde, II Leven en planten, III Dier en mens / Fritz Kahn. - Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1952. - 3 banden, ingenaaid gebonden, kunstleer, totaal 870 p. - ill. index
Prijs: € 12,00

Vox Carolina: Nijmeegsch Studenten Weekblad XVII-XIX, 1946-1949 / Katholieke Universiteit Nijmegen. - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1946 - 1949. - Halflinnen gebonden. - foto's, ill.
Prijs: € 15,00

L'Abbaye de Saint-Riquier / Robert Richard. - La Revue Francaise, non daté. - Broché. - 8 p.+ 2 planches illustrées en couleurs et en noir et blanc - photos en héliogravures
Prix: € 15,00

Hoe word ik een echte vrek? / Hanneke van Veen, Rob van Eeden. - Den Haag: Uitgeverij Zuinigheid met Vlijt, 1992. - garenloos, 64 p. - ill.: Wesley
ISBN: 90 74613 01 2
Prijs: € 5,00

Car culture / Frances Basham, Bob Ughetti, Paul Rambali. - London: Plexus Publishing, 1984. - Profusely illustrated, paperback, 144 p. - ill.
ISBN: 0 85965 032 4
Price: € 8,00

Aarde en wereld in ruimte en tijd: Een uiteenzetting voor iedereen / G. van den Bergh. - Amsterdam: Em. Querido, 1947. - vierde herziene druk. - ingenaaid halflinnen gebonden, 306 p. - ill. met 28 illustraties en 30 tekeningen
Prijs: € 6,00

USS Pueblo: De geschiedenis van een varende spion / Lloyd M. Bucher, Mark Rascovich. - Hoorn: 'Westfriesland', 1971. - garenloos gebonden met stofomslag, 399 p.
ISBN: 90 205 0626 9
Prijs: € 6,00

David Copperfield / Charles Dickens. - Amsterdam: Contact, 1947. - ingenaaid gebonden, 744 p. - In de reeks 'De onsterfelijken'. - vert en ingel. door J.B. van Amerongen, verlucht met teekeningen van Frans Lammers
Prijs: € 10,00

Aarde en heelal / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 239 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

Het onvoorstelbaar kleine / George Gamow. - Amsterdam: G.J.A. Ruys, [1962]. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 222 p. - ill. - In de serie: A.B.C. der natuurwetenschappen
Prijs: € 4,50

De muur / John Hersey. - Amsterdam: G.W. Breughel, zj. - 1e nederlandse druk. - ingenaaid linnen gebonden, 568 p. - vert. Jac van der Ster
Prijs: € 7,00

Ilias / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 452 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman.
Prijs: € 5,00

Odyssee / HOMERUS. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid met flappen, 369 p. - Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman. € 4,50
Prijs: € 4,50

Van Bronkos tot Zuurzak (en White Lady): Ruim 100 bekende Indonesische en Chinese gerechten, aangevuld met cocktail-recepten / Diana la Lau-Brendgen. - Amsterdam: Jacob van Campen, 1951. - 3e druk. - gecartonneerd met geïll. omslag, 70 p. - ill.: R.F. Planten. - In de serie: De Wijze Jacob, nr.11. - De rug van de omslag is afgescheurd, de achterflap is nog aanwezig.
Prijs: € 5,00

The Family of Woman: Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang / Jerry Mason (red.). - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1979. - ingenaaid gebonden met stofomslag; 192 p. - ill. foto's. - gaatje op de rug in het stofomslag
ISBN: 90 269 4701 1.
Prijs: € 9,00

Tussen mens en nevelvlek: Tweede serie populair-wetenschappelijke radio causerieën / C. van Rijsinge. - Amsterdam: G.W. Breughel, 1952. - ingenaaid, linnen gebonden, 207 p. - ill.
Prijs: € 5,00

Behoud en herstel van antiek: Een alfabetische gids: werkwijzen en methoden - materialen en middelen - uitgebreide adreslijst / Tom Rowland. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1984. - garenloos gecartonneerd, 164 p.
isbn 90 230 0549 X
Prijs: € 5,00

Rembrandts leven en kunst / Jan Veth. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1941. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 246 p. - ill. - inl. en toel. J.Q. van Rechteren Altena
Prijs: € 9,00

Tesserae romanae: Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht op 2 Oktober 2002 / Josine Blok et al. (red.). - Utrecht: Instituut Geschiedenis, 2002. - ingenaaid, 94 p. - verschijnt tevens als Utrechtse Cahiers, 23 (2002) nr.1
ISBN: 90 72131 48 7.
Prijs: € 12,00

De wonderbaarlijke avonturen van Baron van Münchhausen / Godfried Bomans (vert.). - Bussum/ Antwerpen: Van Holkema & Warendorf / Standaard Uitgeverij, 1980. - garenloos gebonden met stofomslag, 175 p. - met prenten van Gustave Doré
ISBN: 90 269 4789 5
Prijs: € 12,00

Richard Green: Annual Exhibition of Sporting Paintings / Richard Green catalogue. - London: Richard Green, 1978. - Illus. wraps, 107 p. - full color catalogue
Price: € 10,00

Elseviers grote antiekencyclopedie / Jacqueline Ebeling et al. (vert. en bewerking). - Amsterdam: Elsevier, 1977. - ingenaaid kunstleer gebonden met stofomslag, 400 p. - Ill. - Vertaling en bewerking van 'Collins encyclopedia of antiques'
ISBN: 90 10 01484 3
Prijs: € 15,00

Hotel Vesuvius: Een vroolijke roman van zon en druiven en onverstandige politiek / Johan Fabricius. - Den Haag: H.P. Leopold, 1947. - 1e dr. - ingenaaid halflinnen gebonden, 185 p. - Ill.: Johan Fabricius
Prijs: € 6,00

Christelijke theologie na Auschwitz: Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme / Hans Jansen. - 's-Gravenhage: Boekencentrum. 1982. - 5e druk. - ingenaaid gebonden met omslag, 675 p. register
ISBN: 90 239 0606 0
Prijs: € 15,00

Natuurkunde en wijsbegeerte / James Jeans. - Den Haag: H.P. Leopold, 1948. - ingenaaid linnen gebonden, 304 p. - register
Prijs: € 6,00

Die Konstruktion alter Möbel: Form und Technik im Wandel der Stilarten: Truhen, Schränke, Kommoden, Betten, Tische und Sitzmöbel in detaillierten Werkzeichnungen. Ergänzt durch 185 Lichtbilder von der Romantik bis zum Biedermeier / Erich Klatt, unter Mitarbeit von Georg Himmelheber. - Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, 1967. - 2e Auflage. - OLwd. mit OU, 192 S. - Deutsch, Französisch und Englisch.
ISBN: 3 87346 014 9
Preis: € 60,00

Dieven in de nacht: De kroniek van een experiment / Arthur Koestler (vertaling Koos Schuur). - Amsterdam: De Bezige Bij, 1947. - 1e druk. - halflinnen ingenaaid gebonden. 390 p.
Prijs: € 6,00

De Jacobsladder / Siegfried E. van Praag. - Den Haag: Leopold, 1969. - ingenaaid linnen gebonden met.stofomslag, 299 p.
Prijs: € 6,00

Les meubles régionaux en France / Claude Salvy. - Paris: Gründ, 1967. - relié en cartonnage d'édition sous jaquette d'édition illustrée couleurs, 191 p. - ill. photos couleurs et noir et blanc. - 'Collection de l'amateur' dirigée par Pierre Mazars
Prix: € 15,00

Noach Pandre / Salman Sjneoer. - Amsterdam: Wereldbibliotheek, z.j. [1939?]. - 2e druk. - ingenaaid halflinnen, 295 p. - Bandontwerp en frontispice: Rein Snapper
Prijs: € 6,00

Crébillon Fils ou le libertinage galant / Roman Wald-Lasowski. - Nijmegen: Eigen beheer, 1984. - garenloos, 177 p. typoscript. - ill. - Proefschrift, los bijgevoegd stellingen. - verder los bijgevoegd: cv en een nederlandse samenvatting
Prix: € 20,00

Charles de Gaulle: alleen voor Frankrijk / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 245 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Operatie Overlord: Deel 1 De muur / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 242 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Tito: De partizaan / Jan Bauwens et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 232 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

De huisarts en zijn patient: Grondslagen van het medisch denken en handelen / J.T. Buma. - Amsterdam: Allert de Lange, 1950. - linnen gebonden zonder stofomslag, 264 p. - ill., registers. - Uitgavenreeks Jasonpers Universiteitspers
Prijs: € 10,00

Lewis Carroll victoriaans fotograaf / Lewis Carroll. - Amsterdam: Meulenhoff, Landshoff, 1979. - ingenaaid, 94 p. - ill. - inl.: Helmut Gernsheim
Prijs: € 10,00

Alarm in Pearl Harbor / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 233 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Bernard Montgomery: De generaal met de baret / H.C. Ebeling et al.. - Zwolle: J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid gebonden, kunstleer met stofomslag, 228 p. - Foto's. - In de reeks: Dossier 1940 - 1945
Prijs: € 3,50

Verdun: Het grote gericht / P.C. Ettigerhoffer. - Zwolle: Erven J.J. Tijl, z.j. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p. - ill. foto's
Prijs: € 10,00

Op het tweede gezicht / Kees Fens, Bas van Kleef. - Amsterdam: De Volkskrant, 1998. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 128 p. - tekeningen van Opland & Waldemar Post. - jaarwisselingsgeschenk Volkskrant
ISBN: 90 7147452 6
Prijs: € 4,50

Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat Generation, and America / Dennis McNally. - New York: Random House, 1981. - First edition. - Hard Cover, 8vo. Quarter bound in black cloth with dust jacket, xi + 400 p. Photos, notes, index.
ISBN: 0 39450011 3
Price: € 15,00

Messias-Koning / Josef Pickl. - Roermond - Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 1946. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 264 p.
Prijs: € 5,00Omzwervingen: De geschiedenis van het joodse volk / Chaim Potok. - 's-Gravenhage: BZZTôH, 1999. - garenloos, 495 p.
ISBN: 90 5501635 8
Prijs: € 8,00

Het priesterschap der vrouw / Oda Schneider. - Amsterdam: Fidelitas,1935. - 2de druk. - ingenaaid gecartonneerd, onopengesneden, 100 p. - Vertaling: Anton van Welsem, voorwoord: F. Frencken.
Prijs: € 7,00

De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908: Eene historische schets / Arn.J.H. van der Velden. - Nijmegen: L.C.G. Malmberg, 1908. - 1e druk. - 400 p. + 24 buitentekst platen. - XIX bijlagen (naamlijsten, ed.). - opnieuw ingebonden (bibliotheek?) dus helaas niet de Jugendstill-band!
Prijs: € 10,00

100 Gestalten uit de wereldgeschiedenis: deel 1 / Rinko Wiersma (pseudoniem van Gerardus Johannes Marinus van het Reve, vader van...). - Amsterdam: W.L. Salm & Co., 1948. - linnen gebonden, 320 p. - later uitgegeven als: Grondleggers der cultuur uit dertig eeuwen; een selectie. - Amsterdam, 1967 als: Tijdsbeelden, typen en topfiguren
Prijs: € 8,00 ?Apeldoorn in opkomst: De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw / C.J.C.W.H. Arnold. - Zutphen: De Walburg Pers, 1971. - in genaaid, 236 p. - ill. Bibl. Reg. - Gelderse Historische Reeks I
ISBN: 90 6011 331 4
Prijs: € 10,00

Vastgelegd voor later: Indische foto's ( 1917 - 1942) van Thilly Weissenborn / Ernst Drissen (verz.). - Amsterdam: Sijthoff, 1983. - ingenaaid, 151 p. - voorwoord Olaf J. de Landell.
ISBN: 90 218 3116 3
Prijs: € 10,00

Zen in de kunst van de theeceremonie / Horst Hammitzsch. - Amsterdam: De Driehoek, 1988. - ingenaaid, 96 p. - ill.
ISBN: 90 6030 450 0
Prijs: € 5,00

Met Koninklijke Allure: Royal Enterprises in the Netherlands / M.R. van der Krogt (red.). - Rijswijk: Print Code, 1990. - ingenaaid gebonden, 168 p. - Nederlandse en Engelse tekst. Beschrijving van Nederlandse bedrijven die het predikaat "Koninklijke" mogen voeren.
Prijs: € 8,00

Alexander-techniek / Robert Macdonald, Caro Ness. - Kerkdriel: Librero, 2002. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 224 p.
ISBN: 90 5764 272 7
Prijs: € 4,00

Pooh's quiz book / A.A. Milne. - New York: E.P. Dutton, 1977. - 1st ed. - hardcover, dustwrapper. - ill. E.H. Shepard
ISBN: 0 525 37485 X
Price: € 3,00

Afro-amerikaanse godsdiensten en culten / A. Pollak - Eltz. - Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1970. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 221 p. - ill.
Prijs: € 10,00

School, luisterboek gebaseerd op Een kringetje van tralala / Carry Slee, Dagmar Stam. - Company of Kids, 2005. 2 CD. - voorgelezen door Wietek van Dort
ISBN: 90 8519 400 8
Prijs: € 3,50


Verweesd weerzien: Roman over jaargenoten / Hans den Tonkelaar. - Westervoort: Van Gruting, 2004. - garenloos, 207 p.
ISBN: 90 75879 23 7
Prijs: € 4,50

Kees van Dongen / Charles Wentinck. - z.p.: Philips, z.j. - geniet 28 p. incl 12 kl.platen, 1 foto. - engelse tekst
Prijs: € 3,00

Ben Zuidema: De infiltranten / Leon Zoeteman. - Leiden: Batteljee & Terpstra, 1986. - 1e druk. - garenloos, 186 p.
ISBN: 90 6774 039 X
Prijs: € 4,00

Aspecten der Nederlandse muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1952. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschappen aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

De gedachtegang in de muziek / Hendrik Andriessen. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1963. - 1e druk. - Cahier/geniet, 14 p. - Afscheidscollege gegeven door prof. Hendrik Andriessen, buitengewoon hoogleraar aan Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 7,00

Esthetische vragen bij 'actieve deelname' / Alph. J. M. Asselbergs. - Utrecht: Oosthoek's uitgeversmaatschappij, 1967. - 1e druk. - Cahier/geniet, 19 p. - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Prijs: € 5,00

Tweemaal Dante / W. J. M. A. Asselbergs. - Utrecht/Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1964. - 1e druk. - Cahier/geniet, 22 p. - Rede uitgesproken bij de viering van de 41e Dies Natalis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. - bijgevoegd rouwkaart
Prijs: € 7,00

Het Wohltemperirte Clavier van Johann Sebastian Bach: Ontstaan, geschiedenis en bouw van het werk benevens bespreking van vele vraagstukken, aanteekeningen en verklaringen... / Hans Brandts Buys. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1944. - Linnen gebonden, 322 p. - ill.
Prijs: € 3,00 alleen kopen vanwege de inhoud want boek is in slechte staat

Bouwen aan rendement: Vastgoed binnen de beleggingsportefeuille / Huib Boissevain. - Amsterdam: Het Financieele Dagblad/Business Contact, 2002. - garenloos gebonden, 111 p. - ISBN: 90 254 1605 5
Prijs: € 5,00


Bewust-er-zijn: Oefeningen voor een heldere levenswijze / Joop van der Hagen. - Amsterdam: Bres, 1995. - garenloos, 152 p. - Praktijkreeks
ISBN: 90 6229 043 4
Prijs: € 5,00


Geen agenda: Verhalen / Herman Koch. Amsterdam: Meulenhoff, 1998. - 1e druk. garenloos, 156 p. - met opdracht en gesigneerd
ISBN: 90 290 5439 5
Prijs: € 8,00

Acties in de Archipel: De intelligence-operaties van NEFIS - III in de Pacific-oorlog / J.J. Nortier. - Franeker: T. Wever B.V., 1985. - linnen gebonden, garenloos met stofomslag, 334 p. - ill., kaarten
ISBN: 90 6135 389 0
Prijs: € 15,00


Het lelietheater: Een jeugd in China / Lulu Wang. - Amsterdam: Vassallucci, 1997, 27e druk. - garenloos gebonden met stofomslag, 495 p.
ISBN: 90 5000 058 4
Prijs: € 7,00 als nieuw

Een draad van angst: Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna / Theo Wilton van Reede, Arjan Onderdenwijngaard. - 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1984. - 1e druk. - ingenaaid, 159 p. -ill. reg.,
ISBN: 90 236 5585 0
Prijs: € 6,00

Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek: Vijfde deel / E.S.A. Bloemen et al. (red.). - Utrecht: Stichting JbGBT, 1988. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 489 p. - JbGBT 5(1988)
ISBN: 90 71166 07 4
Prijs: € 12,50

Sanguis Christi: Het spel van het Heilig Bloed van Brugge: Een proloog en drie bedrijven / Jozef Boon. - Leuven: "Opbouwen", 1947. - 6e druk. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 109 + iii p. - ill. - muziek: Arthur Meulemans, regie: Anton van de Velde
Prijs: € 3,00


Flarden van verder: EurAsia CabrioChallenge 2007 / Christiaan Brunen, Gerben Stolk. - Amsterdam: UNUSUAL, 2007. - ingenaaid gebonden, 228 p. - foto's: Erik de Wildt
ISBN: 90 9022309 4
Prijs: € 20,00

Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië / F.J.F.M. Duynstee. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1961. - ingenaaid, 431 p. - Kwadraadpocket no. 3. - als nieuw
Prijs: € 8,00

Opstanding der bomen / Omer Gielliet. - Moerbeke-Waas: Eigen beheer, 1981. 1e druk. - ingenaaid, 180 p. - Met een voorwoord van Anton van Wilderode
Prijs: € 6,00


Landleven: Het boerenbestaan van toen / Ton de Joode. - Amsterdam / Brussel: Elsevier, 1981. - ingenaaid gebonden, stofomslag, 239 p. - Foto's: Peter Schütte, ill. stofomslag met scheurtje
Prijs: € 6,00

Henri Grégoire en de katholieken van Nederland / L.J. Rogier. - Hilversum / Antwerpen: Paul Brand, 1964. - ingenaaid met flappen, 32 p. - Rede uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 11 december 1964. - bijgevoegd een plaatsbewijs plus een Volkskrant-artikel 1 juni 1964
Prijs: € 10,00

Horas! Een Batakboek / G.L. Tichelman. - Amsterdam: Jacob van Campen, z.j. - ingenaaid met flappen, 84 p. - ill., kaart. - met bijdrage van F.J.J. Dootjes. - In de reeks: De wijze Jacob, nr.6
Prijs: € 6,00


In de ban van de ring deel 1 : De reisgenoten / J.R.R. Tolkien. - Amsterdam: Uitgeverij M, 2002. - garenloos,
ISBN: 90 225 3196 1
Prijs: € 7,00


Gelderland: Literaire reis langs het water / Chris de Bont (inl.). - Zeist: Stichting Achterland, 2005. 1e dr. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 125 p. - ill.:
Prijs: € 5,00

De man die de sterren oppoetste / Claude Clément. - Heemstede: Altamira, 1992. - ingenaaid gebonden, oblong, z.p. - ill.: John Howe, vert.: Ernst van Altena
ISBN: 90 6963 212 8
Prijs: € 4,00

Trainen voor wielrenners / Gerard Daniels. - Gent: Het Volk, 1978. - 1e druk. - garenloos, 186 p. - ill.
Prijs: € 3,50

"Kom, eet mijn brood ....": Exemplarische verkenningen naar het goddelijke in het alledaagse / Maaike de Haardt. - Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. - geniet, 40 p. - Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting ...
ISBN: 90 9012843 3
Prijs: € 3,00

Batik bedrukte stof klein lederwerk / Herman Hana. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1925. - 1ste druk. - ingenaaid, 71 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00

Het moderne meubel / Just Havelaar. - Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1924. - 1ste druk. - ingenaaid, 72 p. - ill. - Uit de serie: De toegepaste kunsten in Nederland.
Prijs: € 20,00


Arthur en de lettervreter: Stripboek / Paul Hulshof (tek.), Henk van Kerkwijk (tekst). - CPNB, 1973. - geniet, 37 p. - Ter gelegenheid van de kinderboekenweek 1973
ISBN: 90 70066 068
Prijs: € 3,50

Het sportpaard: Handboek en naslawerk voor eigenaars, ruiters en fokkers / Jasper Nissen, Wouter Slob. - Amsterdam: Kosmos, 1970. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 327 p. - ill., foto's, reg. -
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00

Handleiding voor de kleurkanariekweker / H.J. Veerkamp. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie., 1967. - ingenaaid gebonden met stofomslag, 216 p. - ill.
ISBN: 90 215 0060 4
Prijs: € 8,00


De wet van de letter: Literatuur en rechtspraak / Klaus Beekman, Ralf Grüttemeier. - Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2005. - garenloos, 232 p. - o.a. Theo van Gogh, Joost Zwagerman, A.F.Th. van der Heijden.
ISBN : 90 2530 318 1
Prijs: € 8,00


De wereld van Godfried Bomans / Jeroen Brouwers. - Amsterdam: Atlas, 1998. - garenloos, 191 p. - ill.
ISBN: 90 450 0361 9
Prijs: € 10,00

Johann Joachim Winckelmann: Een portret in brieven / Hein L. van Dolen, Eric M. Moormann (red.). - Baarn: Ambo, 1993. - Linnen gebonden met stofomslag, leeslint. - 429 p.
ISBN: 90 263 1197 4
Prijs: € 20,00

Geboorte van de kliniek: Een archeologie van de medische blik / Michel Foucault. - Nijmegen: Uitgeverij SUN, 1986. - ingenaaid gebrocheerd
ISBN: 90 61682401
Prijs: € 15,00

Verzamelde gedichten / Pé Hawinkels. - Nijmegen: Uitgeverij De Stiel, 1988. - 1e druk. - gebonden met stofomslag, 388 p. - Oplage 2150 ex.
Prijs: € 25,00

Jan Rot: Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar / Marien van der Heijden. - Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988. - ingenaaid, 175 p. - 91 ill.
ISBN: 90 6861 028 7
Prijs: € 10,00

De macht van het schone woord: Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw / Jozef Janssens, Remco Sleiderink (red.). - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2003. - ingenaaid, 270 p. - ill.
ISBN: 90 6306 465 9
Prijs: € 10,00

Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking: D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952 / Walter H. Salzmann. - Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999. - ingenaaid, 319 p. - ill. noten, reg.
ISBN: 90 12 08641 8
Prijs: € 10,00

Filosofisch woordenboekje / Voltaire. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975. - Kattengatboeken. - 1e druk. - garenloos, 166 p. - Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Jean A. Schalekamp
ISBN: 90 29554339
Prijs: € 6,00


Verboden toegang: Verkenning rond het menselijk territorium / C.B. Bakker, M.K. Bakker-Rabdau. - Antwerpen / Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel, 1974. - ingenaaid, 320 p.
ISBN: 90 289 0005 5
Prijs: € 6,00De Nijmeegse Pallas: De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679 / Hans Bots, Toon Kerkhoff. - Nijmegen: UMC St. Radboud, 2001. - ingenaaid linnen gebonden, goudopdruk en stofomslag. - Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de academische gezondheidszorg in Nijmegen.
ISBN: 90 75697 72 4
Prijs: € 8,00

Kronkelgroeven: Kees Brusse en Ko van Dijk lezen verhalen van Simon Carmiggelt die ook de verbindende teksten spreekt / . - Philips Parlando, 1962. - LP, Philips P 08075 L. - uitklapbare hoes. Met hoestekst door Dimitri Frenkel Frank.
Prijs: € 10,00De lof der zotheid / Desiderius Erasmus. - Amsterdam: H.J. Paris, z.j. - ingenaaid, 332 p. - ill. Hans Holbein de Jongere. - Latijnse en Nederlandse tekst, vert. A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
Prijs: € 7,00

Een nacht van liefde: Een bundel bizarre verhalen / Hans L. Koekoek. - Amsterdam: L.J. Veen, z.j. - 1e druk. - ingenaaid, 187 p. - ARP 4
Prijs: € 7,00

Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding / Bernard Kruithof. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1990. - ingenaaid, 276 p. - dissertatie. - ill. lit. opg., reg. samenvatting in het Engels
Prijs: € 20,00

De Keizer van Portugal / Selma Lagerlöf. - Amsterdam: H.J.W. Becht, 1915. - 2e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 260 p. - naar het Zweedsch vertaald door Margaretha Meyboom
Prijs: € 10,00Joseph Roux: And the Course de Vélocipèdes; le Départ. 1869 / Scotford Lawrence. - Nijmegen: Velorama, 2007. - ingenaaid gebonden, 62 p. - ill.
Price: € 10,00

Life studies and For the union dead / Robert Lowell. - New York: The Noonday Press, 1969. - Softcover, 72 p.
Price: € 2,00

Man & Paard / Boudewijn Paans. - Amsterdam: De Harmonie, 1986. - 1e druk. - garenloos, 188 p. - selectie uit de Volkskrant stukken.
ISBN: 90 61693144
Prijs: € 5,00

De klokken luiden: Fantasieën over den zin des levens / C.L. Schleich, Martien Beversluis (vert. en inleiding). - Amsterdam: Kosmos, z.j. - linnen gebonden, 295 p.
Prijs: € 8,00

De laatste paus en de antichrist / Wladimir Solowjew. - Tielt/Den Haag: Lannoo, 1959. - ingenaaid gecartonneerd, 68 p. - Met een epiloog: 'De grote Russische christen Wladimir Solovjev' door W.P. Theunissen. - deel 4 uit de Humanitas-reeks. - Solowjew stond model voor de Aljosja-figuur in 'De Gebroeders Karamazow' van Dostojewski.
Met opdracht en signatuur van W. Theunissen
Prijs: € 4,50Zorg en de staat: Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd / Abram de Swaan. - Amsterdam: Bert Bakker, 1990. - garenloos, 340 p. - noten, bibliogr. reg.
ISBN: 90 351 0685 7
Prijs: € 8,00

Vlammende verten / Margot Vos. - Amsterdam: Em. Querido, 1926. - 1e druk. - ingenaaid linnen gebonden, 73 p.
Prijs: € 7,00

The Joyous Cosmology: Adventures in the chemistry of consciousness / Alan Watts. - New York:, Vintage Books, 1962. - 1st ed. softcover. - Foreword by Timothy Leary and Richard Alpert. - Illustrated with 21 plates. - V-299 A Vintage Giant
Prijs: € 15,00Terug naar Endegeest: Patiënten en hun behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997 / Gemma Blok, Joost Vijselaar. - Nijmegen: SUN, 1998. - ingenaaid met flappen, 319 p. - ill. noten, literatuurlijst
ISBN: 90 6168 646 6.
Prijs: € 15,00

Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ('De kleine Hans'): Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans/ Ziektegeschiedenissen 1 / Sigmund Freud. - Meppel / Amsterdam: Boom, 1979. - ingenaaid linnen gebonden met stofomslag, 190 p.
ISBN: 90 6009 381 x
Prijs: € 12,00


In Limbo: The story of Stanley's rear column / Tony Gould. - Newton Abbot: Reader's Union, 1979. - Hard Cover, 269 p.
Price: € 4,50


Tieler - en Bommelerwaarden 1327-1977: Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard / O. Moorman van Kappen, Jan Korf, W.A. Baron van Verschuer. - Tiel, Zaltbommel, 1977. - blauw linnen gebonden, xiv, 442 p. - ill.
ISBN: 90 90000542
Prijs: € 15,00

Terugkeer / Alard Schröder. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 89 p. - In de reeks: De Bezige Bij 60
ISBN: 90 23415736
Prijs: € 3,00

Wandelingen door oud-Den Haag / Johan Schwencke. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966. - 2e druk. - ingenaaid gebonden. - 324 p.
Prijs: € 10,00

Ondernemen in sigaren: Analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 / K.E. Sluyterman. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1983. - linnen gebonden, XXXVII, 319 p. - In de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LVIII
ISBN: 90 70641070
Prijs: € 10,00

Het eiland van Dordrecht: Een verkenning van een boeiende streek / H.A. Visscher. - Dordrecht: Nationaal Landschapskundig Museum, 1988. - 2e druk. - 120 p.
Prijs: € 10,00

Arnhemmers / W. Zurné, F. de Bie. - Arnhem: Stichting Kulturele Aktiviteiten, 1981. - ingenaaid gebrocheerd. - 214 p.
Prijs: € 15,00

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1982 / Jan Brabers. - Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1994. - Linnen gebonden met stofomslag, 567 p. - Ill. foto's, register. - nieuwstaat
ISBN: 90 71478 33 5
Prijs: € 25,00

Oranje - Bolsjewisme onder Nazidruk: Toneelstuk in 8 bedrijven / Th. Rijks. - Eigen beheer? - Speelt in het Westfaalse grensgebied en is geschreven in dienovereenkomstig dialect 'Nederduuts'?
Prijs: € 3,00

Claudia's hof: Een legende / Ernst von Wildenbruch. - Arnhem: G.W. van der Wiel & Co., 1898. - geniet met papieren omslag, 80 p. - Vert. door Cédé
Cédé is opgenomen in: A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamlooze schrijvers. B.M. Israël, Amsterdam 1970 (herdruk van uitgave 1928). Maar ook daar onbekend.
Prijs: € 5,00

Het evangelie der waarheid: Een archeologische vondst: Een gnostisch geschrift / J. Zandee. - Amsterdam, Ten Have, 1965. - garenloos, 128 p. - Carillon-reeks, nr. 40
Prijs: € 3,50China en de Nederlanders: Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen 1600-2008 / Leonard Blussé, Floris-Jan van Luyn. - Zutphen: Walburg Pers, 2008. - ingenaaid, 256 p.
ISBN: 90 5730 545 0
Prijs: € 15,00


Bomans: Met een glimlach Deel 2 / Godfried Bomans. - Heemstede: Negram, 1976, - LP. - NK 215. - Fragmenten het radioprogramma "Problemen verdwijnen waar de Kopstukken verschijnen".
Prijs: € 15,00Gerard & Cornelis van Spaendonck: Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs / Margriet van Boven, Sam Segal. - Maarssen / 's-Gravenhage: Gary Swartz / SDU, 1980. - ingenaaid, 222 p. - ill. in kleur en z/w
Prijs: € 15,00
Een hardback-versie: € 25,00

Boudewijn Büch over Redmond O'Hanlon: Over Boudewijn Büch / Boudewijn Büch. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990. - 1e dr. - garenloos, 43 p. - foto's. - Twee verhalen: Boudewijn Büch: 'Een vriendschap met de wereld', Redmond O'Hanlon 'Een persoonlijk bolwerk tegen de chaos'
Prijs: € 15,00

Reinaert de Vos: Opera in drie bedrijven met proloog en epiloog. - Libretto met gebruikmaking van de herberijming van Jan Frans Willems (1834) / Anton van Deursen. - Nijmegen: Nijmeegse Muziekschool i.s.m. G.A.J. van Kalmthout, 1971. - LP. - NM 71-002. - Hoogtepunten uit de opera ter gelegenheid van de bouw van het Cultureel Centrum 'De Lindenberg' te Nijmegen
Prijs: € 15,00Hints voor een diagnose: Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn / Otto Duintjer. - Baarn: Ambo / Wijsgerig, 1988. - ingenaaid, 189 p.
Prijs: € 6,00


Bach en het getal: Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esotherische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach / Kees van Houten, Marinus Kasbergen. - Zutphen: De Walburg Pers, 1986. - ingenaaid, 216 p. - muziekannotatie. - Met Engelse, Duitse en Franse samenvatting.
Prijs: € 15,00

Richtingslijnen: Beschouwingen / Nellie van Kol. - Amsterdam: Em. Querido, 1931. - ingenaaid halflinnen gebonden, 293 p. - portret. - verzameld door Lili Schaaik-Van Kol en Ida Heijermans. Met een inl. van J.H. Gunning. - Naast Jan Ligthart, een publicerende pedagoge, met name in: "De Vrouw".
Prijs: € 6,00

Herinneringen 150 jaar Parochie H. Lambertus Reuver 1834-1984 / H. Lambertus Reuver. - Reuver: Eigen beheer, 1984. - 1e druk. - opl. 1500 ex.
Prijs: € 7,00Settela: Het meisje heeft haar naam terug / Aad Wagenaar. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995. -, 155 p. - met buikbandje!
Prijs: € 7,50


Coventry: A century of news / Alton Douglas, Dennis Moore. - Warwickshire: Brewin Books, 2000. - 3rd impr. - sewed paperback, 132 p. - b/w ill.
ISBN: 1 85858 055 2
Price: € 7,00

Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos: (1939 - 1993) / Ronald Havenaar. - Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1993. - 2e druk. - ingenaaid, 488 p. kaarten, noten, biliografie, personenregister
ISBN: 90 282 0827 5
Prijs: € 10,00This literary life / Peter van Straaten. - Minneapolis: Coffee House Press, 1991. - 68 p.
ISBN: 0918273927
Price: € 5,00


homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjes
Voor een eventuele bestelling of informatie over een uitgave mailt u naar supplement

home


© 2001 supplement. design: rob melssen