Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

gastheer: Eugène Jeurissen

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976
email: supplementSlibreeksDe Slibreeks is een serie kleine boekjes, die lezers met literaire belangstelling de kans wil geven om gemakkelijk en tegen een aantrekkelijke prijs kennis te maken met het werk van bekende en onbekende auteurs. Alle boekjes in de Slibreeks zijn bijzondere uitgaven: het is een eerste vertaling of een opvallend debuut, maar belangrijk is dat de teksten nog niet eerder in Nederland zijn gepubliceerd.

Werk van bekende auteurs is verschenen in de Slibreeks, bijvoorbeeld van Bob den Uyl, Wim Hofman, Hester Knibbe, Astrid Lampe, Toon Tellegen, Erik Bindervoet & Robert-Jan Henkes, Ben Zwaal, Arjen Duinker, Rutger Kopland & Driek van Wissen, George Perec, Piet Meeuse, Hans Verhagen en F. van Dixhoorn.

Redactie
De Slibreeks wordt uitgegeven door CBK Zeeland, maar valt onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.Aanbiedingen:


3. Japanse Tanka-poëzie / J. van Tooren (essay en vertalingen). - 1978
ISBN: 90-6354-
Prijs: € 6,00


4. Een prop is minder dan niets / J. Bernlef en Siet Zuyderland. - 1978
ISBN: 90-6354-005-1
Prijs: € 6,00

Schrijver en beeldend kunstenaar maken duidelijk dat iedere prop papier uniek is; daarvan uitgegaan wordt er gedacht over waarden in de kunst. Fraaie lay-out en veel tekeningen van Zuyderland. (2de druk)


7. Coplas, een mand vol noten / Hans Berghuis uiteenzettingen/vertalingen. -
Prijs: € 5,00


15. Herkenningen / Hans Warren. - 2e druk
ISBN: 90-6354-091
Prijs: €

De dichter geeft vertalingen van homo-erotische poëzie, waarin hij zichzelf herkent; Kavafis, Von Platen, Trakl, Desnos, Garcia Lorca e.a.


16. Het onbereikbare / Bob den Uyl. - geniet, p. - ill. Frank van Dam
Prijs: € 6,00

Een reisverslag dat kenmerkend is voor de auteur: geen lange bespiegelingen, maar korte typerende opmerkingen met tussen de regels door het verlangen naar wat zich achter de horizon bevindt. Frank Dam voorzag dit deeltje van scherpe tekeningen.


24. Fragmenten / Gerrit van der Ven. -
Prijs: € 5,00

In 1982 maakte de kunstschilder een werkreis naar Indonesië. In dit boekje beschrijft hij zijn artistieke ervaringen in dat tropische land. Zijn aantekeningen zijn in handschrift uitgegeven, verluchtigd met tekeningen van de schilder zelf.


34. De psychobiologie van het feestvieren / Dick Hillenius. - 1988
Prijs: € 6,00

Vieren dieren feest? Aan de hand van het menselijke feestgedrag spoorde de schrijver overeenkomstige activiteiten in de dierenwereld op. Een spits en creatief essay met prachtige tekeningen van Peter Vos.


35. Schoon- en weerdruk / Emile Puettmann. - 1988
Prijs: € 7,00

De bekende graficus Puettmann koos een aantal teksten (Hesse, Rilke, Manrique, Ruttenberg e.a.) en maakte daarbij met oude houten letters druksels in zwart en rood.


39. Waar geen haven is / Ad Zuiderent. - 1989
ISBN: 90-6354-042-6
Prijs: €

De dichter schrijft in hoofdzaak over zijn geboortegrond, een van de Zuidhollandse eilanden, waarbij de vraag naar het vanwaar en het waarheen een belangrijke rol speelt. Illustraties van de dichter zelf in de vorm van onbestaande letters, die een aardig spel met de titel te ziengeven.


40. Zwemsonnetten / Emma Crebolder. - 1989
ISBN: 90-6354-043-4
Prijs: €

De dichteres bespiegelt haar leven aan de hand van 14 plaatsen ter wereld waar zij heeft gezwommen. Als kind in de Westerschelde, later onder meer in de Maas, de Javazee, de Indische Oceaan en de Ierse Zee. De tekeningen bij ieder gedicht zijn van de graficus Corrie Blaas.


42. Betje Wolff en Coosje Busken: Een hartsvriendschap / Wies Roosenschoon. - 1989
ISBN: 90-6354-045-0
Prijs: € 5,00

In dit essay wordt voor het eerst de bijzondere vriendschap tussen Betje Wolff en Coosje Busken, de grootmoeder van Conrad Busken Huet, beschreven. Vele kaarten, portretten en tekeningen verluchtigen dit boekje. (2e druk)


43. Schieten / Jef Geeraerts. - 1990
ISBN: 90-6354-046-9
Prijs: € 6,00

Een detective-verhaal van de bekende Vlaamse auteur met zeer fraaie tekeningen van Karel Dierickx.


44. Winter lijkt het wel / Jan G. Elburg. - 1990
ISBN: 90-6354-047-7
Prijs: €

Een lang, maar interessant gedicht dat zich op verschillende niveaus laat lezen. De dichter heeft dit nog niet eerder gepubliceerde gedicht zelf geïllustreerd.


46. Brieven van een amateur-genealoog aan Marie / Isaac Faro. - 1990
ISBN: 90-6354-049-3
Prijs: €

Een lang en wonderlijk verhaal van Faro, die sinds jaren niet meer heeft gepubliceerd en nu in de Slib-reeks opnieuw van zich laat horen. Met tekeningen van Peter van Hugten.


48. De weg van het water / Johanna Kruit. - 1990
Prijs: € 5,00

Gedichtenbundel van de bekende dichteres die steeds haar beelden blijft ontlenen aan de zee. De illustraties zijn van Anneke Schenk.


50. Zeeland zegt U ...?' / Guido Lippens. - 1991

ISBN: 90-6354-053-1
Prijs: €

Kunstenaarsboek, waarin de maker zijn impressie van de provincie Zeeland aan de hand van enkele gedichten verbeeldt.


51. Doornroosje / Marcel F. Fresco. - 1991
Prijs: €

Prof. dr. Marcel F. Fresco, hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden, vertaalde 27 epigrammen uit de Anthologia Palatina, een omvangrijke verzameling van Griekse epigrammen. Deze prachtige uitgave zal menig literatuurliefhebber of geïnteresseerde in vertalingen van klassieke teksten weten te waarderen.


52. De kleine verschijnselen / Armando. - 1991
Prijs: € 8,00

Tekst met tekeningen van Armando, Engelse versie (Minor Incidents) A.J. Pommermans.


53. Laaglandse hymnen / H.H. ter Balkt. - 1991
ISBN: 90-6354-057-4
Prijs: € 8,00

Een gedichtenbundel van de bekende dichter H.H. ter Balkt, voor enkelen onder U beter bekend als Habakuk de Balker.
De dichter is met het gigantische karwei bezig om de gehele vaderlandse geschiedenis in gedichten te overzien. Deze bundel bevat 21 sonnetten, waarin de eerste eeuwen van onze geschiedenis worden beschreven.


54. Waar is de wereld? / Rutger Kopland en Jan Douwe van Willigen. - 1992
Prijs: € 8,00

Het boekje 'Waar is de wereld' bevat een viertal openingen van tentoonstellingen. Stukjes tekst die zelden of nooit in druk verschijnen, ook niet wanneer die treffende opmerkingen bevatten. Het betreft hier teksten van de bekende dichter Rutger Kopland die ooit enkele tentoonstellingen heeft geopend van zijn vriend: de schilder Jan Douwe van Willigen. Het Slib-deeltje bevat naast de gesproken woorden eveneens een achttal schilderijen in kleur, waar de dichter in zijn openingswoord op ingaat. Er worden door Rutger Kopland niet alleen treffende woorden gesproken over bepaalde schilderijen, maar ook over kunst in het algemeen kan de lezer in zijn teksten scherpe formuleringen vinden.


55. Het sacrament van de sneeuw / André van der Veeke. - 1992
ISBN: 90-6354-059-2
Prijs: €


56. De forellenvisser / Charlie Marie Boelhouwer. - 1992

ISBN: 90-6354-060-4
Prijs: €

Brieven rondom de reis naar Finland die Albert en Kitty Verwey-van Vloten in 1909 ondernamen, met vele foto's.


59. Boventonen / Albert Megens. - 1993
ISBN: 90-6354-063-9
Prijs: €


60. Eeen bond van genieën om de wereld te redden / Jan Fontijn. - 1993
ISBN: 90-6354-064-7

Het wereldomspannend utopisme van Frederik van Eeden bezien door diens biograaf Jan Fontijn die met zijn proefschrift Tweespalt, Het leven van Van Eeden tot 1901 (1990) de 1e Dordtprijs voor de biografie kreeg.


64. Odysseus? Reis naar Walcheren / Marion Crezée. - 1994
Prijs: € 6,00

In de opvattingen van Wilens maakte Odysseus in het 10e boek van de Odysseia een reis van Zierikzee naar Walcheren. De beeldend kunstenares Marion Crezée maakte van deze tocht prachtige tekeningen.


66. Die vrouwen liefheeft / Fontaine/Schrijver/Zwiep. - 1994
Prijs: € 6,00

Een bundel Hebreeuwse liefdespoëzie uit de Middeleeuwen: de Hebreeuwse tekst met de Nederlandse vertaling en met vele afbeeldingen.


85. 'Een wereldsch paradijs' / Francisca van Vloten en Arie van Loon (red.). - 1998 (herdruk april 2008)
ISBN: 90 6354 089 2
Prijs: €

Een bundel artikelen over het Hof van Moerkerken in Mijnsheerenland, de buitenplaats die in de Beweging van '80 een bijzondere rol heeft gespeeld en waar Frederik van Eeden zijn bekende roman 'Van de koele meren des doods' schreef. Het boekje bevat twee brieven, twee niet eerder gepubliceerde gedichten en een ets van Van Eeden, een gedicht van Albert Verwey, een geschiedenis van het Hof van Moerkerken en haar bewoners door Ineke van Aalst en Francisca van Vloten en een bespreking van Van Eedens brieven uit Mijnsheerenland door Guido van Suchtelen. 104. Getroffen in woord en beeld: dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied '53 / Pieter Kooistra. - 2003
ISBN: 90 6354 108 2
Prijs: € 8,00

Dit nummer bevat het dagboek en tekeningen van Pieter Kooistra die hij in februari 1953 maakte. Hij mocht als enige kunstenaar in die tijd van het militaire gezag met een helicopter boven het verdronken land vliegen. Tekst en tekeningen werden nooit gepubliceerd.home


Supplement, beeld- & boekwerken
antiquariaat / boekhandel

Van Randwijckweg 2
6573 EJ Beek Ubbergen
T 024 7950477
T 06 19313976
email: supplementhomeDe aanwinsten van deze en voorafgaande weken.

De vernieuwde catalogus

En rechtstreeks van de uitgever


Speciale aanbiedingen

categorie boeken:
categorie Kunst / Prenten: Buiten de boekenorde:

boekbeeldjes
home

© 2001 Supplement. design: rob melssen