Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976
bank: NL49INGB0008163337
email: supplement
Under construction!


Aanbiedingen uitgaven m.b.t. Berg en Dal


En uiteraard de verschillende plaatsen die onderdeel uitmaken van deze gemeente te weten de voormalige gemeenten Beek Ubbergen, Goesbeek en Millingen.

Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.
ALGEMEEN

Groesbeek Heights – Jansberg


Groesbeek Heights 2

In 2018 verscheen het eerste deel van Groesbeek Heights, met een uitvoerige beschrijving van de Duivelsberg als decor van oorlogshandelingen in 1944 en 1945. Als vervolg op deze succesvolle publicatie hebben de onderzoekers zich gericht op het heuvelachtige gebied ten zuiden van Groesbeek, de Jansberg en omgeving.

De Jansberg stond vanouds bekend als aantrekkelijke woonlocatie. Reeds de Romeinen bouwden hier de grootste villa op Nederlands grondgebied. Het negentiende-eeuwse landgoed Sint-Jansberg zou je kunnen zien als een echo van deze villa, met allerlei mooie waterpartijen. Alles veranderde in september 1944, toen Amerikaanse parachutisten hier landden in het kader van Operatie Market Garden. De daaropvolgende maanden streden Geallieerden en Duitsers om het bezit van deze omgeving. Vanwege de nietsontziende gevechten en verwoestingen kreeg het gebied de bittere bijnaam Vallei des doods.

Net als op de Duivelsberg hebben de onderzoekers ook de Jansberg met archeologische precisie in kaart gebracht. Veel sporen van de oorlog, zoals loopgraven, schuttersputten en manschapsverblijven zijn nog altijd zichtbaar. In dit boek worden deze hedendaagse sporen gekoppeld aan een uitgebreide historische beschrijving, rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten. Zo komt dit voormalige oorlogslandschap op een unieke manier weer tot leven.

Titelbeschrijving

Groesbeek Heights 2: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Sint-Jansberg en omgeving / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2024. - 2e druk. - 160 p. - ill.
Prijs: € 17,95Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken


Een nieuwe facsimile uitgave van de derde druk van deze maar zeer spaarzaam te verkrijgen originele uitgave uit 1890 van de hand van B. Ter Haar Bz. De oorspronkelijke uitgave werd uitgegeven door H.C.A. Thieme en was uiteraard gericht op de gegoede gasten van het Hotel BERG-EN-DAL die een "pensionsprijs met inbegrip der Kamer voor f 3,50" kon veroorloven.
Bij de nieuwe uitgave is los een wandelkaart bijgevoegd.

Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken / B. ter Haar Bz. - 75 p. - garenloos gebonden. - met losse wandelkaart. - Facsimile uitgave van de derde verbeterde en vermeerderde druk uit 1890. - € 15,00


'Bezet, bevrijd & geplunderd'


Bezet, bevrijd & geplunderd: Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945 / Paul Thissen, Paul Klinkenberg en Paul van der Heijden. - Nijmegen: Vantilt, 2020.
Prijs: € 19,95

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Onderzoek naar wat zich afspeelde in de regio Nijmegen leidt tot een onthutsende conclusie: met name in de geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Ottersum en Gennep blijken vrijwel alle gebouwen leeggehaald. Geallieerde troepen – Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken.

Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd toont de bijzondere situatie in de regio Nijmegen, een militaire zone waar het oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar tienduizenden militairen samengepakt leefden onder barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak, anderen uit zelfverrijking of simpelweg als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders.
BEEK UBBERGEN

Alle dagen kermis in de lucht


Alle dagen kermis in de lucht: Dagboek van Marie Dazert-Postma 17 september 1944 – augustus 1945 en verhalen over enkele Beekse families in oorlogstijd / Josine Franken. - Beek: stichting Margot van Boldrikfonds, 2022. - gebonden hardcover, rijk geïllustreerd full-colour, 200 pp. - ISBN 9789082791839
Prijs: € 15,-


“Op Zondag 17 September 1944 in de H Mis van tien uur hoorden we schieten, bommen vallen, eng. De kapelaan stond juist te preeken… De kapelaan hield even op en maakte toen maar resoluut een einde aan z'n preek. Onder voortdurend lawaai gingen we te Communie.
Ik dacht als we nu eens dood moesten zou het toch wel een plechtig oogenblik zijn…”
Met deze strofe begint Marie Dazert haar dagboek en daarmee is meteen de toon gezet. Marie woonde in de Blokhut aan de Natte Beek en net als haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef zij een dagboek over de periode van Market Garden tot aan de bevrijding.
We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine van der Linde-Fontein, middels een aantal authentieke brieven die zij in deze periode schreef aan haar zus Betty en aan haar ouders.
De Beekse families Companjen en Franken vluchtten vanuit Beek naar de Werchense “Thornse Hof.” Achteraf bezien en ondanks het warme welkom van de familie Janssen, was dit geen goede keuze …

Josine Franken ontdekte de kopieën van de dagboeken van Marie Dazert en Eva de Ranitz in de archieven van het NIOD, waar zij zich na haar pensionering als logopedist, als vrijwilliger bezighoudt met het transcriberen en redigeren van oorlogsdagboeken.
Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en omgeving.
De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom: Meer dan 100 jaar steenfabricage in de Kekerdomse Ward / Jan Alexander van Weeghel. - Z.p.: Heemkundekring De Duffelt/Stichting Steen en Natuur, 2022. - ingenaaid gebrocheerd, 87 p. - In de reeks Heemstudie nr. 32.
Prijs: € 12,50
Oorlogsgeweld in de Ooijpolder


11 verhalen, verteld door autochtone bewoners van de Ooijpolder. Verhalen van mensen die deze tijd doorgaans bewust hebben meegemaakt en voor een groot deel meegewerkt hebben aan de goede afloop: in vrijheid weer samenleven in deze mooie polder. Het zijn verhalen over leven, over overleven en over dood. Verhalen van gewone mensen, die we hebben gekend en van wie kinderen en kleinkinderen er nog wonen. Verhalen en personen die we niet mogen vergeten.

Oorlogsgeweld in de Ooijpolder: Herinneringen uit Ooij-Persingen en -Erlecom / Cea van Dillen-Janssen en Ton van Dillen. - Heemkundevereniging De Duffelt, 2021. - 256 p. - 200 ill. - ISBN 9789082773620
Prijs: € 15,00


"De Amerikanen kuieren al door ons dorp"


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00

“DE AMERIKANEN KUIEREN AL DOOR ONS DORP”
Zo schrijft Eva op 20 september 1944 in haar dagboek. Er klinkt hoop en opluchting uit die zin, die ook de titel van het boek is geworden. Toch komt vanaf dan pas de oorlog heel dichtbij en zal het nog maanden duren aleer de bevrijding daar is. En al die maanden houdt Eva nauwgezet en met grote nauwkeurigheid haar dagboek bij. Mede dankzij haar talenkennis spreekt ze met de geallieerde leiders en hoort bij die gelegenheid over de stand van zaken van de strijd.
De samenstellers van het boek - Hans Giesbertz en Annemiek Lukassen - hebben geen bron onbenut gelaten om gegevens te checken en (beeld) materiaal te verzamelen ter illustrering van het boek. Gezegd mag worden dat zij daar uitstekend in zijn geslaagd. De vele (oorlogs)foto’s laten zien wat Eva beschrijft en maken daarmee de teksten zichtbaar. De adressen van diverse woningen die een rol spelen in het boek zijn vertaald naar de huidige adressering en gerelateerd aan de betreffende foto, waarmee voor eenieder de locatie herkenbaar wordt.
De bijlagen zijn interessant en vormen een waardevolle aanvulling op het dagboek. Zo wordt onder meer de bestemming van de in Ubbergen gelegen villa ‘Waalheuvel’ beschreven: noodhospitaal en opvanghuis voor evacués. Ook wordt de belangrijke rol van de Beekse huisarts en geneesheer Dr. Van Hasselt op ?Waalheuvel ? en die van de in Beek bekende Margot van Boldrik als zijn rechterhand daarbij beschreven.
Kortom een boek waarvan de inhoud na ‘75 jaar Bevrijding en Herdenking’ een breed publiek zal interesseren.

N70: Een iconische wandelroute


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellefleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
Uitverkocht!St. Laurentiuskerk in Kekerdom


St. Laurentiuskerk in Kekerdom: Een uniek monument / Harry Sanders. - Kekerdom: Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom, 2020. - 96 p. ill.
€ 15,00Kekerdom in bange dagen


Kekerdom in bange dagen: Oorlogsherinneringen / Johan Bekhuis (sam.). - Kekerdom: Stichting Vitaal Kekerdom, 2020. - 96 p. ill.
Prijs: € 22,50Het ziet hier zwart van de witte lakens


Het ziet hier zwart van de witte lakens: Leuthse evacués vertellen / Jan van Eck, Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2019. - ingenaaid gebonden, 197 p.
Prijs: € 15,00


Groesbeek Heights


Op zondag 17 september 1944 landden duizenden Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Groesbeek. Hun missie was het veroveren van de bruggen bij Grave en Nijmegen. Om zich te verdedigen tegen Duitse aanvallen verschansten de para’s zich in de heuvels tussen Groesbeek en Nijmegen, de ‘Groesbeek Heights’. Precies dit gebied, rond de Duivelsberg in Berg en Dal, stond bekend als een van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland, bezongen door dichters en veelvuldig op doek vastgelegd door Romantische schilders. In een mum van tijd veranderde deze schilderachtige omgeving in een bloedig militair landschap: villa’s en hotels transformeerden in hoofdkwartieren en observatieposten, wegen dienden als opmarsroutes en de geallieerden woelden de grond om voor de aanleg van talloze loopgraven en schuttersputten. Veel soldaten lieten het leven, zowel Geallieerden als Duitsers.

Dit boek biedt een uitgebreide beschrijving van de plek en de gebeurtenissen tussen september 1944 en februari 1945. Maar het boek biedt nog iets extra’s. Om te kijken hoeveel sporen van de oorlog nog aanwezig zijn in het landschap, hebben we met archeologische precisie de hele Duivelsberg in kaart gebracht. Voor Nederlandse begrippen tamelijk uniek. Het resultaat is een uitgebreid overzicht met de stille getuigen van de gevechten om de toen zo belangrijke ‘Groesbeek Heights’.

Titelbeschrijving:

Groesbeek Heights: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2019. - 136 p. - ill.
Uitverkocht


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50

De publicatie verhaalt over de strijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Ooijpolder en Duffelt. Toen de Canadezen de aanval openden, kregen ze te maken met een waterlinie van de Duitsers, en die hadden daar misschien zelf nog wel het meeste last van.
'Water als wapen' levert een schat aan nieuwe informatie. Deze publicatie is rijkelijk voorzien van illustraties, waarvan vele nog nooit eerder gepubliceerd uit Britse en Canadese archieven.Met behulp van de combinatietoetsen Ctrl-F kunt u op deze pagina zoeken naar auteur, (woorden uit de) titel, uitgever of anderszins.

WONEN AAN DE STRAATWEG VAN VROUWENDAAL TOT BRONHEUVEL

De ‘Straatweg’ is al 2000 jaar een belangrijke verbindingsweg tussen Nijmegen en Duitsland. Aan de weg, die onderaan de stuwwal ten oosten van Nijmegen naar de huidige Duitse grens loopt, is ook een lange bewonersgeschiedenis verbonden.
Dit boek geeft per (verdwenen) huis een beeld van het dagelijks leven aan de huidige Ubbergseweg (Nijmegen) en Rijksstraatweg (Ubbergen) door de eeuwen heen. Het start bij de voormalige gemeentegrens tussen Nijmegen en Ubbergen, het Vrouwendaal, en eindigt bij de grens van de vroegere Heerlijkheid Ubbergen.
Het boek is rijk geïllustreerd met honderden foto’s, prenten, bouwtekeningen, aktes, advertenties, kaarten, ansichtkaarten van de huizen, bewoners en omgeving. Annemiek Lukassen verrichtte jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van percelen in de voormalige gemeente Ubbergen. Pieternel Coenen-van Kerkhoff is kunst- en architectuurhistorica en schreef de teksten.
‘Wonen aan de Straatweg’ is een initiatief van de Stichting Margot van Boldrikfonds te Beek-Berg en Dal.

Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Uitverkocht!
Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00Beek, een voormalig lustoord

Onder deze titel verscheent het derde boek van Frederik Boll over het verleden van het dorpje tussen de stuwwal en het polderlandschap.

Nieuwe en ook jonge Bekenaren zullen het nauwelijks kunnen voorstellen, beseffen, maar in vervlogen tijden moet Beek een roemrijk wandelparadijs, een waar lustoord zijn geweest. Dat bewijzen oude prenten, ansichtkaarten, verhalen en ervaringen van tijdgenoten.
Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor afbeeldingen uit het verleden van Beek. Sites als 'Oud Beek' en 'Uit de oude doos' van Henk Baron getuigen daarvan. Daarnaast worden via whatsapp en faceboek regelmatig prentjes en foto´s van vroeger gedeeld.

Aan het begin van de negentiende eeuw ging Beek deel uitmaken van de nieuwe gemeente Ubbergen. Door de gemeentelijke herindeling in 2015 is daaraan na tweehonderd jaar een eind gekomen. Dat is wellicht een goed moment om eens terug te blikken naar de tijd van toen, maar ook om even over de schutting te kijken naar de nieuwe gemeentegenoten.

Met 'Beek, een voormalig lustoord' komt de lezer in aanraking met een bonte mengeling van verhalen, gebeurtenissen,feiten, meningen en anekdoten uit heden en verleden. Met name de negentiende eeuw speelt een rol van betekenis in dit boekje. Het is juist die periode dat Beek zich zal ontwikkelen van een armetierig gehucht tot een geliefd toeristendorp. En passant lezen we ook over watermolens, de kwade hond van meneer pastoor, de strijd tussen katholiek en protestant, dialect, richtlijnen voor de schout, drankmisbruik, lotgevallen van inwoners en over van alles en nog wat.

Titelgegevens: Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2017. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
Prijs: € 13,00De Steenmakers

De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00

Het boek brengt op een levendige en prettig leesbare wijze het leven en het zware werk van de steenfabrieksarbeiders in beeld, zoals we die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben gekend.
Dit alles kon tot stand komen dankzij het speurwerk van Wim Ebben. Over een reeks van vele jaren heeft hij vele families en instanties benaderd, hun (familie)albums met foto’s gekopieerd en thuis gedigitaliseerd. Zo is zijn passie uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling van duizenden foto’s met de ‘steenoven en het steenovenvolk’ als onderwerp.

voor foto's uit het boek: De Steenmakers
Het ziet hier zwart van de witte lakens: Leuthse evacués vertellen / Jan van Eck, Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2019. - ingenaaid gebonden, 197 p.
Prijs: € 15,00


Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3Aan de hand van vele interviews en ruim twee jaar onderzoek in diverse bronnen, vertelt Jan van Eck, het levensverhaal van 24 jongemannen uit Leuth en Erlecom die als dienstplichtig soldaat naar “Ons Indië” worden uitgezonden met als opdracht “Orde en Vrede” te brengen. Hun ‘tienertijd’ ervaren ze tijdens oorlog en evacuatie. Op weg naar volwassenheid worden ze uit de gemeenschap Leuth – waar het leven zich nog stapvoets afspeelt – getrokken.
Vaak onvoldoende getraind en na een lange zeereis van 6 weken komen ze terecht in een niets of niemand ontziende guerrilla-oorlog. We schrijven 1947 en volgende jaren van de vorige eeuw. Nederland en zeker ook Leuth en omgeving likt nog de wonden van de Tweede Wereldoorlog als ‘onze jongens’ (want dat zijn het) afscheid moeten nemen van ouders, broers en zussen. Het Katholiek Thuisfront verstuurt brieven en pakketjes. Bij terugkomst wordt door het Dorpscomité een feestelijk onthaal georganiseerd. Maar niet allen komen terug. De gemeenschap Leuth betaalt een zware tol. Rond de jaren zestig dreigt een zelfde situatie in Ned. Nieuw-Guinea. Zes Leuthse dienstplichtigen worden uitgezonden naar ‘ons laatste restje kolonie’ in de oost.
Het resultaat is een prachtig boek geworden, waarin op boeiende wijze en met passie voor de mens de achtergrond, de gezinssituaties en de ervaringen van al deze dienstplichtigen wordt beschreven. Ook het Leuth van midden vorig eeuw wordt prachtig geschilderd. Een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van en de relatie van Nederland met Nederlands Oost-Indisch, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea, gaat vooraf aan de levensverhalen.
‘Hij sprak er eigenlijk nooit over’ is een telkens terugkerende opmerking tijdens de interviews met nabestaanden. Een stukje geschiedenis dat bijna was vergeten wordt aan de vergetelheid ontrukt. Mét dit boek krijgen ‘onze jongens’ een stem.

Titelgegevens: Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


De Thornsche molen


Na 10 jaar noeste arbeid en inzet is uiteindelijk de herbouw van de Thornsche molen afgerond en staat deze wederom te pronken in polder. Na in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest te zijn en vervolgens de restanten zijn verwijderd, is de molen na ruim 70 jaar in oude luister hersteld. Het boek is bij de opening van de molen verschenen.
Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
prijs: € 20,00Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
Uitverkocht!

Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50


Groesbeek Heights


Op zondag 17 september 1944 landden duizenden Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Groesbeek. Hun missie was het veroveren van de bruggen bij Grave en Nijmegen. Om zich te verdedigen tegen Duitse aanvallen verschansten de para’s zich in de heuvels tussen Groesbeek en Nijmegen, de ‘Groesbeek Heights’. Precies dit gebied, rond de Duivelsberg in Berg en Dal, stond bekend als een van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland, bezongen door dichters en veelvuldig op doek vastgelegd door Romantische schilders. In een mum van tijd veranderde deze schilderachtige omgeving in een bloedig militair landschap: villa’s en hotels transformeerden in hoofdkwartieren en observatieposten, wegen dienden als opmarsroutes en de geallieerden woelden de grond om voor de aanleg van talloze loopgraven en schuttersputten. Veel soldaten lieten het leven, zowel Geallieerden als Duitsers.

Dit boek biedt een uitgebreide beschrijving van de plek en de gebeurtenissen tussen september 1944 en februari 1945. Maar het boek biedt nog iets extra’s. Om te kijken hoeveel sporen van de oorlog nog aanwezig zijn in het landschap, hebben we met archeologische precisie de hele Duivelsberg in kaart gebracht. Voor Nederlandse begrippen tamelijk uniek. Het resultaat is een uitgebreid overzicht met de stille getuigen van de gevechten om de toen zo belangrijke ‘Groesbeek Heights’.

Titelbeschrijving:

Groesbeek Heights: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2019. - 136 p. - ill.
Uitverkocht


Grafgeheimen


Grafgeheimen: Het ware verhaal over kunstenares Anna Rosalia Ries en de grafkeldertjes in Beek en Sambeek / René Klaassen. - Beek: Eigen beheer, 2015. - ill.
Uitverkocht!


De Duivelsberg / pannenkoekenhuis

Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50


Een eeuw Mooi Nederland

      


Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - ingenaaid gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN 978 90 816944 1 4
Uitverkocht!

Voor meer informatie over het boek zie: Mooi Nederland


Huis Wylerberg


Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95
Ansichtkaartenverkoop

Uitgegeven ten behoeve van het Lindsen-orgel van de Sint-Bartholomaeuskerk te Beek Ubbergen. Het betreft mapjes met 6 ansichtkaarten met fraaie foto´s van het interieur en exterieur van de Sint-Bartholomaeuskerk, gemaakt door fotograaf Bert de Turck.
De mapjes kosten € 5,00 en zijn uiteraard ook bij Supplement te verkrijgen.


Serie Toen en Nu

Andere ansichtkaarten zijn die uit de Serie Toen en Nu van de Stichting Monument en Landschap.
De kaarten kosten € 1,00 per stuk en 5 stuks voor € 4,00.


Serie 01/01 Hartje BeekSerie 01/02 Pension LamersSerie 01/03 De Bonte Os te PersingenSerie 01/04 Café Boschlust
Café Boschlust werd gebouwd in 1897. Op dezelfde plek stond sinds 1832 een koffiehuis met theekoepel genaamd "Weg en Hout". Eigenaar van Boschlust was van 1901 tot 1921 de hondendresseur A. van Strien. Moeke van Strien was een begrip in Ubbergen en omgeving. Boschlust had een veranda aan de straat, een theekoepeltje en een speeltuin. Diverse herensociëteiten kwamen bijeen in Boschlust. In 1929 kocht de eigenaar van Villa Dennenheuvel Café Boschlust, waarna het in 1931 werd afgebroken.Serie 01/05 Hotel Promenade
Hotel Promenade, gelegen aan de "wandelweg" Nijmegen-Ubbergen, werd in 1893 gebouwd en verving deels uitspanning/logement Tivoli op deze plek. Vanaf 1852 had hier villa en buitengoed Beeksmansdal gestaan. Hôtel de la Promenade had een café, restaurant en kegelbanen. Het bleef in gebruik tot 1926, waarna het gebouw werd aangekocht door de St. Vincentiusvereniging als studiehuis voor paters Lazaristen die zich aan de, in 1923 opgerichte, Katholieke Universiteit Nijmegen kwamen vormen.Serie 01/06 Hotel Groot Berg en Dal

De kaarten kosten € 1,00 per stuk en 5 stuks voor € 4,00.IVN Natuurwandeling De Duivelsberg

       Natuurwandeling De Duivelsberg / IVN, Afdeling Rijk van Nijmegen. - Nijmegen: IVN, 2011. - geniet, 44 p. - ill. - de lengte van de wandeling over geaccidenteerd terrein is 6 kilometer met een duur van 2,5 tot 3 uur
Prijs: € 3,50
Historische kaarten van Beek en omgeving

Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
Uitverkocht

Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Veldnamenkaart Circul van Ooij


Veldnamenkaart Circul van Ooij / Vereniging de Ploegdriever. - De Ploegdriever, Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek - Ooijpolder, 2008
Uitverkocht!


Kaart van de gemeente van Beek en Ubbergen anno 1822 / Hans Giesbertz. - Nijmegen: St. Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek Kwartier van Nijmegen (i.s.m. Regionaal Archief Nijmegen), 1997.
Prijs: € 4,00


Kaart van de gemeente van Nijmegen anno 1822 / Hans Giesbertz. - Nijmegen: St. Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek Kwartier van Nijmegen (i.s.m. Regionaal Archief Nijmegen), 1997.
Prijs: € 4,00

Kaart van de gemeente van Hatert anno 1822 / Hans Giesbertz. - Nijmegen: St. Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek Kwartier van Nijmegen (i.s.m. Regionaal Archief Nijmegen), 1997.
Prijs: € 4,00

Gemeente Nijmegen anno 1832 / Peter Kruissen. - Nijmegen: St. Historisch Huis- en Veldnamen Onderzoek Kwartier van Nijmegen (i.s.m. Regionaal Archief Nijmegen), 2007.
Prijs: € 7,50


BOEKEN m.b.t. BEEK UBBERGENN70: Een iconische wandelroute


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
Uitverkocht!


Beek de moeite waard


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos gebrocheerd, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00


Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Annemiek Lukassen, Pieternel Coenen-van Kerkhoff. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Uitverkocht!


Monumentenboek Ubbergen

Hét monumentenboek van de gemeente Ubbergen is nog verkrijgbaar!!!
De uitgave is een compliment waard; kloek, goed verzorgd; zowel tekst, illustratiemateriaal als de vormgeving.
Titelgegevens: Monument & landschap in de gemeente Ubbergen / Marc Wingens. - Ubbergen: Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2003. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 22,50


Expressionistisch Huis Wylerberg

Huis Wylerberg: Een expressionistisch landhuis van Otto Bartning: Architectuur, Cultureel leven 1920-1966 / Haus Wylerberg: Ein Landhaus des Expressionismus von Otto Bartning: Architektur, Kulturelles Leben 1920-1966 / Dörte Nicolaisen et al. (red.) - Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1988. - 2e druk/2. Auflage.
ISBN 90-6829-012-6
Prijs/Preis: € 60,- nieuwstaat.


Het vergeten monument - Das vergessene Denkmal / Herman Grote. - Ubbergen: Stichting Monument en Landschap Ubbergen - Heemkundekring De Duffelt, 2007. - 148 p., Ill. ISBN ?
Over het befaamde, expressionistische, Haus/huis Wylerberg en haar niet minder befaamde bewoners Marie Schuster-Hiby en dochter. De catalogus n.a.v. de tentoonstelling over het huis in de Commanderie te Nijmegen is nog altijd zeer gezocht maar helaas maar spaarzaam verkrijgbaar.
ISBN: 90 802746 3 1
Helaas Uitverkocht!

Dhr. Grote heeft ook een ander boek doen verschijnen 'Kleurrijke gasten', zie: Grote


Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
Prijs: € 9,95


Tuin 't Huys te Schengen

Marieke Mastboom, van onderzoeksbureau 'In Oude Tuinen', heeft een rapport doen verschijnen over de tuin van 't Huys te Schengen ten behoeve van de stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.
Titelgegevens: 't Huys te Schengen: Een historisch onderzoek naar een negentiende-eeuwse villatuin / Marieke Mastboom. - Berg en Dal, 2009. - Ringband, 42 p. + bijlagen. - ill. foto's
Huys te Schengen is ook bekend als locatie van de zogenaamde Berg en Dalse watertorenarresten die nog eens smakelijk verhaald worden in:
Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek: Rondom de Berg en Dalse Watertorenarresten (zie hierna).

Het rapport van Mastboom ligt ter inzage bij Supplement en eventuele informatie is hier ook te verkrijgen. U kunt het rapport als pdf-file inzien: deel 1 en deel 2


Numaga-artikel over de tuin van het kasteel te Ubbergen

In het jaarboek 2020 van Numage staat een zeer informatief artikel over de kasteeltuin in Ubbergen van de hand van Paul van der Heijden, Paul Klinkenberg en Paul Thissen.
U kunt het artikel als pdf-file lezen: Kasteeltuin.

De volledige titel is:
De kasteeltuin van Ubbergen: Een monumentale geschiedenis / Paul van der Heijden, Paul Klinkenberg en Paul Thissen. - in: Numaga Jaarboek 2020. - Nijmegen: Vereniging Numaga, 2020.


Burenruzie in het verleden van Beek

Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek: Rondom de Berg en Dalse Watertorenarresten / Leon Verstappen. - Ubbergen: Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen. - Ubbergen: 2004. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 12,50
Dé arresten over burenruzie!


Dokter Piet van Hasselt

Dokter Piet van Hasselt [1896 – 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50
Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt

Tekst uit een artikel uit De Gelderlander:

Het noodziekenhuis in de Achterhoek
door Lori Schulpen. zaterdag 21 november 2009

"De noodziekenhuizen worden in de meest uiteenlopende gebouwen ondergebracht: in scholen, kloosters, hotels, kastelen en zelfs in woonhuizen. In Ubbergen bij Nijmegen opent in oktober 1944 ziekenhuis Waalheuvel in het gelijknamige landhuis, op nog geen drie kilometer van het front. Bemand door de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV). Margot van Boldrik, onderwijzeres in Beek, zwaait er de scepter. Samen met dokter Piet van Hasselt ziet zij erop toe dat de leden van de UVV uitgroeien tot volwaardige verpleegkrachten. Zij ontfermen zich niet alleen over slachtoffers van het oorlogsgeweld, maar ook over de zieken en de zwangere vrouwen onder de duizenden evacués."


Smokkel in Beek en De Duffelt

Smokkel in Beek en De Duffelt / Annie Felet-de Haard, Joke Meulenveld-De Koning. - Beek: Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2003. Ill. en foto's.
Uitverkocht!


Market Garden / 1940-1945

Littekens van Market Garden / Hans Fun. - Ubbergen: St. Monument en Landschap Ubbergen, 2005
Prijs: € 25,00


Dagboek van een Fallschirmjäger

Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss ; vert. uit het Duits : Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos gebrocheerd, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Uitverkocht!

Kranenburg 1940-1945


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00


Ubbergen in 1955


Gemeente Ubbergen in 1955; Berg en Dal - Beek - Ubbergen - Ooij - Persingen - Erlecom - Leuth - Kekerdom / Hans Giesbertz , Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2003. - garenloos gebrocheerd. - Bijgevoegd een topografische kaart van de Gemeente Ubbergen situatie 1955.
Prijs: € 12,50


Tramlijn 2 Nijmegen - Berg en Dal: het Bergspoor

Lijn 2: De geschiedenis van een bergspoor / L. van Sluis. - Ubbergen: Tandem Felix, 1994. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 15,00


Beekse columns

Blaadjes: Verzamelde columns / Toon Wiebe. - Beek: Privé uitgave, 2004. - Betreft een bloemlezing uit de columns die de 'dorps-columnist' jarenlang heeft geschreven voor 'De Rozet' te Beek Ubbergen. - met opdracht en gesigneerd.
Prijs: € 12,50


De Beekse schutterij

In 1932 werd in Beek de schutterij Beek-Ubbergen-Berg en Dal opgericht. Vanaf dat moment vervulde de B.U.B. een belangrijke rol in het gemeenschapsleven. Of het nu om de schuttersfeesten, de kermis of om andere feestelijkheden ging, de B.U.B. stond (en staat!) paraat.
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de schutterij B.U.B. schreef Albert de Witt, schutter en oud-koning, een documentaire die vijfenzeventig jaar schutterij in beeld brengt.
Het grootste gedeelte van de twintigste eeuw komt aan bod - van perikelen aan de Nederlands-Duitse grens tot de bouw van het Kulturhus in 2005. Vele bekende gezichten passeren de revue. Zo is het boek een feest der herkenning, een waardig monument voor de schutterij en een waardevolle bijdrage aan de lokale geschiedenis van Beek.


Daar komen de schutters: 75 jaar Schutterij B.U.B. [Beek-Ubbergen-Berg en Dal], Gedenkboek / Albert de Witt. - Beek: B.U.B., 2007. - 205 p., foto’s
Prijs: € 20,00


Scholing in Ubbergen

       Notre Dame des Anges 1903 - 2003: Tout droit en tegendraads / Rob Wolf. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2003. - Met cd.
Prijs: € 17,00

Jubileumboek verschenen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Ubbergse school Notre Dame des Anges, tegenwoordig havo.


Leren en lol: Kleuteronderwijs - lager onderwijs - basisonderwijs in Beek Ubbergen: Een terugblik in kleuren, de geschiedenis inkleuren / Theo van Reen (red.). - Beek Ubbergen: De Biezenkamp, 2005.- ingenaaid gebrocheerd, 144 p.
Prijs: € 15,00


Wonen in Beek Ubbergen

Volkshuisvesting in de gemeente Ubbergen: Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de woningbouwstichting "De Goede Woning" te Leuth 1948 - 1998 / G.B. JANSSEN. - Aalten: Fagus, 1998.
Prijs: € 20,00


Gezondheid in Beek Ubbergen

Dokter Piet van Hasselt [1896 – 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50


Bewogen historie: De Sint Maartenskliniek 1936 - 1999 / ROB WOLF. - Ubbergen: Sint Maartenskliniek, 1999
Prijs: € 15,00


Ooijpolder en Duffelt


Tuin 'de Villa': Een tuin met gedichten in de Ooijpolder / Noud Bles (red.). - Persingen: Eigen beheer, 2017. - fotografie: Marion Nickig. - ISBN: 978 90 9030269 0
Prijs € 10,00


De Ooij / Monique Bullinga, Piet Offermans (sam.). - Nijmegen: Bandijk Boeken, 1993. - ingenaaid met flappen, 191 p. - ill. krtn, foto's
ISBN: 90 7053 662 5
Prijs: € 15,00


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28
Prijs € 20,00


Onze jongens in de Oost: De Leuthse veteranen van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2015. - 88 p. - ISBN 978 90 813269 3 3
Prijs: € 15,00


Historische atlas van de Ooij & Duffelt


Historische atlas van Ooijpolder & Duffelt: Een rivierengebied in woord en beeld / Jan van Eck. - Amsterdam: SUN, 2005. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 26,50


Ooij in foto's


Ooijpolder: Foto's van 1895-1960: Foto's uit de schatkamer van Wim Ebben / Hans Jacobs (sam.). - Ooij: Pandora Ooij, 2011. - ingenaaid gecartonneerd, z.p. - foto's
Uitverkocht!

Het familiealbum van Ooij en Ooijpolder is terug. Ooijpolder is de titel van het boek dat Wim Ebben samen met zijn dorpsgenoot Hans Jacobs maakte over het Ooij van vroeger van 1895 tot 1960 in zwart wit. Foto's uit de schatkamer van Wim Ebben, zodat de kostbare herinneringen aan al die prachtige mensen en het bijzondere dorp van toen niet verloren gaan. Met het boek Ooijpolder is het familiealbum terug.


Ooij in foto's

Impressies van de Ooij / Bert de Turck. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2005. - ingenaaid gebonden
Uitverkocht!


De Duffelt

       De Duffelt: Een eeuw in beeld = Die Düffel: Ein Jahrhundert im Bild / Peter Hendricks et al.. - 1995 Millingen aan de Rijn : Heemkundekring 'De Duffelt', 1995. - ingenaaid gebrocheerd, 144 p. - ill., foto's. - In de reeks: Heemstudies 18. - uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van Heemkundekring 'De Duffelt'. - Tekst in het Nederlands en Duits
ISBN: 90 8027 461 5
Prijs: € 35,00Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt


Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50

De publicatie verhaalt over de strijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Ooijpolder en Duffelt. Toen de Canadezen de aanval openden, kregen ze te maken met een waterlinie van de Duitsers, en die hadden daar misschien zelf nog wel het meeste last van.
'Water als wapen' levert een schat aan nieuwe informatie. Deze publicatie is rijkelijk voorzien van illustraties, waarvan vele nog nooit eerder gepubliceerd uit Britse en Canadese archieven.


Tussen Waal en Gemaal

Tussen Waal en Gemaal: Geschiedenis van 't Meertje in Nijmegen / Frieke Hazendonk. - Nijmegen: Woonbootvereniging 't Meertje, 1999
ISBN: 90 9013161 2
Prijs: € 10,00


Het Hollandsch-Duitsch Gemaal

       Het Hollandsch-Duitsch Gemaal: Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen Kleef / A.M.A.J. Driessen. - Utrecht: Matrijs, 1999
ISBN: 90 5345 152 8
Uitverkocht

Voor meer informatie over de boeken van Matrijs: www.matrijs.com


Hét boek over de Gelderse Poort

       Land van levende rivieren: De Gelderse Poort / J. Bekhuis, G. Kurstjens et al. - KNNV Uitgeverij, 2003
ISBN: 90 5011 150 5
Prijs: € 24,50Geschiedenis van het Nederrijkswald


Een notabel domein: De geschiedenis van het Nederrijkswald / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2003
ISBN: 90 5345 229 X
Prijs: € 29,95
Voor meer informatie over de boeken van Matrijs: www.matrijs.com


Fietstocht Romeinen

Rondje Romeinen: Een fietstocht door de oude en jonge historie van Nijmegen / Geert Willems, Peter Deurloo en Thed Maas. - Nijmegen: Eigen beheer, 2009. - ringband, 96 p. - uitslaande kaart
Prijs: € 11,95

Hildebrand Route

       Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen: Eigen beheer, 2008.
Prijs: € 15,00

Beek is niet alleen een wasserijdorp; het is ook een literair dorp. Dat blijkt uit het recent verschenen wandelboekje de Hildebrand Route, een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug.

Het wandelboekje werd gemaakt door de journalisten Thed Maas en Geert Willems, die aan de hand van literaire fragmenten een route uitstippelden over de heuvelrug. Want deze regio komt in talloze literaire werken voor.
Hildebrand (Nicolaas Beets) beschreef Beek al in zijn Camera Obscura; A.F.Th. van der Heijden in Vallende Ouders en Multatuli en Jacob van Lennep beschreven de regio in hun dagboeken. S.J. van den Bergh, een tijdgenoot van Hildebrand, wijdde zelfs een lofdicht aan Beek.

Het befaamde gedicht Awater van Martinus Nijhoff dankt zijn naam aan de Beekse huisarts dokter Koch, de voorganger van de huisartsen Roesingh en Van de Ligt. Koch noemde deze naam - van een patiënt van hem uit Ooij - toen hij op bezoek was bij zijn in Utrecht studerende zoon Pyke Koch, die later beroemd werd als kunstschilder. Pyke woonde in hetzelfde studentenhuis als Martinus Nijhoff en bij de thee liet dokter Koch de naam Awater vallen. Hoe alles precies in elkaar steekt wordt in het boekje uit de doeken gedaan.
Ook komen er enkele opmerkelijke bekentenissen in voor.
In de roman Vallende Ouders van A. F. Th. Van der Heijden wordt gewag gemaakt van de diefstal van de sloffen van de heilige Petrus Canisius. Literaire fictie, zo werd altijd aangenomen, maar de diefstal blijkt wel degelijk te hebben plaatsgevonden.

In de Hildebrand Route komen dertien schrijvers aan bod, die deze regio beschreven hebben of anderszins een band hebben met Beek, Berg en Dal, Ubbergen en Nijmegen. Het boekje bevat verder een gedetailleerde wandelkaart. De lezer-wandelaar maakt zo ook kennis met de prachtige natuur op de heuvelrug en komt aan de hand van 50 kijktips ook andere dingen over deze streek aan de weetCultuurhistorische wandeling Berg en Dal

       Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95GROESBEEK


G.G. Driessen, B. Thissen en J. van Bernebeek / Groesbeek in oude ansichten. - Zaltbommel, 1972
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen, B. Thissen, J. van Bernebeek en P. Wilbers (red.) / Kent U ze nog … de Groesbekers?. - Zaltbommel, 1973
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen en P. Wilbers (red.) / Groesbeek in oude ansichten, deel 2. - Groesbeek, 1977
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen en J.D.G. Montenberg / Oud Groesbeek in woord en beeld. - Nijmegen/Groesbeek, 1980
Prijs: € € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek 1945-1950: Dorp der verwoesting herrijst. - Nijmegen/Groesbeek, 1982
Prijs: € ?,00

A. Bosch, J. Schmiermann (red.) / Van Gronspech tot Groesbeek: Fragmenten uit een lokaal verleden 1040-1940. - Nijmegen/Groesbeek, 1991
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen en A. Bosch (red.) / Groesbeek: Beeld van een dorp. - Nijmegen/Groesbeek, 1993
Prijs: € ?,00

P.J.M. te Boekhorst / Van Rijkshof tot Renthuis in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk, deel 1. - Nijmegen, 1995
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek in het Nieuws. Persfoto’s uit de jaren vijftig: Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk, deel 2. - Groesbeek, 1998
Prijs: € ?,00

Toon Bosch en Sjef Schmiermann / De edele kunst der hoornmuziek. Fanfare Wilhelmina 1898 – 1998. - Groesbeek, 1998
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / De Dukenburg en zijn bewoners: Wetenswaardigheden over een verdwenen Groesbeekse buurtschap die bestond van 1875 tot 1944. - Groesbeek, 1999
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek het Dorp der Verrassingen, 1900 – 2000: Een eeuw dorpsgeschiedenis. - Groesbeek 1999
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Rampspoed te Groesbeek: Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de periode 1800 – 1950. - Groesbeek, 2000
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek: Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de periode 1770 tot 1940. - Groesbeek, 2001
Prijs: € ?,00

Toon Bosch en Sjef Schmiermann / De Schoone Zaak der Boerenleenbank. Boerenleenbank/Rabobank Groesbeek 1901 -2001. - Groesbeek, 2001
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek: over Dorp en Herwendaal-Dries en Stekkenberg. - Groesbeek, 2003
Prijs: € ?,00

Toon Bosch / Groesbeek 1945 -1975: Een toelichting tot de tentoonstelling ‘Zwoegen en Swingen’. - Nijmegen/ Groesbeek, 2003
Prijs: € 1,00

G.G. Driessen / Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus. - Groesbeek, 2004
Prijs: € ?,00

G.G Driessen / De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders: Over de Noordermolen, De Korenbloem en De Jonge Hermanus, deel 1. - Groesbeek: mei 2006
Prijs: € ?,00

G.G Driessen / De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders. De Zuidmolen, 1857 – 2007: 150 jaar molen – en dorpsgeschiedenis, deel 2. - Groesbeek, mei 2007
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeekse gezichten uit de periode 1945 – 1949: Portretten van Arnold Luijben. - Groesbeek, mei 2008

Sjef Schmiermann (eindred.) Gerrie G. Driessen, Bram den Boer / Canon Groesbeekse Geschiedenis
Prijs: € 5,00

G.G Driessen / Groesbeek zal herrijzen, de periode 1945 -1955 in vogelvlucht. - Groesbeek, oktober 2009
Prijs: € ?,00

G.G Driessen / De historie van de Canadese Begraafplaats en de Zevenheuvelenweg te Groesbeek. - Groesbeek, maart 2011
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse Gemeente, 1612 - 2012. - Groesbeek, 2012
Prijs: € ?,00

Toon Bosch en Sjef Schmiermann / In het welbegrepen belang der gemeente, lokaal bestuur 1750 – 2014. - Groesbeek, 2018
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren 1813 – 1974: Een voortdurende bron van zorg. - Groesbeek, 2018
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Nutsbedrijven in Groesbeek, 1890-1966: Telefoon, elektriciteit, waterleiding, riolering, huisvuilophaaldienst en gas. - Groesbeek, 2019-2020
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek: Het dorp der verrassingen. Aspecten van de Groesbeekse geschiedenis van de prehistorie tot 1950. Jumbo spaarplaatjes album met 324 afbeeldingen. - Groesbeek, 2021
Prijs: € ?,00

G.G. Driessen / Groesbeek Stekkenberg: Het domein der bezembinders. - Uitgave bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Heemkundekring Groesbeek 1973-2023. - Groesbeek, 2023
Uitverkocht!
Het boek van Klaas Bouwer: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. Uiteraard verkrijgbaar bij Supplement!

De Meerwijk is historisch en landschappelijk gezien een bijzonder rijke streek; ze omvat een drietal historische landgoederen en een aantal boerderijen, gelegen tussen Berg en Dal, Groesbeek en Heilig Landstichting. Het gebied kent een boeiende landschapsgeschiedenis en een minstens zo interessante bewoningsgeschiedenis.
In het boek wordt allereerst aandacht geschonken aan het landschap met zijn buitenplaatsen, boerderijen, bossen en landerijen. Parallel hieraan loopt het verhaal over de bezitsgeschiedenis, dat verteld wordt aan de hand van een vijftigtal personen en families. Het boek combineert hiermee een biografie van het landschap met veel informatie over bekende en onbekende families, die in de Meerwijk bezittingen hebben gehad. De rijke geschiedenis van dit gebied komt hiermee op een bijzondere wijze tot leven.

Uitgave in samenwerking met Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting

Titelgegevens: 'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95BIJ DE BUREN

Kranenburg 1940-1945


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Graficus Jan P.C. van Doorn


Jan P.C. van Doorn: "Van mijn grafiek houd ik toch het meest' / Leo Ewals. - Leidschendam: Kemper Conseil Publishing, 2006
ISBN: 90 76542 228
Prijs: € 39,90
Jan van Doorn was een Nijmeegs schilder/graficus. Leo Ewals heeft eerder monografieën van Nijmeegse kunstenaars doen verschijnen (Ted Felen en Gerard Mathot).


Van dezelfde schrijver nog verkrijgbaar (laatste exemplaren):

Gerard Mathot: Redemptorist en kunstenaar / Leo Ewals. - Voorburg: Kemper Conseil Publishing, 2003
ISBN: 90 76542 04 X
Prijs: € 25,00


Kunstenaar Harry van Kuyk

Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid gebrocheerd, 112 p. -
Prijs: € 15,00


Gisteren: Legaat van vierentwintig uur / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 1990. - garenloos, 135 p. -
Prijs: € 8,00


De Droomfabriek

De Droomfabriek / Hans van Dijck. - Beek: Zicht op Persingen, 2018. - garenloos gebrocheerd, 230 p.
Prijs: € 10,00

Twaalf wereldverbeteraars zijn bijeengebracht om zich voor een jaar af te sluiten van de wereld in een poging de regels te ontdekken van vreedzaam samenleven. Alle idealen ten spijt, vanaf de eerste dag ontstaan er bij Johanna twijfels of alle deelnemers met dezelfde bedoeling naar de Droomfabriek zijn gekomen. Donkere wolken pakken zich samen boven de stuurloze groep. De droom ontaardt langzaam in een nachtmerrie als blijkt dat het experiment verlaten niet de bedoeling is.Nog wat relevant tweedehands:

       Aanzicht/Uitzicht: Het Museum Kurhaus in Kleef / Walter Nikkels, Guido de Werd. - Nijmegen: SUN, 1997. - ingenaaid gebrocheerd, 188 p. - ill. foto's
ISBN: 90 6168 472 2
Prijs: € 25,00

Uitgegeven door: Walter Nikkels en Guido de Werd in opdracht van de Vereniging van vrienden van het van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Voorwoord: Guido de Werd en bijdragen van Ingrid Bachér, Wilhelm Diedenhofen, Walter Nikkels, Guido de Werd.

In het midden van de 17e eeuw legde Prins Johan Maurits van Nassau-Siegen na zijn terugkeer uit Brazilië als stadhouder van Kleef met zijn architect Jacob van Campen in de nabijheid van de Springenberg in Kleef een groots parklandschap in barokke stijl aan. Het hart van dit park is nog steeds het zogenaamde amfitheater met het beeld van Minerva van Artus Quellinus, een hoogtepunt van de Nederlandse barokke beeldhouwkunst.
Niet ver van het amfitheater werd in 1742 een mineraalhoudende bron ontdekt die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Duits-Nederlandse grensstad inluidde. Kleef werd nu een kuuroord vooral voor Nederlandse kuurgasten. In 1846 opende het in classicistische stijl gebouwde Kurhaus zijn poorten, in 1872 uitgebreid met een wandelhal en een badhotel met badinrichting en werd internationaal befaamd.
De Eerste Wereldoorlog maakte een plotseling einde aan Bad Cleve en het hotel verloor zijn oorspronkelijke bestemming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kocht de stad Kleef het zeer verwaarloosde gebouw aan om er een museum voor moderne kunst in te huisvesten. De restauratie en de verbouwing werd toevertrouwd aan de Nederlandse typograaf en ontwerper Walter Nikkels die in samenwerking met de architect Heinz Wrede het Kurhaus verbouwde. Nikkels ontwierp een functionele architectuur die op een bijzonder wijze oud en nieuw met elkaar in harmonie brengt.
Anblick/Ausblick documenteert het unieke van de plek die al in de 17e eeuw door Prins Johan Maurits tot een gesamtkunstwerk gemaakt was en beschrijft de geschiedenis van het Kurhaus als ook het architectonische ontwerp en de realisering van het nieuwe museum en zijn verzamelingen.


h3961 Beekse Historie 1961 - 1994: Een buitenkansje voor iemand zonder memorie / BEEKSE CARNAVAL. - Beek: De Cavalieren, 1994. - Geschiedenis van de Beek-Ubbergse carnaval ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan van de Carnavalsclub de 'Cavalieren'. - € 8.00

h2331 De Schoone Zaak der Boerenleenbank: Boerenleenbank / Rabobank Groesbeek 1901 - 2001 / TOON BOSCH, S. SCHMIERMAN. - Groesbeek: Rabobank, 2001. - € 12.00

h3688 De Ooij / MONIQUE BULLINGA, P. OFFERMANS. - Nijmegen: Bandijk Boeken, 1993. - € 15.00

h3106 Johannes Jelgerhuis rzn.: Acteur - schilder 1770 - 1836 / CATALOGUS. - Nijmegen: Museum De Waag, 1969. - € 6.00

h 893 De stad Nijmegen en derzelver omstreken / C.H. CLEMENS. - Nijmegen: Academische Boekhand, z.j. - Fotografische herdruk. - € 3.00

h6212 Die Grüne Grenze / De Groene Grens: Ein Streifzug durch die Deutsch-Niederländische Gr / H. DERCKX, H. HENDRICKX. - Kleve: Boss-Verlag, 1993. - enzregion. - € 10.00

h1938 Cupido auf der Kugel: Ein Sinnbild aus Kleves Goldenem Jahrhundert wurde / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve:Boss-Verlag, 1975. - wiedererrichtet Sonderdruck aus dem Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1975. - € 1.00

h1948 An den Wassern zu Tivoli: Pighius führt Karl Friedrich von Kleve durch die V / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Boss Verlag, 1973. - illa d'Este Sonderdruck aus dem Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1973. - € 1.00

h1955 Füllhorn und Satyrkopf: Antike Kleinkunst aus dem Klever Kabinett des Gros / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Boss-Verlag, 1977. - sen Kurfürsten Sonderdruck aus dem Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1977. - € 1.00

h1959 Die "Neue Plantage" im Tiergarten: 200 Jahre Forstgarten in Kleve / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Boss-Verlag, 1983. - Sonderdruck aus dem Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1983. - € 1.50

h2356 Die italienische Reise des Prinzen Karl Friedrich von Jülich-Kleve-Berg / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Boss-Verlag, 1984. - Sonderdruck aus: Land im Mittelpunktder Mächte; Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg. - € 1.00

h2588 Johan Maurits and his gardens / WILHELM DIEDENHOFEN. - 1979. - Artikel uit: Soweit der Erdkreis reicht?. - € 2.50

h4384 Johann Moritz und die Klever Antikensammlung / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Haus Koekkoek, 1979. - Sonderdruck aus: Soweit der Erdkreis reicht; Johann Moritz von Nassau - Siegen 1604 - 1679. - € 2.50

h4806 Die Klever Gärten des Johann Moritz / WILHELM DIEDENHOFEN. - Kleve: Haus Koekkoek, 1979. - Sonderdruck aus: Soweit der Erdkreis reicht; Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604 - 1679. - € 2.50

h6129 En bettje van Dett än en bettje van Datt in Kronenbörgs Platt: Kronenbörgs Platt 1979 / DE FLIEREFLEUTERS. - Kranenburg: Verkehrsverein Kra, 1979. - € 7.00

h6130 En bettje van Dett än en bettje van Datt in Kronenbörgs Platt: Kronenbörgs Platt 1980 / DE FLIEREFLEUTERS. - Kranenburg: Verkehrsverein Kra, 1980. - € 7.00

h6796 Kleve im 17. Jahrhundert: Studien und Quellen 2. Teil (1640-1666) / KLAUS FLINK. - Kleve: Stadtarchiv Kleve, 1979. - Klever Archiv, Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve 1. - € 15.00

h6797 Königtum und Reichsgewalt am Niederrhein: Referate der 2. Niederrhein-Tagung des Arbeitskrei / KLAUS FLINK, W. JANSSEN. - Kleve: Stadtarchiv Kleve, 1983. - ses niederrheinischer Kommunalarchivare (12.-13. März 1982 in Nimwegen) Klever Archiv, Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve 4. - € 15.00

h1626 Wandeling in de stad Nijmegen en hare omstreken / Gelderlander. - Gelderlander, 1977. - € 4.00

h3229 Op de vlucht voor het water: Kroniek van een bange week in Gelderland / DE GELDERLANDER. - Nijmegen: De Gelderlander, 1995. - € 5.00

h 976 Das Klever Land / FRIEDRICH GORISSEN. - Stuttgart: Die schöne Bücher, 1964. - € 4.00 (waterschade)

h 735 Taal en teken: Bezienswaardigheden in Oost-Nederland Deel 2 / JOS H. VAN GRIEKEN, A. SCHELFHOUT. - De Gelderlander/De Nieuwe Kran, 1984. - € 3.50

h1378 Taal en Teken: Monumenten in Oost - Nederland / Rogier van GRIEKEN. - Nijmegen: De Gelderlander, 1981. - € 3.50

h1676 Castra und canabae: Ausgrabungen auf dem Hunerberg in Nijmegen 1987 - / J.K. HAALEBOS E.A. - Nijmegen: KUN, 1995. - 1994. - € 10.00

h6197 Ars Cretaria: Nijmegen en La Graufesenque / J.K. HAALEBOS. - Nijmegen: KUN/Romeinse Archeol, 1997. - Enkele gedachten betreffende de organisatie van de terra sigillata-produktie en -handel in La Graufesenque In de reeks: Libelli Noviomagenses nr.4 Rede. - € 6.00

h2966 Tussen Waal en Gemaal: Geschiedenis van 't Meertje in Nijmegen / FRIEKE HAZENDONK E.A. - Nijmegen: Woonbootver. 't Meer, 1999. - € 7.50

h2328 Het Geldersch lustoord of Beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met gesch.kundige / C. TEN HOET JZ.. - Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, z.j. - Faksimile-herdruk door Vroom & Dreesman Nijmegen. - € 5.50

h4714 Nijmegen Vooruit: 100 Jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893- 1993 / FRANK HOLTHUIZEN. - Utrecht: Stichting Matrijs, 1992. - € 6.00

h2662 Bankieren in het hoog en het laag: De geschiedenis van Rabobank Ubbergen 1919-1994 / M.G.P.A. JACOBS, W.H.G. MAAS. - Ubbergen: Rabobank, 1994. - € 12.00

h5276 Lent / HERMAN JANSEN. - Lent: Betuwse Boekerij, 1986. - € 7.00

h2403 Het hotel 250: Tweehonderdvijftig jaar hotel 't Spijker Beek Ubbergen / HARRY JANSSEN, H. VAN KUYK. - Beek Ubbergen: Eigen Beheer, 2001. - € 14.00

h2756 Volkshuisvesting in de gemeente Ubbergen: Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de woningbouwstichting "De Goede Woning" te Leuth 1948 - 1998 / G.B. JANSSEN. - Aalten: Fagus, 1998. - € 20.00

h 170 Vijfentwintig jaar Joachim en Anna: Psychogeriatrische verpleeghuiszorg in ontwikkelin / JOACHIM EN ANNA. - Nijmegen: Verpleeghuis Joachim, 1991. - € 3.50

h 959 Hendrik Hoogers: Patriot en kunstenaar 1747 - 1814 / J.A.B.M. de Jong. - Nijmegen: Gemeente Nijmegen, 1969. - € 7.00

h1567 Rund um den Schwanenturm Heft 17 12 Jahrgang: Zeitschrift des Klevischen Heimat- und Verkehrsverein / KLEVE. - Kleve: Klevische Heimat- & Verein, 1993. - € 2.00

h2865 Kalender für das Klever Land: Auf das Jahr 1977 / KLEVE. - Kleve: Boss - Druck, 1978. - € 6.00

h3373 Kalender für das Klever Land: Auf das Jahr 1963 / KLEVE. - Kleve: Boss-Druck, 1964. - € 6.00

h4900 Kalender für das Klever Land: Auf das Jahr 1992 / KLEVE. - Kleve: Boss-Druck und Verlag, 1991. - Inc. Beilage. - € 8.00

h5412 Kalender für das Klever Land: Auf das Jahr 1990 / KLEVE. - Kleve: Boss-Druck und Verlag, 1989. - € 8.00

h1600 De beurt-en stoomvaart Nijmegen-Rotterdam: 1649-194. / C.I. Kruisheer, HO.... - Gemeentearchief Nijmegen, 1976. - € 6.00

h5628 Het Rijk van Nijmegen: Land van contrasten / THED MAAS, J. van TEEFELEN. - Wijk en Aalburg: Pictures Publ, 1990. - Foto's: Jan van Teefelen. - € 10.00

h 127 Groesbeekse Tehuizen: 1929 - 1989 / A.F. MANNING. - Zeist: Kerckebosch, 1989. - € 11.00

h3105 Samen bouwen aan het welzijn i/d gemeente Ubbergen: Resultaten van een welzijnsonderzoek in de gemeent / H.P.M. V/DER MEIJS, M. GOEDHART. - Arnhem: Cie.Samenwerking Maats, 1976. - e Ubbergen. - € 6.00

h3794 Geschichte des Hauses Rosendal: In der Gemeinde Bedburg-Hau im Kreise Kleve/Niederrhein / BERNHARD V/D MOSEL. - 1981. - € 4.00

h2426 Polderdistrict 'Rijk van Nijmegen en Maas en Waal / RIJK VAN NIJMEGEN EN MAAS EN WAAL. - Nijmegen: Polderdistrict, 1969. - € 3.00

h2306 Een generaal tekent Nederland: Biografie en catalogus v/h Ned.werk v. Otto Howen / R.J.A. TE RIJDT. - Stichting Cultuurfonds, 1991. - Bladen 47 tot 75 hebben betrekking op Nijmegen e.o. - € 35.00

h5010 Mooiboek: Ooijpolder / RINUS VAN SCHIE (FOTOGrafie). - Nijmegen: Janssen, 1980. - € 3.50

h6630 Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder: Vallis comitis zu Asperden im Kreise kleve / ROBERT SCHOLTEN. - Geldern: Hist.Verein für Gelde, 1984. - Facsimile-uitgave van de 1899 uitgave. In der Reihe: Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend 85. - € 35.00

h6497 Verrassend bijzonder: Impressies op weg naar de nieuwe basisschool St. / JAN G. SMIT ET AL. (RED.). - Millingen: St.Martinus Basissc, 2007. - Martinus in Millingen aan de Rijn Heemstudie nr.21 van de Heemkundekring De Duffelt. - € 10.00

h 929 200 jaar kerk in Bemmel (1795 - 1995) Gedenkboek: Wat daaraan vooraf ging en.. hoe gaan we verder? / B. STUKART. - Bemmel, 1995. - € 10.00

h3194 Stappen rond Groesbeek: Zeven wandelingen door een heuvellandschap / PAUL THISSEN. - Nijmegen: eigen beheer, 1989. - € 4.00

h2619 Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808: I Kwartier van Arnhem, II Kwartier van Zutphen III / R. WARTENA ET AL.(RED.). - Arnhem: Vereniging Gelre, 1986. - Kwartier van Nijmegen In drie delen. - € 25.00

h 580 Het Rijk van Nijmegen: Een excursie langs elf bekende en minder bekende / Jaap WILLEMS. - Nijmegen: Rabobank, z.j. - natuurgebieden in en rond de stad. - € 3.00

h5121 Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen: Deel 3 in de serie 'Mooie plekjes' / JAAP WILLEMS. - Amersfoort: Novella, 1985. - € 4.50

h2577 Bewogen historie: De Sint Maartenskliniek 1936 - 1999 / ROB WOLF. - Ubbergen: Sint Maartenskliniek, 1999. - € 15.00


En dan de 'buren':

Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - Eerste uitgave in een nieuwe reeks van Stichting Matrijs: Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland.
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


Hoorngeschal: Vereniging Muziekgezelschap Edelweisz Berg en Dal 1928 - 2003 / G. Meijer (red.). - Berg en Dal: Vereniging Muziekgezelschap Edelweisz, 2003.
Prijs: € 7,50


       Acht maal Edelachtbaar: Millingse burgemeesters 1810 - 1967 / Thea & Jan de Roos. - Millingen aan de Rijn: Eigen beheer, 1997. - 56 p. Ill.(z/w-foto's), bronnen- en literatuuropgave. - ISBN 90 803688 1 4
Prijs: € 8,00       Van Armbestuur tot Zorgkantoor: Rondom een eeuw gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn / Jan Smit. - Nummer 19 in de reeks Heemstudies van de Heemkundekring De Duffelt. - Millingen: Heemkundekring De Duffelt, 2004. - ISBN 90 802746 2 3 NUR 680
Prijs: € 10,00

De eerste honderd jaar van het Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn zijn spannend geweest, van A tot Z. Gebouwd op initiatief van de heren van het RK Parochiaal Armbestuur (A), werd het een gastvrij huis voor vele Millingenaren. Dit boek vertelt de geschiedenis van het Gasthuis, de Armmeesters, de Regenten, de zorgzame en strenge zusters, de afhankelijke bewoners, ouderen en zieken. Over de beide wereldoorlogen, de vele bouwactiviteiten, de uiteenlopende meningen, de klemmende bureaucratie. Groot was de armoede in de negentiende en twintigste eeuw. De kerk en de plaatselijke elite poogden door bedoelingen en het Gasthuis de bevolking van Millingen te verheffen en aan zich te binden. Rond 1980 zijn ze allebei verdwenen: de strenge leer van de kerk en stem van de elite. Een nieuw Gasthuis wordt gebouwd, niet meer imposant, maar naar menselijke maat. Nu niet meer onder toezicht van het Armbestuur (A) met dikke sigaren, maar van Het Zorgkantoor (Z), met dikke ordners uit Den Haag.


Brakkenstein: Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - 207 p. - ill. - ISBN 978 90 5625 4940
Prijs € 14,95

Brakkenstein is een van de weinige goed bewaarde buitenplaatsen aan de rand van Nijmegen. Het is bekend door de witte villa, het prachtige park met zijn lanen en sterrenbos en de hortus.
In Brakkenstein. Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners wordt de boeiende, bijna vier eeuwen lange geschiedenis van deze buitenplaats beschreven. Omstreeks 1650 ontstond Brakkenstein als ontginningsboerderij op de heide van het Hoge Veld. Later werd het eerst een zomerverblijf en vervolgens een permanente woonplek van rijke families uit Nijmegen en de regio, onder meer van de families Rappard, Tulleken, Van Hövell tot Westerflier en Jurgens. Hun bezigheden en bindingen met de stad komen uitgebreid aan de orde aan de hand van familiearchieven, afbeeldingen en kaarten.
Van 1940 tot 1965 was op Brakkenstein een neurologische kliniek van het Canisiusziekenhuis gevestigd. De buitenplaats werd ook een belangrijk centrum voor de paardensport. In 1970 kwam de hortus botanicus tot stand, waarvan de geschiedenis in dit boek eveneens uitgebreid wordt verteld.Kranenburg 1940-1945


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00Topografie Gelderland

Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, Kwartier van Arnhem (deel I), Kwartier van Zutphen (deel II), Kwartier van Nijmegen (deel III) / R. Wartena et al. (red.). - Arnhem: Vereniging 'Gelre', 1986, - (Werken, uitgegeven door Gelre no.37)
Prijs: € 25,00Overige markante aanbiedingen

home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 - 7950477
T 06 19313976
bank: NL49INGB0008163337
email: supplement
homeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

'Nieuwe' publicaties, rechtstreeks van de uitgever
op alfabetische volgorde van auteur

Kekerdom in bange dagen: Oorlogsherinneringen / Johan Bekhuis (sam.). - Kekerdom: Stichting Vitaal Kekerdom, 2020. - 96 p. ill. - € 22,50


Land van levende rivieren: De Gelderse Poort / J. Bekhuis, G. Kurstjens et al. - KNNV Uitgeverij, 2003.
ISBN: 90 5011 150 5
Prijs: € 24,50


Dagboek van een Fallschirmjäger / Heinz Bliss; vert. uit het Duits: Hai Voeten en Thed Maas. - [Nijmegen: Eigen beheer / De Gelderlander], 2008. - [3e druk]. - garenloos gebrocheerd, 64 p.; ill. foto's; 21 cm
Inhoud: Vert. van: Achtung... Einschlag!; Witzenhausen, 1987. - Vanuit het perspectief van de verliezende partij vertelde belevenissen van een Duitse frontsoldaat, die wordt ingezet bij de strijd tegen de geallieerden tijdens Operatie Market Garden.
ISBN: 90 75496 17 6
Prijs: € 15,00


Beek de moeite waard / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2010. - garenloos gebrocheerd, 277 p. - ill. foto's
Prijs: 13,00


Beek blijft je boeien: Een verkenning naar het nabije verleden / Frederik Boll. - Ubbergen: Eigen beheer, 2014. - garenloos, 233 p. - z/w ill.
Prijs: € 12,00


Beek, een voormalig lustoord / Frederik Boll. - Beek Ubbergen: Eigen beheer, 2015. - gebrocheerd, 326 p. ill. - 2e sterk uitgebreide druk
prijs: € 13,00


Stille wroeging / Peter Paul Boonekamp. - Ubbergen: Tandem Felix, 2012. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 261 p.
ISBN: 90 5750 000 8
Prijs: € 15,00


Een notabel domein: De geschiedenis van het Nederrijkswald / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2003. - ingenaaid gebonden
ISBN 90 5345 229 X
Prijs: € 29,95'Een verrukkelijk gezigt': Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen / Klaas Bouwer. - Utrecht: Matrijs, 2014. - ingenaaid gebonden, 208 p. - ill.
ISBN: 978-90-5345-482-4
Prijs: € 29,95


Bij de boom van Maria: De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Roelants, 2020. - 224 p., ill. - ISBN 9789074241427
Prijs: € 22,50


Brakkenstein: Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners / Klaas Bouwer. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. - 207 p. - ill. - ISBN 978 90 5625 4940
Prijs € 14,95


Wonen aan de Straatweg: Van Vrouwendaal tot Bronheuvel / Pieternel Coenen-van Kerkhoff, Annemiek Lukassen. - Berg en Dal: Stichting Margot van Boldrik, 2017. - p. - ill.
Prijs € 30,00


Oorlogsgeweld in de Ooijpolder: Herinneringen uit Ooij-Persingen en -Erlecom / Cea van Dillen-Janssen en Ton van Dillen. - Heemkundevereniging De Duffelt, 2021. - 256 p. - 200 ill. - ISBN 9789082773620
Prijs: € 15,00


Het Hollandsch-Duitsch Gemaal: Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen Kleef / A.M.A.J. Driessen. - Utrecht: Matrijs, 1999
ISBN 90 5345 152 8
Prijs: € 20,00


De Steenmakers: De arbeiders van de steenfabrieken in de Ooijpolder, uit het foto-archief van Wim Ebben / Wim Ebben, René van Hoften, et al.. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen; Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V.; Van Steen en Natuur, 2017. - 232 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.28
Prijs € 20,00


Uit de as herrezen: Geschiedenis en herbouw van de Thornsche molen / Jan van Eck. - Z.p.: Stichting Thornsche Molen / Heemkundekring De Duffelt/Heimatverein Die Düffel, 2016. - ingenaaid gebrocheerd, 132 p. - ill. - Heemstudiereeks nr.26
Prijs: € 20,00


De laatste dorpssmid: De dorpssmeden uit de 20ste eeuw van Kekerdom, Leuth, Ooij, Beek, Millingen & Wyler / Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2012. - garenloos gebrocheerd, 88 p. - ill.
ISBN: 90 813269 0 2
Prijs: € 15,00


Historische atlas van Ooijpolder & Duffelt / Jan van Eck. - Amsterdam: Sun, 2005. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 26,50


Het ziet hier zwart van de witte lakens: Leuthse evacués vertellen / Jan van Eck, Hans Giesbertz. - Nijmegen: Kwartier van Nijmegen, 2019. - ingenaaid gebonden, 197 p.
Prijs: € 15,00


Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734 / Jan van Eck en Hans Giesbertz. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek 'Kwartier van Nijmegen', 2010. - tekstdeel en losse kaarten in kleur
helaas Uitverkocht!

Zie voor informatie over deze uitgave: Atlas Leuth Kekerdom 1734


Jan P.C. van Doorn: "Van mijn grafiek houd ik toch het meest' / Leo Ewals. - Leidschendam: Kemper Conseil Publishing, 2006. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 39,90


Smokkel in Beek en De Duffelt / Annie Felet-de Haard, Joke Meulenveld-De Koning. - Beek: Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2003. Ill. en foto's.
Prijs: € 2,50


Littekens van Market Garden / Hans Fun. - Ubbergen: St. Monument en Landschap Ubbergen, 2005
Prijs: € 25,00


Canon van Duffelt en Ooijpolder: Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen / Hans Fun en Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - ingenaaid gebrocheerd, z.p. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 7 9
Prijs: € Uitverkocht!


Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder: Heemstudie 25 / Hans Fun und Jan van Eck. - Heemkundekring De Duffelt en Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, 2013. - brosschiert, o.S. - ill.
ISBN/EAN: 978 90 802746 0 0
Preis: € 17,50


De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 - Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). - Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. - 136 p. 100 ill. - ISBN 9 789 081 326957
Prijs: € 15,00


Gemeente Ubbergen in 1955; Berg en Dal - Beek - Ubbergen - Ooij - Persingen - Erlecom - Leuth - Kekerdom / Hans Giesbertz, Jan van Eck. - Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, 2003. - garenloos gebrocheerd. - Bijgevoegd een topografische kaart van de Gemeente Ubbergen situatie 1955
Prijs: € 12,50


Het vergeten monument - Das vergessene Denkmal / Herman Grote. - Ubbergen: Stichting Monument en Landschap Ubbergen - Heemkundevereniging De Duffelt, 2007. - ingenaaid gebrocheerd met flappen, 148 p. - ill.
ISBN: 90 802746 3 1
Uitverkocht!


Berg-en-Dal: Gids voor de bezoekers van Nijmegen's omstreken / B. ter Haar Bz. - 75 p. - garenloos gebonden. - met losse wandelkaart. - Facsimile uitgave van de derde verbeterde en vermeerderde druk uit 1890. - € 15,00


Groesbeek Heights: Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk / Leo ten Hag, Paul Klinkenberg, Willem Kuppens. - Nijmegen: AWN afdeling 16 Nijmegen en Omstreken, 2019. - 136 p. - ill.
Uitverkocht


Tussen Waal en Gemaal: Geschiedenis van 't Meertje in Nijmegen / Frieke Hazendonk. - Nijmegen: Woonbootvereniging 't Meertje, 1999
ISBN: 90 9013161 2
Prijs: € 10,00Berg en Dal: Een cultuurhistorische wandeling / P. van der Heijden. - Utrecht: Matrijs, 2011. - 72 p. - In de reeks Erfgoedroute: Cultuurhistorische Routes in Nederland
ISBN: 978 94 6148 001 9
Prijs: € 9,95


Ooijpolder: Foto's van 1895-1960: Foto's uit de schatkamer van Wim Ebben / Hans Jacobs (sam.). - Ooij: Pandora Ooij, 2011. - ingenaaid gecartonneerd, z.p. - foto's
Uitverkocht!


N70: Een iconische wandelroute over de Nijmeegse heuvelrug / Arno van der Kruis. - Berg en Dal: Stichting Via Natura / Bellerfleur Boomgaardbeheer, 2020. - Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de N70-route. - ill., routekaart.
Uitverkocht!


Kunstenaarsgoed / Harry van Kuyk. - [Ooij]: privé-uitgave, 2002. - ingenaaid gebrocheerd, ? p. - gesigneerd
Prijs: € 15,00


Landgoed Villandry, een pareltje in Nijmegen / Gerard Leonards. - Nijmegen: Eigen beheer, 2020. - ISBN: 9789074241410
Prijs: € 25,-


De Duivelsberg / pannenkoekenhuis

Het Pannenkoekenpad: Een beleveniswandeling over de Duivelsberg / Thed Maas, Geert Willems. - Berg en Dal: De Duivelsberg, 2013. - 64 p. ill.
Prijs: € 12,50Hildebrand Route: Een wandeling langs literatuur en natuur over de Nijmeegse en Beekse heuvelrug / Thed Maas en Geert Willems. - Nijmegen: Eigen beheer, 2008.
Prijs: € 15,00


Hoorngeschal: Vereniging Muziekgezelschap Edelweisz Berg en Dal 1928 - 2003 / G. Meijer (red.). - Berg en Dal: Vereniging Muziekgezelschap Edelweisz, 2003
Prijs: € 7,50


Huis Wylerberg: Een expressionistisch landhuis van Otto Bartning: Architectuur, Cultureel leven 1920-1966 / Haus Wylerberg: Ein Landhaus des Expressionismus von Otto Bartning: Architektur, Kulturelles Leben 1920-1966 / Dörte Nicolaisen et al. (red.) - Nijmegen: Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 1988. - 2e druk/2. Auflage.
ISBN 90-6829-012-6
Prijs/Preis: € 60,- nieuwstaat.


Vrouwen en verzet: In het Rijk van Nijmegen, 1940-1945 / Anneke Nolet. - Nijmegen: Vantilt, 2020.
Prijs: € 24,50


Leren en lol: Kleuteronderwijs - lager onderwijs - basisonderwijs in Beek Ubbergen: Een terugblik in kleuren, de geschiedenis inkleuren / Theo van Reen (red.). - Beek Ubbergen: De Biezenkamp, 2005.- ingenaaid gebrocheerd, 144 p.
Prijs: € 15,00


St. Laurentiuskerk in Kekerdom: Een uniek monument / Harry Sanders. - Kekerdom: Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom, 2020. - 96 p. ill. - € 15,00


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00


Lijn 2: De geschiedenis van een bergspoor / L. van Sluis. - Ubbergen: Tandem Felix, 1994
Prijs: € 15,00


Een eeuw Mooi Nederland / Loet van Sluis. - Ubbergen: Stichting Museum Mooi Nederland, 2011. - ingenaaid gebonden, met stofomslag, 164 p. - rijk geïllustreerd in kleur
ISBN: 90 816944 1 4
Prijs: € 24,75


Bezet, bevrijd & geplunderd: Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945 / Paul Thissen, Paul Klinkenberg en Paul van der Heijden. - Nijmegen: Vantilt, 2020.
Prijs: € 19,95


Dokter Piet van Hasselt [1896 - 1974]: “Hout goeden moed en wilt volherden, wat niet en es dat can noch werden” / Tijs Tummers. - Ubbergen: Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V. / Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2009. - oblong, ingenaaid gebonden, 90 p. - ill. foto's
ISBN: 90 802746 6 2
Prijs: 17,50
Voor een afbeelding van de omslag zie: Hasselt


Impressies van de Ooij / Bert de Turck. - Ubbergen: Eigen uitgave, 2005. - ingenaaid gebonden
Uitverkocht!


Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?: Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus / Helga Ullrich-Scheyda. - Kranenburg: Gemeinde Kranenburg, 2020. - 250 Seiten, Abbildungen. - ISBN 978-3-00-065391-9
Preis/prijs: € 18,00


Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek: Rondom de Berg en Dalse Watertorenarresten / Leon Verstappen. - Ubbergen: Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen. - Ubbergen: 2004. - ingenaaid gebrocheerd
Prijs: € 12,50


Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, Kwartier van Arnhem (deel I), Kwartier van Zutphen (deel II), Kwartier van Nijmegen (deel III) / R. Wartena et al. (red.). - Arnhem: Vereniging 'Gelre', 1986. - ingenaaid gebrocheerd. - Werken, uitgegeven door Gelre no.37
Prijs: € 25,00


De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom: Meer dan 100 jaar steenfabricage in de Kekerdomse Ward / Jan Alexander van Weeghel. - Z.p.: Heemkundekring De Duffelt/Stichting Steen en Natuur, 2022. - ingenaaid gebrocheerd, 87 p. - In de reeks Heemstudie nr. 32.
Prijs: € 12,50 Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt: nov '44 - feb '45 / Hans van der Wiel. - Heemkundekring De Duffelt / Heimatkundeverein Die Düffel e.V., 2018. - 185 p. - ill. - In de reeks: Heemstudie nr.28. - ISBN/EAN 987-90-827736-1-3
Prijs € 17,50


Rondje Romeinen: Een fietstocht door de oude en jonge historie van Nijmegen / Geert Willems, Peter Deurloo en Thed Maas. - Nijmegen: Eigen beheer, 2009. - ringband, 96 p. - uitslaande kaart
Prijs: € 11,95


Monument & landschap in de gemeente Ubbergen / Marc Wingens. - Ubbergen: Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen, 2003. - ingenaaid gebonden
Prijs: € 22,50


Daar komen de schutters: 75 jaar Schutterij B.U.B. [Beek-Ubbergen-Berg en Dal] [Gedenkboek] / Albert de Witt. - Beek: B.U.B., 2007. - 205 p. - foto’s
Prijs: € 20,00

Huis Wylerberg, ein Grenzfall - Haus Wylerberg, een grensgeval / Jeroen van Zuylen (sam.). - Nijmegen: Sovon, 2016. - garenloos gebrocheerd, ill. - ISBN: 978 90 72121 30 1
prijs: € 9,95


Van onze 'dorpsgenoot':


Het boek was beter / Stefan Verwey. - Amsterdam/Antwerpen: De Harmonie/Icarus, 1999. - 2e druk.
ISBN: 90 8034814 7
Prijs: € 12,50Titel zoekt boek / Stefan Verwey. - Amsterdam: De Harmonie, 2001. - 1e druk
Prijs: € 12,50 Koopzondag

In principe valt de koopzondag op de laatste zondag in de maand. Voor de volgende koopzondag: zie de agenda.

En dan nog dit:

Margot van Boldrik (1907 - 2008)

In 2008 is Margot van Boldrik overleden. Een persoon die voor de Ubbergse gemeenschap van belang is geweest onder ander als (mede-)auteur van verschillende 'Beekse'-boeken. Voor het Trouw-krantenartikel naar aanleiding van haar overlijden zie: Boldrik
De aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjeshome


© 2001 Supplement. design: rob melssen